Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Vot istoric în Parlamentul European pentru egalitatea de gen

18 Decembrie 2013La sfârșitul lunii noiembrie, în Parlamentul European a avut loc un vot istoric în ceea ce privește prezența femeilor în organismele de conducere ale întreprinderilor. Cu o majoritate covârșitoare (459 voturi pentru, 148 voturi împotrivă și 81 abțineri) Parlamentul European a votat în favoarea susținerii propunerii de lege a Comisiei Europene pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor din Europa.

Cele mai recente cifre date publicității confirmă faptul că, în urma acțiunilor întreprinse de Comisia Europeană în acest domeniu, proporția femeilor în organismele de conducere ale întreprinderilor de pe întreg teritoriul Uniunii Europene este în creștere în ultimii trei ani, ajungând în prezent la 16,6%, față de 15,8% în octombrie 2012.

Votul din Parlamentul European reprezintă însă doar un prim hop trecut de această propunere.

Pentru a deveni act cu putere de lege, propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată și de statele membre ale UE în cadrul Consiliului, care trebuie să ajungă la un acord cu privire la proiectul de directivă atât între ele, cât și cu Parlamentul European, pentru ca aceasta să fie introdusă în legislația UE.

„Votul Parlamentului European este un moment istoric pentru egalitatea de gen în Europa. Parlamentul European, ales în mod direct de cetățeni, și-a făcut auzită vocea cu tărie și claritate: Europa are nevoie de norme ferme care să combată dezechilibrul dintre numărul de femei și de bărbați în cadrul organismelor de conducere ale întreprinderilor. Doresc să aduc mulțumiri raportorilor, dna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și dna Evelyn Regner, pentru eforturile și sprijinul lor constant față de propunerea Comisiei. Votul Parlamentului reprezintă o primă fisură în plafonul de sticlă care continuă să împiedice accesul femeilor talentate la funcțiile de conducere. Consiliul de Miniștri, cea de a doua cameră legislativă a UE, ar trebui acum să se ridice la înălțimea acestei provocări și să facă progrese rapide cu privire la proiectul de act normativ în cauză, care plasează calificările și meritele în centrul atenției“, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție al UE.

Ce aduce nou votul Parlamentului European?

Iată care sunt cele mai importante puncte votate de Parlamentul European, care se bazează pe pilonii principali ai propunerilor Comisiei:
• se confirmă abordarea Comisiei potrivit căreia accentul trebuie să fie pus pe o procedură de selecție transparentă și echitabilă (o așa-numită „cotă de procedură”), și nu pe introducerea unei cote cantitative fixe;
• întreprinderile mici și mijlocii sunt în continuare excluse din domeniul de aplicare al directivei, dar statele membre sunt invitate să sprijine și să stimuleze aceste întreprinderi pentru a îmbunătăți în mod semnificativ echilibrul de gen la toate nivelurile de administrare și în organismele de conducere;
• îndepărtându-se de propunerea inițială a Comisiei, Parlamentul European a prevăzut ca statele membre să nu mai aibă posibilitatea de a exclude din domeniul de aplicare al directivei întreprinderile în cadrul cărora persoanele aparținând sexului subreprezentat constituie sub 10% din forța de muncă.

Parlamentul a înăsprit prevederea referitoare la sancțiuni prin adăugarea mai multor măsuri de acest tip care să aibă un caracter obligatoriu, și nu facultativ, așa cum a propus Comisia. În conformitate cu textul votat de Parlament, sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor referitoare la procedurile de selecție a membrilor organismelor de conducere ar trebui să cuprindă excluderea din procedurile de achiziții publice și excluderea parțială de la finanțare din fondurile structurale europene.

Scurt istoric

În martie 2011, Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a solicitat societăților cotate la bursă din Europa să sporească, în mod voluntar, numărul femeilor în cadrul propriilor consilii de administrație, prin semnarea „Angajamentului privind reprezentarea femeilor în consiliile de administrație”. Acest document invita întreprinderile să se angajeze să sporească prezența femeilor în propriile consilii de administrație pentru a ajunge la 30% până în 2015 și la 40% până în 2020. Însă, după un an, numai 24 de întreprinderi din întreaga Europă au semnat acest angajament. Progresele sunt vizibile doar în țările care au introdus legi obligatorii pentru consiliile de administrație ale întreprinderilor. Peste 40% din totalul schimbărilor înregistrate la nivelul UE între octombrie 2010 și ianuarie 2012 se datorează Franței, care a introdus o cotă legală în ianuarie 2011.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite