Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Intergraph intră īntr-o nouă etapă de dezvoltare

22 Iunie 20152015 aduce pentru Intergraph Computer Services (ICS) o serie de schimbări, atât la nivel de management cât și ca abordare și poziționare în piață. Compania se transformă sub viziunea unei echipe care consideră că tehnologia are menirea să facă mai eficientă activitatea companiilor și a instituțiilor și mai bună viața cetățenilor. Aurel Băloi, noul Director General, a conturat pentru cititorii Market Watch principalele direcții și obiective ale noii strategii de dezvoltare.Ce presupune schimbarea de management anunţată de Intergraph Computer Services (ICS) la începutul anului, prin care preluaţi conducerea companiei de
la Marcel Foca?

În mod oficial schimbarea de management în cadrul ICS a avut loc în februarie 2014, însă intern predarea de ştafetă s-a făcut la finele anului trecut, simultan cu emiterea raportului de activitate. Această schimbare este rezultatul unui proces început cu doi ani în urmă şi care a constat într-un un transfer de cunoştinţe pe segmentul de managemet strategic, pe care Marcel Foca, Directorul General de la acel moment, l-a direcţionat către mine. La venirea mea în ICS aveam o experienţă relevantă în managementul din sectorul public, însă era necesară însuşirea unor elemente de “ADN” specifice managementului privat. Evident, această instruire are și o componentă formală, un MBA prin care îmi finisez cunoştinţele și abilităţile.
Cu această ocazie, Intergraph Computer Services încheie procesul de transformare dintr-o companie mică într-una de talie medie și trece de la o organizare cu management concentrat în jurul unui nucleu restrâns de persoane, la una cu paliere de management diferite la nivel strategic și executiv și cu decizie descentralizată către departamentele specializate. Este o abordare necesară pentru o companie cu 40 de oameni, angajați și colaboratori externi, iar provocarea cea mai mare este modul în care obiectivele strategice se transpun în obiective operaţionale. Pentru ca acest proces să fie funcţional, s-a creat un Consiliu de Management la care mă raportez și către care să raportez, format din oameni cu experienţă, care au construit ICS în timp. Rolul meu este să asigur transpunerea strategiei în operațional, împreună cu acest Consiliu de Management.
Totodată, ne consolidăm poziția pe o altă direcție strategică, respectiv dezvoltarea și educarea comunităților. Marcel Foca, fostul Director General al ICS, preia acest proces strategic și va acționa în spațiul dintre societate și companie pentru creșterea nivelului de cunoaștere și utilizare a geospațialului în viața cotidiană. Este un spațiu de discuție vast, cu granițe flexibile din care însă vom înţelege mai bine toate implicările și oportunitățile utilizării tehnologiei.

Cum se reflectă această schimbare în exterior, către clienți și piață?
Schimbăm modul de abordare a pieței! Deviza sub care lucrăm „soluții personalizate pentru clienți specializați” se extinde cu „soluții standard pentru procese standard”, un demers prin care ne plasăm la jumătatea distanței dintre soluțiile unice, dezvoltate specific pentru cerințele clientului și cele bazate pe licențe, soluții COTS (Commercial Of The Shelf). Ne propunem o specializare a soluțiilor geospațiale pe linii de business din diverse organizaţii publice sau private. Pentru fiecare dintre aceste domenii de activitate (Urbanism, Poliţie Comunitară, Drumuri şi Poduri, Registre agricole etc) standardizăm datele, conținutul, fluxurile de lucru și propunem o soluție unitară cu capacități avansate de interoperabilitate. Dezideratul de a avea o asemenea suită de soluții nu rezidă doar în accelerarea procesului de implementare sau simplificarea vânzărilor, ci în gândirea strategică a unui ecosistem informațional naţional care să poată agrega datele din toate aceste aplicaţii și să se permită valorificarea acestor resurse în procesele decizionale.

Ce factori determină acest demers de standardizare?

Piaţa locală se schimbă, atât sub presiunea consumatorilor, cât și sub presiunea Uniunii Europe. Noile directive la nivelul serviciilor publice, noile viziuni din sectorul de siguranță publică sunt direcții majore care vor schimba modul în care tehnologia livrează servicii de interes public. Guvernarea deschisă și punctul unic de contact sunt cerințe care au devenit realitate, fiind obiective strategice finanțate din bugetele comunitare și care presupun adoptarea generalizată a datelor deschise, a serviciilor deschise și a deciziilor deschise. Actul de administrare nu se va mai face exclusiv de către autorități, ci se va deschide către orice factor public, persoană sau companie. Astfel, multe dintre servicii (procesare și inventariere date, spre exemplu) vor fi externalizate. Intergraph Computer Services are o moștenire importantă, cunoştinţe şi expertiză pe administrare publică locală și centrală, utilități, ordine și securitate publica etc, acumulate în cei 20 de ani de prezență în piața românească, care se transpun în aplicații care depășesc funcţionalităţile tehnice şi vizează o abordare strategică a noului ecosistem informațional ce se construiește în mediul instituțional românesc. Viziunea este conformă cu tendințele europene și nevoile clienților noștri, și ne pregătim să oferim servicii de outsoucing pentru instituțiile publice și private.
Orice proiect pe care îl derulăm are ca obiectiv pe termen lung reutilizarea elementelor care pot fi transformate în procese standard. Pe baza proiectelor strategice pe care le dezvoltăm, reușim să standardizăm fluxurile de lucru pe domeniile respective și să creăm un model unic de schimb de date interinstituţional la nivel național. Cunoștințele acumulate le punem la dispoziţia tuturor instituțiilor pentru ca acestea să poată colabora mai uşor, să schimbe informații mai uşor și să-şi alinieze strategia. Prin experiența acumulată, noi putem să înţelegem și să valorificăm sinergiile dintre instituţii şi să le oferim elementele comune pentru ca acestea să interacţioneze mai facil. Aceste sinergii nu apar peste noapte, însă tehnologia are forța să schimbe procedurile și modul de lucru în administrarea instituțiilor publice și private.
Pe această logică am realizat primele aplicaţii în regim Software ca Serviciu (Software as a Service- SaaS), acestea fiind deja disponibile pentru clienți. Cloud Computing este încă la început în sectorul public, însă experiența arată că de regulă se copiază modele validate. Este nevoie de puțin curaj în adoptarea unei direcții noi, însă SaaS este un model inovativ care se potriveşte foarte bine cu registrul de cerinţe ale instituțiilor publice.
Progresul tehnologic este un alt factor de presiune asupra serviciilor publice, respectiv a competitivității companiilor private. Astfel consumatorii, obișnuiți deja să utilizeze cea mai recentă tehnologie de comunicare online, se așteaptă ca furnizorii de servicii să vorbească aceeași limbă tehnologică. În esență nu este vorba atât despre tehnologie, cât despre timpul de reacție la solicitările și sesizările consumatorilor. Dacă luăm în considerare acea definiție a crizei conform căreia starea de criză este atunci când situația din teren evoluează mai repede decât viteza de reacție, atunci putem spune că demersul de standardizare este generat și de nevoia de a reduce la minimum timpul de procesare al datelor primare în vederea producerii informației acționabile. În fapt, volumul și complexitatea datelor primare cresc exponențial, iar consumatorii cer imperativ un timp de reacție și mai scurt pe zi ce trece.Aţi participat recent la conferința globală Hexagon Geospatial. Care sunt principalele mesaje ale corporației?

La aproape patru ani de la achiziția Intergraph de către Hexagon, o companie orientată pe profit, dar totodată cu o viziune prin care îşi propune să măsoare şi să vizualizeze întreg pământul, ne aşteptăm la unele schimbări de paradigmă. Prima schimbare este separarea activităţilor de implementare de cele de cercetare și dezvoltare. În cadrul Intergraph a apărut o entitate separată, Hexagon Geospațial, care gestionează exclusiv cercetarea și dezvoltarea produselor, ceea ce aduce o abordare strategică, coerență pe termen lung și o comunicare mult mai strânsă cu partenerii și implicit cu utilizatorii finali. Echipa din România are un dialog direct cu centrele de R&D şi cerinţele noastre sunt transpuse în funcționalități la nivel de produse. Astăzi nevoile și cerințele clienților din România ajung prin intermediul nostru să fie incluse în produsele de bază ale Hexagon Geospațial, rezultatul fiind cu impact la nivel internațional.
O altă schimbare importantă este repoziționarea Hexagon în piață. Hexagon iese din paradigma clasică a soluțiilor IT de GIS și se repoziționează pe un segment nou, care presupune oferirea de soluții complete on cloud și on site pentru orchestrarea întregului ciclu informațional, de la captare cu ajutorul senzorilor și producerea de date cu conținut geospațial, la gestiunea eficientă a acestora pentru ca în final să fie valorificate în fundamentarea deciziilor în diferite domenii de activitate, pe diferite medii: web, mobil sau desktop. De altfel, Hexagon este singura companie care poate sprijini cu soluțiile proprii tot acest ciclu și susține procesele informaționale care generează informații și cunoștințe din datele captate aproape în timp real dintr-o lume aflată într-o permanentă dinamică. Clienţii Hexagon nu vor mai cumpăra licenţe, date brute, imagini satelitare, ci doar informații procesate și suport decizional.
Este o direcție asumată și de Intergraph Computer Services în România, ne propunem să intrăm pe acest segment şi să oferim clienţilor acces la funcţionalităţi complete, fără să plătească licenţe, ci doar să acceseze beneficiile finale – informația care fundamentează decizia. Piața nu va mai cumpăra aplicații, ci timp de utilizare, nu imagini ortofoto, ci informaţii acţionabile. Încet, era Intergraph se transformă în era Hexagon.
Facem un efort intens pentru pentru explicarea conceptului şi eliminarea stereotipurilor. Dorim să găsim cea mai bună abordare legislativă, să identificăm cei mai buni furnizori de infrastructură, pentru a construi nivelul necesar de încredere. Dorim să creăm un val de susținere și acționăm pe mai multe direcții, alături de profesionişti din sectorul public, avocați, project manageri, consultanți etc. Inclusiv la ediţia din 2015 a conferinţei Lumea Geospațială vom avea un astfel de mesaj.

Ce alte noutăţi va aduce ediţia 2015 a conferinţei Lumea Geospațială?

În primul rând Lumea Geospațială este o oportunitate de a te întâlni cu experți din alte domenii de activitate, de a cunoaște noutățile tehnologice din domeniu și, de ce nu, de a experimenta provocările pe care concursurile organizate ți le oferă. În ultimii ani am crescut rolul Colțului Consultantului și l-am transformat într-o zonă de expoziție a tehnologiilor, în care participanții pot intra direct în contact cu experții și partenerii noștri pe tot parcursul conferinței.
Anul acesta, Conferința Lumea Geospațială propune un nou capitol de dezbateri pentru a conștientiza nevoia de instituții proactive și pașii schimbării către acest nou tip de instituții. Concret, vom explora provocările pe care soluția guvernării deschise (open government) le ridică pentru noi toţi, vom itera abordări strategice de adaptare la noul context social și vom proiecta pași concreți pe care organizațiile le pot face prin adoptarea conceptelor de date și servicii deschise.
A doua zi este dedicată sesiunilor tehnice, participanții putând urma sesiuni de instruire și prezentări specializate pe domeniile de activitate: geospațial, utilități și telecom și ordine și siguranță publică. Ca element de noutate, vom dedica o sală pentru două noi domenii, respectiv de Cercetare și de Educație. Deoarece derulam numeroase activităţi pe acest segment și avem colegi deveniţi experți în programe masterale şi doctorale, am decis și organizarea unui concurs pentru studenţi, prin care să oferim anual un premiu şi un titlul onorific: „studentul cu viziune geospaţială”. Dorim să identificăm oameni cu potential în domeniul geospațial, să îi aducem la conferinţă, să prezinte lucrări şi să fie evidenţiaţi în cadrul comunitații.

Care sunt priorităţile, de business dar și personale, în tot acest proces?
Pentru mine este important ca ICS să gestioneze eficient această schimbare, și tinerii Intergraph-iști să își demonstreze competențele. Este un proiect de cinci ani pentru a aduce ICS într-o piață de furnizori de cunoştinţe bazate pe informații geospațiale. În subsidiar îmi propun ca impreună cu echipa și alte companii partenere să creăm un ecosistem informațional național bazat pe doi pilonii: unul tehnologic, iar altul de standardizare a modelelor de date. Tot ceea ce face ICS de doi ani este să construiască această bază şi să iniţieze această schimbare către noul ecosistem informațional. Direcția este clară, execuţia trebuie să fie impecabilă.
Complementar, mă interesează și dezvoltarea altor linii de business, PP&M – Process, Power and Marine, spre exemplu, care există dar trebuie conturată mult mai bine în România. Intergraph deţine 50% din piaţa mondială de profil, sunt clienți care pot beneficia de aceste soluții și cred ca oportunităţile la nivelul gestiunii infrastructurilor critice și obiectivelor strategice în România sunt majore.
La nivel personal, rămân un om pasionat și dedicat domeniului analizei informaţiilor şi îmi rezerv pe cât mai mult posibil timp pentru a dezvolta o metodologie de lucru de care să beneficieze întreaga comunitate.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite