Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCAS, non stop flight spre cercetarea aeronautică de nivel īnalt. Success story-urile internaţionale şi naţionale, motoarele ce asigură cursul său ascendent

17 Martie 2012ATMOSLAB - LIDAR


Atelier prototipuri UAV


INCAS Elie Carafoli este o poveste de succes a cercetării româneşti din ultimii ani. Scrisă de participarea la parteneriate şi programe europene strategice pentru dezvoltarea unei noi generaţii de aeronave şi a unui nou sistem de transport aerian. Potenţată de dezvoltarea de tehnologii şi servicii unice pentru industria aeronautică locală şi mondială. Navigând între proiectarea şi testarea avioanelor viitorului, construcţia de laboratoare şi demonstratoare aeriene, experimente în tunele aerodinamice, dar implicat totodată în asigurarea protecţiei intelectuale şi în atragerea noilor generaţii către cercetarea aerospaţială, INCAS conturează imaginea unui institut cu motoarele turate la maxim, pe o rută a cărei destinaţie este excelenţa.


Integrarea consecventă în programele de cercetare-parteneriat europene FP7, îndeosebi în JTI Clean Sky în Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA) şi Green Regional Aircraft (GRA), a reprezentat suportul cursului ascendent din ultimii ani al acestui Institut, într-un domeniu cu tradiţii româneşti care trimit în timp, de la înaintaşii Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Hermann Oberth, George de Bothezat, Gogu Constantinescu, până la cei mai apropiaţi, Henri Coandă şi Elie Carafoli.

Dacă despre calificarea INCAS într-un club select, cu parteneri europeni de top (Airbus, Dassault, Saab, Alenia, ONERA, DLR, NLR) am mai scris în Market Watch, important este să semnalăm acum prezenţa Institutului în programele de cercetare internaţionale şi naţionale lansate şi susţinute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin organismele Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), precum şi de dezvoltare infrastructură, utilizând fonduri structurale.


Sufleria Subsonică


Sufleria Supersonică


INCAS este asociat cu tradiţia din domeniul cercetării în mecanica fluidelor şi al ştiinţelor aerospaţiale în România, precum şi cu cele mai reprezentative realizări industriale în domeniul aeronautic civil şi militar (aeronavele IAR-93, IAR-99 Şoim, IAR-705 sau ROMBAC). Directorul General al INCAS, dr. Cătălin Nae, subliniază permanent că institutul are o misiune deosebită, atât ca institut de cercetare într-un domeniu tehnologic de vârf, cât şi la nivel industrial, ca integrator de produse specifice în domeniul aerospaţial.

Cercetarea în domeniul ştiinţelor aerospaţiale are ca suport o infrastructură de excepţie. INCAS deţine pe Platforma Militari instalaţii de experimentare de cel mai înalt nivel tehnologic (Sufleria Supersonică, Sufleria Subsonică, laborator mecano-climatic, laboratorul aerian ATMOSLAB). Acestea reprezintă baza de dezvoltare pentru proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional şi fac parte din infrastructura critică de cercetare în domeniul aerospaţial, recunoscută la nivel UE.

La nivel industrial, INCAS este în situaţia de a obţine recunoaşterea din partea EASA ca DOA pentru aeronave civile CS-25. Această recunoaştere survine în urma unui efort deosebit, realizat de colectivele de proiectare din cadrul INCAS, care sunt în prezent în situaţia de a îndeplini cerinţele impuse de autorităţile de certificare la nivel UE pentru proiectarea, fabricaţia şi zborul demonstrativ al aeronavei BLADE - Breakthrough Laminar Aircraft Developed in Europe.

Laboratorul ATMOSLAB, în avangarda cercetării aeronautice româneşti

Laboratorul Aeropurtat pentru Cercetări Atmosferice de Mediu (ATMOSLAB) este un proiect naţional complex desfăşurat de INCAS, care are ca obiectiv principal dezvoltarea în Institut a unei infrastructuri specifice pentru cercetări de mediu in-situ avansate, în conformitate cu „Strategia Naţională de Protejare a Mediului”, „Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă în orizontul anilor 2020-2030”, „FlightPath 2050” elaborată de noul ACARE, precum şi integrare la nivelul EUFAR (EUropean Fleet of Airborne Research) şi ICOS (Integrated Carbon Observation System).


Masurători aeroacustică - Aerodromul Clinceni


Obiectivele specifice ale proiectului ATMOSLAB sunt:

Modernizarea capacitaţilor de experimentare, analiză şi sinteză existente la INCAS în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru măsurarea in-situ şi analiza factorilor de mediu specifici activităţii industriale şi a transportului multimodal (de suprafaţă şi aerian);

Dezvoltarea de noi capacităţi de investigare şi testare a tehnologiilor „green” în mediu atmosferic, cu particularizare la analiza fizico-chimică a mediului atmosferic şi a efectelor emisiilor specifice transportului aerian (deteriorarea stratului de ozon), precum şi în vederea testării de tehnologii active pentru modificări de microclimat (ceaţă, grindină) – integrare la ICOS (Integra-ted Carbon Observation System);

Atingerea unui înalt grad de competenţă în domeniul analizei factorilor de mediu, în domeniul monitorizării efectelor emisiilor poluante în spaţiul aerian din România, precum şi în utilizarea de tehnologii active pentru microclimat, în vederea asigurării unei interoperabilităţi cu structuri similare existente la nivelul UE - EUFAR (European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-sciences);Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite