Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cāte fete sunt īn universităţi tehnice?

27 Octombrie 2011La nivel european, România ocupă poziţii foarte bune în ceea ce priveşte numărul absolventelor de facultăţi cu profil tehnic sau IT şi care urmează o carieră în aceste domenii. Cu toate acestea, la nivel naţional nu există statistici despre numărul fetelor care urmează cursurile unor facultăţi cu profil tehnic.


Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a alocat instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2011-2012, o cifră de şcolarizare de 62.850 de locuri. Aceasta este repartizată pe fiecare instituţie de învăţământ superior de stat.


Politehnica Bucureşti a avut pentru acest an 4.700 de locuri subvenţionate de la buget şi 1.150 de locuri cu taxă. Facultatea de Automatică şi Calculatoare a pus la bătaie 650 de locuri (buget şi taxă), iar Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei tot 650 de locuri (buget şi taxă). Pentru anul 2010, inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor Universităţii Politehnica din Bucureşti în domeniile de specializare a fost de 85%.


La Facultatea de Automatică şi Calculatoare, la domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, din cei 275 de candidaţi admişi la locurile fără taxă, 80 sunt fete; la domeniul Ingineria sistemelor din cei 226 de candidaţi admişi la locurile fără taxă, 54 sunt fete.


Facultatea de Matematică şi Informatică din Cluj Napoca a alocat 282 de locuri la buget şi 198 cu taxă, pentru specializarea Informatică şi 30 de locuri pentru Calculatoare şi tehnologia Informaţiei.


Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a alocat 51 de locuri pentru Facultatea de Automatică şi Calculatoare şi 87 de locuri pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Fetele au o pondere redusă în totalul candidaţilor admişi.


Lucrurile stau mai bine în cazul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti. Dacă în anul 2009, la ciclul de Licenţă, din totalul studenţilor înmatriculaţi 50,4% erau fete, în acest an ponderea a crescut la 54,5%, 274 din cei 503 studenţi admişi în acest an fiind fete. Situaţia este similară la programele de Masterat unde o pondere de 42,8% dintre studenţii admişi în urmă cu un an erau fete, în acest an această pondere crescând la 45,8%.


„În acest moment, în cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, sunt înmatriculaţi un număr total de 2.305 studenţi la programele de Licenţă şi Masterat, 48,95% dintre ei fiind fete. Această pondere ridicată a fetelor vine în sprijinul ideii că domeniul IT&C cu aplicaţii în economie atrage aproape în aceeaşi măsură şi fetele şi băieţii, inclusiv pentru o viitoare carieră didactică. Un aspect interesant îl reprezintă în acest sens structura pe sexe a corpului profesoral al facultăţii CSIE, din totalul de 136 de cadre didactice 48% fiind femei, 2 din cei 5 membri ai conducerii facultăţii (decan, prodecani şi cancelar), fiind femei. Din perspectiva corespondenţei dintre profilul domeniului de studiu şi cel al locului de muncă ocupat ulterior absolvirii facultăţii, studenţii noştri sunt privilegiaţi. Faptul că trăim în societatea şi economia digitală şi ne îndreptăm cert către o societate bazată pe cunoaştere face ca utilizarea calculatorului şi a aplicaţiilor dedicate să fie indispensabilă pentru orice tip de organizaţie din orice domeniu de activitate economico-social. Ca urmare, absolvenţii noştri au oportunitatea de a valorifica la maxim cunoştinţele acumulate în facultate, indiferent de compania în care vor lucra. În plus, metodele cantitative de analiză şi fundamentare a deciziilor care constituie baza pregătirii în facultatea noastră conferă universalitate, rigoare şi validitate pe termen lung cunoştinţelor pe care absolvenţii noştri le primesc în facultate. Acest lucru le oferă absolventelor noastre nu doar posibilitatea de a alege orice domeniu de activitate pentru viitoarea carieră, dar şi pe aceea de a schimba locul de muncă atunci când sesizează o nouă oportunitate mai atratctivă şi mai potrivită cu dorinţa lor de dezvoltare profesională”, spune Prof. Dr. Virginia Mărăcine, Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică – ASE Bucureşti, Prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.


Conf. univ. dr. George Căruţaşu, Prodecan al Universităţii Româno-Americane, Facultatea de Informatică Managerială a declarat că în cadrul facultăţii nu s-a făcut până acum o statistică referitoare la numărul fetelor care urmează sau au urmat cursurile acestei facultăţi şi că nici nu s-a pus problema realizării unei astfel de statistici. Acest lucru a fost subliniat şi de alţi reprezentanţi ai universităţilor cu care am discutat.


Concluzia este însă că facultăţile cu profil tehnic sunt căutate încă, poate mai mult de către angajatori decât de către tineri, şi că numărul fetelor este cu mult mai mare decât în urmă cu 10 ani. Acest lucru este îmbucurător, iar facultăţile cu profil tehnic, deşi nu au strategii de atragere a fetelor în cadrul lor, recunosc valoarea pe care acestea o aduc în domeniu după absolvire.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite