Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

GeoEcoMar şi cercetarea ştiinţifică din România: provocări şi perspective

29 Ianuarie 2016Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, coordonat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, îşi desfăşoară activitatea în domeniul geologiei, geofizicii şi geoecologiei, cu accent pe mediile acvatice marin, costier, deltaic şi fluvial. GeoEcoMar reprezintă un pol de excelență în cercetarea ştiinţifică românească funcţionând ca centru european şi naţional pentru studii asupra macrosistemelor de tip mare-delta-fluviu. Infrastructura sa de cercetare, bazată în special pe nave de cercetare, echipamente specializate şi aparatură de laborator, permite abordarea de studii complexe, cu caracter multidisciplinar, atât în cadrul programelor naţionale, cât şi internaţionale.


Dr. Ing. Gheorghe Oaie, director general GeoEcoMar

INCD GeoEcoMar este partener în numeroase proiecte din cadrul Programelor Comisiei Europene, fie Programe Cadru ale DG Research and Innovation, sau altele finanţate de DG Regio, DG Environment sau DG Mare, în acelaşi timp având numeroase colaborări bilaterale cu ţări precum Franţa, Germania, Olanda sau Elveţia, dar şi cu SUA, Turcia, Ucraina şi multe altele.

Plecând de la un personal de cercetare bine pregătit, care operează o infrastructură de cercetare modernă, GeoEcoMar a putut răspunde provocărilor impuse de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, demonstrând permanent că poate face față acestora şi poate depăşi momentele mai dificile generate de crizele care afectează societatea.

În avangarda proiectelor de anvergură: MARINEGEOHAZARD și DANUBIUS-RI
În acest context, GeoEcoMar a abordat şi abordează proiecte de mare anvergură, care aduc România în poziţia de lider. Menţionăm aici doar proiectul CBC România – Bulgaria MARINEGEOHAZARD, cel care între 2010 – 2013 a permis punerea în funcţiune a Centrului Naţional de Monitorizare – Alarmare la Hazarduri Naturale Marine sau Black Sea Security System, sistem unic în Marea Neagră şi unul din cele mai moderne din Europa. Azi, prin Centrul menţionat, GeoEcoMar contribuie în iniţiativa EMSO, infrastructură pan-europeană care guvernează platformele de cercetare a mediului acvatic marin din mările şi oceanele Europei.Datorită încrederii de care se bucură, GeoEcoMar a primit din partea ANCSI coordonarea realizării conceptului ştiinţific şi a propunerii ESFRI pentru proiectul DANUBIUS – RI, al doilea proiect strategic de importanță naţională al României, după ELI – NP. Abordând cu profesionalism noul proiect, GeoEcoMar, împreună cu INCDSB Bucureşti, a reuşit introducerea acestuia pe foaia de parcurs pentru 2016 a Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI).

DANUBIUS-RI va fi o infrastructurã distribuită pan-europeană, cu rol de lider mondial, care va favoriza cercetarea, inovarea şi schimbul de cunoaştere, şi va permite în consecinţă o cercetare interdisciplinară de excelenţă asupra sistemelor fluvii – mări în vederea adoptării unui management bazat pe cunoaştere, cu înalt impact economic. Paşii urmaţi în vederea includerii proiectului pe foaia de parcurs pentru anul 2016 a ESFRI au fost: realizarea cazului ştiinţific (Cartea Albă), realizarea unui nucleu de cercetare pan-european care să lucreze efectiv la conceptul DANUBIUS-RI, alături de înfiinţarea unui Comitet Internaţional de Iniţiativă (IIC), ca principal organism consultativ, cu participarea unor specialişti de excepţie din diferite state europene, dar şi obţinerea statutului de Proiect Fanion în Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) - Acţiunea Prioritară 7 (Knowledge Society). Aplicaţia propriu-zisă a fost depusă la ESFRI pe 31 martie 2015, aceasta având sprijinul Italiei, Germaniei, Greciei, Marii Britanii, Irlandei, Olandei, Spaniei şi Moldovei. Scrisorile de sprijin au venit din partea a numeroase instituţii de cercetare din peste 25 de state de pe tot globul. În cursul lunii decembrie 2015 Comitetul ESFRI a recomandat ca proiectul DANUBIUS – RI să fie inclus în foaia de parcurs pentru 2016. Aceasta va fi lansată oficial în luna martie 2016, la Amsterdam. Din acel moment putem afirma că România este liderul unui proiect de infrastructură de cercetare pan-european. Pasul următor pentru edificarea Centrului Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Râu-Mare este realizarea propunerii şi derularea etapei pregătitoare - „Preparatory Phase“ (2016 – 2017). În paralel va continua faza de construcţie a Nucleului central de la Murighiol (jud. Tulcea), a Centrului de Date şi a echipamentelor de monitorizare şi măsurători care vor fi amplasate în Delta Dunării. De asemenea, va fi efectuată interconectarea cu celelalte elemente ale infrastructurii, numite „noduri“, care vor fi amplasate în alte state europene. DANUBIUS-RI ar trebui să devină operaţional în anul 2022.Cercetări în direcția exploatării resurselor energetice marine
GeoEcoMar abordează cu interes major provocările apărute pe piaţa cercetării, mai ales cele care ţin de domeniul său strategic de activitate, şi anume cel marin. În cursul cercetărilor realizate de GeoEcoMar în Marea Neagră a constatat că aceasta este una din regiunile de perspectivă în ce priveşte resursele energetice neconvenţionale, şi anume gaz-hidraţii, o resursă energetică a viitorului, marile companii petroliere acordându-i deja o atenţie deosebită.

De aceea, cercetarea şi evaluarea potenţialului de gaz-hidraţi din Marea Neagră, cel mai probabil în cadrul unui consorţiu internaţional, se poate focaliza, într-o primă etapă, pe zonele din vestul Mării Negre, care sunt sub jurisdicţia României şi Bulgariei, şi care din punct de vedere al rezervelor de gaz-hidraţi au perspectivele cele mai favorabile. În această direcţie menţionăm şi oferta făcută către GeoEcoMar de către cel mai mare institut de cercetare a domeniului marin din Germania, GEOMAR, care a propus ca INCD GeoEcoMar să coordoneze consorţiul pentru cercetarea gaz-hidraţilor din Marea Neagră.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite