Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR: „Susţinerea IMM-urilor trebuie să fie prioritatea oricărei guvernări”

27 Septembrie 2017Din 2016, Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) este inițiatorul proiectului „Dezbaterile AOSR”, prin care instituția realizează o serie de întâlniri și discuții la care participă responsabili politici, factori de decizie, reprezentanți ai mediilor academice, profesionale și educaționale, oameni de știință, cercetători, experți, studenți, membri ai societății civile etc., pe teme de interes prioritar pentru România de azi și pentru viitorul țării. Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, ne-a acordat un interviu în care am discutat despre acest „Proiect de Ţară”, în prim-plan situându-se ultima dezbatere, dedicată întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ce rol își propune AOSR să joace prin organizarea acestor evenimente?
Proiectul „Dezbaterile AOSR” s-a născut în 2016 dintr-o necesitate: aceea de a avea un cadru al dialogului elevat, calificat, specializat, la care să participe reprezentanți ai elitei academice și profesionale din diverse domenii și în cadrul căruia să se dezbată teme de importanță majoră și prioritară pentru România din varii domenii de interes. Am gândit acest proiect, împreună cu colegii mei, odată cu preluarea mandatului de președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, ca pe un spațiu deschis al ideilor, al înfruntării constructive a minților și inteligențelor, ca pe o arenă a opiniilor avizate și legitimate de experiență, expertiză și prestigiu, ca pe o agora a personalităților din toate domeniile. Nu în ultimul rând, l-am văzut ca pe un spațiu al dialogului între generații, în care personalități de prestigiu ale științei și culturii românești, membri ai Academiei Române, membri ai academiilor de ramură, membri ai AOSR, unii dintre ei ajunși la vârsta maturității ori chiar a senectuții, să intre în dialog cu tineri de valoare, cu studenți, doctori, cercetători, într-o sinergie creatoare a forţelor intelectuale, în direcția scopului comun de a contribui la dezvoltarea României, la evoluția ei europeană, la realizarea potențialului ei uriaș.
Rolul pe care AOSR îl are în acest proiect este acela de inițiator, organizator, în parteneriat cu instituții ale administrației publice centrale, academice și de cercetare, mediator și comunicator al concluziilor cristalizate în cursul dezbaterilor. Așa cum am precizat, obiectivul fundamental pe care și l-a propus Academia Oamenilor de Știință din România prin „Dezbaterile AOSR” îl constituie realizarea unui for academic, științific, cultural și civic în cadrul căruia să fie identificate și promovate soluții pentru dezvoltarea și afirmarea României în Uniunea Europeană și în lume. Fiecare dezbatere se finalizează cu un document care sintetizează concluziile formulate în cursul discuțiilor, iar documentul este trimis de către AOSR la forurile politice și administrative, la Guvern, Parlament și Președinție, la autorități și decidenți, la instituțiile academice, la universități etc.
Prin „Dezbaterile AOSR” propunem și realizăm un Proiect de Țară, care nu poate fi altul decât „O Românie Europeană”, cu tot ceea ce presupune această sintagmă, din punct de vedere economic, social, cultural, științific, educaţional.

Recent ați organizat dezbaterea „Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea economiei românești”. Este o temă generală, permanent actuală. De ce ați ales abordarea ei tocmai în această perioadă? Ce repere ați avut drept referință?

Întrucât motorul dezvoltării lumii de azi îl reprezintă economia, AOSR, prin Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, a ales pentru această dezbatere tema IMM-urilor, deosebit de importantă şi actuală pentru economia românească de azi, pentru prezentul şi viitorul României. Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii deţin un rol de prim ordin în procesul de dezvoltare a economiei româneşti în cadrul UE şi al lumii contemporane, prin dinamismul, flexibilitatea, adaptabilitatea lor la nevoile economiei şi ale societăţii, prin spiritul antreprenorial modern şi prin capacitatea lor de inovare. Dată fiind importanţa IMM-urilor la nivelul economiei, tema ni s-a părut nu numai oportună, ci şi prioritară pentru dezbaterea publică şi pentru agenda politică. În abordarea ei, am plecat de la realitatea românească a domeniului, de la date concrete, relevate de documente şi statistici oficiale. Carta Albă a IMM-urilor din România 2016, întocmită pe baza consultării a peste 1000 de agenţi economici, a evidenţiat cele mai importante dificultăţi cu care se confruntă managerii acestora: birocraţia (61,41% din IMM-uri), fiscalitatea excesivă (54,74%), corupţia (45,16 %), controalele excesive (44,98%), concurenţa neloială (40,33%), scăderea cererii interne (36,31%), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului. Prin urmare, având în vedere aceste puncte critice, care reliefează tot atâtea vulnerabilităţi şi obstacole, sunt mai mult decât necesare politici şi acţiuni care să optimizeze domeniul din punctul de vedere al condiţiilor de activitate, pentru ca IMM-urile să beneficieze de un cadru legislativ, fiscal şi administrativ favorabil dezvoltării lor.

Care au fost principalele subiecte dezbătute? De ce le-ați acordat acestora o importanță vitală în direcția sprijinirii și dezvoltării IMM-urilor, în particular, și a economiei românești, într-un plan mai amplu?
Având în vedere complexitatea temei şi a domeniului, am structurat tema discuţiei în mai multe puncte, lansând o ofertă tematică generoasă unor participanţi calificaţi, miniştri, secretari de stat, profesori universitari, bancheri, experţi: politici şi programe guvernamentale în sprijinul IMM-urilor; cercetarea şi inovarea in sprijinul dezvoltării IMM-urilor; educaţia pentru promovarea spiritului antreprenorial; forţa de muncă bine pregătită – factor esențial pentru dezvoltarea economică; dificultăţi şi provocări ale mediului de afaceri din România. Aşteptări şi cerinţe; diplomaţia economică – activitate esenţială pentru promovarea economiei româneşti; soluţii de finanţare pentru IMM-uri. Sunt aspecte majore ale temei, a căror importanţă derivă din importanţa şi complexitatea sectorului, privit şi, sau mai ales, prin prisma problemelor şi dificultăţilor acestuia în cadrul economiei româneşti. Avem convingerea că susţinerea IMM-urilor trebuie să reprezinte prioritatea oricărei guvernări, indiferent de culoarea politică, dat fiind statutul lor de vectori ai dezvoltării, modernizării şi inovării la nivelul economiei şi al mediului socio-economic în ansamblul său. În acest cadru, ne-am propus, prin dezbaterea noastră, radiografierea realistă, făcută de experţi şi profesionişti de elită, de profesori şi cercetători ştiinţifici, a domeniului IMM-urilor din România, cu sublinierea dificultăţilor şi obstacolelor de ordin legislativ, politic, financiar, fiscal şi administrativ, pe care acestea le întâmpină în activitate, în direcţia promovării de soluţii viabile, pragmatice şi eficiente.

Ce impact vă așteptați să aibă dezbaterea dedicată IMM-urilor asupra decidenților, a celor care pot influența pozitiv evoluția acestui domeniu, maximizarea potențialului său?
La dezbaterea noastră au participat decidenţi, din ministere-cheie pentru domeniul în discuţie. Din intervenţiile pe care le-au avut, pertinente, substanţiale, foarte bine argumentate, am văzut cu toţii că tema IMM-urilor este un punct important, prioritar pe agenda guvernamentală şi reprezintă o preocupare şi o prioritate şi pentru alte instituţii implicate în acest sector al economiei. Conform formatului proiectului nostru, urmează să trimitem un document final, care conţine concluziile dezbaterii, către instituţiile statului, către decidenţi şi către autorităţile din domeniu. Concluziile sintetizează principalele idei cristalizate în cursul discuţiilor, idei care susţin toate necesitatea şi urgenţa îmbunătăţirii cadrului legislativ şi administrativ al existenţei şi activităţii IMM-urilor. Miza nu este să convingem autorităţile, de vreme ce actorii principali ai dezbaterii au fost înşişi reprezentanţii autorităţii centrale, miza este ca ideile formulate să determine iniţiative, să incite, să îi provoace pe cei care deţin pârghiile puterii la acţiune, mai ales că, din câte am văzut, dezbaterea noastră, desfăşurată la un înalt nivel academic, ştiinţific şi profesional, i-a situat pe toţi participanţii de aceeaşi parte a baricadei, adică în favoarea IMM-urilor. Pentru a funcţiona la standardele de eficienţă şi eficacitate europene, IMM-urile din România au nevoie de un cadru legislativ aliniat legislaţiei UE, de strategii, politici, programe şi soluţii de finanţare, de condiţii administrative propice desfăşurării activităţii în conformitate cu misiunea lor economică, într-o economie aflată în plin proces de dezvoltare şi modernizare, precum este economia românească.

Cum gândiți planul de perspectivă, dezvoltarea relației cu IMM-urile și acordarea de sprijin pe termen lung, punerea la dispoziție a întregii expertize academice de care dispune AOSR?
Academia Oamenilor de Știință din România îşi propune să joace un rol activ nu numai în domeniile ştiinţei, educaţiei academice, cercetării şi cunoaşterii, ci şi în problemele de interes general, naţional, de ordin imediat şi de perspectivă. Avem în rândurile noastre, în toate cele 13 secţiuni, personalităţi marcante ale ştiinţei, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, care se legitimează prin operă, prin numărul impresionant de citări, printr-o activitate prodigioasă. În aceste condiţii, AOSR dispune de resurse umane şi ştiinţifice care pot participa la procesul de dezvoltare a României, în diverse domenii de activitate, de pildă în educaţie, economie, industrie, energie, agricultură, ştiinţă, medicină, securitate naţională etc. Ne-am exprimat oficial, la Preşedinţia României, disponibilitatea de a participa la configurarea unui Proiect de Ţară şi la realizarea acestuia. Ne afirmăm, în continuare, toată deschiderea de a ne implica în toate proiectele mari, din sectoarele-cheie de activitate şi existenţă ale statutului, în direcţia dezvoltării ţării în date şi la standarde europene. Cred că Proiectul de Ţară, pe care tot căutăm să-l identificăm, căruia ne străduim să-i dăm un nume, se naşte din toate aceste proiecte mari, fundamentale. Opinia mea este că cel mai important Proiect de Ţară îl constituie România însăşi, dezvoltarea ei, în datele potenţialului fabulos pe care îl are, statutul şi imaginea ei în Europa şi în lume. În acest cadru larg de viziune şi acţiune al AOSR, avem toată disponibilitatea de a fi alături de instituţiile statului şi, în cazul de faţă, de IMM-uri, pentru a susţine iniţiativele importante cu toate resursele noastre ştiinţifice, profesionale şi umane.Tags: IMM, inovare

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite