Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

IFT Iaşi – Pol european de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul materialelor magnetice avansate pentru aplicaţii inteligente

28 Ianuarie 2016
b. domenii secundare de cercetare:
1. Cercetări științifice și tehnologice multidisciplinare în domenii conexe magnetismului și materialelor magnetice
, și anume: biologie (noi tipuri de biosenzori) și medicină (noi tipuri de aplicații pentru medicină și biotehnologie, inclusiv bazate pe hipertermia magnetică sau tehnica purtătorilor magnetici); energie (noi tipuri de materiale nanostructurate pentru stocarea hidrogenului); tehnologia informației; agricultură (noi tipuri de argile anionice magnetice); industria auto și securitate (noi tipuri de senzori magnetici).

c. servicii//microproducție:(I) Servicii:
1. activități demonstrative pentru studenții de la facultățile de profil (inclusiv pentru masteranzi și doctoranzi) – pentru atragerea acestora către o carieră în cercetare;
2. training pe infrastructura de cercetare existentă la INCDFT-IFT Iași;
3. prepararea de materiale magnetice cu structuri și proprietăți speciale, inclusiv prin nanostructurare cu fascicul de electroni și ioni;
4. analize structurale, morfologice/topologice, compoziționale;
5. caracterizarea electrică și magnetică a materialelor;
6. măsurători electromagnetice în gama de frecvențe 100 Hz – 500 MHz;
7. evaluarea nivelului de radiații electromagnetice în domeniul 1 Hz - 2 GHz;
8. evaluări nedistructive ale materialelor conform EN, ASTM, ASME.

(II) Microproducție (pe bază de comenzi):
1. materiale amorfe și nanocristaline sub formă de benzi, microfire „convenționale“, microfire și nanofire acoperite cu sticlă, materiale masive în formă 3-D - preparare, tratamente termice de devitrificare, caracterizare magnetică;
2. senzori magnetici și dispozitive pe bază de micro-și nanofire amorfe și nanocristaline, micro- și nanoparticule - proiectare, realizare și caracterizare dinamică;
3. proiectarea și realizarea de instalaţii pentru prepararea de materiale sub formă de benzi, fire și microfire acoperite cu sticlă, alte tipuri de materiale magnetice amorfe/nanocristaline prin procedeul răcirii rapide din topitură și pentru caracterizarea specifică a acestora.

Rezultatele activităților de cercetare științifică și tehnologică dezvoltate la INCDFT-IFT Iași în ultimii 10 ani au fost valorificate prin:
• peste 500 articole în reviste și proceeding-uri cotate ISI (la 45 de cercetători atestați);
• 15 cereri de brevet de invenție, dintre care una pentru un brevet internațional;
• 22 brevete acordate;
• 13 tehnologii transferate la 9 instituţii de cercetare și companii din țară și din străinătate.

Dezvoltarea de parteneriate strategice cu companii este o prioritate majoră pentru institut. INCDFT-IFT Iaşi depune eforturi susţinute în vederea orientării activităţii de CDI către sectoarele economice cu potenţial de creştere printr-o activitate intensă de marketing, constând în creşterea vizibilităţii institutului şi în studii de piaţă privind identificarea nevoilor de inovare la nivelul agenţilor economici. Institutul comercializează mai multe tipuri de materiale/produse, după cum urmează:
• eşantioane/probe pentru activități de CDI şi de microproducţie/producţie;
• produse comerciale adaptate cerințelor clienților:
Ø benzi magnetice amorfe cu grosimi cuprinse între 5 și 100 μm, obținute prin procedeul răcirii ultrarapide din topitură;
Ø fire magnetice amorfe covenționale cu diametre cuprinse între 80 şi 150 μm, preparate prin metoda răcirii rapide din topitură în strat de apă în rotaţie;
Ø micro și nanofire metalice (metal magnetic și/sau nemagnetic) acoperite cu sticlă, cu diametrul total de 50 μm și diametrul miezului metalic cuprins între 100 nm și 30 μm, preparate prin metoda tragerii rapide a topiturii metalice în înveliş de sticlă (INCDFT-IFT Iaşi deţine brevetele internaţionale pentru astfel de microfire pe bază de Fe, Co și CoFe, care îi conferă prioritate la producţie şi comercializare la nivel mondial).

Beneficiarii produselor realizate la INCDFT-IFT Iași sunt companii, institute de cercetare și universități din Europa, Asia, Canada și Statele Unite ale Americii, impactul valorificării acestor materiale cuantificându-se în:
• dezvoltarea de noi activități de CDI pentru optimizarea caracteristicilor tehnice ale produselor comercializate, în funcție de specificul aplicațiilor, cu efect asupra dobândirii de noi cunoștințe tehnice;
• creșterea ponderii veniturilor realizate din activități economice în raport cu totalul veniturilor financiare realizate din activități de cercetare.

În sensul creșterii vizibilității naționale și internaționale, INCDFT-IFT Iași va continua să organizeze și să participe la diverse evenimente științifice. Un alt obiectiv este acela de a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la activitățile științifice desfășurate la INCDFT-IFT Iași și de a oferi informații despre cele mai importante rezultatele obținute. Acest lucru va fi realizat prin intensificarea mediatizării informațiilor de interes public, prin organizarea de evenimente de tip „Open day“ pentru publicul larg și prin deschiderea unui muzeu în care vor fi prezentate realizările institutului de la înființare și până în prezent.

Șase decenii de activitate cu rezultate notabile în domeniul cercetării ştiinţifice, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, au transformat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi într-un centru euroregional important în domeniul cercetărilor de vârf pentru materiale magnetice avansate, senzori şi sisteme de senzori pe bază de micro şi nanomateriale magnetice, acestea reprezentând două dintre principalele direcţii de activitate ale institutului.

Contact:
CS I, Dr. Nicoleta LUPU, Director General
INCDFT-IFT Iași, Bulevardul D. Mangeron nr. 47, CP 833, OP 3, 700050 Iași,
România, Tel: 0232 43 06 800232 43 06 80
Fax: 0232 231132, mail:
info@phys-iasi.ro;
nicole@phys-iasi.ro