Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA, o tradiţie de 65 de ani în inginerie electrică

28 Ianuarie 2016Institutul nostru, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, are o viziune clar definită, bazată pe o experienţă de 65 ani a laboratoarelor noastre şi o misiune concretă: promovează şi întreprinde cercetare aplicativă în context naţional şi internaţional în domeniul ingineriei electrice, în folosul societăţilor comerciale, private şi publice.


Prof. dr. Wilhelm Kappel, director general ICPE-CA

Suntem constienţi că cercetarea reprezintă una dintre sursele generatoare de progres din societate. Insă ne punem firesc întrebarea ce strategii ar trebui dezvoltate, astfel încât rezultatele cercetării să fie valorificate la maxim în mediul economic, prin produse şi tehnologii competitive, care să răspundă nevoilor continue de modernizare a societăţii.

Strategia noastră este, prin obiectivele ei, adaptată misiunii asumate, astfel încât îndreaptă efortul instituţiei în direcţia îndeplinirii acestei misiuni. Aceste obiective sunt coerente cu direcţiile de cercetare stabilite prin Hotărârea de Guvern de transformare a Institutului în INCD, cu direcţiile de specializare inteligente şi cu cele de interes naţional ale Strategiei Naţionale de CDI. Această coerenţă nu este o simplă coincidenţă, ci îşi are originea şi în caracterul cercetării noastre în inginerie electrică: este o activitate orizontală, cu rezultate cerute şi prezente în orice domeniu de cercetare.

Astfel se explică spectrul diversificat al activităţii noastre de cercetare: mă gândesc aici la specializările noastre privind economia de energie prin eficientizarea conversiei şi consumului acesteia, la metode eficiente de exploatare a resurselor energetice fosile, la materiale avansate cu aplicații în domeniul energiei (Eco-Nanotehnologii şi Materiale avansate în conformitate cu SNCDI 2014-2020), la dispozitive microelectromecanice, actuatori, la tehnica impulsurilor electrice de putere şi CEM – probleme şi proiecte apropiate de activităţile economice din domeniu. Putem astăzi aborda teme de mare actualitate, dar şi de înaltă tehnicitate, cum sunt, de exemplu, accelerarea corpurilor în câmp electromagnetic sau generarea fasciculelor direcţionate de energie.

Un institut orientat spre nevoile economiei
Vom regăsi ca produse: dispozitive de stocare a energiei, soluţii pentru eoliene de mică putere, dar cu randament mărit, conductori electrici pe bază de carbon, supercapacitori cu nanocarbon, troliu electric eficient energetic pentru foraj, pile de combustibil, materiale carbonice şi magnetice pentru aplicaţii spaţiale, maşini electrice de mare turaţie, biomateriale ceramice pentru reparare şi înlocuire a osului, generatoare de biogaz ce utilizează resturile menajere, electromagneţi normal conductori şi supraconductori pentru acceleratoare de particule elementare, dispozitive de inginerie biomedicală, dispozitive pentru recoltarea energiei ambientale, materiale compozite cu matrici diverse.

După transformarea în INCD, am devenit un institut modern, în care putem satisface astăzi, în domeniile noastre prioritare de CDI, orice solicitare venită din economie. Am reusit să beneficiem, pe lângă proiectele din Planul Naţional, de câteva proiecte de dotare finanţate în cadrul FP7 al UE, dar şi de evaluare instituţională internaţională, proiecte care au stat şi ele la baza dezvoltării noastre. S-au îmbunătăţit astfel rapid condiţiile de muncă din institut. Consecinţe: angajări de tineri absolvenţi, creşterea numărului de cercetători-doctori în ştiinţă, dezvoltarea de laboratoare şi conştientizarea angajaţilor privind posibilitatea asigurării unei cariere în cercetare pentru cei cu rezultate meritorii. Fondurile structurale au completat şi îmbogăţit această infrastructură. Specificul infrastructurii îl reprezintă satisfacerea atât a nevoilor de realizare a epruvetelor, modelelor, a prototipurilor, cât şi a necesităţii caracterizării acestor produse.

Resurse, infrastructuri și proiecte care consolidează viitorul
Astăzi colectivul nostru s-a maturizat: avem preocupări şi rezultate constante în domeniul energetic (eficienţa în conversia şi consumul energetic), în energii din surse alternative, aplicaţii ale supraconductorilor în inginerie electrică, materiale avansate, materiale pentru tehnologii energetice, materiale structurale şi funcţionale, compozite cu matrice polimerică, carbonică şi metalică, sisteme micro-electro-mecanice, tehnologii cu impulsuri de mare putere electrică şi CEM, caracterizare complexă de materiale.

În ICPE-CA funcţionează astăzi un centru de transfer tehnologic, un incubator de afaceri conectat la reţeaua europeană de incubatoare, un centru de excelenţă în radiochimie şi unul, cel mai tânăr, de inţiere în cercetare în ştiinţe tehnice şi naturale a elevilor merituoşi din colegii şi licee.

Desigur că aceste activităţi au ca rezultat tehnologii şi produse, articole în reviste internaţionale recunoscute, comunicări şi lecţii invitate la conferinţe internaţionale de prestigiu, premii şi menţiuni speciale la târguri, expoziţii şi saloane internaţionale de inventică. Suntem implicaţi cu tehnologii, produse şi contracte în mari proiecte europene, din ţară -ELI-NP- şi din străinătate: complexul de acceleratoare FAIR de la Darmstadt (Germania) şi acceleratorul Nica de la Dubna (Rusia). Participăm în multe consorţii pentru depunere de proiecte în programul Horizon 2020 şi aşteptăm cu optimism lansarea în anul acesta a primelor competiţii de proiecte din PNCDI III, din care sperăm să nu lipsească cele „top-down“, de interes strategic.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite