Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Romānia are primul standard european pentru inovare

29 Decembrie 2012În clasamentul UE în domeniul inovării, România se află pe locul patru, de la coadă. Pentru a părăsi această poziţie şi a creşte cu şase locuri până în 2017, aşa cum se preconizează, cercetarea românească are nevoie să rezolve problemele curente şi să ofere oportunităţi pe termen lung. Un pas important în această direcţie şi a consolidării legăturii dintre inovare şi afacere prin intermediul transferului tehnologic a fost finalizat recent prin crearea de către Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică a primului standard „Model de dezvoltare a afacerii prin inovare“.

Cum a ajuns România să deţină primul standard european pentru inovare (la data aprobării acestuia – noiembrie 2012 – nu exista niciun alt document de standardizare, internaţional sau european) este simplu – pornind de la o necesitate reală a cercetării româneşti. „Ideea proiectului «Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile» a pornit de la o nevoie cât se poate de concretă, observată de noi de-a lungul timpului, şi anume lipsa de comunicare între entităţile care produc inovare (respectiv centre de cercetare şi universităţi), pe de o parte, şi autorităţile centrale şi locale şi producători, jucătorii în arena economiei de piaţă, care ar putea pune în practică invenţiile“, explică Tudor Prisecaru, preşedintele ANCS.


„Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România consideră inovarea drept singura pârghie autentică care poate să ducă la dezvoltare. Dacă nu vom înţelege, la nivel de politică publică, că România nu mai are posibilitatea să crească pe coordonatele tradiţionale şi că trebuie să folosim această pârghie a inovării nu vom avea perspective de creştere economică reală.“
Cristian Pârvan, Secretar general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România

Drumul parcurs de la nevoie la soluţie a impus un efort conjugat, susţinut de un consorţiu alcătuit din 16 entităţi (camere de comerţ, institute de cercetare, universităţi, centre de inovare) din cadrul Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic, condus de Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje – IRECSON. Şi a pornit cu pregătirea personalului din administraţia publică, finalizându-se cu crearea primului standard european de inovare.

„Proiectul pe care ni l-am propus a fost unul generos: să pregătim 760 de persoane din administraţia publică în operarea informaţiilor legate de trans-ferul tehnologic şi de inovare, pentru a cunoaşte manifestările şi oportunităţile care sunt în acest domeniu în România. La început, ne-am gândit să facem o radiografie a momentului actual. Apoi, am hotărât ca sistemul să fie transparent şi am simţit nevoia unei platforme interactive, în baza analizei efectuate şi a instrumentelor create. Ulterior, am vrut să dăm greutate proiectului, propunând realizarea unui standard de inovare şi aşa am ajuns la primul standard european de inovare“, a explicat George Bala, director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastructuri ANCS.

Rezultatul – standardul „Model de dezvoltare a afacerii prin inovare“ – reprezintă un pas important în ceea ce priveşte inovarea ca politică europeană. Standardul abordează o serie de teme esenţiale şi extrem de actuale al cercetării, dezvoltării şi inovării româneşti:

- managementul inovării;
- managementul proprietăţii intelectuale;
- transferul tehnologic;
- evaluarea capacităţii de inovare şi a performanţei managementului inovării.

Rezultatele practice şi cuantificabile ale proiectului au fost pregătirea a 485 de persoane din administraţia publică locală şi centrală, care să opereze o platformă în care să se regăsească necesarul de cercetare şi ceea ce este disponibil în cercetare în România. Respectiv, fiecare regiune de dezvoltare îşi va identifica nevoile şi capacitatea de cercetare.


„Astăzi discutăm despre inovare şi ţin să clarific din nou: inovare înseamnă ceva acceptat de piaţă. Fac această subliniere pentru că nu trebuie să vindem din nou idei splendide care nu sunt acceptate de piaţă. (...) Inovarea este corolarul tuturor activităţilor. Pentru că, dacă am produs inovare, am produs bani şi pot finanţa cercetarea şi dezvoltarea. Banii se produc prin inovare!“.

Prof. dr. ing. Anton Anton – Preşedinte al Senatului, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Conexiuni pentru inovare durabilă

Rezultatele proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile“, Cod SMIS 24120, au fost prezentate în cadrul unui eveniment ce a încheiat seria de întâlniri pe tema inovării organizate în cadrul acestuia.

Desfăşurat sub conceptul tematic „Conexiuni pentru inovare durabilă“, evenimentul a reunit atât reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi centrale, cât şi membri ai agenţiilor pentru dezvoltare regională, împreună cu cei ai mediului academic şi de cercetare, respectiv ai mediului de afaceri din România. Temele supuse discuţiei au fost semnificaţia reţelelor de inovare construite pe parcursul proiectului, dar şi direcţiile de dezvoltare pe viitor. În cadrul evenimentului a fost analizată modalitatea în care colaborarea între administraţia publică cu institutele de cercetare şi companiile inovatoare stă la baza unor politici publice eficiente pentru România anului 2020, în economie, mediu şi societate.

Pornind de la problemele ce au determinat iniţierea proiectului, echipa de implementare a prezentat instrumentele dezvoltate de ANCS pentru a îmbunătăţi procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic. Invitaţii prezenţi în sală – membri ai reţelei naţionale de promotori ai inovării şi transferului tehnologic, dezvoltate pe parcursul celor 17 evenimente şi sesiuni de comunicare organizate în cadrul proiectului – au contribuit cu propria perspectivă asupra tematicilor dezbătute.


„Proiectul al cărui act final are loc acum a fost iniţiat undeva la mijlocul anului 2008, atunci când am lansat ideea şi obiectivele generale în timpul mandatului preşedintelui ANCS de atunci, dl Anton Anton, şi a fost desfăşurat în anii ce au urmat sub mandatele dlor Gerard Jităreanu, Adrian Curaj, Dragoş
Ciuparu şi a dlui preşedinte în funcţie, Tudor Prisecaru.“

George Bala, director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastructuri, ANCS, managerul proiectului

Proiectul trebuie dezvoltat

Participanţii la eveniment au subliniat importanţa temei tratate de ANCS prin acest proiect şi utilitatea pe care o are pentru administraţia publică.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite