Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

10 ani de Europass în România

22 Septembrie 2016Un raport publicat de Comisia Europeană în 2010 arată că, la acel moment, prea puțini cetățeni europeni își valorificau dreptul de a lucra pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. La momentul actual însă, aproape 7 milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene locuiesc și muncesc în străinătate și peste 1,1 milioane de lucrători frontalieri și transfrontalieri lucrează într-o altă țară UE decât cea în care locuiesc.

Cifrele prezentate sunt rezultatul a 18 ani de politici europene de promovare a creșterii mobilității profesionale la nivelul Uniunii, prin care se urmărește obținerea unui grad cât mai ridicat de ocupare a forței de muncă.
Pentru a susține dezvoltarea fenomenului de mobilitate profesională, Comisia Europeană a pus încă din 1998 bazele Forumului european privind transparența calificărilor și a certificatelor de formare profesională. Forumul a elaborat primele două documente care stau la baza actualului pașaport european al competențelor (CV-ul European și Suplimentul la Certificatul Profesional) și a inițiat proiectul dezvoltării unei rețele a Centrelor Naționale de Referinţă pentru Calificări în Formarea Profesională (actualele Centre Naționale Europass).
Patru ani mai târziu, Forumul european a fost înlocuit de un grup tehnic de lucru, al cărui principal obiectiv a fost „creșterea transparenței în educația și formarea profesională prin implementarea și raționalizarea instrumentelor și rețelelor de informare și integrarea într-un singur cadru a instrumentelor existente”.
În 2004, Parlamentul European a aprobat înființarea platformei comune Europass, în vederea creării unui cadru unitar de asigurare a transparenței calificărilor și competențelor în spațiul european. Iar peste alți trei ani, odată cu aderarea României la UE, s-a înființat Centrul Național Europass (CNE) în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP a administrat la nivel național Programul de învățare pe tot parcursul vieții și Tineret în acțiune, iar în prezent administrează programul Erasmus+).

Rezultate la nivel național

În cei 10 ani de activitate ai CNE, rezultatele înregistrate la nivel național sunt notabile: peste 3,7 milioane de români au completat online CV-ul european (ECV) și Pașaportul lingvistic (ELP). Iar de la lansarea site-ului (www.europass-ro.ro) au fost descărcate aproape 10 milioane de documente. Documentul de mobilitate a fost folosit de un număr de peste 33.000 de participanți români la mobilități transnaționale. (La nivelul UE, din 2005 până în prezent au fost completate online peste 75 de milioane de documente ECV și ELP prin intermediul rețelei europene de Centre Naționale Europass.)
„Europass este, fără îndoială, extrem de cunoscut în România prin existența CV-ului, cel mai popular dintre cele 5 instrumente utilizate și la nivel european. Cu toate acestea și celelalte documente încep să fie din ce în ce mai utilizate. Pentru suplimentul la certificatul profesional există cadru legal recent și anume Hotărârea nr. 454/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Acest supliment explică și detaliază conținutul certificatului profesional emis de către instituția abilitată. Un lucru important pentru utilizatori este acela că niciunul din instrumentele Europass nu înlocuiește un certificat sau document oficial de studii, ci vine în spijinul acestora, le asigură transparența și le face mai ușor de înțeles în alte state europene. Europass a fost creat pentru a oferi un cadru comun de prezentare a competențelor, abilităților sau aptitudinilor dobândite de o persoană în diferite contexte de educație sau formare profesională. În țara noastră, Europass a devenit și mai cunoscut după ce în 2014, la un concurs video organizat la nivel european, România s-a situat pe locul II cu un film realizat de un utilizator de Europass”, ne-a precizat Andra-Maria Dobre, Responsabil Comunicare ANPCDEFP.

De ce este necesar

Europass a apărut ca răspuns concret la dificultățile întâmpinate de Uniunea Europeană în încurajarea mobilității profesionale, generate de diferențele existente la nivelul sistemelor naționale de evaluare și certificare a competențelor și de lipsa unui cadru comun de recunoaștere a acestora.
Europass a devenit astfel principalul instrument de facilitare a accesului cetățenilor UE pe piața muncii și la programele de educație și formare. La momentul actual, Europass este recunoscut de toate cele 28 de state membre ale UE, de statele EEA/AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), precum și de către Turcia, Macedonia și Elveția.

Europass este un portofoliu personal de cinci documente, care cuprinde:
♦ ECV - CV-ul Europass (documentul de bază și primul dintre instrumentele Europass);
♦ ELP - pașaportul lingvistic (parte a Portofoliului lingvistic european, descrie detaliat competențele lingvistice);
♦ ECS - suplimentul la certificatul profesional (clarifică informațiile conținute în acesta);
♦ EDS - suplimentul la diploma de licență (face mai ușor de înțeles informațiile conținute în diplomă);
♦ EM - documentul de mobilitate (document standardizat care servește înregistrării perioadelor de mobilitate transnațională derulate în scopul învățării sau formării profesionale).

ECV și ELP se completează individual pe baza modelelor standardizate puse la dispoziție de CNE (pașaportul lingvistic se completează pe bază de autoevaluare). Cele două suplimente (ECS și EDS) sunt eliberate de către instituțiile și organizațiile acreditate care au emis documentele originale (pe baza unui model pus la dispoziție de CNE). Documentul de mobilitate (EM) este completat de către organizațiile partenere implicate în derularea perioadei de mobilitate (conform instrucțiunilor de pe site-ul CNE).

Cât de util este Europass românilor
Principala menire a Europass este de a crește șansele solicitanților de a obține o slujbă mai bună și de a se prezenta mai bine la concursuri sau interviuri care vizează accesul la programe de educație/formare sau obținerea unei burse. Numărul mare de români care au descărcat și/sau completat documentele Europass demonstrează că aceștia au înțeles beneficiile pe care le oferă această platformă comună de prezentare a calificărilor și competențelor.

Iată câteva rezultate concrete:
Am folosit pagina Europass când am început să îmi completez pentru prima dată CV-ul şi pentru a-mi face o idee despre structura şi documentele necesare pentru a aplica pentru un job. După aceea, CV-ul Europass mi-a fost cerut în diferite situaţii – pentru proiecte şi seminarii internaţionale, pentru cursuri în afara ţării şi pentru diferite stagii de voluntariat, mai ales la nivel internaţional. Consider că Europass este un instrument util mai ales atunci când faci primii paşi în carieră sau studii și mai ales pentru aplicaţiile la nivel internaţional”.
Ana Miruna Graur
– fost student Erasmus și fost voluntar SEV (Serviciul European de Voluntariat)

Sunt absolventă a Școlii Sanitare Postliceale Carol Davila din Pitești și anul acesta am fost beneficiara unei mobilități de formare la Beneavin House din Dublin, Irlanda. În urma stagiului de practică am obținut Certificatul Europass Mobility, care reprezintă o dovadă a dimensiunii internaționale a pregătirii mele profesionale. Acest certificat mi-a creat posibilitatea să-mi găsesc mai ușor un loc de muncă în spațiul Uniunii Europene. Astfel, în procesul de recrutare, intermediat de către școală, am avut un avantaj considerabil față de ceilalți candidați, prin faptul că am fost într-un stagiu de practică într-o țară europeană. Am fost acceptată să lucrez în Irlanda, în Dublin, la o casă de bătrâni ca asistent medical generalist”.
Alexandra Șovar, participant mobilitate de formare

În fiecare an descopăr cel puțin 2.000 de oportunități deschise pentru tinerii din România, iar asta mă face să am câte ceva de lucru în fiecare zi. Am aflat despre portofoliul Europass încă din primul an de studenție și tot de atunci am început să-l testez. Momentan, utilizez CV-ul si pașaportul lingvistic, dar abia aștept să vină ziua în care am să completez și primul meu document de mobilitate Europass. Pentru mine, un tânăr îndrăgostit de oportunități, utilizarea documentelor Europass este necesară. Cu ele și cu atâtea oportunități în jur mă simt un european aflat mereu în acțiune. Îmi plac proiectele construite în jurul cuvântului «util», iar inițiativa Europass este utilă”.
Alin Gabriel Grămescu, câștigător al competiției video Europass

M-am mutat în București fără a avea o promisiune fermă în profesie. Mi-am făcut un portofoliu solid cu toate diplomele mele, dar în special am mizat pe cele două certificate obținute în Italia în urma plasamentului VET, la care am luat parte cu colegii mei, la Căminul de Bătrâni «Casa Serena». Primul demers l-am întreprins la Asociația RO-ACT-PRO, pentru postul de pedagog recuperare, în munca cu alte persoane cu handicap grav. M-am prezentat cu un portofoliu bine realizat: CV, diplome, experiență. Era foarte important pentru mine, o persoană cu dizabilități, care de multe ori era privită cu compasiune, fapt ce mă făcea să mă simt o povară și să doresc să reușesc angajarea prin resurse proprii. La interviu, Certificatul de Mobilitate Europass a atras atenția, deoarece era un element de noutate, și am primit foarte multe întrebări. În urma interviului, am fost angajată ca pedagog de recuperare”.
Iulia Ghidura
, absolventă a școlii postliceale, specializarea Pedagog de Recuperare, a Liceului Tehnologic Special „Beethoven” din CraiovaParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite