Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

165 de ani de învăţământ agronomic: modelul USAMV București

21 August 2017Pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) din Bucureşti, luna Iunie a fost marcată de două evenimente reper: sărbătorirea a 165 de ani de învățământ agronomic în România și desfășurarea unei noi ediții, a șasea, a Conferinței internaționale „Agricultură Pentru Viață, Viață Pentru Agricultură”. Interviul acordat de prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, rectorul USAMV București și președintele Consiliului Național al Rectorilor și al Agenției Universitare a Francofoniei, oferă ocazia de a afla care este nivelul de dezvoltare al invățământului și al cercetării de profil și cum poate fi asigurat și îmbunătățit cursul lor ascendent, în contextul mai larg al creșterii performanței și competitivității sistemului educațional și științific din România.

USAMV Bucureşti este o instituţie emblematică pentru învăţământul agronomic din România. În acest moment aniversar, care consideraţi că sunt elementele cele mai importante care fundamentează acest statut?
În acest moment aniversar putem afirma, într-adevăr, că USAMV București și-a consolidat poziția de instituție emblematică în învățământul agronomic din România în cei 165 de ani de existență. Susținerea și contribuția unor personalități importante din domeniul învățământului și științei agronomice de-a lungul timpului (Barbu Știrbei, Alexandru Slătineanu, P.S. Aurelian, Al. I. Cuza ș.a), resursele materiale de excepție și resursa umană calificată, precum și dorința de adaptare continuă au stat la baza dezvoltării unei universități moderne, care astăzi poate oferi toate premisele unei pregătiri profesionale de excepție.
În prezent Universitatea noastră se poate mândri cu unul dintre cele mai mari campusuri din țară, ce poate găzdui 5000 de studenți, în cele mai bune condiții, în cele 10 cămine moderne. Același campus cuprinde un centru interdisciplinar de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare, cu 12 laboratoare de cercetare dotate cu echipamente de ultimă generație și o seră bloc de cercetare, campusuri didactice experimentale și zone de recreere și petrecere a timpului liber (Parc Dendrologic, Grădină Botanică, Complex Agroalimentar, Complex sportiv cu sală de sport și terenuri de baschet, tenis și fotbal, biserică de rit ortodox). De asemenea, multe dintre aceste facilități sunt oferite și în Campusul Medicină Veterinară Cotroceni, destinat în principal studenților de la Facultatea de Medicină Veterinară.
În plus, avem trei stațiuni de cercetare-dezvoltare, Stațiunea Didactică şi Experimentală Belciugatele – Moara Domnească, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa, Ferma Pomicolă și Pepiniera Istrița, în cadrul cărora se desfășoară activități didactice și de cercetare.Complementar, cum participă activ USAMV București la dezvoltarea agriculturii și societății românești în ansamblu, în consonanţă cu deviza sa reper: „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”?

Considerând misiunea pe care ne-am asumat-o, aceea de a forma specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale „ştiinţe inginereşti” și „ştiinţe biologice și biomedicale” putem afirma că USAMV București a devenit „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”.
Cea mai importantă contribuție pe care o aducem dezvoltării agriculturii și societății românești în ansamblul este aportul de specialiști în domeniul agronomic și în ariile conexe, care să genereze o schimbare reală în acest domeniu. Pe parcursul anilor de studiu, studenții noștri dobândesc un nivel superior de cunoștințe de specialitate și sunt încurajați să se dezvolte în plan personal, dobândind aptitudini lingvistice, de comunicare și manageriale.
În plus, contribuim direct la dezvoltarea, creșterea și consolidarea mediului rural, prin faptul că absolvenții noștri se reîntorc în aceste zone de proveniență pentru a-și exercita profesia, fie în ferme sau instituții de profil, fie punând bazele propriilor afaceri, sprijinind astfel comunitatea din care fac parte.
Considerând relația de parteneriat dintre mediul academic și cel economico-social o componentă importantă în dezvoltarea societății, profesorii și cercetătorii noștri pun la dispoziția firmelor, fermierilor și persoanelor interesate experiența lor, oferind consultanță și posibilitatea efectuării unor analize diversificate în cadrul laboratoarelor noastre de specialitate.
Așa cum am menționat anterior, USAMV București este o instituție de învățământ superior de educație, dar și de cercetare, aducându-și astfel contribuția în domeniu și prin rezultatele științifice obținute de către cercetătorii din cadrul universității. Tuturor ne este cunoscută problema numărului scăzut de cercetători la nivel național, dar în pofida acestui fapt Universitatea noastră a pregătit tineri care au rămas fideli instituţiei și aduc rezultate de excepție pe acest plan. Ne putem mândri cu brevete și descoperiri științifice apreciate și premiate la saloane de cercetare și inventică naționale și internaționale, care prin rezultatele lor au potențial inovator și de dezvoltare, dar și cu un eveniment deosebit de important pentru noi, Conferința Internațională „Agricultură Pentru Viață, Viață Pentru Agricultură”, organizată anual încă din 2012.
Concluzionând, USAMV București participă activ la dezvoltarea agriculturii și societății românești în ansamblu, atât prin activitățile didactice, prin formare de specialiști, cât și de cercetare-inovare, prin rezultate științifice inovative, prin consultanță și expertiză.

Pe lângă elementele clasice prin care o universitate se afirmă, USAMV Bucureşti a dezvoltat în ultimii ani o dimensiune strategică importantă, fiind un integrator de proiecte şi parteneriate-cheie pentru învăţământul superior şi agricultura românească. Care sunt cele mai semnificative din ultimii ani? De ce aţi simţit nevoia să vă asumaţi acest rol vital la nivelul celor două ecosisteme interconectate?
Am considerat întotdeauna că educația este o componentă vitală a unei societăți, iar parteneriatul dintre instituțiile de învățământ, în calitatea lor de formatori de specialiști în diferite domenii și instituțiile cu rol decizional pe anume domenii, în cazul nostru cel educațional și cel agricol, nu poate să aducă decât beneficii. Numai printr-o abordare integrată a sistemului educațional, politicilor și strategiilor de dezvoltare putem atinge obiectivele propuse la nivel național.
În 2014 am luat decizia formalizării Consorțiului Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară – Științele Vieții din România împreună cu ceilalți rectori ai universităților cu profil agronomic din țară (Cluj, Iași și Timișoara), cu scopul de a se implica activ și eficient în dialogul cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ș.a., de a formula unele direcții strategice comune pentru cele patru instituții din Consorțiu și de a constitui un for de dezbateri și promovare a experienței academice în domeniul învățământului și cercetării agronomice și medical veterinare. Ca o urmare firească a acestei perspective au decurs cele două parteneriate cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Agriclturii și Dezvoltării Rurale, cu scopul promovării excelenței în formare și cercetare, elaborării de studii, prognoze și puncte de vedere comune, identificării și exploatării unor noi direcții de educație/formare/cercetare, în domeniul științelor agricole și medical veterinare.
La nivelul universității noastre, implicarea în acest sens s-a concretizat prin rolul consultativ pe care l-au avut specialiștii din USAMV în domeniile lor de expertiză și soluțiile și propunerile concrete de îmbunătățire a unor aspecte pe care le-am înaintat celor două instituții.
De asemenea, am avut onoarea de a primi numeroase personalități, reprezentanți ai unor instituții importante la nivel internațional și de a consolida colaborarea cu acestea. În 2016 ne-am bucurat de prezența în cadrul Universității a unei delegații economice formată din reprezentanți ai administrației guvernamentale pe probleme de agricultură din Statele Unite ale Americii, condusă de adjunctul Secretarului de Stat al Departamentului pentru Agricultură, Dl. Michael T. Scuse, discutându-se în cadrul acestei întâlniri posibilitățile de a extinde cooperarea dintre USAMV din București și universități similare din SUA, de a iniția stagii de practică pentru studenții români în ferme americane, de a găsi subiecte comune de cercetare.
O altă vizită importantă a fost aceea a domnului Francis Gurry, director general WIPO (World Intellectual Property Organization) și Secretar General al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Varietăți de Plante (UPOV), care a devenit și Profesor onorific al Universității noastre.

USAMV Bucureşti nu are doar misiunea şi responsabilitatea împlinirii unui destin personal. Reprezentaţi instituţii şi asociaţii prestigioase, atât naţionale, cât şi internaţionale, la conducerea cărora aţi fost investit cu multă încredere: Consiliul Naţional al Rectorilor şi, o premieră pentru România, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF). Aflat în fruntea acestor organizaţii, ce obiective majore v-aţi propus să atingeţi în mandatele deţinute, având acum de partea dumneavoastră experiența superioară dobândită în perioada în care aţi fost ministrul Educaţiei şi Cercetării?
În calitate de președinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR) doresc să îndeplinesc responsabilitățile propuse în domeniile de predare, cercetare, promovare a tinerilor cercetători şi specialiştilor, educaţie continuă, transfer tehnologic, schimb de cunoştinţe şi cooperare internaţională.
În contextul diversificării ofertei pieţei educaționale europene și globale, CNR își asumă necesitatea creșterii performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior și cercetare științifică, prin adoptarea unor măsuri ce vizează:
1. Aplicarea principiilor învățământului centrat pe student, în toate componentele vieții universitare, de la condiții de viață și studiu adecvate, până la programe de studii moderne și relevante, implicarea în activități de cercetare științifică de vârf și asigurarea consilierii profesionale, în vederea orientării în carieră și a reducerii abandonului universitar.
2. Susținerea unor creșteri bugetare anuale succesive de 13%, care până în 2020 să genereze un procent de 6% din PIB alocat educației. În mod similar, aceeași creștere succesivă anuală de 35% alocată cercetării, care în anul 2020 va atinge un procent de 1% din PIB-fonduri publice. O astfel de măsură, ar aduce pentru anul 2017 un procent de 4,2% din PIB pentru educație și 0,42% din PIB pentru cercetare.
3. Susținerea aplicării legii educației în sensul finanțării pe cicluri de studii universitare, pentru a asigura calitatea, predictibilitatea și sustenabilitatea sistemului de învăţământ superior.
4. Regândirea modului de distribuire a locurilor bugetate, prin corelarea cu strategiile naționale și cerințele economice de dezvoltare a României.
5. Clasificarea instituțiilor de învățământ superior și ierarhizarea programelor de studii, pe baza unei metodologii care să asigure obiectivitatea, transparența și relevanța procesului.
6. Necesitatea evaluării școlilor doctorale pe domenii, cu existența imperativă a unei componente internaționale.
7. Organizarea programelor de formare la nivelurile 6, 7 și 8 de calificare, corespunzătoare ciclurilor de licență, masterat și doctorat, prin programe de studii de formare pe tot parcursul vieții, să se realizeze în exclusivitate în universități, conform practicilor europene, cu aplicarea unui sistem adecvat de asigurare a calității.
8. Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, inclusiv prin luarea în considerare a promovării pe post conform practicilor internaționale, concomitent cu asigurarea unui cadru adecvat de pregătire pedagogică.
9. Reglementarea financiară a modului de derulare a cercetării științifice în instituțiile de învățământ superior, prin susținerea bugetară a pozițiilor de cercetători în universități și prin asigurarea și utilizarea competitivă a finanțării naționale și europene pentru cercetare.
10. Susținerea sportului universitar și de performanță în universități.
În calitate de președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) voi milita pentru dezvoltarea cooperării interuniversitare, atragerea de resurse în folosul tinerilor studenți și cercetători, în vederea asigurării de șanse și oportunități egale.
Desigur implementarea strategiei AUF va aduce soluţii în faţa celor trei provocări majore cu care se confruntă universităţile: calitatea formării, a cercetării şi a guvernanţei; inserţia profesională a absolvenţilor şi necesitatea dialogului cu mediul economic în vederea adaptării ofertei programelor de studii profesionale şi dezvoltării antreprenoriatului în rândul studenţilor; rolul universităţilor în dezvoltarea locală şi globală. Revenind la învăţământul agronomic, încă din momentul înfiinţării sale în România a avut repere internaţionale, francofone.

Aţi considerat întotdeauna internaţionalizarea drept calea cea mai sigură de dezvoltare a universităţilor româneşti. Pentru USAMV Bucureşti, Conferinţa internațională „Agricultură pentru Viață, Viață pentru Agricultură” este unul dintre instrumentele cele mai performante şi eficiente care asigură această transformare. Care au fost principalele noutăţi şi aspecte deosebite care au marcat cea de-a şasea ediţie a evenimentului? Ce seminţe de viitor aţi plantat? Ce recolte aveţi în vedere…
Ținând cont de specificul societății moderne, de tendința de globalizare și cooperare la nivel internațional în orice domeniu, pot spune că orice instituție de învățământ trebuie să își stabilească niște obiective strategice și de dezvoltare în această direcție, prin participarea în proiecte și alcătuirea unor echipe mixte de cercetare.
Conferința „Agricultură pentru Viaţă, Viaţă pentru Agricultură” reprezintă pentru Universitatea noastră un eveniment științific internațional deosebit de important, ce reunește anual reprezentanți ai mediului academic și profesioniști din domeniu, asigurând pe de-o parte diseminarea noilor rezultate în domeniu, cât și mediul propice pentru stabilirea unor noi colaborări și încheierea de parteneriate.
Evenimentul contribuie la realizarea misiunii noastre academice, aceea de a crește vizibilitatea și prestigiul Universității în plan internațional. Acest obiectiv este evidențiat prin creșterea constantă a numărului de participanți, pe de-o parte, dar și prin creșterea nivelului de schimb de informații și colaborare cu partenerii din mediul de afaceri, în special din mediul agricol. Conferința oferă accesul și contribuția la crearea de cunoaștere, transferul și adaptarea acesteia către mediul economic românesc.
La ediția de anul acesta ne-am bucurat de prezența participanților din 27 de țări, care și-au prezentat contribuțiile științifice în cele șapte domenii de interes ale conferinței: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Îmbunătăţiri funciare, Măsurători terestre şi Ingineria mediului, Biotehnologii, Management şi Inginerie în Spaţiul Rural și un număr total de aproximativ 500 de lucrări.
De asemenea, am avut keynote speakers de excepție, precum Maximilian Zielinski, Daniel Zielinski, Foster&Partners în London, Huub Lelieveld, Președinte al Global Harmonization Iniţiative, Ştefan Mann, Federal Research Centre for Agriculture – Agroscope, Elveția, Olivera Djuragic, Director General Institute of Food Technology - Novi Sad, Serbia.
Devenit un eveniment de tradiție, ne dorim ca la fiecare ediție să consolidăm și să punem bazele unor noi parteneriate și colaborări pe plan național și internațional, care să conducă la dezvoltarea de proiecte comune, echipe mixte de lucru, care să inoveze și să îmbunătățească anumite aspecte ale vieții moderne.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite