Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

INCDMTM la 45 de ani: de la Ingineria Mecanică Fină la Ingineria Mecatronică și Cyber-MixMecatronică

16 Februarie 2017Brand: „Mecatronica pentru viitor – SMART MECATRON“

Scurt istoric

Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM - București, și-a început activitatea, cu „Centrul de Cercetare și Proiectare Mecanică Fină și Scule – CCPMFS“, înființat prin HCM 44/ 1971, la data de 01.02.1971, ca centru unic în România, ce aparținea de Centrala Industrială de Optică, Mecanică Fină și Scule- București.
În 01.04.1975, prin Decretul 244/ 1975, CCPMFS a fost transformat în Institutul de Cercetare și Proiectare Mecanică Fină și Scule – ICPMFS, în 01.01.1979, prin Decretul 552/1978, ICPMFS a fost transformat în Centru de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mecanică Fină și Scule – CCSITMFS, iar începând cu 09.11.1985, prin Decretul 347/ 1985, CCSITMFS a fost transformat în Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mecanică Fină și Scule- ICSITMFS.
Institutul deservea ca entitate de cercetare-dezvoltare, toate unitățile economice ale „Centralei Industriale de Mecanică Fină“, pentru cercetare, proiectare, realizare și validare modele experimentale și prototipuri de Aparatură de Măsurare și Control – AMC-uri și bază tehnică și tehnologică pentru crearea de noi entități industriale de AMC , peste 10 noi întreprinderi industriale, precum: IAUC-București, IAMC-Vaslui, IOI-Arad, etc., unde majoritatea proiectelor erau orientate către reducerea importurilor de profil prin asimilarea de modele și prototipuri, prelucrări de licențe, transferul de tehnologii de înaltă productivitate și export de echipamente flexibile de măsurare și control integrat.
În 01.04.1990, prin HG 27/1990, ICSITMFS a fost transformat în Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Mecanică Fină și Scule- ICPMFS, care aparținea de Ministerul Economiei, deservindu-l cu strategii de dezvoltare pe domeniul industrial de Mecanică Fină.
Începând cu 25.11.1996, prin HG 1303/1997, ICPMFS, în urma evaluării naționale, a fost acreditat ca Institut Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Mecanică Fină – INCDMF, cu marcă înregistrată la OSIM sub denumirea CEFIN.
În perioada următoare, până în 2008, INCDMF a fost reacreditat ca INCD, ca urmare a nivelului său de dezvoltare în domeniul specializat de Mecanică Fină avansată.
Iar din 08.10.2008, prin HG 1007/2008, INCDMF a fost transformat în „Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM“, ca urmare a aportului său unic, în domeniul specializat inteligent de Mecatronică și Tehnica Măsurării Inteligente, fiind în fapt creatorul unic al acestui nou domeniu inteligent, prin realizarea de sisteme și echipamente mecatronice inteligente pentru diferite medii industriale, excelând în industria automobilului.
Astfel, din 2008, INCDMTM – București, devine unicul institut național din România pe acest nou domeniu și nou profil – Mecatronica.

Momente și contribuții ale cercetării științifice
Încă din anii 1971, infrastructurile instituționale de cercetare au intrat în domeniul specializat de Mecanică Fină, cu primii absolvenți ai acestei specialități (Petrov Viorel, Huian Gheorghe, Gheorghe Gheorghe), cu primii manageri ai acestui domeniu (Romanița Mircea, Nicolescu Victor, Rădulescu Mihai, Palade Dumitru, Popa Ioan, Mircea Cristea, Ulm Spineanu, Gheorghe Gheorghe) și cu primele realizări de Mecanică fină (din subdomeniile AMC – lungimi, AMC – termotehnice, AMC – presiuni, AMC – mase și forțe, AMC – orologerie, Scule, etc.), care au constituit viitoare întreprinderi de specialitate ce aparțineau de Centrala Industrială de Mecanică Fină: IAMC – Vaslui, IOI – Arad, IAUC – București, Balanța – Sibiu, IAMU – Blaj, AMC – Suceava, I.Scule – Râșnov, ITRD – Pașcani, etc.
Domeniul high-tech de Mecanică Fină a cunoscut o dezvoltare rapidă asimilând în toată perioada sa de existență, licențe și tehnologii noi, pentru dezvoltarea domeniilor de AMC–uri universale (comparatoare, micrometre, instrumente pentru alezaje, manometre, presostate, etc.) și de AMC–uri noi (nivele electronice, traductoare fotoelectrice, traductoare inductive, rugozimetre, tahometre, mașini de măsurat în 3D, aparate de control activ, etc.).
De altfel, Cercetarea în Mecatronică, în cadrul Institutului, a debutat cu mult înainte de anul 1991, acesta fiind anul instituțional universitar când s-a introdus programa analitică de Mecatronică în Universități. Institutul a conceput, proiectat, realizat, validat și implementat sisteme mecatronice inteligente pentru industrie, economie și societate, cu mult înainte de acest an, când se livra în 1980 pentru industria automobilului (ex. Renault- Dacia Pitești), pentru industria de componente auto (ex. IPTAPA - Slatina), etc., „produse automatizate“ pentru procesele tehnologice de control multiparametric, al reperelor auto, cunoscute sub denumirea „posturi automate de control multidimensional“, „roboți de control multiparametric“, „automate de măsurare, sortare și clasificare“, etc., fără să se folosească denumirea de „produse mecatronice“.
Anul 1980, este anul când Institutul a integrat concepția și realizarea pentru sisteme și echipamente mecatronice inteligente livrate pentru industrie, economie și societate.
În toată această perioadă Institutul a creat și dezvoltat în continuare domeniul de Mecatronică Inteligentă, Integronică, Adaptronică și domeniul de MixMecatronică.
De-a lungul existenţei institutului și până în prezent, s-au calificat mulţi specialişti, mulţi cercetători și mulţi doctoranzi care au constituit pilonul de bază pentru dezvoltarea cercetării şi educaţiei în Mecatronică, la nivel de excelenţă, similare celor europene şi internaţionale.
Astfel, în prezent, INCDMTM-Bucureşti, se constituie în pilonul tehnologic şi în vectorul strategic de dezvoltare a „domeniului de specializare inteligentă-Mecatronica“, în România, consacrându-se ca „un adevărat promotor puternic şi durabil al acestei Industrii Noi“, care sprijină ştiinţific şi tehnologic, Noua Economie bazată pe Cunoaştere Inteligentă.
În perioada 1996-2017, INCDMTM – București, s-a dezvoltat puternic în domeniul Mecatronica și Tehnica Măsurării, fiind reacreditat ca INCD, în 2000, 2004 și 2008, iar în 2013 a fost certificat internațional, primind calificativul maxim: A+.
În prezent, INCDMTM duce o politică de încadrare în prevederile Strategiei Naționale de CDI, pentru perioada 2014-2020 și Planului Național CDI-III, pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Strategia Cercetării EUROPA 2020.
În îndeplinirea misiunii și viziunii institutului, în perioada următoare, se vectorizează direcțiile manageriale strategice de urmat:
a. dezvoltarea și modernizarea managementului instituțional de excelență compatibil și complementar cu cel european;
b. facilitarea accesului la instrumentele financiare;
c. valorizarea rezultatelor din Cercetare.
Într-o relatare sintetizată, INCDMTM- București se remarcă prin activități de cercetare, proiecte reprezentative și rezultate remarcabile.
Astfel, în perioada 1990 - 1999, s-au dezvoltat atât domeniul cât și profilul specializat, fiind implementate proiecte de cercetare națională, prin competiții, proiecte de la agenți economici și proiecte din programele europene și internaționale și realizându-se: sisteme și echipamente mecatronice inteligente pentru măsurare și control integrat în procesele industriale și în afara acestora; sisteme și instalații mecatronice inteligente de măsurare și control în industria automobilului; sisteme și echipamente inteligente de control mărimi neelectrice; sisteme și dispozitive medicale și biomedicale; sisteme și echipamente robotice pentru industrie și medicină; sisteme și dispozitive protetice și de implant; etc.
Începând cu anul 1999, Institutul, prin specialiștii și cercetătorii săi, a conceput și elaborat primele Programe Naționale de Cercetare, astfel: Programul Național Calitate - Standarde „CALIST“, elaborat și aplicat în decembrie 1999 şi coordonat de INCDMTM şi Programul Național Relansare Industrială „RELANSIN“, elaborat de INCDMTM în 1999 şi aplicat în anul 2000 (fiind coordonat de UPB).
În perioada 1999÷2006, în cadrul Programului Național, PNCD-I, Institutul a participat cu proiecte de cercetare, la majoritatea programelor naționale (CALIST=91; RELANSIN=48, VIASAN=16, INVENT=14; INFRAS=13; MENERS=1; MANTECH=1; AEROSPAȚIAL=4; AGRAL=2; AMTRANS=3; CERES=2; INFOSOC=2; INFRATECH=2; NUCLEU=42), și în cadrul Programului Agenți Economici=397 proiecte. În perioada 2005÷2008, Institutul a participat, în cadrul Programului CEEX = 64, în cadrul Programului Agenți Economici = 350.
În perioada 2007÷2013, în cadrul Programului Național PNCD-II şi Programelor Europene, Institutul a participat cu 132 proiecte de cercetare (programul Parteneriate în domenii prioritare = 21; programul Capacități = 4; programul Inovare = 11; programul Cecuri de inovare = 7; programul STAR = 1; programul SECTORIAL = 9; programul POSCCE = 4; programul POSDRU =1 ; programul PODCA = 1; programul INTERREG IV C = 2; programul FP7 = 1; programul Nucleu = 55; programul Manifestări Ştiințifice = 8; programul Literatură Tehnico- Ştiinţifică = 7). În programul Agenți Economici, Institutul a participat cu 1431 proiecte.
În perioada 2014÷2015, Institutul a participat cu proiecte la majoritatea programelor din PNCDI-III, Europene şi Agenți Economici, cu 43 proiecte CDI, 7 proiecte europene şi cu peste 699 proiecte cu agenți economici (programul Parteneriate = 7; programul STAR = 1; programul POSCCE = 2; programul POSDRU = 1; programul INTERREG IVC = 2; programul FP7=2; programul Nucleu = 23; programul Manifestări ştiinţifice = 2; programul Literatură Tehnico-Ştiințifică = 2; în programul Agenți Economici = 699);

Infrastructura de laboratoare de cercetare şi de încercări din INCDMTM cuprinde în prezent:

a. Laboratorul de Biomecatronică
, care va sprijini integrarea activității de CDI din INCDMTM, din domeniul biomecatronicii, în activitatea economică de tip inovativ, bazat pe cunoaştere, emergență în Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, precum şi în aria de cercetare europeană:
► (a1) echipamente hardware şi software pentru reconstrucție 3D din imagini medicale, cât şi proiectare;
► (a2) echipamente mecatronice pentru tehnologii avansate de sinterizare selectivă cu laser;► (a3) echipamente high-tech pentru încercarea şi testarea la solicitări complexe a sistemelor biomecatronice în condiții similare celor in vivo:
► (a4) sistem de analiză şi simulare mers.
b. Centru de Cercetare pentru Tehnica Măsurării cu Laser (Laboratoare):
► (b1) Laborator de nanometrologie;
► (b2) Laborator de măsurări ultrarapide cu laser;
► (b3) Laborator de poziționări şi măsurări complexe;
► (b4) Laborator pentru tehnologii aditive.
c. Laborator pentru încercări lungimi;

d. Laboratorul pentru Încercări Rapid Prototyping:

• Maşină hi-tech EOSINT M 270;e. Laborator pentru Încercări MEMS & NEMS;f. Laborator pentru Încercări Pneutronice;
g. Laborator de Încercări Vibroacustice.

Direcții noi de Cercetare-Dezvoltare Tehnologică
Promovarea şi dezvoltarea de noi direcţii de Cercetare din domeniile HIGH-TECH Nanoştiinţe, Nanotehnologii şi Nanomateriale ale Mecatronicii Inteligente, prin elaborarea de proiecte CDI în cadrul PN-CDI şi Programelor Europene, inclusiv Programul European ORIZONT 2020, prin proiecte în parteneriat public – privat, prin proiecte în colaborare bilaterală, prin proiecte în colaborare internaţională, prin proiecte în Programe Sectoriale, și prin proiecte cu Agenți Economici, astfel:
• dezvoltarea domeniului high-tech „micro-nano-mecatronica“/ „cyber-micronanomecatronica“, „micro-nanointegronica“/ „cyber-micronanointegronica“, „micro-nanoadaptronica“/ „cyber-micronanoadaptronica“;
• dezvoltarea domeniului high-tech „micro-nanometria“;
• dezvoltarea domeniului high-tech „materiale noi nanostructurate“;
• dezvoltarea domeniului high-tech „testare ultraprecisă cu laser“;
• dezvoltarea domeniului high-tech, „micro-nanotehnologii și cyber-micronanotehnologii de prototipare rapidă“ utilizând pulberi metalice;
• etcParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite