Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ICPE-CA: Centrul Alexandru Proca deschide tinerilor drumul către știință

26 Iulie 2018Prima ediţie a workshop-ului internațional ATRAGEREA TINERILOR CĂTRE ȘTIINŢĂ – DEZIDERAT STRATEGIC AL SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII s-a desfăşurat în perioada 21-22 iunie 2018, în Bucureşti. Workshop-ul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, sub înaltul patronaj al Ministerului Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Institutul de Sociologie al Academiei Române şi Universitatea Politehnica din București. Sponsorul workshop-ului a fost Banca Comercială Română.

Încă de la debutul ideii ce a stat la baza materializării workshop-ului ne-am propus ca acesta să reprezinte un schimb de experiență între cei care au ca țel atragerea tinerilor către știință și o modalitate de a crește capacitatea societății de a conștientiza importanța cercetării științifice şi dezvoltării tehnologice.

Actualitatea problemei şi importanţa ei derivă din faptul că progresul continuu al ştiinţei aduce schimbări esenţiale în industrie, în viaţa socială şi chiar în psihologia muncii. Aceste schimbări presupun existenţa unor oameni cu mare creativitate şi pregătire, capabili să se adapteze nu numai la schimbare ci, implicit, la rapiditatea cu care ea apare.

Știinţa şi disciplinile tehnice bazate pe ştiinţă - fizică, matematică, tehnologie - presupun eforturi intelectuale mari, o pregătire continuă tot timpul vieţii. De aici şi strădania celor preocupaţi de politica ştiinţei de a găsi căi pentru a creşte atractivitatea pentru acestă opţiune, o preocupare a tuturor statelor dezvoltate.

Structurată pe patru tematici și probleme conexe acestora - politici de motivare/atragere/promovare a tinerilor pentru cariera de cercetător și impactul asupra pieței muncii și competitivității; modele și structuri de formare pentru cercetarea științifică; modele de bune practici - poveşti de succes în atragerea elevilor către cercetarea științifică; rolul muzeului tehnic în atragerea și formarea tinerilor către/în domeniul inginerie - manifestarea științifică a oferit posibilitatea susţinerii unor lucrări ce au acoperit un spațiu foarte vast şi inedit.Deschiderea manifestării a fost făcută de Directorul General al ICPE-CA, dr. ing. Sergiu Nicolaie, care a salutat înalții oaspeți și participanți și a dat cuvântul Ministrului Cercetării şi Inovării, prof. dr. ing. Nicolae Burnete. Ministrul a felicitat inițiativa organizării unui eveniment pe această tematică și a transmis dorința Ministerului de a sprijini acțiunea de promovare a educației tineretului pentru inginerie și cercetare științifică în domeniul disciplinelor tehnice. Au urmat, din prezidiu, la luarea cuvantului Prorectorul UPB, prof. Tudor Prisecaru, Academicianul Ioan Dumitrache, Preşedinte al CREDING, Profesorul Alexandru Mironov, Directorul General al INCSMPS, dr. Vasilica Ciucă, Preşedintele Senatului UPB, prof. Ecaterina Andronescu. Unanim au subliniat importanţa formării tinerilor în domeniul ştiinţelor tehnice și, de asemenea, pregatirea acestora pentru cercetare.

Organizarea acestui seminar de către ICPE – CA, Institut care are în structura sa un centru de formare a tinerilor pentru cercetare – Centrul Alexandru Proca, posesor a multor premii internaţionale la Olimpiadele naționale și internaționale de proiecte – se înscrie în politica ştiinţei româneşti de a pregăti din timp viitoarele cadre şi de a le forma în spiritul care se configurează astăzi în lume: pregătire excelentă în matematică şi fizică, interdisciplinaritate, creativitate şi capacitate maximă la schimbare, la preluarea noilor cunoştinţe care apar în tehnică. La lucrările seminarului au participat peste 100 de specialişti din Germania, Turcia, Italia, Anglia, Portugalia, Republica Moldova, Bulgaria, China, Taiwan, SUA, Israel, România, unii aparţinând domeniului ştiinţei şi cercetării, alţii având preocupări în diversele segmente ale ingineriei, fizicieni, doctori în medicină, cadre universitare şi psihologi, creând, prin participarea la eveniment, un cadru interdisciplinar în abordarea acestei tematici.Dintre temele care s-au regăsit în comunicările susţinute în cadrul workshop-ului se pot sintetiza câteva idei principale: formarea timpurie a tânărului pentru ştiinţă şi cercetare, educarea lui în spiritul cunoașterii, al ingeniozităţii şi dorinţei de a crea.Tags: ICPE-CA, inovare

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite