Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

USAMV Bucureşti își consolidează strategia în domeniul cercetării

04 Iulie 2014  • Hortinvest, un Centru unic la nivel național, va asigura dezvoltarea activităţilor de CDI la standarde europene

Cea de a treia ediţie a evenimentului „Agriculture for Life, Life for Agriculture“, deschisă pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului, a stat sub semnul inaugurării Centrului de cercetare Hortinvest din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB). Proiectul Hortinvest este gândit să asigure dezvoltarea activităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) din cadrul USAMVB în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, centrul fiind dotat la standarde europene, cu facilităţi care contribuie la creşterea capacităţii de cercetare prin abordarea multidisciplinară a tematicilor de studiu.

Inexistenţa pe plan naţional a unui centru similar, corespunzător exigenţelor cercetării internaţionale, face ca Hortinvest să reprezinte o oportunitate reală pentru USAMV Bucureşti în dezvoltarea activităţilor şi serviciilor de cercetare în domeniul controlului calităţii produselor agroalimentare, a tehnologiilor specifice plantelor de cultură şi de păstrare şi prelucrare a produselor agricole, precum şi în abordarea unor domenii noi de cercetare, în acord cu tendinţele pe plan european. Prin materializarea acestei noi investiţii, USAMVB îşi consolidează strategia de a deveni un centru de referinţă în studiul calităţii produselor agroalimentare, care poate fi punctul de plecare al creşterii competitivităţii economice a mai multor sectoare economice din România (agricultură ecologică, producţia agricolă integrată, biodiversitate etc).

Suport pentru întărirea parteneriatului cu mediul economic și dezvoltarea agriculturii durabile

În debutul lucrărilor conferinţei, care a beneficiat de o largă participare internaţională, Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică, a evidenţiat necesitatea concentrării proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare pe zona aplicativă, pentru a putea genera cu adevărat plusvaloare: „Mă bucur că sunt prezent, ca în fiecare an, la conferinţa USAMVB, un eveniment care a reuşit să se impună rapid – atât în plan naţional, cât şi internaţional – şi doresc să-l felicit şi cu această ocazie pe rectorul USAMVB pentru că a fost capabil să aducă armonie în Universitate şi să adune toate conferinţele la un loc, ceea ce este o performanţă remarcabilă. Cu fiecare ediţie, conferinţa USAMVB se diversifică şi se extinde ca arie de tematici şi subiecte dezbătute, iar anul acesta, inaugurarea Centrului de cercetare Hortinvest reprezintă un eveniment cu totul special, nu doar pentru universitatea dvs., ci pentru tot ceea ce se întâmplă în cercetarea din agricultura românească. În decurs de un an şi jumătate am depus efortul constant de a aduce cât mai mulţi bani în cercetarea românească, concentrându-ne pe proiectele de mari dimensiuni. Este important să ne focalizăm eforturile pe proiectele capabile să genereze plusvaloare, care se pot impune pe plan naţional şi internaţional, şi să ne axăm cât mai mult pe cercetarea aplicată. Ştim foarte bine că fără cercetare fundamentală nu se poate vorbi de cercetare aplicată. Dar, într-o economie aflată încă în criză şi într-o economie europeană cu mari probleme de competitivitate, este extrem de important să încercăm să ducem cât mai mulţi bani către cercetare aplicată. Este important să facem acest pas şi, din acest motiv, vă felicit încă o dată pentru efortul pe care l-aţi făcut pentru realizarea Centrului de cercetare Hortinvest.“

Un rezultat îmbucurător
„Mă bucur să constat că, de la an la an, lucrările ştiinţifice şi activitatea de cercetare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti sunt tot mai vizibile. Iar acest lucru se poate vedea nu doar prin indexarea volumelor conferinţei noastre în bazele de date internaţionale, ci şi prin succesul conferinţei «Agriculture for Life, Life for Agriculture». Astfel, dacă anul trecut aveam ca autori la lucrările prezentate în cadrul conferinţei colegi din 21 de ţări, la ediţia din acest an sunt prezenţi colegi din comunitatea ştiinţifică din 40 de ţări, un rezultat îmbucurător pentru o conferinţă atât de tânără, aflată doar la a treia ediţie. Beneficiem şi anul acesta de prezenţa unor oaspeţi internaţionali de seamă, precum şi de cea a colegilor noştri de la Universitatea Politehnica Bucureşti, Academia de Studii Economice, Universitatea Româno-Americană, Universitatea de Vest Timişoara, USAMV Iaşi etc.”
Prof. dr. Sorin Cîmpeanu, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti


Pentru valorificarea optimă a eforturilor depuse în mediul academic şi în domeniul cercetării, ministrul Costoiu a subliniat însă necesitatea extinderii şi consolidării relaţiilor de parteneriat cu mediul economic: „În perioada 2014-2020 efortul nostru se va concentra pe legătura extrem de importantă dintre mediul academic, institutele de cercetare şi mediul economic. Este foarte important – nu doar pentru prezent, ci pentru viitorul acestei ţări – să aducem alături de noi companiile şi să consolidăm această relaţie. (…) În urmă cu aproximativ un an, aveam doar 50 de companii, inclusiv din domeniul agricol, care îşi dăduseră acceptul să coordoneze acordurile cu şcolile profesionale. Foarte puţină lume din mediul academic şi din domeniul educaţional în general a realizat atunci cât de importantă este această legătură şi cât de mult solicită angajatorii crearea unor şcoli care să poată oferi pregătirea necesară tinerilor, astfel încât aceştia să fie imediat absorbiţi de respectivele companii. Astăzi am ajuns la aproape 1.000 de companii implicate şi de la 5.000 şi ceva de tineri înscrişi în şcolile profesionale am ajuns la 26.000, peste 80% dintre aceştia lucrând deja în aceste companii. De aceea, consider că trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a întări legăturile mediului economic cu învăţământul românesc la toate nivelurile, fie că vorbim de şcolile profesionale, universităţi sau şcolile post-universitare. Este şansa noastră şi şansa României. Şi sunt convins că în acest demers cel mai aprig susţinător va fi mediul academic.“O abordare aplicată a avut şi fostul ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prof. univ. Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, care a prezentat succint o serie de probleme actuale. De altfel, toate cele trei zile dedicate conferinţei, structurate pe şapte secţiuni (Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului, Biotehnologii şi Management şi economie în spațiul rural), au fost dedicate prezentării, dezbaterii şi identificării unor soluţii viabile, capabile să contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii româneşti.

Centrul de cercetare Hortinvest, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (valoa-rea totală a proiectului a fost de 51.580.432 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a reprezentat 42.000.000 lei), este compus dintr-o clădire care găzduieşte laboratoarele destinate cercetării şi studiului calităţii produselor agroalimentare şi o seră modernă de cercetare a plantelor:
• Laborator de pomicultură integrată
Laborator de virologie moleculară
Laborator de microînmulţire a plantelor
Laborator de diagnoză pentru protecţia plantelor
Laborator de tehnologii post-recoltă la produsele horticole
Laborator de agrochimie
Laborator de informatică
Laborator de analiză senzorială
Laborator de morfologie vegetală şi microscopie
Laborator de analize fizico-chimice
Laborator de fiziologia plantelor
Laborator de biologie moleculară vegetală
Laborator de fiziologie vegetală moleculară
Seră de cercetare.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite