Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Granturile SEE şi Norvegiene: noi competiții, provocări și oportunități pentru cercetarea românească

26 Iulie 2018


În ceea ce privește ariile tematice, acestea sunt o corelare între cele patru menționate în Memorandum-urile de Înțelegere (energie, mediu, sănătate, științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială) și interesele existente la nivelul țărilor donatoare și România: ICT și biotehnologii.

Pentru fiecare arie tematică a programului de Cercetare, au fost identificate teme de cercetare specifice, urmare a organizării în perioada februarie-martie 2017 a unui amplu proces de consultare a stakeholderilor, în patru regiuni cu comunitate științifică relevantă din țara noastră: București, Cluj, Iași și Timișoara. Acest proces a implicat consultarea unui număr de 215 experți din universități, institute de cercetare, mediul de business.

Alte aspecte importante privind Programul de Cercetare sunt:
• Încurajarea cercetărilor în domeniul „Carbon Capture and Storage” (condiție impusă prim MoI semnat cu Norvegia);
• Nu mai puțin 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale programului să se îndrepte către proiectele dedicate îmbunătățirii situației populației Roma;
• Stabilirea de sinergii, pe cât posibil, cu Programul de business și inovare, Programul de energie și cel de educație.

Cu ce noi provocări şi oportunităţi vin competițiile? Ce indicatori de rezultat sunt urmăriţi? Dar puncte specifice?

Monica Cruceru: Prin Programul de Cercetare sunt urmărite două rezultate principale: creşterea performanței cercetării românești la nivel internațional, prin lansarea celor două call-uri de propuneri de proiecte de colaborare în cercetare și SGS (ERC) Schema mică de grant; şi un rezultat bilateral - creșterea colaborării între entitățile din România și Statele Donatoare implicate în Program, prin lansarea de call-uri pentru Granturi de Mobilități și organizarea de workshop-uri pe arii tematice de interes comun, având ca scop schimbul de experiență și bună practică, prezentarea de rezultate obținute în proiecte.

Printre indicatorii de rezultat urmăriți menționăm: articole/articole comune depuse în jurnale cu factor de impact ridicat, aplicații comune pentru Protecția Proprietății Intelectuale, număr de joburi create, număr de cercetători implicați în proiecte, număr de aplicații depuse în competițiile lansate de ERC de către candidații implicați în SGS-ERC, organizații (pro) Roma implicate, etc.

Având în vedere importanța temei de cercetare „Carbon Capture and Storage” pentru toate cele trei state donatoare implicate în implementarea Programului, s-a considerat utilă includerea acesteia și în competiția recent lansată: EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare.
Referitor la proiectele care adresează tema de cercetare „Roma inclusion and empowerment”, aparținând ariilor tematice sănătate și științe sociale și umaniste, acestea trebuie să se concentreze pe înțelegerea problemelor și îmbunătățirea situației populației Roma și vor include întrebări relevante pentru scopul menționat. Aplicanții trebuie să implice organizații (pro) Roma, care să-i ajute în formularea întrebărilor și pe care trebuie să-i consulte pe tot parcursul implementării proiectelor lor.

Care este specificul primelor două competiţii lansate? Ce aşteptări aveţi de la acestea? Care este dinamica, gradul de interes?

Monica Cruceru: De fapt, putem vorbi de o singură competiție majoră EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, având ca scop finanțarea proiectelor de colaborare ce conduc la dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România și care urmăresc atingerea câtorva obiective: susținerea cooperării în cercetare între România și Norvegia, Islanda și Liechtenstein, prin stabilirea de parteneriate strategice între instituțiile românești și cele din statele donatoare; creșterea performanței cercetării româneşti la nivel internațional; creșterea capacității de cercetare, inclusiv a numărului de cercetători tineri, aplicarea rezultatelor cercetării, etc.

Bugetul unui proiect este cuprins între 500.000 euro și 1,5 milioane euro, iar durata poate fi stabilită până la 48 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu 12 luni, dar fără fonduri adiționale.

Propunerile de proiecte vor fi evaluate independent de către experți internaționali. Aceștia vor fi selectați din baza de experți a Comisiei Europene, precum și din baza noastră (https://www.brainmap.ro/), având experiență în evaluarea de propuneri de proiecte la nivel internațional. De menționat că experții selectați nu vor fi din România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Cea de-a doua competiție - Granturi de Mobilități este suport pentru competiția prezentată mai sus, facilitând stabilirea de parteneriate bilaterale între cercetătorii din România și cei din Statele Donatoare, în vederea depunerii de aplicații în competiția EEA Grants.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite