Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Harta calităţilor esenţiale

12 Februarie 2015Prof. dr. ing. Adrian Curaj, Directorul General UEFISCDI, explică performanța administrării şi implementării PN II prin concretizarea unui efort de construcţie institutională, de formare şi şlefuire a unor calităţi esenţiale, pe care instituţia le-a pus la dispoziţia sistemului de cercetare.

“Instituţiile se construiesc greu“, ne spune prof. Adrian Curaj „şi trebuie să treacă proba timpului, amestecul de leadership, management şi administrare nefiind unul standard. Profesionalizarea este puternic legată de motivarea oamenilor, iar în spatele unei afirmaţii că o instituţie este performantă sau nu, sunt oamenii, cei care fac diferenţa. Cred că prezentarea, vizibilitatea lor este esenţială, un mod de a spune că ei contează!”

Simplificare administrativă sau cutting the red tape
Directorul general UEFISCDI consideră că un punct critic în PN II a fost simplificarea administrativă: „Puţine documente pe hârtie, cu puţine ștampile, fără mormane de dosare fizice. Perfect în linie cu practica internaţională, compatibil cu modul de evaluare pentru selecţia de proiecte finanţate, contractare, derulate direct de CE prin programele sale de cercetare (FP7 şi actual H2020). Raportările nu se pierd, nu se amestecă, iar informaţia în acest format asigură suportul monitorizării şi evaluării implementării. Ce vedem noi, on-line, văd şi instituţiile care implementează proiecte de CDI finanţate de noi, văd şi cei ce evaluaează implementarea, experţii. Toate entităţile de cercetare au acces instituţional, astfel încât pot avea imaginea dinamică, în timp real, a proictelor contractate : raportare, derulare financiară, resurse umane, raportare ştiinţifică etc. Sunt servicii de tip cloud, individualizate, aşa cum sunt şi rapoartele complexe la care instituţiile au acces, semnăturile de cercetare fiind cele mai speciale/complexe dintre rapoarte.“

Transparență şi încredere
Întreg ciclul de administrare şi implementare a programelor şi proiectelor este trasabil, transparent şi predictibil. Îndeplinirea promisiunii legată de tipul de evaluare şi selecţie a proiectelor, a cărei calitate a crescut permanent şi s-a internaţionalizat prin lucrul cu experţi străini, a dus la creşterea încrederii. La această stare de fapt a contribuit prestigiul şi reputaţia câştigate în spaţiul internaţional. „UEFISCDI este partener în importante proiecte şi iniţiative europene, este hub regional pentru multe evenimente internaţionale de prestigiu, inovează instituţional. Recunoaşterea este internaţională, aşa cum o demonstrează şi acordarea, în 2014, a premiului World Futures Studies Federation. În programul cu Norvegia, UEFISCDI a organizat competiţia, iar partea norvegiană ne-a acordat toată încrederea pentru a face întreaga evaluare internaţională a proiectelor. Acum facem evaluare şi pentru Republica Moldova, pentru un apel de proiecte mari, şi am convingerea că treptat vom valorifica şi mai mult experienţa noastră în spaţiul internaţional”, apreciază prof. Adrian Curaj.

Vizibilitate
Vizibilitatea proiectelor finanţate şi promovarea rezultatelor acestora este un alt element cheie care a asigurat succesul implementării / administrării programelor şi proiectelor din PN II. „Poveşti de succes, Povestea revenirii noastre, evenimente publice de prezentare a rezultatelor, evenimente de tip ştiinţă în societate, cărţi fluide-fluide books de prezentare, conferinţele cercetării, conferinţele disporei ştiinţifice (2008-2010-2012), un newsletter ce ajunge electronic la peste 40.000 persoane, raporte instituţionale pline de conţinut şi date, toate înseamnă un alt fel de a comunica și reflectă transparența instituţiei”.

Inovare și Policy Advice
Pe lângă asigurarea de policy support în implementarea politicilor CDI, aşa cum sunt reflectate de Strategia CDI şi Planul Naţional CDI, UEFISCDI joacă și un rol de policy advice. „Este o capacitate dezvoltată în ultimii 10 ani. Mai explicit, am dezvoltat instituţional, recunoscut internațional şi sper naţional, capacitatea de a formula recomandări decidenţilor politici, bazate pe evidențe – evidence based policy making şi strategic policy intelligence, aşa cum este foresight. UEFISCDI a coordonat studii de foresight care au fundamentat Strategia CDI 2007-2013 şi Strategia CDI 2014-2020 pentru specializare inteligentă, Viziunea 2025 şi Cartea Alba 2015 a învăţământului superior din România. Inovăm metodologic, dezvoltăm noi instrumente de collective intelligence şi dialog cu stakeholderii, am înţeles forţa datelor, iar aplicaţiile de Big Data sunt realitate.

Înţelegem ce importantă este înţelegerea tendinţelor pentru construcţiile pe politici pe termen lung şi am dezvoltat instrumente de scanare a orizontului – horizon scanning inovative. Experimentăm, testăm şi validăm ideile noastre în proiecte internaţionale şi dezvoltăm capacitatea de a contribui la ceea ce cred că avem nevoie: foresight guvernamental. Facem recomandări fundamentate, adică policy advice, și totul stă sub semnul motto-ului nostru: Viziune și acțiune!”.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite