Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

România se schimbă prin învăţare, includere şi participare

21 Noiembrie 2016• ANPCDEFP introduce un nou criteriu de evaluare a proiectelor

Conferinţa de valorizare „Învaţă şi dă mai departe“ de anul acesta, organizată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), s-a dorit şi a reuşit să fie mai mult o privire către viitor, decât tradiţionalul moment de bilanţ anual. Un viitor centrat pe tema includerii în domeniile educaţiei, formării şi tineretului, noua prioritate strategică a agenţiei. Ca fiecare dintre ediţiile trecute, evenimentul anual al ANPCDEFP nu a fost centrat doar pe strategii, ci mai ales pe rezultate concrete şi exemple de bune practici, care demonstrează că România poate fi schimbată prin învăţare.


Anul 2017 vine cu noutăţi importante pentru ANPCDEFP, instituţie în atribuţiile căreia se regăseşte activitatea de coordonare şi implementare la nivel naţional a programului Erasmus+.
Astfel, un prim anunţ important făcut în deschiderea conferinţei „Învaţă şi dă mai departe“ este că, după ce în ultimii trei ani bugetul programului Erasmus+ a fost relativ identic sau a avut o creştere relativ redusă, începând de anul viitor resursele financiare alocate vor înregistra o creştere de 17%. Potrivit oficialilor ANPCDEFP, domeniile educaţiei şi formării vor beneficia de cele mai vizibile creşteri de buget, cu rezultate directe în implementarea mai multor proiecte.

O a doua noutate de impact a fost anunţarea continuării programului de educaţie şi formare continuă finanţat prin mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE). Pentru perioada 2018-2024, bugetul alocat acestui program este de peste 14 milioane de euro, autoritatea de management al proiectului fiind Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul căruia un sector prioritar îl reprezintă Inovaţia, cercetarea, educaţia şi competitivitatea. Operatorul de program pentru domeniul educaţiei este ANPCDEFP.

De data aceasta, prin intermediul noului program SEE vom viza încă două sectoare ale educaţiei – învăţământul preuniversitar şi formarea profesională (VET). Pentru învăţământul universitar, noul program va fi complementar cu Erasmus+, oferind şi posibilitatea susţinerii unor proiecte care nu pot fi finanţate prin acesta, cum sunt, de exemplu, parteneriatele prin care universităţile ar dori să desfăşoare doar proiecte de cooperare, schimburi de bune practici sau şcoli de vară. Instituţiile de învăţământ superior vor putea finanţa aceste iniţiative prin intermediul programului complementar SEE, fără a mai fi nevoie să producă şil «Produse intelectuale», aşa cum prevăd regulile programului Erasmus+“, a explicat Monica Calotă, director
ANPCDEFP
.
Programul SEE este încă într-o fază incipientă, urmând ca Agenţia să lanseze primul apel la propuneri de proiecte cel târziu la începutul lui 2018, când va deveni operaţional.

Includerea, noua prioritate strategică
Principala noutate anunţată în cadrul ediţiei din acest an a conferinţei ANPCDEFP este nominalizarea componentei de includere ca prioritate strategică transversală în toate proiectele pe care le va finanţa Agenţia în următoarea perioadă.
Începând de anul acesta ne-am hotărât să avem propria strategie de includere, iar decizia Comisiei Europene, de a permite fiecărei ţări membre să selecteze dintre priorităţile la nivel european pe cele pe care le consideră relevante în sprijinul politicilor naţionale, a sosit la momentul oportun. Astfel că, în cadrul Apelului Naţional – pe care l-am lansat recent – includerea reprezintă prioritatea transversală care va trebui să se regăsească într-un număr cât mai mare de candidaturi şi de proiecte aprobate. În plus, începând de anul viitor, am decis ca niciun proiect propus să nu mai poată lua punctaj maxim la evaluarea capitolului «Relevanţă» , oricât de bine ar fi conceput, dacă nu se adresează cu prioritate aspectelor legate de includere. Această decizie a fost determinată şi de faptul că încă mai există o anumită reticenţă, la toate nivelurile, în ceea ce priveşte includerea în proiecte a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau a celor care provin din grupuri dezavantajate social. Există reticenţă şi la nivelul universităţilor de a selecta studenţi cu nevoi speciale – care reprezintă 1,5-2% din totalul populaţiei studenţeşti înregistrate – pentru a participa la mobilităţi, deşi primesc finanţări suplimentare care acoperă nevoile acestora“, a detaliat directorul ANPCDEFP.

Obiective şi planuri de acţiune
Obiectivele care se doresc a fi atinse prin această prioritizare strategică sunt creşterea numărului de proiecte care abordează dimensiunea includerii şi a calităţii proiectelor care sunt deja în curs de implementare sau urmează să fie depuse.
Pentru atingerea acestor obiective abordarea Agenţiei se va concentra pe două direcţii. Pe de o parte, este vorba de adresarea organizaţiilor care cunosc programul Erasmus+ şi care au experienţă în conceperea şi implementarea de proiecte, dar care nu au abordat sau dezvoltat dimensiunea includerii în activitatea lor şi în obiectivele organizaţionale. Pe de altă parte, Agenţia va urmări stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriate cu organizaţiile care nu cunosc încă beneficiile înscrierii în programul Erasmus+, dar care au dezvoltat dimensiunea includerii în proiectele lor. Se urmăreşte astfel stabilirea unor relaţii de cooperare între cele două tipuri de organizaţii, care să faciliteze schimbul de bune practici.

Agenţia a structurat şi un plan de acţiune pe mai multe direcţii. „Vom demara implementarea campaniei «Rural+», prin intermediul căreia vom prezenta în mediul rural informaţii despre oportunităţile şi beneficiile pe care le oferă programul Erasmus+ şi vom desfăşura activităţi de atrageri de candidaturi. Un al doilea aspect asupra căruia ne vom concentra atenţia va fi cel al satisfacerii necesităţilor critice pentru persoanele cu nevoi speciale. Ne dorim să realizăm o serie de campanii de conştientizare la nivelul societăţii, precum şi activităţi care să sprijine instituţiile publice şi vom colabora cu organizaţiile care au ca obiectiv ajutarea persoanelor cu dizabilităţi. O a treia direcţie de acţiune va consta în consolidarea şi crearea de noi parteneriate cu autorităţile, instituţiile şi entităţile care au ca obiect de activitate soluţionarea problemelor cu care se confruntă persoanele de etnie romă. Nu în ultimul rând, pentru 2017 preconizăm realizarea a cel puţin două evenimente internaţionale dedicate exclusiv includerii“, a explicat Nicuşor Ciobanu, responsabil comunicare ANPCDEFP.Realizări şi bune practici

Conferinţa „Învaţă şi dă mai departe“ a pus accentul pe valorizarea rezultatelor obţinute deja în direcţia includerii, în câteva dintre cele mai reprezentative proiecte pe această temă finanţate prin Erasmus+. În cadrul a patru sesiuni desfăşurate în paralel, au fost prezentate celor 240 de reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor implicate activ în procesul de învăţare o serie de exemple concrete de realizări şi bune practici din întreaga ţară.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite