Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Construct Fest - poartă deschisă spre învăţământul preuniversitar, interfaţă între absolvenţi şi firme şi liant pentru actorii din domeniu

27 Iunie 2017La mai puţin de o jumătate de an de la reuşita Galei Premiilor de Excelentă în Educaţie şi Cercetare, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) a lansat, la sfârşitul lunii Mai, un nou eveniment dedicat domeniului construcțiilor, Construct Fest 2017, gândit atât în beneficiul celor care vor să studieze și să lucreze în această industrie, cât și a companiilor de profil. În profunzime, ambele manifestări îşi propun revitalizarea domeniului şi profesiei de inginer constructor, remodelarea şi consolidarea pe termen lung a imaginii şi reputaţiei pe care le au în societate. Descoperirea frumuseţii acestei profesii de către tineri şi atragerea lor către domeniul construcţiilor, facilitarea pentru studenţi şi absolvenţi a primelor contacte cu firmele şi cu piaţa muncii sunt câştiguri certe aduse de Construct Fest, un eveniment care a cucerit prin format şi conţinut încă de la prima ediţie.

Pe fondul crizei imobiliare de după 2008, în învăţământul preuniversitar a apărut fenomenul de reorientare a tinerilor către alte profesii şi activităţi, chiar şi în cazul celor care au terminat licee cu clase de construcţii, un număr mare dintre acestea desfinţându-se la nivel naţional în ultimii ani. Deşi criza imobiliară este depăşită, din inerţie fenomenul va continua, iar efectivele care vin la admitere la universităţile de construcţii vor fi în continuare reduse. În acest context a luat naştere Construct Fest, eveniment care poate fi privit şi ca o contramăsură de stopare a lipsei şi crizei de ingineri din economie, fenomen despre care se vorbeşte mai puţin, dar care reprezintă o realitate care nu mai poate fi neglijată.
„Din dorinţa de a stopa şi de a inversa acest curs nefavorabil, ne-am gândit să organizăm Construct Fest, un eveniment complex, conceput pe două direcţii principale. Una prin care asigurăm suport pentru obţinerea unor locuri de practică şi mai ales asistenţă la angajare studenţilor şi absolvenţilor noştri, mărind astfel gradul lor de inserţie pe piaţa muncii şi oferind firmelor participante, direct de la sursă, o resursă umană pregătită, UTCB fiind recunoscută pentru nivelul ridicat asigurat în formarea specialiştilor. Firmele au venit şi au oferit job-uri sau i-au luat pe absolvenţi în evidenţă, urmând să reia dialogul în momentul în care vor fi disponibile noi locuri de muncă. Complementar, evenimentul a permis Facultăţilor din cadrul Universităţii să-şi prezinte specializările, oferta de admitere în rândul liceenilor care au vizitat târgul educaţional, dar şi vizitarea întregii universităţi pe parcursul unor tururi organizate, în felul acesta parcurgându-se primii paşi ai relaţiei cu viitorii candidaţi.
Cea de-a doua direcţie a oferit firmelor posibilitatea de a-şi prezenta produsele şi tehnologiile proprii în faţa profesorilor şi a studenţilor, dar şi în rândul celorlalte firme prezente, în felul acesta creându-se cadrul potrivit pentru apariţia de colaborări, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. De altfel, pentru următoarea perioadă, reprezentanţii din industrie estimează că este nevoie de 300 000 de angajaţi calificaţi pentru a lucra în proiectele din construcţii, iar această cerere masivă creează şi întăresc premizele ca profesia de inginer constructor să devină foarte căutată şi profitabilă, capabilă să asigure un viitor frumos celor care se vor forma în domeniu.
Important de subliniat este faptul că pe lângă inginerii constructori, UTCB ( www.utcb.ro) pregătește ingineri de instalaţii, ingineri geodezi, ingineri mecanici-utilajişti, ingineri de mediu, de sistem, şi din alte domenii de specialitate din ramura construcţii, de asemenea foarte bine cotaţi şi căutaţi pe piaţa muncii”
, afirmă prof. univ. dr. ing. Laurenţiu Rece, Prorector UTCB cu activităţi didactice şi managementul calităţii şi Coordonatorul evenimentului.Sub semnul diversităţii şi interacţiunii
Construct Fest nu este cel mai mare târg/festival universitar, dar candidează la statutul de „cel mai atractiv”, atât prin varietatea manifestărilor şi acţiunilor puse în operă, cât şi prin gradul ridicat de interactivitate care a animat toate categoriile de participanţi. Încă de la prima ediţie a existat o efervescentă şi o efuziune foarte mare, toată lumea a fost prinsă în jocul interacţiunilor, creându-se un sentiment de apartenenţă la o familie mare şi frumoasă: cea a constructorilor.
Construct Fest 2017 a găzduit ateliere de lucru, prezentări și mese rotunde cu diferite teme de interes din domeniu, tururi ghidate în campus și în laboratoarele universității, evenimente culturale organizate de Asociația Studenților la Construcții din București, vizite la casa eficientă energetic EfdeN, precum și două târguri, unul educațional, dedicat elevilor, și unul al companiilor din ramura construcții dedicat studenților, absolvenților și partenerilor UTCB.
Târgul educațional a avut ca scop principal sprijinirea elevilor de liceu în obținerea informațiilor necesare despre programele de studiu ale facultăților de la reprezentații acestora, dar și de la studenți, și a reprezentat totodată şi o „Zi a porţilor deschise” pentru aceștia, contribuind la atragerea pe această cale de noi studenți în domeniu.
Târgul companiilor a prezentat absolvenților de licență și/sau masterat și studenților UTCB oferta pentru locurile de muncă, atât pentru domenii de execuție cât și pentru proiectare – cercetare, precum şi oportunităţile oferite de alegerea profesiei de inginer constructor. De asemenea, a prezentat activitățile și realizările firmelor cu precădere pe domeniul de inovare în construcții.
Atelierele de lucru și mesele rotunde au pus față în față principalii jucători din domeniul construcțiilor, companii care au prezentat tehnologii inovative, precum şi patronate şi asociații profesionale care au dezbătut problemele întâmpinate în activitatea desfășurată. Au fost invitate și ministere, ambasade şi diferite asociații naționale cu care universitatea colaborează.Aprecierile participanţilor

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bucureşti a dezvoltat pe parcursul anilor acţiuni în parteneriat cu UTCB, o universitate care pentru noi a însemnat şi va însemna oportunităţi de carieră pentru elevii liceului din clasele cu profil tehnic. În vederea orientării lor profesionale, anual elevii interesaţi să urmeze o carieră în domeniul construcţiilor au participat la promovarea ofertei educaţionale a UTCB, vizitând universitatea cu ocazia Zilei porţilor deschise, şi participând şi la aplicaţii practice în laboratoare, alături de elevi francezi, parteneri ai şcolii noastre. În acest an, cadre didactice şi elevi au participat la I-a ediţie a Construct Fest, o manifestare prin care universitatea îşi promovează profilul şi specificul, prilej de a afla despre ultimele realizări şi tehnologii din domeniu. Satisfacţia noastră ca profesori este ca alături de alți colegi şi profesori din mediul universitar să putem forma oameni cu simţ tehnic, drepţi, generoşi şi buni, adică frumoşi”. Ing. Maria Rădoi, director Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bucureşti; Ing. Ioana Zlatoianu - Şef catedra de construcţii

„Pe 30 Mai am participat cu un grup de elevi de clasa a XI-a la ,,Construct Fest 2017". În cadrul acestei manifestări, elevilor li s-a prezentat aparatura utilizată în determinări de poziţie, necesare pentru realizarea planurilor, aplicarea proiectelor pe teren şi urmăririi în timp real a construcţiilor, subliniindu-se faptul că activitatea în această meserie se poate desfășura atât de la birou, cât şi pe teren. Totodată le-a fost prezentată şi oferta educaţionala a Facultăţii de Geodezie. Elevii au aflat despre oportunitățile oferite de meseria de inginer geodez şi o parte dintre aceştia şi-au exprimat dorinţa de a urma cursurile acestei facultăţi”.
Prof. Carmen Mândru şi prof. Aurelia Jianu - Liceul Teoretic ,,Traian" din Bucureşti

„Parteneriatul dintre Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” şi Facultatea de Hidrotehnică Bucureşti este unul de lungă durată deja. În ultimii patru ani, elevii claselor a XI-a şi a XII-a profil real au participat la sesiunile de prezentare a ofertei educaţionale a acestei facultăţi, desfăşurate la noi în liceu. Sesiunile de informare au fost însoţite de ateliere de lucru, continuate în laboratoarele Facultății de Instalaţii. Elevii din Coşbuc, însoţiţi de profesori de la catedra de geografie, au asistat la demonstraţii şi simulări computerizate de inundaţii şi viituri şi au vizitat Facultatea cu ocazia Construct Fest. În urma acestor activităţi şi-au format o viziune nouă asupra acestei specializări şi au înţeles avantajele unei cariere în domeniu”. Raluca Ivănuș, director Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti

„Colegiul Național „Cantemir Vodă” a avut o colaborare deosebită cu Facultatea de Hidrotehnică din cadrul UTCB, elevii participând la numeroase discuții și ateliere interactive pe teme de știință, la evenimentul Construct Fest, și la prezentări ale Facultății. Toate activitățile au fost atractive și stimulante, elevii implicându-se activ, punând întrebări și schimbând opinii cu reprezentanții facultății”. Iuliana Șerban, Coordonator de programe și proiecte educative - Colegiul Național „Cantemir Vodă”

„Construct Fest a fost o excelentă oportunitate de a ne prezenta serviciile de cartografiere şi modelare 3D a localităţilor, dar şi de a identifica studenţi interesaţi de acest domeniu şi de dezvoltarea cunoştinţelor profesionale. Am fost plăcut surprinşi de interesul acestora pentru tehnologiile spaţiale, pentru fotogrametrie în particular, dar şi pentru întreg domeniu al Măsurătorilor terestre şi Cadastru. Suntem convinşi că şi pentru studenţi evenimentul este calea directă, optimă de a se integra în companii ca a noastră sau în altele similare. În ceea ce ne priveşte, am reuşit să identificăm un număr impresionant de absolvenţi aflaţi la master interesaţi să facă parte din echipa noastră de specialişti. Sperăm ca astfel de evenimente să fie mai des organizate, probabil completate cu experimente şi teste practice care să determine o apropiere mai mare a studenţilor şi absolvenţilor de companiile de profil”. Octavian Balotă, TEHNOGIS GRUP

„Evenimentul Construct Fest 2017 a fost un eveniment de marcă, care a permis companiei noastre, GRUNDFOS Pompe România, să participe activ - prin prezentarea obiectului său de activitate, a oportunităților de a avea o carieră în cadrul companiei - dar și să organizeze un concurs cu premii pentru studenți. GRUNDFOS este lider mondial în producția de echipamente de pompare, fiind unul dintre principalii parteneri ai Facultății de Hidrotehnică din cadrul UTCB, implicat în organizarea activității de practică, atelierelor de lucru, meselor rotunde, dar și unul dintre angajatorii absolvenților acestei facultăți”. Ing. Daniel Dragomir, Project Manager S‐E Europe, GRUNDFOS Pompe RomâniaParerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite