Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

NANOSENS consolidează locul IFT Iaşi în elita cercetării europene

27 Octombrie 2014  • Institutul va deveni cel mai important centru local şi regional de cercetare în domeniul senzoristicii medicale

În contextul globalizării accelerate, la momentul actual nu se mai poate vorbi de cercetare ştiinţifică de valoare fără a lua serios în considerare integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională. O axiomă pe care institutele de cercetare româneşti au început să o conştientizeze din ce în ce mai acut în decursul ultimului deceniu, când concurenţa pentru accederea în programele europene a crescut sensibil. Unele entităţi au depăşit rapid şi mai ales cu succes această provocare, reuşind să se impună ca elita cercetării europene. Un astfel de caz este cel al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi care, în urma eforturilor continue susţinute, va deveni unul dintre cele mai importante centre locale şi regionale de cercetare în domeniul senzoristicii medicale. Un proiect unic în sistemul cercetării româneşti, NANOSENS - Creşterea capacităţii INCDFT-IFT Iaşi în vederea dezvoltării de senzori cu aplicaţii în biomedicină utilizând nanomateriale şi materiale nanostructurate magnetice, conţine valoarea ştiinţifică adăugată care poate consolida acest deziderat.
Șase decenii de activitate cu rezultate notabile în domeniul cercetării ştiinţifice, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, au transformat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi într-un centru euroregional important în domeniul cercetărilor avansate pentru senzori şi sisteme de senzori pe bază de micro şi nanomateriale magnetice, aceasta reprezentând una dintre principalele direcţii de activitate ale institutului.
Accederea la acest statut de excelenţă şi întărirea lui au fost realizate printr-un efort susţinut în direcţia recunoaşterii internaţionale a activităţii ştiinţifice.Deschiderea către comunitatea ştiinţifică internaţională, inclusă şi în strategia de dezvoltare instituţională, vizează acţiuni de colaborare, la diferite niveluri, cu instituţii de cercetare, universităţi şi companii din întreaga lume şi este transpusă în practică de către INCDFT-IFT Iaşi atât prin intermediul proiectelor de cercetare comune (bilaterale, europene, internaţionale), consultanţă de specialitate, valorificarea rezultatelor cercetării, organizarea în comun de manifestări ştiinţifice internaţionale, cât şi prin angajarea de specialişti străini cu înaltă calificare în institut şi trimiterea la specializări a personalului de cercetare din institut în laboratoare de prestigiu din Europa, Statele Unite şi Japonia.

Astfel, INCDFT-IFT Iaşi a înregistrat rezultate cu care puţine institute de cercetare locale se pot mândri la momentul actual. "Institutul nostru a transferat până acum tehnologii, aparatură şi echipamente către companii din Europa şi S.U.A., pe baza unor contracte economice, are în portofoliu o serie de brevete internaţionale şi a desfăşurat acţiuni de licenţiere a acestora. INCDFT-IFT Iaşi produce materiale magnetice speciale – amorfe şi nanocristaline – pe care le livrează către numeroase companii, institute de cercetare şi universităţi din întreaga lume", ne-a precizat Dr. Nicoleta Lupu, Director General al INCDFT-IFT Iaşi.

Parteneriate europene de prestigiu
Toate aceste eforturi continue au permis institului să fie partener într-un număr considerabil de proiecte de cercetare europene importante, precum NENAMAT – proiect de tip reţea finanţat în Programul Cadru 6 (FP6), axat pe dezvoltarea de materiale nanostructurate în noile ţări membre UE şi în cele asociate – şi MESEMA – proiect de cercetare finanţat în Programul Cadru 6 (FP6), al cărui obiectiv principal a fost realizarea de sisteme de actuatori şi traductori magnetoelastici pentru industria aeronautică.

SPINSWITCH a reprezentat un alt proiect de cercetare important. Finanţat prin FP6, proiectul de tip reţea, cu 15 parteneri europeni (printre care şi laureatul Premiului Nobel din 2007, Albert Fert), a avut ca scop studiul comutării ultra-rapide de spin indusă de curent electric. În urma implementării acestui proiect, INCDFT-IFT Iaşi a dezvoltat noi tehnologii de vârf, cum ar fi realizarea de nanofire magnetice multistrat pentru aplicaţii în spintronică şi sisteme magnetorezistive de tip valve de spin, şi a început acţiunea de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, care a continuat în cadrul proiectului MAGNESENS, finanţat din fonduri structurale.

Proiectul de investiţii în infrastructura de cercetare MAGNESENS - Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice, finanţat prin programul POS CCE, Axa 2, Operaţiunea 2.2.1, a contribuit determinant la dotarea cu aparatură ultraperformantă a institutului. Prin intermediul acestui proiect, infrastructura de cercetare a INCDFT-IFT Iaşi s-a extins cu un microscop electronic de transmisie de înaltă rezoluţie (UHR-TEM), o instalaţie de nanolitografiere cu fascicul de electroni de rezoluţie ultraînaltă, amplasată în noua cameră curată de nivel ISO 5, şi cu o cameră ecranată electromagnetic pentru testarea senzorilor magnetici cu aplicaţii biomedicale. În cadrul acestui proiect au fost totodată realizate şi modernizate cinci laboratoare de cercetare: Laboratorul de microscopie electronică, Laboratorul de preparare straturi subţiri şi nanostructurare, Laboratorul de senzori şi reţele de senzori pe bază de materiale magnetice microdimensionale, Laboratorul de senzori magnetorezistivi pe bază de micro şi nanomateriale magnetice şi Laboratorul de biosenzori magnetici şi senzori magnetici pentru medicină.

Introducerea de noi direcţii de cercetare şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare la standarde internaţionale au creat premisele pentru câştigarea de noi proiecte europene, cum ar fi NANOSENS şi VitriMetTech, care contribuie esenţial la creşterea capacităţii de cercetare şi inovare a INCDFT-IFT Iaşi la cel mai înalt nivel european în domeniul microsenzorilor pentru aplicaţii medicale şi al biosenzorilor bazaţi pe nanoparticule şi nanofire magnetice.

Avantaje competitive pe piaţa cercetării

"Unul dintre principalele avantaje competitive ale INCDFT-IFT Iaşi în peisajul cercetării româneşti, dar şi internaţionale, este acela că suntem capabili să producem acele materiale care sunt necesare realizării senzorilor şi dispozitivelor pe care le dezvoltăm. Al doilea avantaj este că dispunem de o infrastructură care acoperă aproape toate ariile necesare unei activităţi de cercetare competitive la nivel internaţional (producere de materiale speciale, caracterizarea complexă a acestora, pregătirea lor pentru utilizarea în senzori şi alte dispozitive) şi de specialişti capabili să utilizeze această infrastructură, personalul având o pregătire complementară, multidisciplinară (fizicieni, ingineri mecanici şi electronişti, medici, bioingineri, chimişti, specialişti IT). Un al treilea element pe care îl consider un punct forte al insistitutului nostru se referă la faptul că, în general, activităţile de cercetare dezvoltate în institut cuprind cercetări de bază asociate cu cercetări tehnologice şi aplicative, care au în vedere aplicaţia finală posibilă a materialelor dezvoltate. Aceste elemente ne oferă avantaje competitive în peisajul cercetării româneşti, dar şi pe plan internaţional, proiectul NANOSENS contribuind în mod esenţial la consolidarea acestor atuuri şi la identificarea şi valorificarea altora."
Dr. Nicoleta Lupu, Director General INCDFT-IFT Iaşi

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite