Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCDTIM construieşte la Cluj CETATEA energiilor alternative

28 Aprilie 2014La nivel global, domeniul energiei antrenează investiţii şi resurse uriaşe CDI, omenirea înţelegând necesitatea vitală a descoperirii şi utilizării urgente a unor resurse energetice alternative. Conştientizând potenţialul nelimitat pe care domeniul îl joacă pentru dezvoltarea durabilă şi bazându-se pe capacităţi umane şi tehnologice importante, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare din Cluj-Napoca (INCDTIM) va deschide în următorii ani 4 noi direcţii de CDI, prin construirea unui „Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative” (CETATEA). Dr. ing. Adrian Bot, directorul general al INCDTIM, ne-a prezentat importanţa strategică a proiectului pentru transformarea institutului într-un lider naţional şi european în domeniu şi pentru evoluţia energiilor alternative în România.„Respectul faţă de trecut ne-a făcut puternici, încrederea în viitor ne va face indestructibili”. Dincolo de frumuseţea acestui motto al institutului, care sunt pilonii ce permit consolidarea poziţiei INCDTIM în elita cercetării româneşti şi europene?


În primul rând, INCDTIM are un trecut, un fundament, o carte de vizită ce conţine rezultatele acumulate în 64 de ani de existenţă. Avem nişte înaintaşi care au creat plusvaloare şi trebuie să demonstrăm că suntem mai buni decât ei. În al doilea rând, luăm munca în serios şi, pe lângă cercetătorii cu experienţă, ne bazăm pe o generaţie nouă de specialişti foarte capabili, care lucrează în laboratoare moderne, dotate cu aparatură de nivel mondial. La competiţiile din 2010, la prima ieşire în arenă a tinerilor cercetători, am avut o rată de succes impresionantă, de 46,5%, în timp ce media pe ţara a fost de 13%. La Parteneriate am avut o rată de 25%, faţă de rata medie de 5%. În momentul de faţă, avem o rată medie de două ori mai mare decât cea înregistrată pe ţară. Aceste lucruri au fost posibile deoarece toţi cei 181 de angajaţi au realizat că putem atinge şi menţine excelența în CDI doar dacă ne schimbăm mentalitatea, din „Facem ce ne place” în „Ne place ceea ce trebuie să facem”.

În ultimii ani am înţeles profunzimea şi unicitatea sensului cercetării: dezvoltarea durabilă. În consecinţă, am început să dezvoltăm tematici de cercetare subsumate pilonilor cercetării europene: energii alternative, mediu, sănătate, securitate alimentară şi ne-am extins capacitatea de a acoperi întreg ciclul, de la cercetare fundamentală până la punerea pe piaţă a ideii, în aşa fel încât o pondere însemnată a rezultatelor să fie direct aplicabile în economia reală. Megem pe aceşti piloni folosind cât mai mult din experienţa şi expertiza acumulată de-a lungul timpului şi adaptându-ne continuu la nevoile actuale ale Europei.

Pentru a reuşi pe piaţa cercetării trebuie să ai o strategie managerială, aparatură performantă şi cercetători valoroşi care reprezintă seminţele viitoarelor colective şi locomotivele noilor direcţii de dezvoltare. În acest sens, căutăm continuu zonele unde nu există acoperire şi unde avem potenţial, acesta fiind criteriul de bază al managementului pe care îl aplicăm. Cercetătorii sunt încurajaţi să aibă libertate de iniţiativă şi să descopere noi perspective de explorare. În cele din urmă, o idee valoroasă ajunge să fie accelerată şi să devină parte a unei strategii instituţionale. Pentru reuşita unui astfel de demers, am trimis la şcoli de management şefii grupurilor de cercetare, pentru a înţelege cercetarea şi din perspectivă economică, pentru a putea analiza corect potenţialul unei idei şi capacitatea de a deveni profitabilă. De asemenea, când ne dotăm trebuie să ştim toate aplicabilităţile aparaturii achiziţionate, cum poate servi mai multor colective sau cum o putem adapta unor noi realităţi.

Infrastructura de cercetare performantă şi dotările unicat sunt garanţia dezvoltării pe termen lung. Ce investiţii importante aţi reuşit să atrageţi în ultimii ani?

Cercetătorii vin cu idei noi, atractive, dar au nevoie de suport tehnologic pentru a le pune în practică. Prin programul Capacităţi am renovat o întreagă clădire şi am dotat-o cu 56 de echipamente noi, dând esenţă unui departament întreg, cel de fizică moleculară şi biomoleculară. O dată cu accesarea fondurilor europene am reuşit să facem investiţii masive şi scumpe în dotările necesare dezvoltării INCDTIM pe termen lung. În urma primului POS câştigat, am pus bazele unui centru GRID ultraperformant. Următorele două proiecte de investiţii, Metode avansate de sinteză a materialelor hibride şi Metodologii moderne de tip high-throughput
pentru obţinerea şi caracterizarea de noi forme solide ale compuşilor farmaceutici, au vizat formarea unor colective de către cercetători străini şi deschiderea unor noi direcţii de dezvoltare. Spre satisfacţia noastră, direcţia farmaceutică a dat naştere şi unei firme, un spin-off cu capital canadian, care ne va permite un debuşeu serios cu industria farmaceutică. Ultimul proiect POS câştigat, pe parte de energii alternative, se anunţă a fi cea mai puternică direcţie aplicativă, ce va avea o foarte strânsă legătură cu industria...

Care este miza acestui proiect pe termen lung? Ce obiective majore îşi propune să atingă?

Prin Centrul de Cercetări şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative (CETATEA) ne propunem crearea unei infrastructuri CDI concentrate şi puternice, care va asigura institutului capabilităţi ştiinţifice şi tehnice de nivel mondial, pentru a dezvolta activitatea de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniul larg al energiilor alternative, cu accent pe tematicile în care expertiza dobândită în timp şi capacitatea umană adaugă plusvaloare patrimoniului ştiinţific şi economiei reale, putând asigura excelenţa, până la nivel de lider naţional şi chiar european. Până în octombrie 2015, programul presupune construcţia unei clădiri, care va fi sediul CETATEA, realizarea unor lucrări de modernizare a 3 laboratoare existente şi dotarea acestei noi infrastructuri cu echipamente de cercetare performante, de ultimă generaţie. Nu în ultimul rând, în cadrul Centrului vor lucra 22 de specialişti, pe care deja începem să-i aducem în institut şi îi formăm pentru a putea răspunde optim la noile provocări.

Toate aceste obiective urmăresc dezvoltarea în cadrul INCDTIM a 3 tematici de cercetare şi deschiderea a 4 noi direcţii CDI, având ca scop, pe termen mediu şi lung, atingerea următoarelor ţinte: Crearea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a României, prin folosirea eficientă a noilor tipuri nepoluante de resurse energetice; Asigurarea condiţiilor pentru o dezvoltare durabilă a activităţii de CDI în regiunea de nord-vest a României, în particular în INCDTIM; Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv; Asigurarea de servicii de cercetare, măsurători complexe şi analize de laborator, consultanţă, precum şi aport de know-how şi proiecte transferabile tehnologic spre economia reală; Crearea de noi locuri de muncă în activitatea de CDI, atragerea de tineri şi pregătirea lor la un nivel de excelenţă compatibil cu cercetarea europeană şi mondială; Asigurarea unor condiţii de muncă şi salarizare atractive pentru reîntoarcerea tinerilor cercetători din laboratoarele internaţionale de prestigiu; Creşterea calităţii vieţii populaţiei, prin reducerea costurilor de producere a energiei electrice; Dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice internaţionale, participarea activă, ca parteneri cu competenţă instituţională recunoscută, la proiecte de cercetare în cadrul programelor europene; Integrarea de facto a infrastructurii INCDTIM în Aria Europeană a Cercetării, în cadrul căreia putem dobândi calitatea de parteneri de excelenţă pe domenii specifice cu tradiţie bogată – tehnologiile izotopice şi moleculare; Recunoaşterea la nivel guvernamental a competenţelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCDTIM în anumite domenii specifice energiilor alternative şi implicarea noastră, în consecinţă, în proiecte de mare anvergură, ce vizează strategia energetică a României pe termen mediu şi lung.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite