Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Industry Watch >> Educatie >> Stiri si comunicate

IBM susţine educaţia pentru dezvoltare economică în învăţământul superior din România

19 Martie 2012IBM România a organizat in zilele de 15 si 16 martie la Universitatea Transilvania din Braşov cea de-a opta ediţie a forumului naţional “IBM Academic Days for Universities in Romania” - editie dedicată unor prezentări şi dezbateri pe tema ’’Educaţie pentru Dezvoltare Economică’’, promovată în prezent de IBM în parteneriat cu mediul universitar.Tema propusă pentru dezbaterile ediţiei din acest an a manifestării IBM Academic Days au abordat un subiect important pentru societăţi în prezent, care implică atât reconstrucţia procesului de învăţământ superior în scopul formării de specialişti pentru segmente ale pieţei forţei de muncă care asigură progres în tehnologii şi servicii, cât şi deschiderea de noi linii de cercetare ştiinţifică utile economiei, ce trebuie să fie asumate de corpul profesoral şi de studenţi.
Dezbaterile ce au avut loc în cadrul celor două zile ale acestui forum naţional vizează:
•Creşterea rolului formării studenţilor şi asigurarea unor competenţe profesionale de actualitate absolvenţilor de învăţământ superior, cu posibilităţi de valorificare rapidă pe piaţa forţei de muncă în domenii de activitate cu grad ridicat de creativitate.
•Aspecte de modernizare a învăţământului superior prin utilizarea de noi tehnologii informaţionale pentru servicii educaţionale flexibile, la cerere.
•Soluţii IBM de realizare a platformelor educaţionale, colaborative şi sociale pentru acces partajat la cunoaştere, dezvoltări în cooperare şi transfer eficient al informaţiilor.
•Promovarea de soluţii moderne pentru instrumentarea, interconectarea şi optimizarea conducerii proceselor tehnice şi economice prin arhitecturi orientate pe servicii, cu comunicaţie standardizată.
•Prezentarea iniţiativei IBM "Smarter Computing", cu accent pe domeniul Cloud Computing.
Prezentările incluse în programul manifestării IBM Academic Days 2012 au abordat modul în care învăţământul superior românesc poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi la performanţă economică.
IBM a prezentat în acest forum naţional soluţiile sale pentru educaţie deschisă şi continuum educaţional prin tehnologii informaţionale avansate. Aceste soluţii se bazează pe conceptele:
•Tehnologii Deschise: Standarde pentru acces la resurse global disponibile;
•Date şi Procese Deschise: fluxuri de date şi partajarea informaţiilor în timp real, date şi procese integrate;
•Comunităţi Deschise: interconectări sociale, opţiuni de colaborare relaţională şi facilităţi de calcul în dispozitive mobile prin sistem e-Learning;
•Acces Deschis: miliarde de dispozitive mobile accesând Web;
•Infrastructura de calcul: permite o educaţie deschisă prin platforme de tip e-, la distanţă, configurate după necesităţi, utilizând Web, cât şi dezvoltarea exponenţială a ştiinţei, cu acces deschis la resurse şi tehnologii informaţionale inovative, de ultimă generaţie (cloud, supercalculatoare, calcul de înaltă performanţă, reţele virtuale).
Au fost de asemenea prezentate proiectele de cercetare şi infrastructură realizate în competiţii naţionale şi internationale de universităţi sau consorţii de universităţi împreună cu IBM România în cursul anului 2011 pe linia cercetării ştiinţifice, cât şi direcţiile strategice de cercetare-dezvoltare prevăzute de IBM pentru anul 2012.
În cadrul forumului, specialişti IBM din ţară şi străinătate şi profesori universitari au susţinut prezentari despre: proiecte derulate de IBM pentru transformarea universităţilor, produse hardware şi tehnologii software avansate IBM şi aplicaţii ale acestora, cât şi forme de cooperare între IBM şi mediul academic în educaţie şi cercetare ştiinţifică. Dintre aceste prezentări menţionăm:
•Dezvoltarea de soluţii de informatizare a întreprinderilor în Centrele de Inovare IBM (Aco Vidovic, Manager al Centrelor de Inovare IBM CEE-MEA);
•Proiecte europene de cercetare-dezvoltare-inovare în parteneriat universităţi - companii (Profesor Vasile Lungu, Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică)
•Taxonomii XBRL de raportare financiară prin Internet, cu tehnologii IBM IFSR (Mihai Teodorescu, IBM Software Group Cognos)
•Aplicaţii în domeniul serviciilor medicale ce folosesc reţele de senzori wireless (Profesor Peter Planinsic, Universitatea din Maribor, Slovenia);
•Mediu de cunoaştere în Cloud pentru Ştiinţa Serviciilor (Profesor Monica Dragoicea, Universitatea Politehnica din Bucureşti);
•Metode şi tehnici specifice IBM Rational pentru modelarea proceselor, proiectarea software-ului de control şi dezvoltarea sistemelor complexe (Eugen Pislaru, IBM Software Group Departamentul Rational).
Rolul universităţilor este unul major în procesul de inovare a sistemului educaţional. De aceea, IBM va continua să fie un partener activ al mediului academic pentru construirea unui sistem de învăţământ superior mai performant.
Obiectivele IBM România în raport cu învăţământul superior sunt:
•continuarea parteneriatului strategic în programe multi-anuale cu grupul reprezentativ de universităţi de tradiţie din ţară cu care lucrează deja de un număr de ani în cadrul Iniţiativei Academice, cât şi iniţierea de programe cu noi instituţii de învăţământ superior;
•construirea unei relaţii de colaborare cu facultăţi cu profil economic, de ştiinţe fundamentale şi ştiinţe sociale;
•colaborarea în cercetare-dezvoltare cu departamente, facultăţi şi universităţi în domeniile Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (informatică, automatizări şi calculatoare, electronică), ştiinţelor tehnice, ştiinţelor economice, energiei sustenabile, ştiinţelor fundamentale (matematică, fizică, chimie), ştiinţelor naturii, biotehnologiilor, ştiinţelor medicale, ştiinţelor sociale. În acest tip de parteneriat inovativ IBM oferă infrastructura şi suportul de dezvoltare a aplicaţiilor de calcul ştiinţific, calcul de înaltă performanţă (HPC) şi Cloud Computing.
Aceste parteneriate vor fi susţinute în continuare prin promovarea de către IBM a participării de grupuri de profesori şi studenţi în competiţii şi programe ştiinţifice la nivel naţional, în regiunea EMEA cât şi în întreaga lume.
În continuarea reformei structurale a învăţământului universitar, IBM România va sprijini procesul de modernizare a programelor Master şi Doctorat, pe cel de-al doilea şi al treilea nivel de pregătire a tinerei generaţii de specialişti, în care activităţile de practică şi cercetare-dezvoltare cu studenţii sunt deosebit de importante. Dorim ca studenţii să ne considere o instituţie de inspiraţie şi angajator de primă alegere. Pentru universităţi, IBM România reprezintă un partener de excelenţă în inovare şi tehnologie.
Programele derulate de IBM în 2011 cu universităţile din ţară, cât şi noile proiecte pentru 2012 ce vor fi aduse la cunoştinţă evidenţiază priorităţile şi preocuparea continuă a companiei IBM de a consolida parteneriatul cu mediul academic pentru construirea unei planete mai inteligente.
Un element important în relaţia cu IBM România este cooperarea în domeniul cercetării şi inovării. Astfel, pentru cercetări în domeniul proiectării asistate de calculator şi a managementului resurselor, Universitatea Transilvania din Braşov dispune de echipamente de calcul de înaltă performanţă. Platformele software şi hardware oferite de IBM permit dezvoltarea de aplicaţii orientate pe servicii prin virtualizare, deschizând astfel noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de vârf şi a unui transfer tehnologic inovator către economia reală. Nu în ultimul rând, această colaborare va permite îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei curriculare şi în consecinţă creşterea nivelului de pregătire al absolvenţilor”, a menţionat Prof. dr. ing. Ioan Abrudan, Rectorul Universităţii Transilvania din Braşov.

„Desfăşurarea recentă în Braşov a Forumului Naţional Zilele Academice IBM pentru Universităţi 2012 - eveniment major al mediului academic din ţara noastră - marchează recunoaşterea unui parteneriat strategic, cu rezultate deosebite în planul pregătirii studenţilor şi al cercetării ştiinţifice, încheiat între Universitatea Transilvania din Braşov şi IBM România. Acest parteneriat vizează construirea pe mai mulţi ani a unei relaţii de colaborare în cercetare-dezvoltare cu facultăţi şi departamente în domeniile tehnologiei informaţiei, al proiectării asistate de calculator şi al energiilor regenerabile. Universitatea Transilvania din Braşov va continua procesul de modernizare a programelor de licenţă, masterat şi doctorat, IBM România reprezentând un partener de excelenţă în inovare şi tehnologie", a menţionat Andreea Oancea, Director Marketing IBM România.

Despre Iniţiativa Academică IBM
Iniţiativa Academică IBM are ca scop sprijinirea profesorilor şi cercetătorilor din instituţiile acreditate de învăţământ din întreaga lume în implementarea şi utilizarea de tehnologii de ultimă oră în curriculă şi cercetare. Înscriindu-se în acest program, profesorii au acces gratuit la software, hardware, training, materiale de curs. IBM va colabora cu instituţii de învăţământ care susţin standardele deschise şi doresc să folosească tehnologii IBM şi open source în scopuri educaţionale.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite