Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cercetare si Invatamant superior >> Stiri si Evenimente

SedControl, dispozitiv inovator pentru monitorizarea sedimentelor pe lacurile de acumulare

27 Noiembrie 2013Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării anunta finalizarea proiectului SEDCONTROL „APARATURĂ INTELIGENTĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ PENTRU
MĂSURAREA ŞI MONITORIZAREA HIDRODINAMICII SEDIMENTELOR BAZATĂ PE NOI METODE DE MĂSURARE
”. Proiectul SEDCONTROL a fost co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE). Valoarea totală a proiectului a fost de 2.684.178 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 2.672.278 lei ( 2.217.990, 74 RON – din FEDR şi 454.287,26 – din bugetul naţional). Proiectul s-a implementat la INCDMTM. Bucureşti pe o durată de 42 luni.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat abordarea, în mod unitar, a activităţilor de cercetare interdisciplinare, pentru dezvoltarea de noi metode de măsură, pe principii acustice, şi a aparaturii inteligente aferente, utilizate în hidrodinamica sedimentelor, respectiv de măsurare şi monitorizare în timp real a turbidităţii şi grosimii stratului aluvionar.
În prezent, evaluarea corectă a depunerilor de sedimente, urmărirea în timp real a formării depozitelor, identificarea corectă a factorilor care influențează procesul de sedimentare în scopul calculării corecte a duratei de viață a unei acumulări precum și elaborarea rapidă a măsurilor manageriale de exploatare sunt de o importanță crucială.
Elaborarea unor aparate de măsură și control inteligente, capabile de a transmite informații în timp real, legate de procesul de formare a depozitelor de aluviuni, sunt în momentul actual o problemă capitală care implică comunitatea științifică la nivel mondial.
Proiectarea și realizarea aparaturii inteligente SEDCONTROL de către o echipă de cercetători din INCDMTM, s-a înscris în această direcție de cercetare și a contribuit în mod direct la dezvoltarea unui prototip de aparatură inteligentă pentru măsurarea și monitorizarea hidrodinamicii sedimentelor.
Prin realizarea obiectivelor proiectului, care este în concordanţa cu obiectivul Operaţiunii 2.1.2 - Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate, se asigură constituirea şi dezvoltarea, în cadrul INCDMTM Bucureşti, a unui colectiv de specialişti în domeniul aparaturii inteligente de măsurare şi monitorizare, atât în domeniul hidrodinamicii sedimentelor cât şi a unor mărimi fizice care pot caracteriza atât fenomene precursoare cât şi în evoluţie, fenomene / evenimente denumite generic geohazarde (alunecări de teren, eroziuni costiere, poluare cu produse petroliere) cu excepția cutremurelor.
Principalele activități din cadrul proiectului au constat în:
• Elaborare studiu cu analiza cerințelor specifice de funcționare a aparaturii, sinteza nivelului cunoștințelor și soluțiilor constructive existente pe plan național și internațional și specificațiile tehnice pentru metodele de determinare a turbidității și grosimii stratului de sedimente;
• Elaborare și realizare documentație respectiv model experimental de aparatură;
• Experimentări de laborator și in condiții de teren cu modelul experimental de aparatură;
• Elaborare și realizare documentație respectiv prototip aparatură;
• Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii prototipului de aparatură în cadrul unui lac de acumulare și în cadrul unui fluviu, șenal navigabil, incintă portuară.
Aparatura SEDCONTROL este compusă din trei module principale:
• Modul fix (de fund) sau subacvatic, conectat cu modulul plutitor prin intermediul unui cablu.
• Modul plutitor, care în varianta mobilă poate funcționa independent.
• Modul recepție și comunicare date.
Proiectul a fost condus, în calitate de director de proiect, de un specialist de înaltă calificare, Prof. univ.dr.ing. PETRU BOERIU, de la Institutul UNESCO pentru Inginerie Hidraulica, IHE Delft din Olanda.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite