Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Nanotoxicologia – o nouă direcţie de cercetare în IMT Bucureşti care produce rezultate

22 Iunie 2015• Institutul a elaborat un ghid tehnic de evaluare a impactului nanomaterialelor asupra mediului

În contrast cu dimensiunile lor foarte mici, nanomaterialele au o gamă de aplicaţii foarte largă, iar producerea de nanomateriale / materiale nanocompozite a crescut rapid în ultimii ani. S-au extins domeniile în care sunt obţinute industrial produsele pe bază de nanomateriale, de la industria electronică la cea chimică, de construcţii, textilă şi chiar în sănătate. Există însă o serie de riscuri asociate atât producerii, cât şi utilizării lor asupra mediului şi sănătăţii oamenilor în egală măsură.


Studii recente, confirmate de informaţiile din baza de date a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au arătat că nanoparticulele, de exemplu, din cauza dimensiunilor lor, mai mici decât cele ale celulelor şi organitelor celulare, sunt foarte mobile, atât în corpul uman, cât şi în mediul înconjurător, fiind capabile să penetreze structuri biologice, perturbând funcţionarea normală a acestora. Pe lângă OECD, şi alte organizaţii mondiale şi europene iau măsuri pentru a oferi reglementări de evaluare a riscurilor nanomaterialelor şi produselor „nano” corespunzătoare.

Cu toate acestea, cantitatea insuficientă de date disponibile şi caracterul inadecvat/neunificat al protocoalelor experimentale actuale şi a procedurilor de evaluare a efectelor fac dificilă efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor asociate. De exemplu, nu există rezultate unanim acceptate de către comunitatea ştiinţifică referitoare la efectele adverse ale expunerii pe termen scurt/lung la nanomateriale. În acest context, a devenit imperativă o bună înţelegere a aspectelor privind potenţialul de toxicitate al nanomaterialelor şi implicit al produselor comerciale care încorporează / sunt pe bază de nanomateriale, constituindu-se într-un domeniu de cercetare în sine, cunoscut sub numele generic de nanotoxicologie.

Evaluarea riscului nanomaterialelor via proiecte FP7

În prezent, domeniul cercetării ştiinţifice cu aplicaţii în evaluarea cantitativă a riscurilor pentru sănătate este în plină dezvoltare, iar IMT Bucureşti este deja direct implicat. Astfel, Laboratorul de Nanobiotehnologii a fost / este partener în două proiecte FP7 în domeniul nanotoxicologiei, NanoSustain (2009 -2013) şi NanoValid (2011-2015), ce au ca scop reducerea incertitudinii în acest domeniu prin îmbunătăţirea aplicabilităţii instrumentelor şi metodelor de caracterizare uzuale şi capacităţii acestora pentru evaluarea riscului nanomaterialelor studiate.

Primul proiect FP7-NMP-ENV-2009 (collaborative Small or medium-scale focused research project) „Development of sustainable solutions for nanotechnology based products based on hazard characterization and LCA - NanoSustain” (http://www.nanosustain.eu/) a fost axat pe dezvoltarea de soluţii inovatoare pentru design-ul, utilizarea, reciclarea şi tratamentul final al produselor ce au la baza nanotehnologia, şi anume: materiale şi produse pe bază de nanoceluloză (de ex. aditiv pentru hârtie), produse pe bază de nanoTiO2 (cu aplicaţii în domeniul vopselurilor); materiale compozite pe bază de nanoZnO (acoperiri cu straturi de sticlă); produse pe bază de nanotuburi de carbon (plăci epoxidice; celule solare). În cadrul acestui proiect, IMT a contribuit la caracterizarea completă fizico-chimică a nanomaterialelor de interes în diferite etape ale ciclului lor de viaţă pentru a stabili nivelul de alertă cu care trebuiesc tratate.

Al doilea proiect FP7-NMP-2010 (Large-scale integrating Collaborative project) “Development of reference methods for hazard identification, risk assessment and LCA of engineered nanomaterials – NanoValid” (http://www.nanovalid.eu/), a reprezentat în fapt o confirmare a rezultatelor şi a interesului şi se constituie într-o nouă etapă: validarea măsurătorilor şi a metodelor de testare pentru dezvoltarea unor metode de referinţă în cooperare cu organismele de standardizare şi industria implicată. Având acelaşi coordonator ca şi NanoSustain - NordMiljö AB (Suedia) – NanoValid a fost lansat ca unul din cele două proiecte "flagship" în domeniul <nanosafety>, cu un buget total de mai mult de 13 mil. EUR (contribuţia EC fiind de 9.6 mil EUR). În consorţiul proiectului se regăsesc 24 parteneri europeni, dar şi 6 parteneri din Brazilia, Canada, India sau SUA. Video de prezentare al proiectului NanoValid: http://youtu.be/fW8DhoKlVeI

Minimizarea efectelor toxicologice a nanoparticulelor metalice
Expertiza acumulată de IMT Bucureşti în aceste proiecte i-a permis să propună în calitate de coordonator un proiect de tip parteneriat la competiţia naţională PN-II-PT-PCCA-2013-4, “Improved production methods to minimize metallic nanoparticles' toxicity – less classic, more green – LesMoreNano” (http://www.imt.ro/lesmorenano/), care se derulează din 2014. Contribuţia noastră se va alătura eforturilor comunităţii de cercetători, oferind răspunsuri privind posibilele efecte toxicologice a trei clase de nanoparticule metalice şi, în acelaşi timp, vor fi propuse metode alternative de fabricare, pentru a minimiza consecinţele negative, ca soluţii prietenoase către obţinerea de nanoproduse.

Platformă interactivă pentru auto-diagnosticarea potenţialului toxicologic al producătorilor de nanoparticule

O ofertă interesantă şi totodată o provocare a venit în 2012 de la Technological Institute of Optics, Colour and Imaging – AIDO, Spania. A fost o invitaţie pentru IMT de a fi partener într-un nou proiect FP7, direcţia LIFE+ (Environment Policy and Governance 2012), care însă îşi propunea un plan de activităţi nefamiliar grupului din Laboratorul de Nanobiotehnologii. Astfel, obiectivul general al proiectului “Development of an interactive tool for the implementation of environmental legislation în Nanoparticle manufacturers – i-NanoTool” (2013-2015) (http://www.inanotool.com/) este să dezvolte o platformă interactivă (e-tool) pentru auto-diagnosticarea potenţialului toxicologic, adresându-se producătorilor de nanoparticule din ţările europene. Rolul nostru a fost în prima fază de a colecta informaţii despre normele de mediu şi legislaţia din domeniu din România, care este disponibilă spre consultare pe site-ul proiectului.

În zilele de 26-27 mai 2015 a avut loc la IMT Bucureşti meeting-ul acestui proiect, care a avut două sesiuni, una deschisă publicului, şi alta internă, de analiză a progresului înregistrat în atingerea obiectivelor, dar şi o vizită a facilitaţilor IMT. Au participat coordonatorii fiecărui partener în acest proiect: Dr. Natividad Alcon (AIDO), Dr. Rafael Mossi (Camera de Comerţ şi Industrie Valencia, Spania), Dr. Hanna-Kaisa Koponen (KETEK, Finlanda), Dr. Anabela Martins (CENŢI, Portugalia) şi Dr. Mihaela Kusko (IMT). Cuvântul de bun venit a fost adresat de Dr. Raluca Muller, director general al IMT, iar Dr. Natividad Alcon, directorul proiectului i-NanoTool, a făcut o prezentare a modului de abordare a domeniului propus în proiect şi a rezultatelor obţinute. La prima parte a întâlnirii au participat şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Universitatea Politehnică Bucureşti, Academia de Studii Economice şi Market Watch, care şi-au exprimat interesul pentru aplicaţia dezvoltată în cadrul acestui proiect. Întâlnirea propriu-zis de analiză a fost prezidată de Dr. Natividad Alcon şi, pe lângă prezentarea rezultatelor obţinute de parteneri în ultimele luni, a inclus şi stabilirea acţiunilor necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului. IMT Bucureşti este responsabilul unei activităţi importante din planul de realizare a proiectului, şi anume elaborarea ghidului tehnic de evaluare a impactului asupra mediului a nanomaterialelor, colaborând şi la activitatea de diseminare şi implementare a platformei dezvoltate i-NanoTool. Rezultatele obţinute şi planul de măsuri propus au fost prezentate în cadrul întâlnirii de Dr. Monica Simion (IMT).Platforma online vine în sprijinul companiilor producătoare şi utilizatoare de nanoparticule, cu activităţi în domeniul nanotehnologiei/nanomaterialelor, în scopul de a efectua un auto-diagnostic al conformităţii cu legislaţia de mediu în vigoare şi este accesibilă tuturor firmelor interesate la adresa: http://www.inanotool.com/self-diagnosis?onloggedaction=redirecttoaccesdenied&accessdeniedreferrer=%2fself-diagnosis%2fself-diagnosis.
În funcție de rezultatele diagnosticului, aplicaţia online furnizează recomandări utile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, în concordanţă cu legislaţia şi cu ghidurile utilizate pentru evaluarea şi gestionarea impactului asupra mediului.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite