Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Visa Europe lansează o strategie națională de încurajare și promovare a plăților cu cardul în sectorul public

05 Iunie 2013Visa Europe lansează Strategia națională de încurajare și promovare a plăților cu cardul în sectorul public, în cadrul căreia propune o serie de măsuri care vizează eficientizarea acestui sector și analizează impactul economic estimat al acestora.
Pe baza unei analize detaliate a circulaţiei fluxurilor de numerar în administraţia centrală şi locală, Visa Europe a elaborat o serie de propuneri care pot contribui decisiv la reducerea costurilor publice, la creşterea bazei de impozitare, la reducerea economiei subterane şi, nu în ultimul rând, pot oferi cetăţenilor siguranţă şi eficacitate în tranzacţiile financiare cu autorităţile.
Strategia propusă de Visa Europe propune stimularea de către stat a conversiei la plăți electronice a fluxurilor de numerar care circulă în prezent dinspre populație către stat, dinspre stat către populație și între populație și comercianți, cu scopul combaterii economiei subterane și îmbunătățirii performanței administrative. Obiectivele strategice propuse de Visa Europe sunt reducerea economiei subterane cu 5% în decurs de 4 ani, creșterea gradului de colectare a veniturilor la PIB la 40% (media UE) în 4 ani și economisirea a 1 miliard de RON în distribuția beneficiilor sociale într-un interval de 5 ani.
"România și-a asumat în fața partenerilor internaționali realizarea unei consolidări fiscale sustenabile, iar economia subterană reprezintă una dintre principalele bariere în îndeplinirea acestui obiectiv. Studiile arată că sistemele de plăţi electronice ajută în mod clar la reducerea economiei subterane, iar cardul reprezintă instrumentul electronic de plată cel mai accesibil și mai des utilizat de populație. De peste 25 de ani, Visa colaborează îndeaproape cu guvernele din întreaga lume pentru a susține dezvoltarea plăților cu cardul și ne dorim să putem să contribuim și la dezvoltarea economică a României. Tocmai de aceea, propunem o serie de măsuri concrete care se pot constitui într-o Strategie guvernamentală de încurajare şi promovare a plăţilor electronice cu cardul, cu avantaje multiple atât pentru populație cât și pentru instituțiile publice", a declarat Cătălin Crețu, director general România, Visa Europe.
Măsurile propuse vizează patru direcții principale, respectiv îmbunătăţirea colectării impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul plăţilor prin card, creșterea eficienţei distribuirii ajutoarelor şi a prestaţiilor sociale prin utilizarea cardului, reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei financiare prin transferul pe card al cheltuielilor realizate cu deplasările în interes de serviciu în sectorul public și măsuri de reducere a economiei subterane prin acordarea unor facilităţi la plăţile electronice prin card.
Stadiul dezvoltării metodelor de plată cu cardul a impozitelor și taxelor locale în România arată ca încă există obstacole majore care împiedică creșterea gradului de colectare a acestora și îngreunează eforturile cetățeanului de a-și plăti contribuțiile financiare la bugetele publice.

Plata taxelor şi impozitelor locale
Resursele totale de care dispun administrațiile locale sunt semnificative, de 9% din PIB, dar veniturile din impozitele locale reprezintă doar 3% din veniturile publice totale, în timp ce costurile cu administrarea fiscală locală s-au ridicat la 6,5% din veniturile încasate din taxe și impozite locale.
Pentru susținerea plăților cu cardul a taxelor și impozitelor, Visa Europe propune pe termen scurt clarificarea regimului comisionului de tranzacționare și al celui de distribuție a credențialelor pentru plățile online și asigurarea resurselor pentru rezolvarea solicitărilor de informații sau întrebari ale cetățenilor care doresc să facă sau au făcut plăți pe www.ghiseul.ro.
Pe termen mediu, este nevoie de o practică unitară privind credențialele, de acordarea de stimulente financiare pe o perioadă de doi-trei ani pentru a se ajunge la înrolarea a 75% din primării în sistemul național electronic de plată online, de integrarea tuturor bazelor de date fiscale, de acceptarea depunerii online a declarațiilor fiscale și a altor documente ale contribuabililor și înregistrarea electronică a amenzilor de circulație și, nu în ultimul rând, de promovarea plății online a impozitelor locale.
Simulările realizate de studiile Visa Europe arată că extinderea utilizării cardurilor pentru plata taxelor locale ar avea efecte financiare considerabile, prin reducerea costurilor și, în cele din urmă, creșterea gradului de colectare. Dacă 30% din venituri ar fi colectate prin plăți cu cardul, s-ar economisi cu cheltuielile de administrare circa 23 de milioane RON, iar veniturile ar putea creste cu până la 750 de milioane RON anual.

Plata beneficiilor și drepturilor sociale în România
Sistemul de protecție și asigurări sociale presupune un efort financiar considerabil din partea statului, în condițiile în care 12 milioane de persoane sau familii beneficiază de astfel de transferuri. Cheltuielile anuale cu beneficii și drepturi sociale depășesc echivalentul a 10% din PIB și 28% din cheltuielile publice.
În ultimii ani, acest sistem s-a aflat, în mod repetat, în atenția publică din cauza numeroaselor deficiențe înregistrate în mecanismul de distribuție sau a gradului scăzut de control al autorităților publice față de utilizarea beneficiilor sociale cu destinație precisă. Utilizarea cardurilor bancare ar soluționa ambele probleme în contextul în care ar determina reducerea de șapte ori a costurilor cu transferul beneficiilor și drepturilor sociale și ar permite monitorizarea utilizării sumelor disponibile spre beneficiul destinatarilor reali. Totodată, generalizarea transferurilor pe card bancar a beneficiilor și drepturilor sociale ar ajuta la combaterea economiei subterane întrucât tranzacțiile cu cardul sunt înregistrate automat în casele de marcat, precum și la reducerea dezechilibrelor economice între mediul rural și cel urban datorită creșterii gradului de bancarizare.
În următorii 2-4 ani, Visa Europe propune crearea cadrului juridic necesar folosirii cardurilor bancare pentru distribuția beneficiilor sociale, introducerea în etape a cardurilor în transferul beneficiilor sociale pentru a permite extinderea rețelei de POS-uri și ATM-uri în mediul rural și demararea unei campanii de comunicare publică pentru a explica avantajele şi modul de utilizare a cardului de către beneficiari, furnizori de servicii şi autorităţi publice locale. Economiiile realizate astfel s-ar putea ridica la circa 400 de milioane RON anual.
Cheltuielile realizate de instituţiile publice cu deplasările în interes de serviciu
Cheltuielile realizate de instituţiile publice cu deplasările în interes de serviciu reprezintă 0,3% din cheltuielile publice, dar plățile realizate preponderent în numerar ridică numeroase dificultăți birocratice, care determină un consum inutil de resurse umane și bugetare.
Visa Europe propune ca instituțiile publice la nivel central să introducă în următorii 2-4 ani utilizarea cardurilor bancare pentru deplasările în interes de serviciu, dat fiind că această măsură ar putea genera economii de circa 12,6 milioane RON prin concentrarea angajaţilor pe sarcinile uzuale, nu pe proceduri necesare deplasării.

Colectarea TVA în România
România se situează pe ultimele locuri în UE în funcție de veniturile colectate la bugetul de stat relativ la PIB, deși ratele de taxare directă și indirectă se situează la niveluri comparabile sau chiar peste media UE. Gradul de conformare la plata TVA este de 56%, de asemenea unul dintre cele mai mici niveluri din Europa.
Sectoarele de activitate importante care prestează servicii populației, unde decalajul TVA este semnificativ mai ridicat față de media națională, respectiv în medie 89% față de 44%, sunt industria hotelieră, restaurantele, jocurile de noroc și pariuri, activitățile sportive, recreative și distractive, activitățile asociative diverse, domeniul reparațiilor de calculatoare și alte activități de servicii, precum curățătoriile și saloanele de înfrumusețare.
Visa Europe propune introducerea unor facilităţi fiscale sub forma reducerii cu 4 puncte procentuale a cotei TVA la plăţile efectuate cu cardul în sectoarele în care evaziunea fiscală are un impact major, ceea ce ar determina o creștere a TVA colectat între 49% (358 mln RON) și 139% (3,3 mld RON). Mai mult, este necesară și demararea unei campanii de informare publică de promovare a acestei măsuri în rândul populaţiei.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite