Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INFM îşi creşte potenţialul aplicativ şi atractivitatea pentru industrie via RITecC

27 Aprilie 2015Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INFM) şi-a făcut o misiune capitală din construirea, pe baza materialelor avansate, a drumului către cercetarea de excelenţă şi, în final, spre competitivitate economică. Unul dintre principalele obstacole ale acestui proces, provocator şi complicat deopotrivă, este zidul care desparte cercetarea materialelor de aplicaţiile industriale. Un proiect de creare a unui „Centru de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi – RITecC” este soluţia Institutului pentru străpungerea acestei blocade, concepută să permită plasarea cercetărilor din Institut într-o zonă atractivă aplicativ şi să stimuleze cooperarea cu industriile orientate spre producţia de bunuri cu valoare adăugată ridicată. Dr. Ionuţ Enculescu, directorul general al INFM şi managerul RITecC, ne-a prezentat acest proiect în detaliile sale semnificative, punând totodată în valoare importanţa sa strategică, din perspective pe cât de diverse, pe atât de incitante sub aspectul finalităţii şi impactului.Vă invit să conturaţi imaginea acestui Centru pe baza elementelor sale esenţiale

Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi a fost gândit ca un tot unitar, incluzând atât facilităţi pentru prepararea materialelor noi, cât şi facilităţi de integrare a acestora în dispozitive funcţionale. Pentru a integra toate aceste componente, centrul va fi găzduit într-o clădire nouă, o construcţie modernă D+P+3 cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 4000 m2. În această clădire vor fi găzduite cele trei laboratoare noi ce constituie centrul şi care reprezintă în acelaşi timp priorităţile strategice de dezvoltare ale INCD pentru Fizica Materialelor. Implementarea proiectului de realizare a centrului şi exploatarea ulterioară a acestuia se bazează pe experienţa echipelor de cercetare din institut, precum şi pe necesitatea de a aborda domeniile cele mai relevante din punct de vedere al aplicaţiilor lucrative.
Noul centru va reprezenta o facilitate unică la nivel naţional, care va fi deschisă nu numai cercetătorilor din sistemul academic, ci şi mediului privat. În acest ton, centrul se doreşte a fi o punte de legătură între cercetători la nivel regional, un hub ce permite abordarea unor probleme complexe. Interdisciplinaritatea în cercetare este o necesitate, în special în cazul în care se au în vedere aplicaţiile şi centrul se doreşte a fi un exponent al interdisciplinarităţii în zona materialelor moderne.
În câţiva ani RITecC va atinge masa critică pentru a deveni un pol regional şi european de cercetare colaborativă cu caracter aplicativ, o infrastructură ce va creşte rata succesului în transferul tehnologic.De unde porniţi şi unde doriţi să ajungeţi? Care este ţinta acestui proiect pe termen lung? Ce obiective majore îşi propune să atingă?

INCD pentru Fizica Materialelor este una din instituţiile de cercetare de vârf ale României. Ne bazăm pe o resursă umană înalt specializată, cu rezultate excelente în cercetarea fundamentală şi aplicativă. Publicăm anual peste 170 de lucrări ştiinţifice, marea majoritate în reviste cu standarde de calitate foarte ridicate. Constant în ultimii 15 ani factorul de impact total al lucrărilor publicate a crescut, demonstrând creşterea nivelului cercetării, în special datorită îmbunătăţirii infrastructurii specializate.
Simţim la momentul actual că avem puterea de a merge mult mai departe din punct de vedere al aplicaţiilor decât până acum. Nu este vorba de a ne transforma într-o unitate de producţie, ci de a duce ideile noastre un pas mai aproape de practică, de a le transforma pe unele din ele în ceva palpabil.
Problematica în dezvoltarea colaborărilor directe cu industria este complexă. Primul obstacol este unul legat de comunicare, de folosirea unui limbaj comun şi de înţelegere a nevoilor reciproce. Acest obstacol este dificil de surmontat şi singurul mod de a o face este prin autoeducare. Creşterea constantă a contractelor cu actori importanţi din mediul economic dovedeşte că ne aflăm, din acest punct de vedere, pe un drum bun. Următorii paşi ţin însă de capacitatea de a duce cercetarea cât mai aproape de produs, de a demonstra utilitatea rezultatelor respective şi astfel de a micşora riscurile economice pe care şi le asumă un partener din zona lucrativă. Devine aşadar esenţial ca infrastructura să permită astfel de abordări orientate spre aplicaţii, să asigure masa critică necesară acestui pas suplimentar. Acesta este unul dintre scopurile proiectului RITecC, acela de a fi complementar laboratoarelor deja existente.RITecC va oferi atât spaţiile de lucru moderne, cât şi echipamentele necesare pentru astfel de abordări. De asemenea, RITecC va fi o infrastructură specială pentru cercetători, stând la dispoziţia acestora în dezvoltarea unor spin off-uri sau start-up-uri. În mod constant INCD pentru Fizica Materialelor a angajat cercetători tineri talentaţi. În ultimii ani ne dorim să dezvoltăm aptitudinile antreprenoriale ale acestora şi să-i facem capabili să dezvolte astfel de întreprinderi orientate spre aplicaţii.
Prin adăugarea RITecC la actuala infrastructură a instituţiei ne dorim să atingem în proiectele noastre de cercetare, indiferent de sursa de finanţare, un grad de maturitate ridicat al ideilor noastre. Treptat, ne dorim ca pe scala Technology Readiness
Level (TRL) să atingem o valoare mai mare sau egală cu 4, apropiindu-ne de zona în care partenerii din zona economică devin foarte interesaţi. Interesul pentru cercetarea fundamentală şi înţelegerea în profunzime a fenomenelor ce au loc în materialele dezvoltate de noi va rămâne însă la acelaşi nivel ridicat. Este imposibil să obţii rezultate aplicative remarcabile şi în acelaşi timp originale, atrăgătoare din punctul de vedere al industriei, dacă nu te bazezi pe o componentă fundamentală solidă.
RITecC va deschide de asemenea direcţii de cercetare noi, direcţii de cercetare fierbinţi la momentul actual. Aceasta va fi corelat cu creşterea interdisciplinarităţii cercetărilor realizate, cu adăugarea de componente noi în domenii în care eram deja printre cei mai buni în această zonă din Europa.Proiectul prevede construirea unei clădiri care va găzdui acest centru şi realizarea a trei laboratoare noi, complementare infrastructurii actuale a INFM. Ce elemente de diferenţa şi unicitate aduc acestea comparativ cu laboratoarele şi infrastructura deja existente în Institut? Ce aplicaţii specifice vor putea fi realizate în fiecare laborator în parte?

Cele trei laboratoare reprezintă, aşa cum am mai spus, trei direcţii strategice de interes ale INCD pentru Fizica Materialelor. Cele trei direcţii se doresc a fi trei vectori pe direcţia cărora să se focalizeze acţiunile noastre viitoare. Pentru a obţine rezultate notabile trebuie ca acţiunile noastre să se desfăşoare într-un mod coerent. Dorim să abordăm noi metode de preparare ale materialelor, dar şi să combinăm între ele materiale din clase diferite pentru a obţine funcţionalităţi noi.
Cele trei laboratoare pe care dorim să le creăm sunt:

L1. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor funcţionale pentru aplicaţii în înalta tehnologie.
Vorbim aici de semiconductori, de grafenă, de materiale feroelectrice sau magnetice. Ca aplicații în acest laborator avem în obiectiv zona materialelor pentru electronică şi optoelectronică, pentru senzori de mare sensibilitate. În cadrul acestui laborator urmărim realizarea unei camere curate de mai mare dimensiuni decât cea actuală, care să găzduiască instalaţii de preparare de filme subţiri şi instalaţii de litografie de înaltă rezoluţie.
L2. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor pentru creşterea calităţii vieţii
. Acest laborator va avea ca principal obiectiv dezvoltarea inovativă a metodelor de preparare şi caracterizare aflate la graniţa dintre biologie, chimie şi fizică. Ne dorim ca acest laborator să fie unul al materialelor „verzi”. Biomimetica este o direcţie de cercetare din ce în ce mai fierbinte şi folosirea unor abordări neclasice, copiate din natură, în prepararea de materiale poate aduce avantaje semnificative. De asemenea, în cadrul acestui laborator ne dorim să investigăm atât materiale complexe, cât şi materiale simple, materiale accesibile în viaţa de zi cu zi, materiale ce pot fi „îmbunătăţite” prin cercetare.
L3. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor pentru condiţii extreme.
În acest caz ne orientăm către materiale ce sunt solicitate la maxim. Fie că vorbim de materiale dedicate zonei transporturilor, fie de materiale pentru zona producerii energiei (reactoare de fuziune de exemplu) sau materiale adresate construcţiilor, rezistenţa ridicată a acestora duce la scăderea unor costuri şi la realizarea unor economii semnificative.
Este important totuşi ca centrul RITecC să fie privit ca un centru unitar, ca un întreg, deoarece în multe cazuri pot exista suprapuneri între diferite tipuri de materiale, căutându-se în acest caz sinergii specifice. Pot fi de exemplu dezvoltaţi senzori ultraperformanţi care să funcţioneze într-un mod similar cu organele de simţ ale fiinţelor vii, pot fi integrate funcţionalităţi noi în materiale comune sau pot fi dezvoltate materiale foarte dure folosind modele din natură.Orice infrastructură tehnică are nevoie de o infrastructură umană care să o sprijine şi să o pună în valoare. Ce plan aţi gândit pe parte de dezvoltare a resursei umane?
Într-adevăr, resursa umană este esenţială în reuşita proiectului. Şi reuşita proiectului se măsoară peste 7 sau 10 ani. Urmărim să transformăm centrul într-un un pol de excelenţă şi de aceea resursa umană trebuie să fie pe măsură. În primul rând ne bazăm pe resursa umană existentă deja în Institut. Avem cercetători extrem de bine pregătiţi, avem grupuri performante la nivel regional şi european. Media de vârstă este optimă, sub 45 de ani, deci există premisele unei exploatări adecvate a noului centru. Pe lângă aceasta, urmărim atragerea de noi cercetători, iar proiectul prevede ca obiectiv în acest sens crearea a 25 de noi locuri de muncă. Vom angaja în fiecare an tineri, selectând cei mai buni candidaţi din discipline conexe: fizicieni, chimişti, dar şi ingineri electronişti, automaticieni, ingineri în ştiinţa materialelor. Pe măsură ce vom dezvolta direcţia respectivă vom căuta să angajăm şi specialişti în biochimie sau chiar în biologie. Tinerii, atât cei deja angajaţi, cât şi noii sosiţi vor trece prin programe de pregătire intense, atât în cadrul instituţiei noastre cât şi în cadrul unor instituţii cu care colaborăm în special în cazul şcolilor doctorale. Echipele de cercetare ce vor activa în institut se doresc a fi interdisciplinare, dar în acelaşi timp foarte bine integrate. Interdisciplinaritatea poate duce uneori la o prea mare defocalizare şi scopul centrului este de a creşte focalizarea şi implicit capacitatea de a aborda problematici cu impact ridicat. Ne vom îndrepta privirea şi spre zonele unde expertiza noastră este scăzută. În acest caz ne dorim să atragem specialişti din străinătate, fie colegi care ar dori să se întoarcă în ţară, fie specialişti străini. Aceşti paşi vor asigura în cadrul RITecC o echipă de lucru care să fie capabilă să exploateze infrastructura la nivel maxim.
În cadrul RITecC urmărim să oferim servicii partenerilor economici. Unul din acestea se doreşte a fi trainingul de personal cu înaltă calificare. Este clar că avem nevoie de o economie axată pe producţie şi servicii de valoare adăugată ridicată, iar pentru a realiza acest lucru forţa de muncă specializată în domenii de vârf este esenţială.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite