Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

IFT Iaşi – Pol european de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul materialelor magnetice avansate pentru aplicaţii inteligente

28 Ianuarie 2016Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași face parte din rețeaua de institute naționale coordonată de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.Misiunea INCDFT-IFT Iași este de a desfășura activități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul materialelor cu structuri și proprietăți noi, a dispozitivelor, aparatelor și echipamentelor bazate pe astfel de materiale, noi metode de preparare și tehnici de caracterizare și evaluare nedistructivă, metode de separare electrică și magnetică, și a materialelor și dispozitivelor speciale cu aplicații în inginerie, medicină și biotehnologie:

1. cercetări fundamentale:
a. noi modele și fenomene;
b. noi aspecte teoretice;

2. cercetări aplicative:
a. noi materiale și aplicații;
b. noi echipamente pentru cercetare-dezvoltare;

3. cercetări tehnologice:
a. noi tehnologii de preparare a materialelor avansate, inclusiv nanomateriale și materiale nanostructurate (nanocompozite);
b. proiectarea și realizarea de noi dispozitive și echipamente tehnologice;

4. activități de microproducție:
a. materiale, dispozitive, sisteme;
b. echipamente pentru cercetări de laborator și pentru activități de producție la scară mică.

Implementarea acestor cercetări se realizează prin proiecte/activități dezvoltate în cadrul programelor naționale și internaționale (finanțate de Comisia Europeană, prin acorduri guvernamentale bilaterale, acces la facilități internaționale de cercetare, Guvernul S.U.A.), cât și contracte de dezvoltare tehnologică cu companii din țară și din străinătate.Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare desfășurate la INCDFT-IFT Iași urmăresc îmbunătățirea continuă a performanței rezultatelor obținute, cu efect asupra sporirii vizibilității și atractivității științifice și tehnologice a institutului pe plan național și internațional, fiind focalizate pe următoarele direcții:

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare:
1. Procesarea și caracterizarea fizică, morfologică și structurală a noi tipuri de materiale speciale: materiale nanocompozite/nanostructurate/micro-și nanodimensionate
sub formă de benzi, microfire și nanofire; noi tipuri de materiale magnetice și nemagnetice sub formă de micro- și nanopulberi, inclusiv fluide reometrice, pentru aplicații în medicină și biologie; noi tipuri de micro și nanostructuri (nanopillars, micro și nanofire/trasee planare) cu aplicații (bio)medicale; noi tipuri de materiale avansate integrate pentru stocarea hidrogenului; noi materiale masive amorfe, nanocristaline sau nanocompozite: materiale magnetic moi amorfe și nanocompozite; noi tipuri de magneți permanenți.

2. Proiectarea și realizarea de noi aplicații multidisciplinare bazate pe noi materiale multifuncționale avansate preparate la INCDFT-IFT Iași: senzori magnetici; dispozitive pentru spintronică; senzori/biosenzori pentru aplicații (bio)medicale; senzori și actuatori pe bază de efecte magnetoelastice; particule magnetice pentru aplicații în hipertermie; purtători magnetici.

3. Dezvoltarea de tehnici noi, dispozitive și echipamente pentru: supraveghere electronică, aplicații în domeniul frecvențelor înalte (ecrane electromagnetice); senzori și tehnici pentru control nedistructiv/neinvaziv; dispozitive neconvenționale de tip „harvesting“ pentru conversia energiei; etc.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite