Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Viitorul urbanistic al Europei prinde contur la București

23 Mai 2018Ca partener al JPI Urban Europe, o iniţiativă destinată găsirii de idei şi soluţii pentru dezvoltarea urbană a Europei în viitorul imediat, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a fost la sfârşitul lunii aprilie gazda bucureşteană a uneia din etapele de parcurs ale acestei iniţiative, în cadrul evenimentului Agora – Strategic Dialogue 2018.

Practic, această etapă a însemnat dezbaterea viitoarelor direcţii ale Agendei Strategice de Cercetare și Inovare JPI Urban Europe (SRIA), reunite sub titulatura de JPI Urban Europe Agora Strategic Dialogue. Nevoia unor astfel de dezbateri aprofundate, care în cele din urmă să ducă şi la o concluzie valabilă în linii mari la nivel european, este generată de câteva întrebări arzătoare pentru întreaga societate europeană: Care sunt provocările imediate ale dezvoltării și transformării urbane? Care sunt prioritățile vieții urbane? Care sunt actorii cheie și comunitățile care le definesc?
Evenimentul organizat la Bucureşti a avut un caracter inedit prin modul său de desfăşurare, cu un pronunţat caracter interactiv. Desfăşurat pe parcursul a trei zile, evenimentul a fost dinamizat de trei etape de itinerarii fizice, străbătute de participanţi pe jos în oraş şi în locaţia viitorului proiect de mare amploare Laser Valley de la Măgurele, în scopul culegerii de date şi impresii concrete. Aceste sesiuni au fost urmate de sesiuni interactive de comunicare, bazate pe aplicaţii online pentru tablete şi telefoane inteligente, astfel încât toţi participanţii să-şi poată spune părerea, să emită idei sau să propună eventuale soluţii pentru problemele întâlnite. Prin această abordare, Bucureştiul a fost mult mai mult decât o simplă locaţie de desfăşurare a unui eveniment, ci a servit drept subiect actual de studiu concret pentru ceea ce înseamnă provocările dezvoltării urbane contemporane.
Referindu-se la acest eveniment, Jonas Bylund, JPI Urban Europe, Management Board, Research and Innovation Officer, a subliniat: „Acest dialog a reunit în Bucureşti aproximativ 70 de participanţi din partea tuturor actorilor interesați de dezvoltarea urbană, care au avut parte de o solidă acoperire geografică. S-au primit peste 80 de răspunsuri la această consultare deschisă, care a fost folosită nu doar pentru a colecta feedback pe chestiuni tematice, ci şi pe probleme strategice legate de implementarea cercetării urbane şi a agendei inovative urbanistice.“

Suport pentru viitoarea strategie de dezvoltare urbană
Foarte important de menţionat aici este faptul că acest cadru funcțional prilejuit de manifestarea desfășurată în Bucureşti a slujit drept temei pentru găsirea de direcţii despre cum se poate defini o viitoare strategie de cercetare și inovare în domeniul dezvoltării urbane sustenabile în mod participativ. Schimbul de experiență între actorii din diverse orașe și regiuni europene prezenţi la eveniment pentru a contribui la analiza potențialului, barierelor și provocărilor legate de tranformarea urbană, s-a realizat în cadrul WORKshop-urilor tematice şi a WALKshop-urilor pentru explorarea unor inițiative locale pentru dezvoltare urbană din regiunea București-Ilfov: proiectul București ReAnimat dezvoltat de CINETic, Cartierul Creativ şi vizita la ELI-NP din Măgurele.
București ReAnimat este un proiect al Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic, care se axează pe cercetarea fenomenului graffiti din capitala României, cu scopul de a crea o serie de animații video și de a observa modul în care această formă de artă influențează spațiul public și percepția asupra acestuia.
Cartierul Creativ, inițiativa The Institute, pune în valoare creativitatea și efervescența culturală bucureșteană, fiind un spațiu care valorizează moștenirea istorică, contribuind la reintegrarea sa armonioasă în țesutul urban, folosind energia, talentul și resursele intelectuale și materiale ale afacerilor creative, organizațiilor și instituțiilor culturale deja prezente în zona dintre Cișmigiu, Brezoianu, pe lângă Calea Victoriei, până la facultățile de arte plastice, Calea Griviței, Piața Matache, Berzei, Elisabeta.
Organizată cu sprijinul partenerilor din proiectul Interreg Europe MARIE - Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 și cu cel al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), vizita la ELI-NP, laserul de la Măgurele cum este cunoscut, a fost orientată spre viziunea Laser Valley - Land of Lights, un concept de dezvoltare teritorială inteligentă care presupune valorificarea unicităţii ştiinţifice şi tehnologice a infrastructurii pan-europene Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) și a concentrării ştiinţifice, tehnologice şi de talente existente în oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, crearea unui pol de creştere economică ca ecosistem regional de ştiinţă, inovare şi antreprenoriat, dezvoltarea disruptivă integrată și accelerarea transformării teritoriale în mod responsabil și participativ.Ocazie de rafinare a priorităților tematice

„Răspunsurile participanţilor au fost deja analizate şi înaintate spre reflecţie aprofundată pe platforma Agora Stakeholder Dialogue”, precizează Jonas Bylund. „S-a acordat prioritate identificării şi găsirii de soluţii pentru dilemele generate de ţintele concurente de dezvoltare urbană, de conflictele dintre diferite strategii urbane, precum şi fructificării potenţialului sinergic de stimulare a tranziţiilor urbane către dezvoltare. În afara feedback-ului calificat al participanţilor, organizaţia pe care o reprezint a plecat de la Bucureşti cu ideea fundamentală că avem nevoie să dezvoltăm şi să rafinăm priorităţile tematice în cadrul agendei curente de lucru, în acelaşi timp menţinându-ne sprijinul global pentru tranziţiile urbane”.
Este vorba de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU și Agenda Urbană a Uniunii Europene, elementele identificate cu ocazia sesiunii de la Bucureşti urmând să contribuie la actualizarea SRIA, Agenda Strategică de Cercetare și Inovare JPI Urban Europe. Conform misiunii sale, în definirea unui viitor urban sustenabil, partenerii europeni JPI Urban Europe consideră că este esențială implicarea tututor actorilor din ecosistemul de inovare din zona de urbanism pentru co-crearea unei noi generații de direcții strategice care să răspundă provocărilor globale legate de dezvoltare urbană sustenabilă și pentru definirea și implicarea în implementarea unei „misiuni urbane”.

Un eveniment inspirațional

Experiența de succes din timpul celor două zile a fost apoi împărtășită în cadrul întâlnirii grupului de lucru al agențiilor de finanțare din JPI Urban Europe (FAWG), care s-a desfăsurat tot la București şi tot la sfârşitul lunii aprilie, ca o continuare a evenimentelor JPI Urban Europe. FAWG sprijină JPI Urban Europe cu executarea apelurilor comune, fiind responsabilă de elaborarea procedurilor, precum și de contribuția la realizarea unui proces raționalizat în timpul evaluării și selecției propunerilor.
„Per ansamblu, evenimentul de la Bucureşti a fost de natură chiar inspiraţională”, a adăugat Jonas Bylund. „În parte datorită sprijinului excelent pe care l-am avut „pe teren“ şi în parte datorită abordării folosite de noi pentru a procesa şi reflecta în mod colaborativ chestiunile dificile şi complexe dezbătute. Realitatea arată că toate aceste chestiuni, ca şi altele, cum ar fi căile de implementare a direcţiilor de dezvoltare urbană, mai au nevoie de consultări în cadrul comunităţilor naţionale din statele membre UE, aşa că intenţionăm să publicăm o agendă actualizată a problematicii dezvoltării urbane în prima parte a anului 2019.”Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite