Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Serviciile de consultanţă īn Data Center, de la construcţie la operare

30 Aprilie 2013Buget, termene, disponibilitate, putere, răcire, securitate, interconectare, dezvoltare, eficacitate operaţională etc. Construirea unui Data Center este un puzzle complex, care poate deveni foarte costisitor dacă nu este gestionat cu atenţie. Şi pricepere. În cazul în care există un deficit la acest capitol, apelul la serviciile unui consultant cu experienţă reală în edificarea unui centru de date este salutar.

Construirea unui Data Center este rezultatul unui proces complex, care implică, pe lângă efortul financiar aferent, o serie de alegeri şi decizii delicate. Care se recomandă să fie făcute în cunoştinţă de cauză. Altfel, există riscul ca bugetul alocat să fie peste marjele de eroare acceptate, termenele – depăşite, iar specificaţiile tehnice urmărite şi parametrii de funcţionare doriţi – dificil de atins.
Pentru a preîntâmpina acest risc, apelul la serviciile unui consultant cu expertiză reală este mai mult decât recomandat. NXDATA este unul dintre puţinii jucători de pe piaţa locală de Data Center care oferă astfel de servicii, putând proba competenţele prin experienţa acumulată în cei 10 ani de continuitate operaţională şi prin proiectele de consultanţă la care a participat.

Planificarea

Construirea unui Data Center implică parcurgerea a (cel puţin) trei etape: Planificare, Design şi Amenajare/Construcţie.
Planificarea implică o etapă de stabilire şi clarificare a cerinţelor beneficiarului. „Din perspectiva noastră, principalul beneficiar al unui Data Center este departamentul IT. Şi aceasta pentru că Centrul de Date se află în directa subordine a IT-ului. În procesul de construcţie al unui Data Center, noi, ca şi consultanţi, nu discutăm cu clientul despre arhitectura serverelor, virtualizare, hosting, SaaS, IaaS etc., noi abordăm problema Centrului de Date din perspectiva serviciilor de bază, de colocare fizică“, explică Sorin Andone, sales manager NXDATA.
În această primă fază, IT-ul furnizează o serie de specificaţii primare, discuţia concentrându-se pe patru elemente-cheie: putere; răcire; cablare şi securitate fizică. „Dacă securitatea fizică şi calculele de putere nu ridică, de obicei, probleme care să depăşească aria de competenţe a IT-ului, partea de răcire rămâne o zonă delicată, pentru că nu este specifică pregătirii specialiştilor din departamentele IT şi nu reprezintă o problemă uzuală cu care se confruntă aceştia. Cu toate acestea, multe organizaţii forţează departamentele IT să se transforme în departamente de «M&E engineering». Este util să existe un limbaj comun între furnizor şi beneficiar, dar nu se pot cere cunoştinţe avansate pe zona de climatizare de precizie, de exemplu.“, detaliază Sorin Andone.
Zona de cablare, la rândul său, nu ridică dificultăţi majore departamentelor IT. Dar şi aici pot apărea probleme specifice, în cazul în care se doreşte un nivel ridicat de interconectare internă, respectarea cu stricteţe a anumitor standarde sau dacă există echipamente amplasate greşit în faza de design.
Resursele online oferă un volum considerabil de documentaţie pe problematica aferentă celor patru elemente-cheie amintite, utilă însă doar în cazul arhitecturilor de mici dimensiuni, de până la 30-40, maxim 50 de rack-uri. Peste pragul de 100 de rack-uri, recomandările sunt doar la nivel generic şi nu pot fi considerate drept o „reţetă sigură“, nivelul de complexitate fiind prea mare.

Designul

Pe baza datelor furnizate de client/departamentul IT asupra necesităţilor de alimentare cu energie, echipamentelor de răcire şi infrastructurii de cablare, se realizează o evaluare primară a costurilor şi planurilor de implementare. „În funcţie de bugetul alocat şi de disponibilitatea cerută, precum şi de cerinţele enunţate se pot stabili diverse scenarii, cu diverse costuri. Practic se trece în etapa de design, în care se prefigurează o arhitectură care să acopere cerinţele principale“, explică specialiştii NXDATA.
Este o arhitectură primară, care trece prin faze succesive de ajustare, de detaliu, care nu implică schimbarea planului în întregime, astfel încât să răspundă optim cerinţelor clientului.
Etapa de design este cea în care trebuie luate în calcul şi necesităţile de dezvoltare, un aspect neglijat frecvent de departamentele IT sau de organizaţii. „Se iau frecvent în calcul doar necesităţile curente şi se omit posibilele dezvoltări ulterioare, care pot genera cerinţe specifice. Cum ar fi, de exemplu, creşterea densităţii de putere sau amplasarea unor echipamente mai grele şi/sau mai voluminoase. Dimensionarea, la rândul să, este o problemă foarte frecventă, care este însă ignorată. Sunt probleme simple, dar care nu mai pot fi soluţionate optim din cauza restricţiilor impuse de construcţie în sine. Există, desigur, rezolvări, dar costurile sunt mai mari decât dacă ar fi fost luate în calcul din fazele de planificare şi design. Şi este necesar să fie făcut acest lucru, pentru că un Data Center nu are o durată de viaţă de 5 ani, ci de minim 10 ani, iar de la 5 ani în sus în evoluţia echipamentelor pot apărea schimbări majore“, explică Andone.

Construcţia şi amenajarea

Pentru a preîntâmpina riscurile amintite în debutul articolului (buget şi termene depăşite, cerinţe şi specificaţii neacoperite), este util ca faza de Construcţie/Amenajare să vină în continuarea primelor două etape, astfel încât consultantul să nu se concentreze doar pe soluţionarea unor probleme datorate neconcordanţelor. „În general, noi nu ne implicăm în această etapă decât dacă participăm la proiect cel puţin din a doua fază, respectiv cea de design“, precizează reprezentantul NXDATA.
În această etapă, consultantul are rolul de interfaţă între beneficiar şi constructor, urmărind cu precădere respectarea specificaţiilor stabilite în primele două faze, pentru a nu fi necesare intervenţii de corijare ulterioare. Este o activitate delicată, care impune rigoare şi abilităţi şi cunoştinţe specifice, care, de cele mai multe ori, ies din aria de competenţă a unui departament IT.

Nivelul de expertiză

„Avem avantajul că beneficiem de o experienţă reală, acumulată de-a lungul a 10 ani în operarea celor două centre de date NXDATA. Multiplele faze de expansiune pe care le-am parcurs în cadrul NXDATA-1, prin etapele de dezvoltări ulterioare, de la 50 mp iniţial la 600 mp actual, şi construcţia celui de al doilea Data Center NXDATA-2, proiect în care am parcurs aproape toate etapele – de la Planificare până la Amenajare – şi în care am probat în practică know-how-ul cumulat, ne-au permis să atingem un nivel superior de expertiză. Pe care am putut să o replicăm în varii proiecte la care am participat din postura de consultanţi. Cel mai recent proiect de consultanţă la care am participat anul acesta a fost în cadrul unui Data Center din Moscova, unde am realizat un pre-audit înainte de preluarea lucrării. Practic, am identificat o serie de cerinţe nerezolvate încă şi am oferit soluţia unor îmbunătăţiri care pot fi aduse până la predarea lucrării“, precizează Sorin Andone.
Din prezentarea succintă a etapelor, devine evident că începerea unui proiect de construire a unui Data Center este un demers delicat. A cărui finalitate dorită poate fi atinsă şi garantată prin apelarea la serviciile unui consultant.

Eficienţa operaţională, un nou serviciu de consultanţă

O a doua zonă de consultanţă pe care NXDATA a dezvoltat competenţe şi pe care se pregăteşte să ofere servicii de consultanţă este cea de operare a unui Data Center. „Sunt numeroase companii care deţin bugete şi îşi pot construi un Data Center, dar care nu deţin şi experienţa necesară pentru operarea acestuia. Expertiza pe zona operaţională nu poate fi cumulată doar prin certificări şi documentare, ci din confruntarea cu problemele reale ale unui Data Center, în activitatea cotidiană. Rezolvarea acestora nu poate fi aflată doar din cărţi, iar «învăţarea pe propria piele» nu este întotdeauna varianta optimă. Avem avantajul că am trecut prin varii situaţii şi am soluţionat în timp optim o mare diversitate probleme. În plus, în decurs de 10 ani de operare continuă a NXDATA am dezvoltat o serie de best-practices operaţionale, pentru că am pus şi punem un accent deosebit pe această zonă pentru a livra un nivel superior de calitate a serviciilor. Toate acestea sunt argumente solide şi mai ales reale care ne permit să oferim consultanţă şi pe zona operaţională“, explică Marius Condor, Operations Manager NXDATA.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite