Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Internaţionalizarea UEFISCDI conectează cercetarea românească la oportunităţi şi provocări globale

26 Mai 2015Internaţional, UEFISCDI a creat pentru cercetătorii din România o diversitate extraordinară de şanse şi instrumente prin care aceştia pot participa la programe şi competiţii europene care oferă fonduri substanţiale şi oportunităţi profesionale deosebite. Totodată, într-un timp scurt, instituţia a devenit hub regional pentru evenimente internaţionale de prestigiu şi a beneficiat de recunoaştere internaţională, confirmată de aprecieri şi distincţii venite din partea unor instituţii reputate. Componentele semnificative ale acestei evoluţii instituţionale şi elementele-cheie care au transformat UEFISCDI într-un brand internaţional prestigios le-am dezbătut împreună cu Luciana Bratu, Şef Departament Relaţii Internaţionale, şi Monica Cruceru, coordonator al programului „Research within priority sectors“ şi responsabil pentru implementarea Acordurilor de colaborare în cercetare România-Elveţia, respectiv România-Franţa.Care sunt instrumentele de finanţare care au devenit accesibile pentru cercetarea românească via UEFISCDI? Care este specificul fiecăruia în parte?

Prezenţa României în colaborările ştiinţifice internaţionale se datorează atât acordurilor semnate la nivel de Guvern/Autoritatea de Stat pentru Cercetare şi implementate de UEFISCDI, cât şi prin relaţiile directe dezvoltate de UEFISCDI cu agenţii internaţionale similare.
În urma acordurilor guvernamentale, cercetătorii din România au beneficiat de finanţare acordată de statele EFTA (Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) reflectată în proiecte comune de cercetare dezvoltate în colaborare cu cercetători din respectivele ţări, precum şi în burse de cercetare acordate tinerilor cercetători, doctoranzi şi postdoctoranzi din România. În aceste tipuri de colaborări, România asigură o contribuţie financiară de 15% din valoarea acordurilor.

Prin Programul de Cooperare România – Elveţia 2011 – 2016, în cadrul căruia UEFISCDI a avut rol de agenţie de implementare alături de Swiss Naţional Science Foundation (SNSF), Elveţia, se finanţează 26 de proiecte colaborative de cercetare în 4 arii tematice de interes comun (Research on the following major diseases: cancer, cardiovascular diseases, diabetes and obesity; Impact of waste and pollutants on environment and climate; Sustainable energy; Economic Growth and Social Disparities). Valoarea totală alocată acestor proiecte este de aprox. 10,5 mil CHF, valoarea unui proiect fiind de max. 450.000 CHF. Tot prin acest program, tinerii cercetători români au beneficiat de 87 de burse (28 de burse doctorale şi 59 de burse postdoctorale), în valoare totală de aprox. 6,9 mil. CHF. Mentorii din Elveţia au fost impresionaţi de pregătirea ştiinţifică a tinerilor noştri cercetători care, într-un timp relativ scurt, s-au adaptat provocărilor ridicate de un mediu de cercetare de înaltă performanţă. Doar un exemplu: Alexandru Deftu, bursier postdoctorand, este câştigătorul premiului “Sciex Science Slam 2014”, acordat pentru cea mai atractivă prezentare a unei teme de cercetare. Alenxandru a concurat cu bursieri din toate ţările beneficiare ale programului (Polonia, Slovenia, Bulgăria, Letonia, Ungaria…).Un alt program este cel finanţat prin Mecanismul SEE 2009-2014, România – Norvegia. Pentru acesta, UEFISCDI a participat, în calitate de agenţie de implementare, încă din faza de elaborare a conceptului de program şi până la faza de contractare a proiectelor (inclusiv activităţile asociate derulării competiţiei de proiecte). Sunt finanţate un număr de 23 proiecte din 4 domenii de interes (Social sciences and humanities, Renewable energy, Health and food safety şi Environmental protection and management), valoarea maximă a unui proiect este de 1 mil Euro, bugetul total contractat fiind de 21,6 mil Euro. Partenerii noştri din Norvegia (Naţional Research Council) au apreciat capacitatea UEFISCDI de a realiza un proces de evaluare de înaltă calitate (267 experţi evaluatori din 31 de ţări), având în vedere presiunea de timp existentă (termenul limită de depunere a proiectelor a fost 24 ianuarie 2014, iar în aprilie 2014 trebuia finalizat procesul de evaluare). Desigur, platforma IT (www.uefiscdi-direct.ro) dezvoltată a avut un mare aport la succesul acestei competiţii.

Simultan cu aceste activităţi, UEFISCDI a implemnatat şi acordurile semnate de MInisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice/Autoritatea de Stat pentru Cercetare, atât pentru proiecte comune de cercetare cu diverse ţări(acorduri bilaterale), cât şi pentru participarea României la iniţiativele europene.
Acordul cu Franţa a permis organizarea a patru competiţii în urma cărora s-au finanţat 24 de proiecte comune de cercetare. Specificul acestui program de colaborare este depunerea şi evaluarea simultană a propunerilor de proiecte şi, ulterior, finanţarea de către fiecare ţară a propriilor echipe de cercetare, cu acelaşi nivel de finanţare. Domeniile identificate ca interes comun sunt: fizică, mediu, chimie, matematică, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe sociale şi ICT. Valoarea totală contractata de UEFISCDI este de aprox. 25,5 mil lei.
România, în calitate de stat membru al UE, contribuie la eforturile europene commune de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă, respectiv de intensificare a cooperării între sectorul public şi cel privat prin susţinerea participării entităţilor româneşti la iniţiativele tehnologice comune (JTI). Astfel, România este o prezenţă activă în proiectele JTI – ENIAC, CleanSky şi FCH prin cele 10 proiecte finanţate cu o valoare totală de aprox. 10 milioane lei (contribuţia României).Începând cu anul 2011, UEFISCDI a dobândit calitatea de membră a Asociaţiei AAL (Ambient Assisted Living), fapt ce a permis comunităţii ştiinţifice din domeniu să participle la competiţiile internaţionale organizate sub egida AAL. Dacă la început bugetul alocat pentru participarea echipelor de cercetare din România a fost de 200.000 de euro, în prezent s-a ajuns la un buget de 1.000.000 de euro.
Participarea activă a UEFISCDI în reţelele internaţionale finanţate din programele Comisiei Europene de tip ERANET asigură prezenţa cercetătorilor români în competiţiile internaţionale de proiecte comune de cercetare. UEFISCDI se regăseşte ca partener în 32 de apeluri transnaţionale, alocând un buget total de 20,8 mil euro pentru cele 160 de participări româneşti în consorţii internaţionale.
Vizibilitatea internaţională a UEFISCDI este confirmată de ocuparea primului loc din România în 2012 (locul 2 în 2013, pentru anul 2014 datele nefiind încă disponibile) în câştigarea de proiecte cu finanţare europeană comunitară (conform European Research Ranking). UEFISCDI a derulat/derulează în calitate de partener peste 40 de proiecte cu finanţare europeană (Programul Cadrul 7; Horizon 2020)

UEFISCDI a conectat actorii din sistemul CDI românesc la o reţea vastă de programe, proiecte şi colaborări internaţionale. Ce aduce această construcţie în termeni de beneficii?
Prezenţa României în colaborări internaţionale contribuie la creşterea vizibilităţii şi competitivităţii cercetării ştiinţifice româneşti. Este esenţial să fim “acolo”, să fim parte a provocărilor ştiinţifice existente şi să avem ceva de spus. Putem vorbi de un real beneficiu doar dacă şi partenerii noştri internaţionali identifică plus valoarea adusă de colaborarea cu cercetătorii români. Putem vorbi astfel de transfer de know-how între grupurile de cercetare, schimb de bune practici, formarea de resurse umane pentru cercetare, şi, nu în ultimul rând, de întărirea relaţiilor instituţionale.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite
Robert Huber
2014 European Resarch Ranking : <a href="http://www.researchranking.org/?action=ranking
29 Mai 2015, 10:11:15