Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA îşi consolidează rolul jucat în cercetarea de excelență din fizica nucleară • Institutul a încheiat pregătirea pentru fabricaţie a electromagneţilor destinaţi FAIR

26 Mai 2015ICPE-CA, institut care s-a remarcat în ultimii ani prin rezultate deosebite în cercetarea aplicativă, contribuie în cadrul FAIR-Facility for Antiproton and Ion Research, unul dintre cele mai prestigioase proiecte ştiinţifice europene, la dezvoltarea unui sistem integrat de acceleratoare de particule, destinat cercetărilor de excelență în domeniul fizicii nucleare. Cea mai mare parte din contribuţia României la acest proiect este asigurată de ICPE-CA, care se apropie de stadiul final de realizare, testare şi punere în funcţiune a electromagneţilor special creaţi pentru FAIR.FAIR va oferi oamenilor de ştiinţă din Europa şi din întreaga lume posibilitatea de a efectua cercetãri la un nivel înalt în domenii ca fizica structurii nucleelor, fizica antimateriei, fizica materiei nucleare în condiţii extreme, fizica plasmei, aplicaţii conexe.
Contribuţia României la acest proiect (în valoare totală de ~11,9 mil. €) va fi asigurată printr-o serie de echipamente şi instalaţii care vor fi integrate în diverse subproiecte ale FAIR (contribuţie in-kind în valoare de ~5,5 mil. €) şi prin participarea specialiştilor români la experimente care urmează să se efectueze după punerea în funcţiune a FAIR (~4,0 mil. €), restul fiind contribuţie "cash" (~2,4 mil. €). Cea mai mare parte a contribuţiei in-kind va fi asigurată de către INCDIE ICPE-CA (~4,0 mil. €) şi va consta în realizarea, testarea şi punerea în funcţiune a 66 de electromagneţi de tip sextupol, 27 de electromagneţi de tip steerer orizontal, 26 de electromagneţi de tip steerer vertical, 29 de surse de alimentare a electromagneţilor de tip sextupol şi a 53 de surse de alimentare a electromagneţilor de tip steerer.
Toate aceste echipamente sunt caracterizate de un nivel deosebit de ridicat al performanţelor impuse, ceea ce necesită utilizarea de materiale şi componente cu caracteristici superioare, precum şi aplicarea de tehnologii speciale de execuţie, asamblare şi testare. Acestea vor permite obţinerea unei precizii de execuţie de ordinul sutimilor de mm, precizie impusă majorităţii componentelor şi subansamblelor electromagneţilor, precum şi obţinerea unei stabilităţi de ordinul a 10-4 pentru curentul furnizat de sursele de alimentare.

Câştiguri multiple
Realizarea obiectivelor contractului va permite: evidenţierea potenţialului de cercetare românesc, chiar şi într-unul dintre domeniile de vârf ale cercetării, cel al acceleratoarelor de particule; demonstrarea capacităţii de colaborare dintre unităţi de cercetare şi societăţi industriale, inclusiv prin transferul de tehnologie de înalt nivel către acestea din urmă; deschiderea de direcţii noi de implicare pentru grupul de lucru creat în cadrul institutului, prin utilizarea competențelor dobândite de către specialiştii ICPE-CA în domeniul echipamentelor pentru acceleratoare de particule în cadrul unor proiecte similare cu proiectul FAIR; implicarea ICPE-CA în proiecte legate de tendinţa modernă de a înlocui terapia cancerului prin radioterapie cu cea prin hadronterapie, putându-se aborda, împreună cu specialişti în medicină şi în fizică nucleară, proiecte de dezvoltare a unor instalaţii de hadronterapie care pot fi amplasate în spitalele de specialitate sau în centre special destinate acestui scop. Mai mult, finalizarea cu succes a misiunii primite, deschide pentru ICPE-CA posibilitatea ca, împreună cu partenerii industriali, să poată deveni un potenţial furnizor de echipamente pentru facilităţile de cercetare din domeniul particulelor nucleare, existente sau aflate în construcţie (JINR Dubna, FAIR, ITER, ELI s.a.), institutul figurând deja ca potenţial furnizor al CERN.Istoria colaborării

INCDIE ICPE-CA a iniţiat, încă din anul 2007, contacte vizând participarea la proiectul FAIR, aceste contacte concretizându-se prin adoptarea institutului în cadrul consorţiului HESR, creat în vederea realizării subproiectului HESR - High Energy Storage Ring, parte integrantă a proiectului FAIR.
După intrarea ICPE-CA în consorţiul HESR, în colaborare cu Forschungszentrum Jülich Germania - FZJ, conducătorul consorţiului şi coordonatorul tehnic al ICPE-CA în cadrul proiectului FAIR, s-a procedat la pregătirea lucrărilor ce urmează să fie efectuate în cadrul contractului de livrare a contribuţiei in-kind, stadiul lucrărilor fiind comunicat şi analizat periodic la întâlnirile care au loc bianual în cadrul consorţiului HESR, ICPE-CA fiind organizatorul unei astfel de întâlniri, în august 2009.

Specialişti pe diferite domenii (CAD, modelari şi simulări electromagnetice, materiale, măsurări mecanice, electrice şi magnetice, prelucrări convenţionale şi neconvenţionale) din cadrul ICPE-CA au alcătuit o echipă de lucru care, în colaborare cu specialiştii FZJ, a dezvoltat până în prezent prototipurile a doi electromagneţi de tipul celor care urmează a fi livraţi în cadrul contractului. Prototipul electromagnetului de tip sextupol a fost realizat şi testat de către ICPE-CA, după expunerea sa în cadrul târgului de la Hanovra 2011, fiind expediat către FZJ pentru evaluare. Prototipul electromagnetului de tip steerer a fost, de asemenea, proiectat, realizat şi testat, fiind expus în cadrul TIB 2011.
La realizarea prototipurilor celor doi electromagneţi a colaborat şi SC Electromagnetică SA Bucureşti, unitate care a renunţat ulterior la colaborare. Realizarea echipamentelor de serie se va face în colaborare cu SC Nuclear&Vacuum SA Măgurele, societate nominalizată ca subcontractor al ICPE-CA în cadrul contractului de livrare a contribuţiei in-kind şi cu care a fost încheiat un contract de execuţie pentru subansambluri ale electromagneţilor.
Au fost realizate şi prototipurile surselor de alimentare pentru cele două tipuri de electromagneţi, în colaborare cu SC AAGES SRL Sângeorgiu de Mureș, unitate de asemenea nominalizată ca subcontractor al ICPE-CA în cadrul contractului de livrare a contribuţiei in-kind şi cu care a fost încheiat un contract de execuţie a surselor de alimentare pentru electromagneţi. Prototipurile surselor de alimentare au fost evaluate de către FZJ, primind o foarte bună apreciere.Intensificarea lucrărilor

După semnarea și lansarea, în noiembrie 2013, a contractului ce are ca obiect contribuția in-kind pe care INCDIE ICPE-CA trebuie să o asigure în cadrul proiectului FAIR, au fost substanțial intensificate lucrările deja demarate în cadrul institutului, lucrări referitoare la pregătirea de fabricație a electromagneților și a surselor de alimentare care fac obiectul contribuției in-kind și care au constat, în principal, în derularea următoarelor lucrări:
• generarea modelelor 3D ale soluțiilor constructive finale și elaborarea documentației de serie pentru toate echipamentele care fac obiectul contractului;
• analiza echipamentelor din punct de vedere al tehnologiei de execuție, asamblare și testare, identificarea materialelor, S.D.V.-urilor și aparatelor de măsură necesare pentru asamblarea și testarea echipamentelor, proiectarea, lansarea în fabricație și/sau demararea procedurilor de achiziție pentru necesarul identificat;
• elaborarea procedurilor de lucru pentru operațiile de execuție, asamblare și testare care se vor efectua în cadrul institutului și la subcontractori;
• amenajarea și dotarea cu echipamente corespunzătoare a spațiului destinat pentru asamblarea și testarea mecanică, electrică și magnetică a electromagneţilor;
• definitivarea, negocierea și semnarea contractelor cu cei doi subcontractori, Nuclear & Vacuum Măgurele și AAGES Sângeorgiu de Mureș, pentru realizarea subansamblelor principale ale electromagneților și surselor de alimentare;
• achiziția de materiale și componente necesare pentru realizarea echipamentelor.

Stadiul actual de dezvoltare
În prezent, pregătirea de fabricaţie fiind încheiată, s-au lansat în fabricaţie echipamentele care fac obiectul seriei zero, urmând ca până la sfârşitul acestui an să se procedeze la testarea lor, împreună cu cei de la FZJ şi, după obţinerea avizului acestora, să se treacă la realizarea şi testarea echipamentelor de serie.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite