Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA: Transfer Tehnologic prin Planul Naţional de CDI

24 Aprilie 2018Misiunea INCDIE ICPE-CA pune în prim-plan cercetarea aplicativă în domeniul ingineriei electrice în folosul societăţilor comerciale private şi publice. În acord cu misiunea asumată, Strategia de transfer tehnologic şi servicii a ICPE-CA are două obiective principale: Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor și Dezvoltarea cooperării între institut şi industrie prin intermediul parteneriatelor public-private. Realizarea acestor două obiective strategice a avut în centrul atenţiei transferul tehnologic al produselor şi tehnologiilor inovative dezvoltate fie prin cercetări proprii, fie prin proiecte în parteneriat cu alte instituţii de C-D şi agenţi economici.

În acest scop ICPE-CA a participat cu succes la toate competiţiile de proiecte organizate în cele 3 Planuri Naţionale de CDI prin programele care au avut şi au printre obiectivele principale creşterea competitivităţii economice a agenţilor economici români.
Primul program care a avut ca prim obiectiv specific creşterea competitivităţii economice prin realizarea şi aducerea până la faza de producţie a produselor şi tehnologiilor inovative, bazate pe rezultate CD, a fost RELANSIN. Acest program a urmărit, de asemenea, rezolvarea problemelor majore de dezvoltare tehnologică şi inovare la nivelul sectoarelor economice, dar şi dezvoltarea unor parteneriate tehnologice între agenţi economici şi mediul de cercetare, institute de cercetare sau universităţi.
În perioada de timp în care s-a desfăşurat programul RELANSIN, ICPE-CA a coordonat un număr de 17 proiecte şi a fost partener într-un alt proiect. Toate aceste proiecte au fost realizate în parteneriat cu agenţi economici care au asigurat cofinanţarea şi au beneficiat, la final prin transfer tehnologic, de rezultatele obţinute. Un rezultat notabil este acordarea a 7 brevete de invenţie rezultate din proiectele RELANSIN.
ICPE-CA a fost prezent cu proiecte de transfer tehnologic şi în celelalte programe care au fost lansate în cadrul primului Plan Naţional de CD.Astfel, în programul AGRAL am propus şi a obţinut finanţare pentru un transfer direct la beneficiar a unor „Echipamente de ventilare pentru exploataţiile zootehnice şi pentru sistemele de depozitare, procesare şi conservare a produselor agroalimentare“.
În programul MENER am condus 2 proiecte ale căror rezultate şi-au găsit aplicare la agenţi economici. „Optimizarea proceselor de transfer de oxigen prin utilizarea difuzorilor poroşi în tehnologiile de epurare biologică“ se aplică la Regia Autonomă de Gospodărire Comunală Târgovişte, iar „Modul energetic integrat cu puterea de 5 kW, pe bază de celule tip PEM cu combustibili“ s-a finalizat cu trei transferuri tehnologice către SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc: procedeu de realizare a plăcilor bipolare carbonice pentru celule tip PEM cu combustibili (fig. 1), procedeu de realizare a unui stack de celule tip PEM cu combustibili, cu puterea de până la 5 kW (fig. 2), şi procedeu tehnologic de realizare a modului energetic integrat.În programul AMTRANS, ICPE-CA a condus 3 proiecte. Astfel a proiectat şi realizat prototipul de „Baliză fluvială autonomă din punct de vedere energetic, cu semnalizare luminoasă, utilizabilă pe Dunăre“, pentru Agenţia Fluvială Dunărea de Jos Galaţi. De asemenea, pentru transportul persoanelor şi al mărfurilor în spaţii limitate (gări, aerogări, expoziţii) a proiectat un „Sistem de acţionare şi reglaj pentru vehicule ecologice de capacitate mică“. Cel de-al treilea proiect a constat în proiectarea şi realizarea unui „Sistem modern de comutaţie şi protecţie a liniilor electrice din transportul feroviar“, destinat alinierii la cerinţele sistemului european.
În cadrul programului CALIST a fost realizat şi transferat la Atelierele CFR Griviţa un „Sistem performant, cu soft integrat, pentru măsurarea şi controlul dezechilibrului dinamic al arborilor cardanici“. Au urmat, în programul CEEX, alte 3 proiecte care s-au finalizat cu transferul tehnologic al unor standuri computerizate pentru măsurarea, diagnosticarea şi testarea unor elemente de siguranţă ale vehiculelor de transport pe calea ferată: amortizoare, echipamente de frână (fig. 3), profiluri de rulare.Un alt transfer tehnologic a fost realizat în beneficiul SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc la finalul unui proiect POS-CCE Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.1.1 „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi”. Obiectul transferului tehnologic l-a constituit realizarea materialelor carbografitice termorezistente, supuse la iradiere, cu durată de viaţă ridicată, pentru inele de etanşare utilizate în centrale nucleare.
Un instrument de finanţare creat special pentru transferul de cunoştinţe şi competenţe a constat în Cecurile de Inovare. ICPE-CA a derulat 5 proiecte finanţate prin cecuri de inovare, care au avut obiective legate de producerea şi utilizarea energiilor regenerabile sau obţinerea de materiale compozite termoplastice în câmpuri de microunde.
În programul Parteneriate în Domeniile Prioritare, ICPE-CA a coordonat un consorţiu format din Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, SC Q SRL Iaşi, SC ICPEST SRL Bucureşti şi SC ELDAMEC SRL Topraisar, jud. Constanţa. Consorţiul a proiectat şi realizat prototipul unui generator eolian cu dublu efect, care s-a montat şi funcţionează la SC ELDAMEC SRL (fig. 4).În cadrul aceluiaşi program, într-un consorţiu coordonat de Universitatea Politehnica din București şi alături de Universitatea Transilvania Braşov şi SC ELECTROPRECIZIA SA Săcele, ICPE-CA a contribuit la conceperea şi realizarea unei metode de creştere a eficienţei maşinilor electrice produse la SC ELECTROPRECIZIA SA, prin predeterminarea proprietăţilor magnetice ale tolelor de Fe-Si.
O menţiune aparte o constituie programul INFRATECH coordonat de ANCS. Acest program, prin componenta de servicii tehnologice, a sprijinit dezvoltarea entităţilor de transfer tehnologic prin finanţarea transferurilor tehnologice. ICPE-CA, prin Centrul de Transfer Tehnologic, a realizat un număr de 5 transferuri tehnologice către SC ROFEP SA Urziceni şi SC ROSEAL SA Odorheiu Secuiesc, sprijinind în acelaşi timp şi formarea unui spin-off.
Centrul de Transfer Tehnologic al ICPE-CA a urmărit, de asemenea, valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în programul NUCLEU. Astfel au fost acordate trei licenţe de utilizare a brevetului referitor la instalaţia, concepută şi realizată de către institutul nostru, de biogaz pentru gospodării rurale; a fost încheiat un contract de transfer de know-how cu SC ELECTROPRECIZIA SA privind realizarea generatoarelor sincrone cu magneţi permanenţi de 1,5 – 5 kW prin adaptarea unor motoare din fabricaţie de serie a societăţii.
Am lăsat la final o realizare deosebită a specialiştilor din ICPE-CA: proiectarea şi execuţia, în parteneriat cu SC NUCLEAR VACUUM SA Bucureşti şi SC AAGES SRL Târgu-Mureş, de electromagneţi superferici dipolari, bobine supraconductoare, magneţi, electromagneţi şi surse pentru acceleratoare de particule FAIR. Colaborarea s-a finalizat cu execuţia prototipurilor pentru electromagnet cuadripolar şi electromagnet sextupolar, iar documentaţia de proiectare şi execuţie a fost transferată la SC NUCLEAR VACUUM SA, fiind de asemenea o valorificare a proiectului NUCLEU.
Trebuie menţionat că prototipurile au fost testate şi au corespuns condiţiilor impuse de partenerul german, Institutul de Cercetări din Jülich.
Această prezentare a activităţii ICPE-CA în direcţia transferului tehnologic conduce la concluzia că există suficient de multe instrumente pentru realizarea transferurilor tehnologice ale rezultatelor obţinute în activitatea de CD, depinzând numai de noi ca aceste rezultate să fie transferate efectiv în economie şi să aducă beneficii societăţii în ansamblul ei.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite