Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

COMOTI asigură dezvoltarea competitivă a compresoarelor cu şurub pentru gaze naturale

21 Iunie 2012Integrarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de tehnologie cu producţia conferă un grad ridicat de competitivitate şi deschidere pe pieţele internaţionale compresoarelor cu şurub cu injecţie de ulei pentru gaze naturale dezvoltate de INCD Turbomotoare COMOTI.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI este singura entitate din România care integrează activităţile de cercetare/dezvoltare/inovare în domeniul turbomaşinilor cu producţia de echipamente performante, dezvoltarea de produse noi, modernizarea celor existente şi transferul de tehnologie fiind preocupări permanente. Fondat în anul 1985, evaluat instituţional şi acreditat ca institut naţional în anul 1996, INCD Turbomotoare COMOTI a abordat cu rezultate remarcabile o serie de domenii de vârf, evidenţiindu-se prin realizările sale din domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină şi maşinilor paletate de turaţie înaltă.

Implicarea în programe de cooperare internaţională şi parteneriat tehnico-ştiinţific cu o serie de firme prestigioase din Europa, printre care se numără SNECMA, GHH – RAND, GE NUOVO-PIGNONE, TURBOMECA, HISPANO – SUIZA, precum şi participarea la programele naţionale de cercetare/dezvoltare au condus la obţinerea unor rezultate ştiinţifice notabile, remarcate de cercurile ştiinţifice din ţară şi străinătate, dar au creat şi premisele unei abordări pragmatice ale rezultatelor cercetării. Pornind de la cerinţe reale, rezultatele activităţilor de cercetare/dezvoltare/inovare s-au concretizat prin realizarea, în concepţie proprie, a unor produse industriale competitive şi de mare fiabilitate, printre care se pot aminti:

- grupuri de putere cu motoare cu turbină cu gaze;
- grupuri compresoare de gaze naturale centrifugale şi cu şurub, antrenate cu motoare electrice sau termice;
- grupuri cogenerative cu turbină cu gaz;
- familii de electrocompresoare centrifugale de aer şi gaze naturale într-o gamă largă de debite şi presiuni;
- electrosuflante centrifugale de aer utilizate atât în procesul de epurare a apelor uzate industriale şi orăşeneşti, cât şi în diverse procese tehnologice din industrie.


În acest moment, INCD Turbomotoare COMOTI este unicul producător naţional de astfel de echipamente complexe şi dispune de capabilităţile necesare atât pentru dezvoltarea de produse unicat, conform cerinţelor specifice ale beneficiarilor, cât şi pentru realizarea de produse de serie. Întreaga activitate de dezvoltare şi realizare a acestor echipamente se desfăşoară în baza unui sistem integrat de management - calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională - aplicat în conformitate cu standardele: SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14.001:2005, SR OHSAS 18.001:2008, ISO/IEC 27.001:2005. INCD Turbomotoare COMOTI este, de asemenea, atestat GANEX Petroşani pentru activităţi de proiectare, montaj şi mentenanţă de instalaţii în arii periculoase.

Încă de la înfiinţarea sa, INCD Turbomotoare COMOTI a fost implicat în activităţi legate de: proiectarea, producţia şi mentenanţa grupurilor turbocompresoare şi a compresoarelor centrifugale cu aplicabilitate în comprimarea şi transportul gazelor naturale pe conducte magistrale, comprimarea gazelor naturale pentru instalaţii de proces, recuperarea, comprimarea şi transportul gazelor asociate de la sondele de ţiţei. S-au dezvoltat în timp excelente relaţii de colaborare cu firme din domeniul extragerii şi transportului petrolului şi gazelor naturale, care au permis abordarea unor teme de cercetare/dezvoltare/inovare menite să răspundă unor cerinţe concrete, să rezolve probleme reale şi să ofere soluţii moderne şi eficiente.Familie nouă de compresoare

În principal, activităţile INCD Turbomotoare COMOTI au vizat domeniul compresoarelor centrifugale, dar cerinţele pieţei şi solicitărilor beneficiarilor tradiţionali din domeniul industriei extractive au impus abordarea unor noi tipuri de compresor, cu şurub cu injecţie de ulei. Realizarea acestei familii de compresoare a fost o provocare, dar experienţa acumulată în domeniul realizării echipamentelor de comprimare a creat premisele care au condus la reuşita acţiunii. În ianuarie 2009, INCD Turbomotoare COMOTI a demarat producţia, sub licenţă Ingersoll Rand - GHH Rand, Germania, a compresoarelor cu şurub injecţie de ulei pentru gaze naturale, aer, CO2, N2.

A fost dezvoltată o gamă de compresoare cu şurub cu injecţie de ulei, cu parametrii de funcţionare adaptaţi în principal cerinţelor de funcţionare ale staţiilor de exploatare gaze, respectiv debite de până la 3000 Nm3/ora şi presiuni de refulare de circa 30 bar abs. Aceste produse au condus la întărirea poziţiei INCD Turbomotoare COMOTI de producător de echipamente de comprimare a gazelor pentru o serie de domenii precum:

- comprimarea şi transportul gazelor naturale pe conductele magistrale;
- comprimarea gazelor naturale pentru instalaţii de proces;
- recuperarea, comprimarea şi transportul gazelor asociate de la sondele de ţiţei;
- alimentarea cu gaze naturale a motoarelor cu turbina de gaz cu ajutorul instalaţiilor de tip booster;
- comprimarea bioxidului de carbon şi a azotului, precum şi a unor amestecuri de gaze.

Printre beneficiarii acestor produse realizate de INCD Turbomotoare COMOTI se numără firme din Statele Unite ale Americii, Germania, Canada, Federaţia Rusă, Norvegia, Polonia, Olanda şi Italia.
Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite