Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

„Gala Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare la UTCB” deschide bicentenarul universităţilor tehnice din Bucureşti

15 Februarie 2018• Un mesaj semnificativ: valorile merită preţuite şi răsplătite, ierarhizarea lor trebuie să fie corectă
Universitatea Tehnică de Construcţii București (UTCB) în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcţii (FPSC) şi a Casei Sociale a Constructorilor a organizat la începutul anului a doua ediţie a „Galei Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare la UTCB” pentru anul 2017, prilej cu care au fost acordate diplome de excelență profesorilor și cercetătorilor din cele șapte facultăți din cadrul universităţii, şi, în final, două Mari Premii: unul pentru Profesorul anului 2017, celălalt pentru Cercetătorul anului 2017.


În anul 1818, fondatorul învățământului în limba română în Țara Românească, marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr, înființa la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale”, în cadrul căreia apărea prima școală tehnică în care au fost pregătiți, într-o grupă specială, primii ingineri hotarnici. Astfel, în acest an sunt sărbătoriți 200 de ani de învățământ superior tehnic în București.
Gala Premiilor de Excelență în Educație și Cercetare la UTCB deschide seria de evenimente ce marchează dublul centenar al universităților tehnice din București şi transmite totodată un mesaj important: valorile merită preţuite şi răsplătite, iar ierarhizarea lor, în mediul academic şi pretutindeni în societate, trebuie făcută întotdeauna după criterii obiective, care garantează o justă apreciere a meritelor.
În concordanţă cu acest principiu, pentru a desemna premianții din cercetare, UTCB a folosit informații privind producția activității de cercetare și valori ale indicatorilor scientometrici (de ex., articole publicate în reviste cotate ISI, indicele Hirsch, punctajul CNATDCU, granturi de cercetare în derulare în 2017. La rândul lor, premianţii din educaţie au fost stabiliți de către consiliile facultăților pe baza unei grile care conţine criterii de apreciere a activităţii didactice: elaborarea de cărţi şi cursuri, prelegeri susţinute la universităţi din străinătate, aprecierile studenţilor (pe bază de sondaje), participarea la concursuri studenţeşti în calitate de îndrumători, premii obţinute la astfel de competiţii, calitatea de conducător de doctorat sau de referent principal în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat, activitatea de mentorat, coordonarea de stagii în întreprinderi, elaborarea proiectelor de licenţă, disertaţii etc.Au fost acordate 14 diplome de excelență, câte două pentru fiecare facultate a universității, respectiv un premiu pentru de excelență în educație și un premiu de excelență în cercetare. Premiile de excelență au fost acordate de Prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, Rectorul UTCB. Cei doi finalişti, conf. dr. Tiberiu Catalina şi conf. dr. Ilinca Năstase, absolvenţi ai secţiei de limba franceză a UTCB, cu pregătire desăvârşită în spaţial francofon, au reuşit să câştige cele două Mari premii acordate de universitate.
Premiul de excelență pentru profesorul anului 2017 i-a revenit conf. dr. Tiberiu Catalina, care, cu ocazia primirii acestei distincţii, aprecia: „După 6 ani petrecuţi în Franţa m-am întors în România în calitate de profesor la UTCB şi am fost sprijinit în dezvoltarea carierei mele profesionale de conducerea universităţii. Am fost intotdeuna un promotor al metodelor noi de predare şi am pregătit în aceşti ani studenţii în numeroase competiţii internaţionale, care au adus prestigiu României şi universităţii noastre. La cea mai mare competiţie studenţească de building simulation am obţinut locul 2 după Harvard, în 2013; locul 1, în 2014; locul 3 în 2015 şi anul acesta ne pregătim să câştigăm un nou premiu la competiţia ce va avea loc la Bruxelles. Mă bucur că m-am întors, mă simt bine în această universitate şi voi continua să muncesc cu folos, să fac performanţă în acest loc. Dacă aş fi rămas în Franţa, cu siguranţă nu aş fi devenit Profesorul anului şi nu aş fi trăit satisfacţiile din ţară…”
Conf. dr. Ilinca Năstase a primit Premiul de excelență pentru cercetătorul anului, distincţie câştigată pentru a al doilea an consecutiv. Ilinca Năstase a vorbit despre existenţa unor probleme majore la nivelul sistemului de CDI, care fac dificilă viaţa cercetătorilor şi obţinerea de rezultate deosebite: „Să faci cercetare într-o universitate tehnică nu este complicat. În schimb, cel mai complicat lucru pentru întreaga comunitate academică este lipsa de predictibilitate a regulilor după care jucăm. Finanţarea cercetării este mereu impredictibila, regulile de evaluare se schimbă peste noapte. Fără a fi o persoană pesimistă constat că trăim o perioadă tristă. Echipa noastră a dorit să arate că se poate face cercetare, că se poate face performanţă, dar preţul plătit este foarte mare. Am avut ambiţia de a le demonstra tinerilor că pot face performanţă la ei acasă. De când m-am întors în România mi-am propus şi am reuşit să dotez laboratorul în aşa fel încât tinerii doctoranzi să nu mai fie nevoiţi să plece în străinătate pentru a face stagii doctorale. În departamentul, în centrul, în laboratorul nostru de cercetare există acum dotări echivalente cu ale oricărui laborator modern de termica clădirilor din orice ţară occidentală. Suntem mândri de ce am făcut, dar nu avem niciun fel de predictibilitate a ceea ce va veni şi nu mai pot să înşel speranţele doctoranzilor promiţându-le stabilitate prin intrarea în sistemul nostru de cercetare. Sper însă ca politicienii noştri să aibă inspiraţia şi înţelepciunea de a reconsidera modul de finanţare a cercetării în România, de a încuraja echipele şi centrele performante -mai ales cele care au o legătură directă cu industria- de a stimula mai mult dezvoltarea cercetării”.
Prezent la eveniment, deputatul Anton Anton, profesor în cadrul UTCB şi fost prorector, a nuanţat: „Da, cercetarea este imprevizibilă şi din păcate şi managementul cercetării este foarte prost. Se vede acest lucru din faptul că nu este în stare să ceară şi nici să cheltuie mai mulţi bani. Toţi cercetătorii din UTCB care au câştigat premii pentru cercetare au reuşit acest lucru pentru că au înţeles ce înseamnă valoarea parteneriatelor, au relaţii bune cu universităţi şi institute puternice din România şi străinătate şi au învăţat să atragă proiecte care nu depind de competiţiile naţionale”.
La rândul său, dr. ing. Cristian Romeo Erbașu, președintele FPSC, a subliniat importanţa pe care Gala o aduce la consolidarea familiei constructorilor şi a tras totodată un semnal de alarmă: „Ne dorim să fim partenerii acestei manifestări şi peste 10-20 de ani şi an de an să contribuim la crearea de noi legături între profesori, cercetători, studenți și mediul economic, dar şi cel politic. Ar fi mult mai bine dacă am avea mai mulţi colegi angrenaţi în zona politică, pentru că activitatea constructorilor este afectată foarte mult de ceea ce fac guvernanţii. Deşi breasla noastră, prin Casa Socială a Constructorilor, este singura care are un organism de protecţie a lucrătorilor săi, şi poate fi luat drept model, acest organism se doreşte desfiinţat şi pe plan politic a fost făcut primul pas în acest sens. Constructorii trebuie să-şi unească şi mai mult forţele şi resursele, pentru a nu se întâmplă ca în balada Meşterului Manole, când ceea ce construim noi ziua, distrug alţii peste noapte!”
Un mesaj frumos a transmis Radu Panaitescu-Liess, câştigătorul diplomei de excelenţă pentru cel mai bun profesor din 2017 din partea Facultăţii de Utilaj Tehnologic: „Distincţia primită este strâns legată de studenţii mei. Noi profesorii ne oglindim în ochii lor. Personal mă regăsesc în neliniştile, gândurile şi aspiraţiile lor, precum şi în întrebările acestora. Ce am fi noi fără întrebările lor? Un lucru nu se va schimba niciodată: îi vom învăţa intotdeuna să găsească frumuseţea adevărului ştiinţific”.
Prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, rectorul UTCB, şi-a exprimat convingerea că toţi cei premiaţi cu ocazia Galei vor deveni modele inspirationale pentru colegii lor, care vor aspiră să câştige şi ei astfel de distincţii.

Invitaţi de seamă

La Gală au participat conducerea UTCB, conducerile facultăților, studenți, cadre didactice universitare, reprezentanți ai mass-media. Gala a fost onorată de prezența unor personalități marcante din mediul academic național: prof. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București, prof. dr. arh. Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, prof. dr. Diana Asinefta Moș, rectorul Universității Naționale de Muzică din București și prof. em. dr. ing. Petre Pătruț, Academia de Științe Tehnice din România. Din partea Camerei Deputăţiilor din România a participat prof. dr. ing. Anton Anton, preşedintele Subcomisiei pentru Spaţiu.
Prof. dr. arh. Marian Moiceanu a declarat: „Gala UTCB de anul trecut a inspirat Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ioan Mincu. În contextul în care universitatea noastră a împlinit 125 de ani de existenţă, am preluat şi am adaptat modelul acestui eveniment şi am acordat diplome Bine Merenti pentru cadrele didactice „mici”, respectiv pentru asistenţi şi lectori. În mod excepţional, în semn de apreciere pentru relaţia instituţională deosebită pe care o avem cu UTCB, o premiem acum cu diploma Bine Merenti şi cu o medalie”.
„Mă bucur să fiu alături de o comunitate şi de forma de viaţă pe care o creează. Constructorii reuşesc să facă viaţa noastră mai bună şi mai suportabilă, mai ales într-un oraş complicat precum Bucureştiul. Dincolo de acest moment festiv, sperăm ca relaţiile dintre oamenii de ştiinţă din universităţile noastre să se dezvolte în continuare, la nivelul unor colaborări efective”, a afirmat prof. dr. Mircea Dumitru.
Industria de construcții a fost reprezentată la vârf prin dr. ing. Cristian Romeo Erbaşu, președintele FPSC, ing. Adriana Iftime, director general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, Irina Forgo, director de programe în cadrul FPSC, Cristina Carpov din partea Uniunii Naţională a Restauratorilor de Monumente, Liviu Iulian Simion, președintele Patronatului Societăților din Construcții (PSC), Tiberiu Andrioaiei, secretar general al PSC, Mădalina Pena, ec. Ovidiu Iliescu, directorul Casei Sociale a Constructorilor (CSC), Constantin Bălinișteanu, director dezvoltare, Claudiu Munteanu, director economic al CSC. Din partea Federaţiei Generale a Sindicatelor în Construcţii au participat Gheorghe Bălăceanu – preşedinte, doamna Ramona Veleanu – vicepreşedinte şi domnul Iulian Negru – secretar general.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite