Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ZERO ENERGY standardul de performanță care schimbă regulile jocului în construcții

22 Iunie 2018România se pregăteşte pentru un nou început în domeniul construcţiilor, caracterizat printr-o performanță tehnică care va trebui integrată total în practica profesională de zi cu zi printr-o nouă regulă „a jocului“, printr-o abordare tehnică dominată de excelență constructivă şi eficiență energetică.

ZERO ENERGY
trebuie să conducă către un nivel nou de rezultate, care se pot realiza doar prin respectarea de reguli profesionale stricte, prin implementarea unor soluții inovative în practica de execuție, tehnologii SMART corecte și perfect adaptate construcțiilor noi .
În această direcţie, încă din luna ianuarie 2016, Guvernul României a emis o ordonanţă prin care apar modificări tehnice şi se conturează noi parametri care completează contextual Legea 372/2000 privind reglementările impuse pentru proiectarea, execuția și performanţa energetică NZEB a clădirilor. Prin introducerea acestei reglementari legislative în acest domeniu de excelență constructivă apar către toți cei implicați efectiv noutăţi şi reglementări tehnice, modificări de standardizare menite să conducă la o normalitate benefică tuturor celor care vor locui sau activa în construcţii noi, cu eficienţă mare şi consum de energie care tinde către zero .
ZERO ENERGY va deveni un target pentru toţi cei implicaţi efectiv în acest domeniu (proiectanţi, antreprenori, consultanţi tehnici, experţi de specialitate, factori administrativi şi beneficiari. Prin implementarea acestui nou nivel de performanță şi pentru un viitor succes ca realizare în practica de zi cu zi se impune o corectă implicare profesională, o atitudine tehnică și o activitate efectivă desfășurată într-o linie de acțiune comună a tuturor vectorilor de opinie şi decizie din domeniu .
Ca un rezumat al perspectivei de viitor, acest act normativ, susţinut de o Directivă UE, impune prin noul conținut legislativ următoarele acţiuni pe întreg teritoriul nostru naţional:
I. În faza de start, din 01 ianuarie 2019, toate clădirile noi din proprietatea şi/sau în administrarea autorităţilor publice care se construiesc cu fonduri bugetare şi/sau europene, iar din 31 decembrie 2020 toate construcţiile noi rezidențiale din proprietatea privată - urmează să fie proiectate, construite şi recepționate oficial de către autoritățile de urbanism DOAR dacă sunt în standardul de certificare: „clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”, standard denumit la nivel internațional NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).
II. A fost elaborată deja la nivel național un nou conținut legislativ și o standardizare corectă de eficiență energetică NZEB (construcţii cu un consum de energie către zero), impunere tehnică adaptată condițiilor constructive din practica românească, un nou nivel care să urmărească excelența constructivă, sustenabilitatea şi ecologia mediului, cerințele de economie în exploatare.
III. Se dezvoltă deja o bază tehnică de pregătire și certificare profesională (Train to NZEB). În acest domeniu de excelență și eficiență constructivă, se vor autoriza specialiștii care vor fi implicaţi direct în practică (proiectanți, ingineri, arhitecți, antreprenori constructori, muncitori, verificatori).
Această necesitate de implementare reală în practică a standardului NZEB va trebui cu siguranță aprofundată și rezolvată cât mai grabnic posibil, bineînţeles prin implicarea efectivă a tuturor factorilor responsabili, într-un timp util, altfel încât acest deziderat de excelenţă să nu se transforme dintr-un potențial succes… într-o finalitate dezastruoasă, tipică plaiurilor mioritice!
Din păcate la nivel oficial şi administrativ nu credem că există pe moment în această nouă direcţie de eficiență energetică prea multe acțiuni efective substanțiale, noi principii de implementare corectă şi programe de pregătire profesională, certificare autorizată pentru expertiza standard NZEB.

„Cu siguranţă că la nivel naţional toţi cei responsabili din zona guvernamentală şi administrativă vor trebui să fie mult mai activi pentru reuşita efectivă a implementării standardului de eficienta energetică ZERO ENERGY în toate construcţiile noi din România.’’ Ing. Cătălin Dumitru – CLASS Meister


„Cu toții sperăm că în practica de zi cu zi se va acorda o mai mare atenţie din partea factorilor oficiali responsabili pentru iniţierea procedurilor constructive, normelor ZERO ENERGY, programelor de pregătire profesională care să dezvolte o bază de specialiști autorizați în domeniul de instalaţii, proiectare, construcţii şi project management CASA 4E+.“ Ing. Bogdan Tiniche – TINIB Services

„Beneficiarii noştri, cei care doresc întradevăr să investească în construcții eficiente energetic, cu valoare adăugată, izolate profesional, corecte din punct de vedere al proiectării şi execuţiei, nu au în acest moment puncte de reper pentru performanţa ZERO ENERGY. Tocmai de aceea se vor trezi în practică copleşiţi de probleme efective, de multe întrebări fără răspuns și nu vor putea avea multe opțiuni de acțiuni ferme şi benefice tuturor în planurile lor de investiţii imobiliare. Ing. Lăcrămioara Macarie

„Este foarte clar că această perspectivă de aplicare corectă şi sustenabilă a standardului legislativ trebuie să fie definită ca o acţiune normală și cu un mare potențial pentru toți cei care doresc să construiască eficient energetic, performant, ecologic, la nivel de excelență.“ Dr. ing. Zoltan Marosy – Universitatea Ecologică

„Clădirile noi, al căror consum de energie este aproape egal cu zero, vor defini pentru beneficiari` un nou nivel de cerere pentru eficiență şi excelență constructivă. Sper ca în viitorul apropiat să se dezvolte mult mai consistent această masă critică de experți noi, specialişti NZEB şi profesionişti din construcţii printr-o implicare mult mai activă şi efectivă în această zonă de eficienţă şi excelență ZERO ENERGY!“ Arh. Dorin Butaru – IntraUrban)


Este posibil ca în acţiunile din viitorul apropiat să apară tot felul de fenomene nedorite, de acțiuni superficiale ale celor responsabili din acest domeniu, cum ar lipsa controlului efectiv, elaborarea de certificate energetice eliberate cu performanţe „umflate“ sau realizate doar de complezenţă și multe din calcule făcute în viteză...
Standardul de eficiență energetic NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), introdus deja în normele legislative naţionale prin implementarea Directivei 2020 UE, sperăm că va conduce, în rândul specialiştilor din acest domeniu, la o nouă normalitate și la un nivel superior de implicare profesională. Șantierele din România trebuie să revină la o activitate corecta ca atitudine profesională, trebuie împreună să dezvoltăm și să implementăm soluții inovative performante, definite prin standarde smart de excelență tehnologică constructivă, ecologie, economie, eficiență energetică .
În paralel cu această acțiune de implementare legislativă se vor dezvolta inerțial noi asociații profesionale cu target pentru excelență și eficiență energetică în construcții, clustere inovative, noi antreprenori și constructori mult mai implicați profesional, proiectanți specializați în acest domeniu de performanță, noi investitori imobiliari cu viziune nouă constructivă, finanţatori cu interes, asiguratori cu focus în această zonă, moderatori tehnici, consilieri de specialitate și consultanți autorizați.
Sperăm ca în viitorul apropiat o nouă clasă de certificatori şi experţi să manifeste o atitudine strictă, corectă și definită prin acțiuni constructive în această implementare efectivă de eficiență energetică, prin concepte noi de execuție, proiectare, construcţie și project management standard: 4E+ (Excelență, Eficiență, Ecologie, Economie+ Echilibru).
Bineînțeles că ne așteptăm ca în paralel, în pur stil românesc, să apară de sus, din neant, şi noi „comentatori avizați“ sau poate chiar prea cunoscători pentru: ce trebuie să facem, unde, când şi cum ar trebui să fie, diverşi „formatori din media“, de comunicare online, bloggeri „de specialitate“, cârcotași comentatori, zvoneri și răspândaci… bineînțeles toți deja cu mare „experiență“ în acest domeniu nou de eficiență energetică NZEB!?Tags: constructii

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite