Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

IMNR şi-a propus să fie un lider în domeniul ştiinţei şi tehnologiei materialelor avansate

20 Iunie 2012  • Institutul şi-a dezvoltat competenţe noi pe partea de formare profesională

Dr. ing. Radu Robert Piticescu


În ultimii ani, crearea şi utilizarea materialelor avansate, cu proprietăţi deosebite, au revoluţionat atât industriile de înaltă tehnologie, cât şi industriile tradiţionale, făcând adesea diferenţa între competitori, pe pieţele globale sau locale. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (IMNR) este un institut conectat inspirat la această tendinţă, pe care o susţine pe parte de CDI, dar şi din perspectiva formării de competenţe, de instruire a resurselor umane calificate. Institutul este partener în proiectul POSDRU/81/3.2/S/58103 „Formarea profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanică şi mecatronică- PROFMEC“, coordonat de CCIB. Detalii interesante am aflat în urma interviului acordat de dr. ing. Radu Robert Piticescu, responsabilul din partea IMNR a acestui proiect.

În cadrul proiectului PROFMEC, IMNR este furnizor de cursuri de specializare în domeniul materialelor noi şi avansate. Ce experienţă, ce calificări are Institutul pe partea formării de resurse umane în domeniul materialelor noi?

Proiectul este finanţat în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 - Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii. În cadrul IMNR a fost înfiinţat Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate (CTT AVANMAT) în scopul realizării transferului tehnologic către IMM-uri a rezultatelor de CD obţinute în domeniul materialelor avansate. Managementul modern presupune asigurarea unei instruiri calificate pentru personalul lucrativ şi specialiştii din IMM-uri. În cadrul centrului lucrează specialişti din IMNR care au participat în proiecte NATO, europene şi naţionale în domeniul materialelor avansate. Specialiştii IMNR participă ca experţi în Comitetul de Program FP7– Nanoştiinţe, Materiale şi Procese, platformele tehnologice europene de Resurse Minerale şi NANOFutures, la realizarea unui ghid de bune practici în domeniul tehnologiilor cheie (alături de Ministerul Economiei), ca evaluatori şi Project Technical Assistant în programele europene. Trei dintre specialiştii centrului sunt formatori autorizaţi CNFPA. Alături de aceştia sunt specialiştii şi tinerii formaţi în institut, dar şi echipa de conducere. Participarea IMNR alături de ceilalţi membrii din consorţiu a fost recomandată de rezultatele anterioare în proiecte complexe, experienţa în realizarea de cursuri şi programe de perfecţionare, activităţi de promovare şi diseminare în domeniul materialelor avansate şi nanomaterialelor.

Care sunt obiectivele centrale şi specifice ale proiectului PROFMEC? În ce măsură IMNR contribuie la realizarea acestora?

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea flexibilităţii organizaţiilor industriale ce activează în domeniul mecanicii şi mecatronicii la impactul produs de necesitatea implementării unor noi tehnologii şi materiale, cu efect asupra creşterii competitivităţii prin îmbunătăţirea radicală a calităţii produselor. Obiectivele specifice au în vedere: realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a organizaţiilor a impactului noilor tipuri de materiale în mecanică şi mecatronică, elaborarea programelor de formare profesională şi acreditarea acestora, instruirea unui număr de 28 de manageri şi formarea profesională a unui număr de 420 de angajaţi în vederea însuşirii deprinderilor teoretice şi practice necesare utilizării noilor tipuri de materiale şi tehnologii şi diseminarea rezultatelor obţinute prin program. Proiectul asigură o mai bună înţelegere şi cunoaştere cu privire la obţinerea, testarea şi utilizarea noilor materiale, îndeosebi a nanopulberilor, în protecţia termo-mecanică a suprafeţelor, îmbunătăţirea proceselor în scopul creşterii competitivităţii şi durabilităţii produselor, creşterii productivităţii şi siguranţei în exploatare, scăderii costurilor de producţie şi întreţinere.

Cum au fost gândite cursurile pentru a fi cât mai atractive şi mai uşor de asimilat?

Până în prezent IMNR a desfăşurat două cursuri de specializare: manager de inovare la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi respectiv specialist îmbunătăţire procese la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. Mulţi dintre participanţi sunt oameni cu experienţă practică în uzine cu tradiţie şi lor trebuie să le explici practic ce pot face nou la locul de muncă sau cum pot manageria problemele legate de aplicarea materialelor avansate. De aceea, cele două serii de cursuri de specializare au avut un caracter interactiv, prin dezbateri, studii de caz şi demonstraţii practice pe unele echipamente performante existente în cadrul laboratorului de Materiale Nanostructurate din IMNR. Cursanţii au avut astfel posibilitatea să vadă cum sunt caracterizate proprietăţile mecanice şi termice ale acoperirilor din materiale avansate.


Cursanţi în cadrul proiectului
PROFMEC, susţinând un examen oral

Care vor fi principalele câştiguri ale cursanţilor (manageri pe de o parte, angajaţi pe de altă parte) şi ale organizaţiilor în urma participării la cursurile ţinute de IMNR?

Prin formularele de feed-back toţi participanţii au evidenţiat că este primul curs de specializare în acest domeniu la care au participat. Participanţii au considerat că şi-au îmbogăţit semnificativ bagajul de cunoştinţe, au învăţat lucruri noi despre materialele avansate şi importanţa lor. Majoritatea ar fi dorit mai mult accentuată partea de pregătire practică, aceasta fiind însă limitată de cerinţele specifice programului POSDRU.

Ce impact au avut cursurile în cadrul primei etape de desfăşurare?

Este încă greu de cuantificat ce impact au avut cursurile pe baza indicatorilor de rezultat ai proiectului, mai sunt două cursuri de organizat. Tematica a generat interes şi mai ales sperăm că am reuşit să atragem specialiştii din industrie spre un parteneriat activ cu mediul academic şi al cercetării ştiinţifice, în beneficiul ambelor părţi.

Cât de importantă este investiţia în oameni şi formarea profesională în domeniul materialelor noi pentru creşterea acestui domeniu în România şi transformarea sa într-unul prioritar?

Dezvoltarea cunoştinţelor pentru înţelegerea aspectelor fundamentale ale comportării materialelor la nivelul nanostructurii reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea societăţii, datorită impactului social şi economic fără precedent la nivel global. Proiectul a pornit de la analiza stadiului actual privind potenţialul ştiinţific şi tehnic al nanomaterialelor de a îmbunătăţi radical proprietăţile produselor. Acestea nu pot fi realizate fără un program coerent şi multidisciplinar (chimia, fizica, ingineria suprafeţelor, nanotehnologii), implementarea activităţilor inovatoare şi transferul de bune practici în domeniul noilor sisteme şi echipamente mecanice şi mecatronice, domeniu în care România are o tradiţie şi experienţă recunoscute la nivel european, reprezentând o piaţă a oportunităţilor pentru noile investiţii.

Potrivit „Orizont 2020, competitivitatea industrială nu poate fi asigurată decât pe baza Tehnologiilor generice esenţiale, din care fac parte şi materialele avansate. Ce expertiză şi abordare are IMNR în acest domeniu al viitorului?

Prin planul de dezvoltare instituţională, IMNR şi-a propus să fie un lider în domeniul ştiinţei şi tehnologiei materialelor avansate pe bază de metale, aliaje şi compozite neferoase, integrat pe deplin în Aria Europeană de Cercetare. IMNR are deja câteva soluţii unice pe plan naţional şi european: sinteza hidrotermală la presiuni ridicate şi temperaturi joase a materialelor hibride anorganic-organic biocompatibile, obţinerea in-situ a filmelor subţiri prin procedee hidrotermal-electrochimice pentru senzori, obţinerea unor oxizi dopaţi pentru dispozitive medicale. Experienţa cercetătorilor din cele trei laboratoare tehnologice ale IMNR (Ecotehnologii şi Protecţia Mediului, Materiale Nanostructurate, Materiale şi Tehnologii Noi) alături de colegii din laboratoarele de caracterizare fizico-chimică, structurală şi microscopică au permis realizarea unei linii de cercetare unitară, urmărind valorificarea ecologică a resurselor şi dezvoltarea materialelor high-tech. Detaliile sunt vizibile pe site-ul www.imnr.roParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite