Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

USAMV București, o instituție emblematică pentru învățământul agronomic

18 Februarie 2017  • Statut consolidat în 2016: investiții și parteneriate strategice, condiții și programe de studii cu grad sporit de atractivitate

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București participă activ la dezvoltarea agriculturii și societății românești în ansamblu, atât prin activitățile didactice, prin formarea de specialiști, cât și prin cercetare-inovare, prin rezultate științifice inovative, prin consultanță și expertiză. Evoluția Universității în 2016 și transformările de fond care susțin dezvoltarea sa viitoare sunt surprinse în cadrul interviului acordat de prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București.

Aproape jumătate din populaţia României trăieşte în mediul rural, iar 70% din ea se ocupă de agricultură. Potrivit estimărilor specialiştilor, agricultura noastră are potenţialul de a hrăni o populaţie de cel puţin 80 de milioane de oameni şi a dovedit în trecut că poate fi un domeniu principal de dezvoltare economică. De asemenea, poate aduce beneficii în ceea ce priveşte redresarea morală a României prin readucerea valorilor tradiţionale ale satelor în centrul vieţii sociale. Pornind de la aceste repere, ce rol joacă învăţământul agronomic, în general, şi USAMV București, în particular, în evoluţia agriculturii şi a societăţii în ansamblu?


Agricultura și-a câștigat de-a lungul timpului un loc aparte în dezvoltarea societăților, fiind un motor important al dezvoltării economice. Ținând cont de evoluția mondială, de perspectiva creșterii populației globale (care se estimează că va depăși 9 miliarde de locuitori în 2050), importanța agriculturii devine una vitală, accentuându-se din ce în ce mai mult nevoia unei agriculturi durabile. Interesul sporit pentru acest domeniu nu se datorează numai nevoii primare de a asigura necesarul de hrană, ci și faptului că agricultura modernă oferă în prezent soluții eficiente de obținere a biocarburanților, a biomasei, etc.
Din acest punct de vedere, România este o țară privilegiată, potențialul ei agricol fiind unul extraordinar, pe care ar trebui să îl valorificăm cât mai eficient. La nivel național este nevoie de o strategie și de o abordare coerentă a acestui aspect, sectorul agricol confruntându-se încă cu numeroase probleme. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă dintre probleme, alături de cea a cadastrului agricol, este problema sistemului de irigații. În primul rând, nu există un consens din punct de vedere tehnic, și în al doilea rând se pune problema finanțării. O agricultură performantă nu poate exista fără irigații. O altă problemă este aceea a divizării terenurilor agricole, lucru ce conduce la imposibilitatea unei exploatări eficiente, pe suprafețe mari, dispunând de o tehnologie modernă.
Pe lângă toate acestea, România se confruntă în prezent cu o reală nevoie de specialiști cu studii superioare în agricultură.
Misiunea USAMV București, ca instituție de învățământ superior în domeniul agronomic, este aceea de a forma acești specialiști și de a sprijini astfel societatea românească în dezvoltarea ei. Studenții noștri dobândesc pe parcursul anilor de studiu un nivel superior de cunoștințe și abilități, cu deschidere şi perspective de dezvoltare care să genereze o schimbare reală în acest domeniu. În plus, contribuim direct la dezvoltarea, creșterea și consolidarea mediului rural, prin faptul că absolvenții noștri se reîntorc în aceste zone pentru a-și exercita profesia.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București face parte din categoria instituțiilor de învățământ superior de educație și cercetare, aducându-și astfel contribuția în domeniu și prin rezultatele științifice obținute de către cercetătorii din cadrul universității. Dispunem nu doar de o infrastructură de cercetare modernă, care crează mediul propice pentru desfășurarea activităților echipelor de cercetători, ci și de parteneriate cu instituții naționale și internaționale, care facilitează schimbul de experință și permit crearea de echipe de cercetare mixte.
Avem 12 centre și laboratoare de cercetare, 3 stațiuni de cercetare (Stațiunea Didactică şi Experimentala Belciugatele – Moara Domnească, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasă, Ferma Pomicolă și Pepiniera Istrița) și un centru interdisciplinar - Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare - HORTINVEST, care oferă și posibilitatea efectuării unor analize de laborator de la nivel de genă până la nivel de elemente și molecule.
Universitatea noastră acordă o importanță deosebită parteneriatului dintre mediul academic și cel economico-social, profesorii noștri oferind consultanță în domeniile lor de expertiză, atât firmelor, fermierilor, cât și tuturor acelora care solicită acest lucru.
Așadar, USAMV București participă activ la dezvoltarea agriculturii și societății românești în ansamblu, atât prin activitățile didactice, prin formare de specialiști, cât și de cercetare-inovare, prin rezultate științifice inovative, prin consultanță și expertiză.În ultimii cinci ani numărul studenţilor s-a înjumătăţit la nivel naţional. USAMV București este una dintre excepţiile acestui fenomen. Ce strategii aţi gândit şi ce planuri aţi operaţionalizat pentru a face învăţământul agronomic mai atractiv şi un mediu potrivit pentru formarea de profesionişti capabili să acopere necesităţile agriculturii de mâine?


Avem ca țintă asumată de România în parteneriat cu UE atingerea unei ponderi de 27,6% de absolvenți de învățământ superior în anul 2020. În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere dramatică a numărului de studenți, practic o înjumătățire a numărului, ceea ce face aproape imposibil de atins ținta asumată. Nu poți să transformi o descreștere dramatică și continuă într-o creștere bruscă în anul 2020. Este imposibil acest lucru ținând cont și de faptul că România se situează oricum sub media europeană în privința absolvenților de învățământ superior.
Totuși, în acest context, deloc favorabil, USAMV București a înregistrat pentru al şaselea an consecutiv un număr constant de studenți (12.000). Ne-am bucurat în fiecare an de un număr foarte mare de candidați la majoritatea programelor de studii de licență și masterat oferite. În ultimii ani s-a remarcat o creștere a numărului de candidați care au optat pentru specializările de la Facultățile de Agricultură, Horticultură, Biotehnologii și Medicină Veterinară, și o descreștere a numărului de opțiuni în ceea ce privește specializarea de Îmbunătățiri funciare. Acest lucru reflectă faptul că tinerii sunt adaptați și activi în economia de piață, ceea ce pentru noi, ca universitate, reprezintă o provocare.
Ne-am propus să păstrăm un nivel de exigență ridicat pentru asigurarea unei formări de calitate în domeniu, fapt pentru care putem vorbi de o constanță a preocupărilor comunității noastre academice. Ne dorim ca programele noastre de studii să ofere posibilitatea obținerii unor calificări și competențe pentru care există cerere pe piața muncii. De aceea, am adaptat constant curriculum-ul. Începând cu anul universitar 2017-2018, la Facultatea de Zootehnie se va organiza admitere pentru un nou program de studii de licență, „Protecția consumatorului și a mediului”, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, va fi disponibil programul de licență „Medicină Veterinară” şi în limba franceză. Există, de asemenea, perspectiva dezvoltării ofertei educaționale prin introducerea unui număr de 6 masterate, 5 dintre acestea fiind cu predare în limba engleză (la Facultățile de Horticultură, Biotehnologii, Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală) și unul cu predare în limba română (la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului).
Faptul că universitatea noastră are 42 de acorduri de cooperare active cu instituții similare în cadrul programului Erasmus+, oferind posibilitatea studenților de a accesa burse pentru mobilități de studiu în străinătate și de plasament (practică), crește atractivitatea programelor noastre de studii.
De asemenea, este foarte important de subliniat importanța pe care o acordăm relației cu mediul economic. Ținând cont de exigențele angajatorilor, am adus schimbări în zona conținutului științific al cursurilor și lucrărilor practice de laborator și teren și a echipamentelor și dotărilor folosite în scopul dezvoltării aptitudinilor studenților, astfel încât să facilităm inserția lor pe piața muncii.
Un obiectiv strategic asumat la nivel de universitate a fost acela de a crește capacitatea instituțională, prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii existente. În prezent, USAMV București oferă studenților săi toate premisele necesare formării de profesioniști în domeniu, de la spații de învățământ și echipamente de ultimă generație, până la spații de cazare și facilități de recreere și petrecere a timpului liber.


Aţi sărbătorit totodată şi 20 de ani de învăţământ biotehnologic în Romania sub egida Facultăţii de profil. Aţi fost în avangarda acestui tip de învăţământ. Cum arata prezentul şi cum prefiguraţi viitorul său?

Biotehnologiile reprezintă un domeniu la început de drum, dar cu o aplicabilitate vastă și ofertantă, cu potențial deosebit de ridicat pentru dezvoltarea societății în secolul XXI. Avem nevoie de noi metode și mijloace revoluționare de a face față și a combate noile fenomene și probleme ale secolului nostru, precum poluarea, maladiile umane sau animale grave, gestionarea și exploatarea resurselor energetice și de conservare a resurselor genetice, asigurarea creșterii producției vegetale prin utilizarea de plante cu proprietăți noi.
În mod firesc, aceste noi necesități de dezvoltare economică și științifică la nivel global cer o resursă umană bine pregătită în domeniu.
Universitatea noastră are privilegiul de a forma specialiști, ingineri biotehnologi de succes, a căror activitate științifică a fost apreciată și valorificată atât la nivel național, cât și internațional de-a lungul celor 20 de ani de existență ai Facultății de Biotehnologii, prima și singura facultate de profil din țară.
Primele două programe de studii de licență în acest domeniu, Biotehnologii Agricole și Biotehnologii Industriale au funcționat în cadrul Facultății de Horticultură, încă din anul 1994, iar un an mai târziu a fost înființată cea de-a treia specializare, Biotehnologii medical- veterinare.
Aici trebuie să menționez faptul că pe lângă personalul didactic bine pregătit, care pe parcursul celor 4 ani de studiu reprezintă un real sprijin pentru studenții noștri, universitatea a depus eforturi pentru a asigura o infrastructură modernă pentru activitatea didactică și de cercetare în domeniul biotehnologiilor.
La aniversarea celor 20 de ani de la înființarea primelor specializări, ne-am putut mândri cu două centre de cercetare acreditate de success, BIOTEHNOL și BIOTEHGEN, în cadrul cărora s-au obținut rezultate inovatoare, care au contribuit la dezvoltarea diferitelor domenii sau o vor face în viitor, și cu o nouă clădire a Facultății, dotată la cele mai noi standarde, care suntem siguri că va sprijini formarea profesională a studenților noștri.
Vom continua să acordăm o importanță sporită acestui domeniu deoarece ne dorim ca și pe viitor facultatea de Biotehnologii să ofere profesioniști în domeniu, a căror activitate să fie apreciată atât pe plan național, cât și internațional.Pe lângă transmiterea de cunoştinţe şi formarea de competente, universităţile au ca misiune fundamentală generarea de cunoaştere prin cercetare. Conferinţa Internaţională „Agricultură pentru Viaţă, Viaţă pentru Agricultură" a ajuns în 2016 la a 5-a ediţie şi a beneficiat de prezenţa prestigioasei edituri ELSEVIER. Prin ce elemente acest eveniment de referință a devenit un vector de dezvoltare al activităţii ştiinţifice din cadrul USAMV București, dar şi dincolo de porţile acesteia, la nivelul întregii cercetări şi agriculturi românești?


Conferința „Agricultură pentru Viaţă, Viaţă pentru Agricultură" este, într-adevăr, reprezentativă pentru universitatea noastră, fiind un eveniment științific internațional ce reunește anual reprezentanți ai mediului academic și profesioniști din domeniu, asigurând pe de-o parte diseminarea noilor rezultate în domeniu, cât și mediul propice pentru stabilirea unor noi colaborări și încheierea de parteneriate. Am lansat acest eveniment în 2012, la sărbătorirea celor 160 de ani de existență, cu dezideratul de a promova rezultatele cercetării științifice și domeniile specifice din cadrul facultăților noastre.
Conferința contribuie la realizarea misiunii noastre academice, aceea de a crește vizibilitatea și prestigiul universității în plan internațional. Acest obiectiv este evidențiat prin creșterea constantă a numărului de participanți la nivel internațional, pe de-o parte, dar și prin creșterea nivelului de schimb de informații și colaborare cu partenerii din mediul de afaceri, în special din mediul agricol. Conferința oferă accesul și contribuția la crearea de cunoaștere și transferul și adaptarea acesteia către mediul economic românesc.
Colaborarea cu prestigioasa editură ELSEVIER a reprezentat o confirmare a standardelor de înaltă calitate, crescând și mai mult interesul pentru participare a cercetătorilor de renume internațional. Totodată, acest parteneriat a constituit un angajament al comunității noastre academice în vederea asigurării calității și inovării în viitor.
Revistele publicate de USAMV București se bucură de o foarte bună vizibilitate online, pe motoarele de căutare, beneficiind de site-uri și platforme concepute și implementate SEO, înregistrate în directoare web online relevante și promovate în mod activ pentru indexarea în cât mai multe baze de date. Conținutul acestora este digitizat și arhivat, iar conținutul articolelor este indexat, utilizatorii având posibilitatea de a utiliza sistemele de căutare online din cadrul platformelor prin cuvinte cheie și filtre de informații.
Anual, comitetul de organizare și-a concentrat eforturile spre atragerea de keynote speakers de excepție, care să-ți valorifice expertiza prin intervenții asupra unor teme de mare actualitate.

Să ne amintim şi de faptul că specialiştii de la Agronomie au contribuit la producerea biokerosenului utilizat pe aeroportul din Oslo, scriind astfel un frumos success story pentru cercetarea românească. 2016 este şi anul inaugurării Centrului de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Alimentare – Hortinvest. Cercetarea înfloreşte în grădina USAMV București ...Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite