Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Ecosistemul de inovare se conturează într-o „cafenea“ dedicată

30 Iulie 2013



Mic tratat despre tehnica servirii inovării

Întreprinzători inovativi cu valențe de business angels, reprezentanți din clustere și incubatoare de afaceri, actori din zona capitalului de risc şi personalităţi care sprijină mediul antreprenorial din România s-au reunit la Bucureşti pe 11 iulie cu ocazia primei ediţii a evenimentului „Cafeneaua de Inovare“. Miza acestei întâlniri a fost încercarea de a găsi răspunsuri diverse legate de felul în care putem dezvolta sistemul de inovare din România.


Evenimentul a fost organizat de UEFISCDI, agenţie de finanţare a cercetării şi inovării, a cărei activitate se leagă semnificativ de dezvoltarea de proiecte axate pe inovare, majoritatea finanţate de CE şi din fonduri structurale. „În contextul participării la aceste proiecte era potrivit să partajăm ce am acumulat la nivel naţional şi internaţional şi, dinspre public spre privat, să încercăm să conturăm ecosistemul care oferă facilităţi în zona inovării. Cu siguranţă trebuie să schimbăm ceva la nivelul inovării din România, în mod cert nu avem timpul pe care l-au avut americanii în dezvoltarea sistemului.



Dacă vrem schimbare în această zonă trebuie să începem să facem ceva, împreună, susţinut, chiar din acest moment”, a prezentat prof. dr. ing. Adrian Curaj, directorul general UEFISCDI, resorturile care stau în spatele organizării unei astfel de reuniuni. Centrându-se pe dimensiunea viitorului, a obţinut totodată acordul participanţilor pentru organizarea în România a unui Venture Forum, cu accentul pus pe zona de start-up şi finanțare adaptată pentru zona de seed și pre-seed.


Principalele proiecte în zona de inovare ale UEFISCDI

Marius Mitroi, coordonatorul Programului Inovare şi al evenimentului, a subli-niat faptul că, pe lângă programele de finanţare pe care le implementează, UEFISCDI dezvoltă politici, iniţiative şi proiecte în sfera inovării. Spre exemplificare, proiectul FINNO (www.finnoeurope.eu) încearcă crearea unei metodologii de evaluare a firmelor inovative, în timp ce EVLIA (www.evlia.eu) vizează dezvoltarea unei metodologii de evaluare şi valorificare a proprietăţii intelectuale din cadrul IMM-urilor. Un alt proiect, SeeTechnology (www.seetechnology.eu), îşi propune să găsească şi să promoveze iniţiativele inovative ale mediului antreprenorial ca rezultat al cercetării.

Un proiect foarte aproape de subiectul Cafenelei de Inovare este VIBE – Venture Iniţiative în the Balkan Europe (www.vibeproject.eu), care urmăreşte sprijinirea inovării şi antreprenoriatului în ţările din Sud Estul Europei (SEE), printr-o serie de acţiuni ce au în vedere facilitarea procesului de finanţare a IMM-urilor din această arie geografică. Acest proiect urmăreşte dezvoltarea unei platforme de coaching şi mento-ring, pentru a creşte şansele de atragere de finanţări de către IMM-urile participante. Platforma va crea un spaţiu colaborativ şi va promova interacţiunea între start-up-uri şi investitori. Totodată, proiectul vizează facilitarea schimbului de experienţă în domeniul investiţiilor şi atragerii de fonduri prin organizarea a patru evenimente „Balkan Venture Forum“. Proiectul VIBE va fi derulat în perioada 2013-2014 şi este finanțat prin Programul de Cooperare Transnaţională a Sud-Estului.

SEE CLOUD – Orientarea clusterelor către tehnologii moderne şi modele comune de dezvoltare (www.see-project-cloud.eu) îşi propune să stimuleze potenţialul inovativ al IMM-urilor din SE Europei prin elaborarea unei strategii transnaţionale şi a unui set de instrumente operaţionale pentru dezvoltarea şi eficientizarea clusterelor industriale. Astfel, se va crea un cadru propice nu numai pentru inovare, dar şi pentru stimularea investiţiilor, atât la nivelul companiilor, cât şi al clusterului ca entitate. Pro-iectul se derulează în perioada octombrie 2012-septembrie 2014 şi este finanțat prin Programul de Cooperare Transnaţională a Sud-Estului. CLOUD contribuie la dezvoltarea clusterelor prin: evaluarea comparativă a clusterelor (analiza precisă a regiunilor, a clusterelor industriale, potenţialul economic şi perspectivele de piaţă; stabilirea unui sistem de aplicare a politicilor şi de identificare a mecanismelor de introducere a elementelor inovative în cadrul clusterelor, dar şi a elementelor cheie care determină dezvoltarea clusterelor de top şi implementarea acţiunilor pilot necesare pentru crearea acestora.

„«Cafeneaua de inovare» s-a născut din necesitatea de a consulta direct piaţa şi din dorinţa de a avea un spaţiu de capitalizare a proiectelor noastre. Aici ne propunem să căutăm, să identificăm probleme/necesităţi şi să le formulăm foarte clar pentru a le putea rezolva cu instrumente dedicate, care să faciliteze finanţări de tip privat-public“, a dezvăluit Marius Mitroi motivaţia de bază a manifestării.



Importanța evaluării şi a auditului tehnologic

George Bala, directorul Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastucturi din Ministerul Educației a pus accentul în prezentarea sa pe procesul de evaluare şi audit tehnologic: „Dacă am o firmă şi vreau să investesc în dezvoltarea sa trebuie să ştiu unde mă aflu din punct de vedere al capacităţii tehnologice. Am capacitatea de a înţelege inovarea, ştiu care sunt actorii care îmi pot influenţa dezvoltarea? Pentru a-i oferi operatorului economic certitudinea că o entitate de transfer tehnologic are capabilitatea de a oferi nişte servicii capabile să-l susţină în dezvoltarea business-ului său, am creat un sistem de verificare anuală, un instrument prin care am format oamenii în toate domeniile: de la proprietate intelectuală, evaluare de intangibile, managementul afacerilor etc.“.

Acesta a subliniat că inovarea este importantă dacă nu rămâne în sertar şi dacă poate fi valorificată economic. Pentru a încuraja acest demers, entităţile de transfer tehnologic sunt obligate să aibă un registru cu rezultatele cercetării. Acest registru există online şi face o evaluare a potenţialului lor de aplicabilitate în piaţă. Partea a doua a metodologiei intră în detaliu şi îi furnizează operatorului, fie că este întreprindere, fie că este universitate, elementele de bază pentru asigurarea unei dezvoltări ulterioare.



Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariu



trimite