Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Inginerie concurentă prin inginerie electrică

25 Mai 2017Creșterea competitivității organizaţiilor europene este strâns legată de capacitatea acestora de a crea produse inovatoare. Nevoile clienților devin din ce în ce mai sofisticate, individualizate și diverse, generând necesitatea gestionării proceselor de dezvoltare a produselor.Un concept cheie care satisface această provocare este ingineria concurentă sau simultană. Ingineria concurentă, aşa cum este percepută de Agenția Spațială Europeană (ESA), este „o abordare sistematică pentru dezvoltarea integrată de produse, care pune accentul pe răspunsul ce trebuie să se situeze la nivelul așteptărilor clienților. Ea încorporează valorile cooperării în echipă, încrederea și partajarea într-o asemenea manieră încât procesul de luare a deciziilor este prin consens, implicând luarea în considerare, în paralel, a tuturor perspectivelor, de la începutul ciclului de viață al produsului.”

În ultimii ani, mai multe companii din Uniunea Europeană au analizat și implementat soluții de re-inginerie și îmbunătățire a proceselor de dezvoltare a produselor. Ingineria concurentă este prezentă în agenții și institute de cercetare (NASA, ESA, DLR, ASI, CNES, JAXA), în companii din domeniul industrial (EADS Astrium - Satellite Design Office, Thales Alenia Space, J-CDS, Boeing), în universități (TU Munich, MIT, Stanford, Cranfield, La Sapienza).
Importanța ingineriei concurente la nivel european ne-a condus la inițierea proiectului „STAR pentru fiecare în programul cadru ESA (E-STAR)”, finanţat de către Agenţia Spaţiala Română prin Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR, domeniul Infrastructură.

Consorțiul proiectului este format din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli“ INCAS şi BEIA Consult International.
Proiectul îşi propune creșterea capacităţii entităților de cercetare și din industrie din România în vederea participării la programe de integrare a științei și tehnologiei, prin intermediul aplicaţiilor ce au în vedere dezvoltarea unui concept organizațional și tehnologic-informatic, în scopul implementării unei soluţii de inginerie concurentă.

În cadrul proiectului, pentru întărirea capacității de colaborare cu ESA se vor avea în vedere următoarele direcții importante: dezvoltarea unei arhitecturi informatice pentru ingineria concurentă și software-ul aferent, interconectarea acestei infrastructuri la parteneri, dezvoltarea unei soluții de inginerie concurentă compatibilă cu infrastructura ESA şi/sau cu alte facilități europene care au implementate soluții de inginerie concurentă.

Avantajele ingineriei concurente

Principala diferență în proiectarea prin inginerie concurentă față de ingineria tradițională de proiectare este abordarea proiectării. În etapa de proiectare prin inginerie concurentă se transmite echipei de inginerie concurentă un design sugerat. Avantajul implicării echipei de inginerie concurentă în faza de proiectare este faptul că experții din domeniu din inginerie, producție, marketing, vânzări, ambalare, inspecție, service, asamblare și departamentele de mediu vor îmbunătăți proiectarea produsului prin punerea în aplicare a cunoștințelor într-un timp mai scurt, lucrând simultan cu echipa de proiectare şi identificând în mod eficient posibile erori de proiectare ce pot să apară în implementarea unui nou produs (așa cum reiese din Figura 2). Este evident că, urmând modelul de inginerie concurentă, o mare parte a dezavantajelor modelului tradițional pot fi evitate.Prin proiectarea produsului, echipa de inginerie concurentă proiectează, de asemenea, procesul de fabricație al produsului. Echipa decide ce fel de echipament va fi utilizat, dispunerea mașinilor etc. În modelul tradițional, în această etapă, numai oamenii de la departamentul de proiectare sunt implicați, iar marile decizii sunt lăsate, în mare parte, unui proiectant. După etapa de proiectare, echipa de inginerie concurentă compară costul rezultat al proiectului produsului cu costul vizat. Producția produsului poate începe numai în cazul în care costul estimat este mai mic sau egal cu costul vizat. O astfel de disciplină a proiectării este esențială pentru a se asigura că prețul produsului este competitiv pe piață (Figura 1). Totodată, ingineria concurentă reprezintă o abordare prietenoasă pentru accelerarea transferului de cunoştinţe dinspre domeniul cercetarii-dezvoltarii către producători, firme, într-un cuvânt, industrie.
Nu în ultimul rând, ingineria concurentă poate reprezenta o pârghie pentru formarea continua a specialiştilor proprii, din alte unităţi de cercetare-dezvoltare şi a celor proveniţi din industrie.Etape ale procesului de inginerie concurentă

Procesele de Sinteză, Analiză și Optimizare sunt strâns legate și reprezintă esența procesului de proiectare asistată de calculator. Proiectul şi conceptul de fabricaţie al produsului sunt mai întâi modelate și apoi supuse analizei de către echipa de inginerie concurentă care urmăreşte eventuale îmbunătăţiri sau erori de proiectare. Procesul se repetă până când niciun expert din domeniu nu mai are obiecții și proiectul este optimizat conform cerințelor impuse. Evaluarea se referă la dimensionarea proiectului pe baza cerințelor exprimate în prima etapă a procesului de proiectare. Funcțiile CAD ale procesului descris mai sus includ: modelarea geometrică, analiza ingineriei, verificarea proiectului și evaluarea, precum și execuția pe calculator.Tags: ICPE-CA, inovare

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite