Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetarea de excelenţă īn mecatronică şi integronică, domeniu prioritar şi decident - provocări şi oportunităţi

20 Februarie 2012
Prof. Univ. Dr. ing. EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe,
Director General ICDMTM


Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru MECATRONICĂ şi TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM se distinge în cercetarea românească ca una dintre cele mai active instituţii în transferul tehnologic. Astfel, în timp ce alte entităţi se focalizează pe cercetarea fundamentală, INCDMTM excelează în cercetarea aplicativă, devenind în ultimii ani un brand recunoscut la nivel naţional şi european. Prezent în Institut încă de la înfiinţare, Directorul General, domnul Prof. Univ. Dr. ing. EurIng. Gheorghe Ion Gheorghe, a oferit redacţiei MarketWatch detalii suplimentare.


În luna februarie, INCDMTM aniversează 41 de ani, ne puteţi face un istoric, pe scurt, care sunt cele mai reprezentative perioade din existenţa organizaţiei pe care o conduceţi?

Într-adevăr, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru MECATRONICĂ şi TEHNICA MĂSURĂRII împlineşte 41 de ani de existenţă în acest domeniu high-tech şi de vizibilitate naţională şi internaţională în Aria Cercetării Româneşti şi Aria Cercetării Europene, fiind înfiinţat în februarie 1971 prin Hotărâre de Guvern cu denumirea de Centru de Cercetare - Proiectare Mecanică Fină şi Scule (CCPMFS). În timp, domeniul high-tech de MECANICĂ FINĂ, de altfel încă de atunci germenele MECATRONICII, a devenit prioritar la scară naţională, iar institutul nostru, fiind singurul centru de cercetare în domeniu, a cunoscut o dezvoltare rapidă, prin investiţii importante, în special în aparatură şi utilaje tehnologice. Momentul 1989 a găsit institutul cu un număr de cca 2.650 de salariaţi, 8 filiale în provincie şi o dotare de excepţie în aparatură şi utilaje. Majoritatea proiectelor erau orientate către reducerea importurilor de profil prin asimilarea de modele şi prototipuri, prelucrări de licenţe, transferul de tehnologii de înaltă productivitate şi export de echipamente flexibile de măsurare şi control integrat. Ne confruntam atunci totuşi cu lipsa tehnicii de calcul şi accesul foarte limitat la surse de informare şi documentare.

În anul 1996 institutul se reorganizează ca Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare, fiind acreditat de către Comisia Centrală numită de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, purtând numele de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru MECANICĂ FINĂ - INCDMF. În anii 2001 şi 2006, institutul este reacreditat ca institut naţional în conformitate cu metodologia stabilită de legislaţia în vigoare, iar în anul 2008, îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM.

Istoricul institutului se suprapune în acelaşi timp cu perioada mea de activitate, de la primul an al angajării, ca inginer stagiar, în anul 1970, până în prezent, ca director general al institutului, evoluând profesional şi managerial, de la inginer, cercetător ştiinţific la cercetător ştiinţific gradul III, II şi I, de la cadru didactic asistent, şef de lucrări, conferenţiar, la profesor universitar şi conducător doctorate, respectiv de la şef colectiv, atelier şi secţie de cercetare, la director de strategii şi marketing şi la director general.

INCDMTM este singurul institut abilitat să deruleze cercetări în domeniul Mecatronicii & Integronicii. Care sunt dotările pe care le aveţi la dispoziţie şi pe ce echipă vă bazaţi?

INCDMTM este definitoriu pentru domeniul de MECATRONICĂ, MICRO şi NANOMECATRONICĂ, fiind singurul institut românesc în domeniu, abilitat să deruleze cercetări fundamentale, aplicative şi dezvoltări tehnologice în acest domeniu high-tech. În acest sens, pentru participarea la proiectele de cercetare naţionale şi internaţionale cu o credibilitate şi vizibilitate pe măsură, dispunem de facilităţi corespunzătoare în laboratoarele de cercetări şi de încercări/testări. Dintre dotările importante, de nivel european, aş aminti echipamentul şi microtehnologia de sinterizare selectivă cu laser pentru micropulberi metalice, având la bază noi principii integrate de concepţie - proiectare 3D - execuţie micronică/submicronică - prototipare rapidă cu straturi de micropulberi cu granulaţie nanometrică, depuse şi solidi-ficate succesiv. În prezent, această micronanotehnologie integrată într-un laborator specializat a trecut la realizarea de aplicaţii, pe bază de contracte, de repere la temă şi cu predilecţie a implanturilor personalizate pentru corectarea anumitor malformaţii ale sistemului osos (pentru Spitalul „MS Curie” sau pentru Spitalul de Urgenţă „Floreasca”.). La fel de importante sunt şi Laboratorul de încercări pentru Lungimi, Laboratorul de Cercetare pentru MEMS & NEMS, Laboratorul de Încercări pentru Presiuni, Laboratorul de Încercări pentru Dispozitive Medicale etc. Referitor la echipele care derulează activităţi în domeniul Mecatronicii, acestea au în componenţa lor cercetători ştiinţifici şi ingineri cu o înaltă calificare profesională şi cu o vastă experienţă în profil. În mod curent, INCDMTM are 176 de angajaţi, dintre care: 16 doctori, 7 doctoranzi, 13 masteranzi şi 78 cercetători.

Care sunt principalele arii de cercetare ale INCDMTM?

Activitatea INCDMTM este foarte complexă si acoperă mai multe directii de cercetare, pe care le putem sintetiza astfel:
- Cercetare în Mecatronica Măsurării Inteligente Avansate;
- Cercetare în Mecatronica Biomedicală şi Robotică High-Tech, pentru aplicaţii în domeniul medical, biomedical şi industrial;
- Cercetare în MicroNanoTehnologii Mecatronice avansate şi ultraprecise pentru aplicaţii industriale de înaltă competitivitate;
- Cercetare în MicroNanoSisteme Electromecanice - MEMS şi NEMS, cu aplicaţii în microindustrii şi microinginerii;
- Cercetare în MicroTehnologii avansate cu sinterizare selectivă cu laser pe bază de micropulberi metalice, pentru prototipare rapidă de componente şi subsisteme mecatronice cu aplicaţii în diferite industrii high-tech;
- Cercetare în Microtehnologii high-tech pentru diagnosticare vibroacustică, in-situ, în vederea asigurării mentenanţei predictive;
- Cercetare în MicroNanoTehnologii nanometrice de măsurare şi control inteligent;
- Cercetare în MicroNanoTehnologii nanometrice non-contact al topografiei 3D a suprafeţelor; etc.

În 2010 aţi lansat programul strategic pentru 2011-2014. Ce prevede mai exact acest program?

Programul strategic pentru 2011-2014 este în fapt, o propunere de ofertă managerială, care cuprinde în sinteză analiza SWOT, concepţia managerială privind orientările strategice şi obiectivele principale / planificarea operaţională / analiza costurilor / sursele de finanţare / priorităţi / programul de
măsuri administrative şi performanţa managerială asumată. Altfel spus, acest program strategic prevede, în contextul general privind spaţiul naţional şi european al cercetării, caracteristicile mediului economico-social la nivel naţional şi cadrul legislativ aplicabil institutului naţional de C-D.
Conform acestui plan, INCDMTM Bucureşti se adaptează noilor standarde şi exigenţe naţionale şi europene, pentru a fi un mediu al calităţii şi performanţei şi pentru a rămâne mereu competitiv într-o lume concurenţială dură şi angajată în procesul globalizării, îşi caracterizează propria activitate, printr-o cercetare din ce în ce mai complexă şi interdisciplinară; o creştere constantă a “masei critice” de cercetători; complementarea proiectelor naţionale la proiecte europene şi Aria Europeană de Cercetare; crearea de parteneriate public-private eficiente; precum şi o adaptare la piaţa cercetării naţionale şi europene.

Programul strategic prevede şi proiectarea unui portofoliu cu noi abordări de domenii high-tech ale MECATRONICII & INTEGRONICII, precum: AUTOTRONICA
-Mecatronica automobilului, PNEUTRONICA & HIDRONICA-Mecatronica pneumatică şi hidraulică, AGROTRONICA
-Mecatronica în agricultură, MICRO-NANOMECATRONICA, MICRO-NANOINTEGRONICA, MEDTRONICA-Mecatronica pentru mediu; INFOTRONICA - Mecatronica pentru informatică şi ADAPTRONICA - Tehnologia de adaptare inteligentă şi informaţională a produselor mecatronice.

Care sunt principalele surse de finanţare ale INCDMTM? Ce participare are Institutul la proiectele cu finanţare europeană?

În condiţiile actuale de continuare a crizei economico-financiare dar mai ales a decalajului semnificativ faţă de dezvoltarea cercetării în mai multe ţări europene, sursele de finanţare ale INCDMTM devin condiţii principale de existenţă şi mai ales de dezvoltare, în domeniul high-tech Mecatronică, Integronică şi Tehnica Măsurării Inteligente.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite