Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Cafeneaua de inovare rafinează ideile de dezvoltare inteligentă în jurul proiectelor ELI-NP și Laser Valley

27 Aprilie 2017Un nou episod din istoria transpunerii în realitate a conceptului Laser Valley - Land of Lights a avut loc recent, cu ocazia desfăşurării celei de-a şasea ediţii a Cafenelei de inovare, eveniment care reuneşte întreprinzători inovativi, investitori, reprezentanţi ai capitalului de risc şi actori cheie care sprijină dezvoltarea eco-sistemului de inovare și antreprenorial din România.

Dincolo de un bun prilej de a face cunoscuţi ultimii paşi în direcţia transpunerii în realitate a conceptului Laser Valley, poate cel mai elaborat concept de importanţă naţională de la ora actuală, evenimentul a creat prilejul lansării unor anunţuri în premieră, care demonstrează interesul tot mai larg stârnit de acest concept şi de proiectul asociat.

Interes la cel mai înalt nivel
Banca Mondială a anunţat că urmăreşte cu interes evoluţia proiectului şi nu exclude implicarea în realizarea proiectului. Tot cu această ocazie a fost exprimat şi interesul mare pe care îl acordă acestui proiect Preşedintele României şi Administraţia Prezidenţială în ansamblul ei.
„În calitate de consilier al Preşedintelui României mă bucur să văd impactul extraordinar pe care proiectul ELI-NP şi cel de dezvoltare teritorială inteligentă îl au nu doar în zona ştiinţifică clasică, ci şi în zona de diplomaţie ştiinţifică, o zonă în care preşedintele este direct implicat prin prisma rolului său constituțional“, a declarat Ligia Deca, Consilier de Stat pentru Educaţie şi Cercetare în cadrul Administrației Prezidențiale. „Rareori se întâmplă ca atunci când are loc un eveniment important la care participă preşedinţi, prim-miniştri şi oficiali europeni să nu existe menţiuni despre proiectele ELI-NP și Laser Valley, despre importanţa lor”.
Pe lângă faptul că este deja un instrument diplomatic pentru România, proiectul ELI-NP/Laser Valley a acumulat potenţialul de a fi un instrument de promovare europeană. Practic, ELI-NP/Laser Valley nu mai este doar un proiect de anvergură naţională, ci este deja un proiect european cu care România intră pe harta mondială a cercetării şi inovării.
Administrația Prezidențială sprijină activități de cercetare precum cele derulate în cadrul „Laser Valley” prin includerea acestora în eforturile României de a oferi o componentă științifică demersurilor diplomatice la nivel înalt. Această dimensiune nu este doar simbolică, ci deschide numeroase posibilități de cooperare practică. Un exemplu în acest sens este aderarea României ca membru cu drepturi depline al CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară) în iulie 2016. De asemenea, prin vocea sa din Consiliul European și alte foruri ale Uniunii Europene, România a sprijinit actuala agendă de finanțare, care prevede o creștere a fondurilor alocate cercetării și dezvoltării.
În plan intern, acest proiect are un impact enorm asupra universului complex numit politici publice. Mai exact, Laser Valley a deschis larg poarta discuţiilor legate de necesitatea parteneriatului public-privat. S-a deschis subiectul stimulentelor de toate naturile, inclusiv fiscală, pentru cercetarea aplicată şi cea fundamentală. S-au redeschis discuţii mai vechi şi dureroase legate de recunoaşterea diplomelor şi a calităţii de cercetător, deoarece ELI-NP forţează toate părţile implicate să se uite cu mai mare atenţie la implementările uzanţelor româneşti.
Să nu uităm că atractivitatea unui asemenea proiect este legată şi de mediul de desfăşurare a activităţii, iar acest mediu este strâns legat de cât de prietenoasă este administraţia publică locală şi centrală, a adăugat Ligia Deca. „Consider vitală această conexiune între ELI-NP, institute de cercetare, universităţi şi mediul privat, iar această conexiune trebuie să se bazeze şi pe nişte resurse financiare, bine ţintite, bine gestionate şi predictibile. Să nu uităm că predictibilitatea este una din condiţiile esenţiale pentru ca tinerii să înceapă să îşi dorească să urmeze o carieră în cercetare în România. Tot în această idee cred că sunt importante şi acele discuţii emergente legate de viitoare parteneriate între oraşul ştiinţific Măgurele şi proiectele de altă natură care se vor dezvolta în jurul lui, fie că e vorba de proiecte educaționale și culturale, cum este Muzeul Ştiinţei, fie că e vorba de proiecte care să îmbunătăţească nivelul de trai al oamenilor care lucrează acolo și al familiilor acestora”.

Necesitatea trecerii de la idee la acţiune
Dincolo de discursuri, a răzbătut clar nevoia de trecere la transpunerea în fapte a ideilor şi cunoştinţelor deja acumulate în cei aproape șapte ani de existenţă a proiectului ELI-NP și, mai nou, din 2015, a conceptului Laser Valley. „Dacă există ceva ce caracterizează acest proiect în acest moment, atunci este # - ul insist”, a spus Adrian Curaj, fost ministru al Educaţiei şi Cercetării şi motorul principal de materializare a conceptului LV-LoL. „Esențial acum este să trecem de la vorbe la fapte. Interesul pentru obţinerea de beneficii de pe urma unui asemenea proiect nu este propriu doar României. Şi colegii din Cehia şi din Ungaria, unde vor exista ceilalţi doi piloni ai proiectului european ELI, laseri de ultimă generaţie, caută la ora actuală cele mai bune modalităţi de a genera beneficii cuantificabile, materiale, de pe urma proiectelor ştiinţifice care se vor implementa”.
„Avem nevoie să înţelegem teritoriul şi trebuie să asigurăm infrastructura de acces”, a adăugat Adrian Curaj. „Trebuie să găsim neapărat o formă flexibilă de guvernanţă, care să asigure colaborarea administrațiilor locale și mobilizarea stekeholderi-lor naționali și internaționali. Conceptul Laser Valley, de dezvoltare teritorială inteligentă, integrează inițiative publice și private. Înspre Giurgiu se va dezvolta un parc tehnologic privat. În judeţul Teleorman, aproape, există interes pentru un teren de golf modern.
Pe măsură ce locuirea începe să conteze în Laser Valley, cu siguranţă că astfel de proiecte se vor materializa şi dezvolta, contribuind la crearea unui mediu în care îți place să trăiești – îți place să lucrezi”.
În mod cert, succesul Laser Valley - Land of Lights depinde de succesul acţiunii statului ca stat antreprenorial, de parteneriatul public-public (administraţia locală - administraţia centrală), de parteneriatul public-privat şi de iniţiativele private, fiecare în parte şi, mai ales, concertate. Asumarea politică la nivel de guvern, asumarea de către administrația locală, implicarea stakeholderi-lor și comunicarea naţională şi internațională sunt, de asemenea, factori determinanţi pentru obținerea de rezultate concrete.
Iar nevoia stabilirii unei structuri care să guverneze deschis dezvoltarea Laser Valley este una dintre concluziile anului 2016. Această structură este determinantă pentru coordonarea intervențiilor, pentru valorificarea potențialului de excepție și pentru obținerea unui impact pozitiv la nivelul competitivității și bunăstării.

Fereastra de oportunitate ce nu trebuie ratată
Despre nevoia de acţiuni concrete, care să ducă la trecerea de la un proiect pur ştiinţific la un proiect durabil de dezvoltare urbană inteligentă, a vorbit şi academicianul Nicolae Zamfir, directorul ELI-NP, denumirea oficială a centrului de cercetare pentru laseri de mare putere și fizică nucleară de la Măgurele. „Pe parte ştiinţifică proiectul ELI-NP aşează România pe harta mondială de infrastructuri de cercetare. Laserul de mare putere este un instrument nou, cu aplicaţii atât de diverse încât lumea academică este extrem de interesată să vadă ce poate rezulta din experimentele ştiinţifice care se vor desfăşura acolo. De exemplu, există un imens interes pentru obţinerea de particule şi subparticule atomice nu prin folosirea magneţilor, ca la CERN, ci prin folosirea laserului şi a energiei imense generate de acesta. Însă interesul trece cu mult de cel ştiinţific, deoarece foarte importante sunt aplicaţiile practice ale laserului de mare putere. Aici putem vorbi de adevărata inovaţie. Produsele cu grad mare de inovare sunt cele care aduc multă valoare adăugată şi, pe cale de consecinţă, generează venituri cu adevărat importante pentru continuarea activităţii. Laserul de la Măgurele ne oferă tuturor o mare şansă în acest sens. Putem continua să importăm produse şi tehnologii din ţări ca Statele Unite sau Coreea de Sud, consumând resurse financiare pentru asta, sau putem deveni noi înşişi exportatori de produse şi tehnologii care înglobează un grad mare de inovare în ele”.
Academicianul Nicolae Zamfir a folosit ocazia pentru a trage, totuşi, şi un mare semnal de alarmă: „Avem o fereastră de câţiva ani de oportunitate. Lasere de mare putere se vor dezvolta şi în alte părţi ale lumii şi sunt zone care au deja dezvoltată infrastructura adiacentă pentru fructificarea rapidă a descoperirilor ştiinţifice rezultate din experimente. De aceea este extrem de important ca România să reuşească rapid să dezvolte şi o infrastructură urbană şi de afaceri inteligentă în jurul laserului propriu-zis”.

Impactul cuantificabil, un argument în plus pentru materializarea proiectului
În 2011, chiar înainte de începerea construcţiei propriu-zise a laserului de la Măgurele, Consiliul Investitorilor Străini din România estima că proiectul poate atrage investiții de 1 miliard EUR în perioada 2012-2019 - urmând ca după finalizare să poată atrage investiții suplimentare, în special în sensul dezvoltării de facilități secundare în domeniul medicinei. La data respectivă, FIC estima că ELI-NP poate genera, pe termen mediu, o creștere în PIB de 0,6% (implicit o creștere a nivelului de colectare la Bugetul de Stat cu 0,5%) și 12.700 de locuri de muncă.
Anul trecut, PricewaterhouseCoopers a realizat „Studiul de impact socio-economic al ELI-NP”, un studiu actualizat care evidențiază axele principale de dezvoltare a ecosistemului Laser Valley - Land of Lights: dezvoltare tehnologică, dezvoltare academică-științifică şi dezvoltare socială. Studiul analizează bunele practici internaţionale, situația teritoriului gazdă și a conectivității, contextul legislativ şi strategic din România, şi propune un set de acțiuni pentru dezvoltarea Laser Valley, subliniind importanța stabilirii unui mecanism de guvernanță.
Impactul socio-economic estimat al ELI-NP, descoperit de PwC, se cifrează la peste 12.000 de locuri de muncă, o cifră de afaceri anuală de 1,26 miliarde EUR, o contribuție la PIB de 500 milioane EUR şi peste 120 milioane EUR taxe colectate la bugetul de stat.

Exploatarea de aplicaţii, un câştig cert

În plus, proiectul LV-LoL, așa cum arată și studiul „Laser Valley – Land of Lights, de la viziune la acțiune 2016” (www.landoflights.ro) va însemna şi dezvoltare tehnologică inteligentă centrată pe orașul Măgurele, un accelerator de dezvoltare disruptivă (game changer). O dezvoltare care înseamnă dezvoltarea de opțiuni variate de transport, cum ar fi mijloace de transport pe biogaz/electric, car-sharing electric, tren, tramvai, dar şi piste dedicate pentru biciclete, crearea şi dezvoltarea Măgurele Science Park pe o suprafaţă cuprinsă între 20 şi 60 hectare, crearea Măgurele Science Village pe o suprafaţă între 5 şi 10 hectare, regenerare urbană pentru oraşul Măgurele, accesibilitate crescută spre zonele de agrement înconjurătoare (râuri, păduri, deltă, lac) şi, nu în ultimul rând, transpunerea în realitate a strategiei 30 minute/30 minute/30 minute între aeroportul internaţional Henry Coandă, centrul Bucureștiului şi Dunăre.
Conform celor implicaţi în acest proiect, numeroase aplicații vor fi explorate de către o comunitate internațională de utilizatori și vor deservi o gamă largă de subiecte de cercetare ce îşi vor găsi aplicabilitatea în cercetarea fundamentală (nucleul atomic, astrofizică, electrodinamică cuantică), securitatea şi prevenirea terorismului (cercetări asupra detecţiei materialelor speciale de interes strategic, imagistică cu radiaţii ionizante), ecologia şi protecţia mediului (cercetări asupra unor noi metode de diagnoză şi procesare a deşeurilor radioactive), ştiinţa şi ingineria materialelor (efectele câmpurilor intense de radiaţii asupra materialelor), medicină nucleară şi ştiinţele vieţii (utilizarea fasciculelor de particule accelerate cu ajutorul laserelor în hadronoterapie, noi tehnici de imagistică medicală), radiofarmaceutice (metode de producere a unor noi tipuri de radioizotopi) şi industria de înaltă tehnologie.

Mediu de dezvoltare pentru afaceri şi comunităţi diverse
Proiectul Laser Valley şi ecosistemul oraşului Măgurele vor însemna, în viziunea susţinătorilor proiectului, pe lângă un mediu dedicat cercetării ştiinţifice fundamentale şi a celei aplicate, şi un accelerator al business-ului şi comunităţilor de cele mai diverse tipuri.
Dezvoltarea afacerilor pe lângă un centru modern de cercetare ştiinţifică a devenit o axiomă în universul intens concurenţial din zilele noastre. Proiectul laserului de la Măgurele nu face excepţie de la o astfel de axiomă.
Recenta întâlnire dedicată proiectului Laser Valley în cadrul „Cafenelei de inovare” a avut o temă principală de dialog posibilitatea dezvoltării unui mediu de afaceri puternic în zona oraşului Măgurele, alături de comunităţile socio-umane ce se dezvoltă natural în jurul facilităţii laser.
O dezvoltare care implică, printre altele, crearea unui parc ştiinţific, a unui „Science Village” pentru copii, dar şi a unei zone de tip parc științific și hub de afaceri, o zonă care, în afara oportunităților oferite de ELI-NP, ar urma să găzduiască şi entităţi antreprenoriale, indiferent că va fi vorba de firme tip start-up sau IMM-uri deja existente pe piaţă, care vor dori să-şi amenajeze un punct esenţial de lucru în teritoriul care înconjoară facilitatea de cercetare ştiinţifică.
Locaţia de la Măgurele are potenţialul de a deveni extrem de interesantă pentru afaceri, în special pentru cele cu potenţial creativ, conform lui Andrei Borţun, CEO Millenium People şi The Institute: „Creativitatea este esenţială în lumea pe care o trăim. Prin posibilităţile ştiinţifice expuse aici de laserul de la Măgurele se deschide de fapt larg poarta creativităţii. O poartă pe care pot pătrunde atât firme existente, cât şi firme aflate abia la început, dar antrenate de oameni cu idei valoroase, care pot pune aceste idei în mişcare pentru a crea valoare adăugată”. Andrei Borţun a vorbit totodată şi despre ingredientele capabile să atragă, să formeze comunităţi şi resurse semnificative în jurul Laser Valley: „Gândim, dezvoltăm şi organizăm proiecte pentru comunitatea industriilor creative de ceva ani buni deja. Şi cumva în tot acest timp am avut în spatele minţii gândul că succesul cuceririi unei comunităţi stă în calitatea conexiunilor sociale pe care reuşeşti să le creezi între tine şi comunitate şi între membrii comunităţii. Aşa că pentru Laser Valley - Land of Lights o soluţie care ştie să mobilizeze oameni, să îi predispună la conexiuni şi să deschidă discuţia despre proiect ar fi organizarea de evenimente culturale de amploare la Măgurele - festivaluri, expoziţii. Evenimente care să aibă puterea să pună spaţiul pe hartă şi să destrame preconcepţiile legate de infrastructură şi conexiunea grea cu Bucureştiul”.
„Într-adevăr, zona de creativitate este extrem de importantă pentru afaceri şi în special pentru cele antreprenoriale,” afirmă şi Oana Craioveanu, co-fondator Impact Hub. „Spun acest lucru şi în calitate de co-fondator Impact Hub Bucureşti, primul spațiu de co-working deschis în România și una dintre cele mai importante organizații de susținere și educare a unei noi generații de antreprenori. Conceptul de hub antreprenorial se poate dovedi de mare succes şi pentru o locaţie precum cea de la Măgurele. Ştim acest lucru deoarece noi înşine am văzut cât de adictiv este un astfel de succes prin extinderea rapidă în ţară a francizei de tip hub antreprenorial. De altfel, de-asta am şi trecut la pasul următor: crearea celei mai complexe platforme de susținere a inițiativelor antreprenoriale, Startarium”.
Un astfel de hub ar fi perfect mai ales pentru firmele din domeniul tehnologiei, conform lui Ionuţ Ţaţa, fondator şi preşedinte The Innovation and Technology Cluster din Braşov. „Am reuşit să fondăm o astfel de locaţie la Braşov deoarece am considerat că inovaţia şi spiritul antreprenorial nu au limite legate de geografie. Braşovul nu este cunoscut drept un mare centru al inovaţiei tehnologice. Încă. Ambiţia noastră este de a demonstra că prin existenţa unui astfel de hub în care se încurajează creativitatea orice aşezare poate deveni un pol de inovaţie şi de afaceri de succes”.
Iar ceea ce a reuşit Ionuţ Ţaţa la Braşov pare, într-adevăr, să-i susţină pe deplin afirmaţiile. The Innovation and Technology Cluster este o platformă pentru industriile creative şi IT&C din întreaga regiune centrală a României, prin care se sprijină iniţiativele antreprenoriale, se atrag investiţii financiare, se încurajează inovaţia şi se generează conexiuni cu piaţa globală. Iar pasul următor a venit oarecum firesc, prin înfiinţarea Iceberg Consulting, o firmă de consultanţă specializată în management, inovare şi finanţare investiţii, care, de asemenea, se ocupă cu proiecte proprii de cercetare-dezvoltare.
Măgurele poate urma, fără niciun fel de probleme, calea deschisă deja de hub-uri antreprenoriale existente în Bucureşti, Cluj, Braşov şi alte oraşe. Perspectiva este fezabilă deoarece astfel de locaţii de afaceri antreprenoriale arată, în ultimă instanţă, că întrunirea condiţiilor de mediu educaţional, ştiinţific şi de cercetare, existente în astfel de oraşe, duce în mod aproape inexorabil la apariţia şi dezvoltarea de afaceri de cele mai diverse tipuri.
„Sunt convins că afacerile nu vor întârzia să apară în Măgurele odată ce toate condiţiile vor fi întrunite”, sublinia şi Dragoș Șeuleanu, director executiv Măgurele High Tech Cluster. „Însă până la momentul existenţei unor locaţii precum parcul ştiinţific, atragerea de afaceri în zonă poate fi accelerată prin lansarea unor evenimente diverse, care să crească interesul pentru Măgurele: un festival al laserilor sau alte festivaluri tematice legate într-un fel de laserul de acolo. Ca om care a lucrat mulţi ani în mass-media, vă pot spune că impactul imaginii pozitive nu trebuie niciodată desconsiderat. Mai mult, o astfel de imagine poate juca chiar şi rol de catalizator pentru desfăşurarea unor evenimente dorite, care altfel s-ar desfăşura mult mai lent”.
Practic, „Cafeneaua de inovare” a demonstrat că s-a creat deja un momentum puternic legat de acest proiect generos. Organizaţiile transnaţionale precum Uniunea Europeană şi Banca Mondială au atenţia îndreptată asupra lui. Mediile ştiinţific, academic, antreprenorial şi chiar corporatist elaborează deja planuri de acţiune pentru transformarea zonei aflată la sud de Bucureşti în cea mai modernă locaţie din România, din toate punctele de vedere. Autorităţile locale dau semne, cel puţin parţial, că sunt extrem de interesate de beneficiile generate de un asemenea proiect. La fel unele autorităţi centrale, cum este cazul Preşedinţiei României. Rămâne de văzut cât de repede se vor mobiliza şi ceilalţi stakeholderi pentru crearea unui plan comun şi coerent de acţiune.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite