Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

TeraCrystal – INCDTIM, succes al parteneriatului public-privat în cercetarea românească

21 Septembrie 2018În ultimii ani numărul companiilor de R&D tip spin-off și start-up a cunoscut o creștere considerabilă, inițiativa privată fiind concentrată cu preponderență în domeniul IT. Din păcate, există prea puține companii de R&D, cu activitate în zona științelor aplicate și a inovaţiei tehnologice, iar cele care reușesc să supraviețuiască într-o piață globalizată, caracterizată de o concurență acerbă sunt adevărate excepții. O astfel de excepție este TeraCrystal, Companie de Cercetare pe bază de Contract (CRO-Contract Reseach Organization) româno-finlandeză, care furnizează servicii de cercetare/dezvoltare, pentru industria farmaceutică.

TeraCrystal și-a început practic activitatea în 2014, ca spin-off al INCDTIM Cluj-Napoca, prin transferul de know-how generat prin proiectul HT–Pharma „METODOLOGII MODERNE DE TIP HIGH-THROUGHPUT PENTRU OBŢINEREA ŞI CARACTERIZAREA DE NOI FORME SOLIDE ALE COMPUŞILOR FARMACEUTICI”, finanțat din fonduri structurale POSCCE. Finalizarea cu succes și caracterul preponderant aplicativ al proiectului a deschis o oportunitate de valorificare a rezultatelor obținute și anume crearea unui spin-off, TeraCrystal. În cei 4 ani de activitate efectivă, TeraCrystal a reușit crearea unei imagini foarte bună în piața de Outsourcing, triplarea cifrei de afaceri, realizarea unei investiții semnificative într-un laborator de cristalizare de top și crearea unei echipe multidisciplinare și muticulturale capabile să facă față cu brio competiției externe.
Dispunând de o asociere perfectă între experiența internațională, experiza științifică de top și resursele necesare, TeraCrystal a fost capabilă să răspundă celor mai complexe probleme vizând procesul de cristalizare și studiul stării solide pentru compușii farmaceutici activi, calitatea serviciilor fiind determinantă în construirea reputației și câștigarea încrederii clienților.Conectarea la oportunitățile prezentului, definirea expertizei

Unul din elementele cheie în parcursul ascendent al companiei a fost echipa de conducere alcătuită din fondatorii companiei, care îmbină complementaritatea tehnică cu o experiență managerială internațională solidă. Aceasta a identificat rapid schimbările esențiale care au avut loc în industria farmaceutică globală, ca urmare a crizei economice. Sub o presiune constantă de reducere a costurilor și creștere a eficienței, toți dezvoltatorii de medicamente noi, inovatorii și-au remodelat structurile tradiționale de R&D și au crescut substanțial Outsourcing-ul. Acest proces a fost recunoscut ca cel mai eficient mod de a opera și crește productivitatea în R&D, după ani întregi de stagnare. Se estimează că, în prezent, procentul de Outsourcing atinge aproape 67%, cu o valoare de piață de peste 200 bilioane $. Asumându-și un risc calculat, dar fiind conștienți de potențialul pieții de Outsourcing pentru Pharma, fondatorii au decis încorporarea unei companii specializată în studii de cristalizare și de stare solidă a compușilor farmaceutici activi. În luarea acestei decizii o contribuție substanțială a avut-o suportul oferit de INCDTIM, prin transferul de know-how dezvoltat în cadrul proiectului HT Pharma. Pe de altă parte, prin această colaborare INCDTIM
a făcut cunoștință cu cerințele și necesitățile unui domeniu extrem de riguros și exigent, domeniul Pharma.
Managementul TeraCrystal a optat pentru un model de business axat pe două direcții:
1. Servicii specializate de R&D, pentru industria farmaceutică, care să susțină operațiile curente și care să finanțeze programele R&D interne.
2. Cercetare și inovare proprie, care să genereze proprietate intelectuală și implicit dezvoltare. Inspirația în a alege o nișă tehnologică pentru serviciile de R&D și curajul de a focaliza întregul efort în dezvoltarea acesteia au facut posibil succesul unei afaceri bazată pe R&D.
Începutul a fost anevoios, presărat cu dificultăți, în special în primul an, perioadă în care, TeraCrystal era o companie necunoscută, care dorea să intre într-un market extrem de sofisticat, exigent și concurențial, acela al serviciilor de R&D pentru industria farmaceutică. Un obstacol suplimentar l-a constituit absența oricărei susțineri din partea industriei farmaceutice naționale, din care au dispărut în ultimele decenii așa numiții „inovatori”. Suportul acestora este un avantaj major pentru un CRO, mai ales la începutul business-ului, de care a beneficiat și beneficiază și în prezent concurența, fie că este localizată în America de Nord, Europa de Vest, India sau China. Acest dezavantaj major a fost resimțit acut în anii 2014-2015. În aceste condiții dificile, pe lângă expertiză și experiență în domeniu a trebuit curaj, perseverență, inventivitate și multă voință de a reuși.Evoluția și consolidarea business-ului

Pentru TeraCrystal, drumul de la „speranță” la „certitudine” a pornit cu un singur laborant și un singur client. Astazi TeraCrystal are o echipă de cercetare multidisciplinară și multiculturală de 7 persoane, masteri și doctori în Chimie, Fizică și Biologie. În ceea ce privește cifra de afaceri, aceasta a crescut de trei ori față de 2015, creștere remarcabilă în contextul competiției acerbe din piața de Outsourcing. Analizând evoluția pieții și perspectivele de creștere, managementul a decis reinvestirea profitului într-un laborator de cristalizare conform cu cerințele de calitate pe care le presupune industria farmaceutică. Procesul de amenajare a laboratorului a fost realizat în colaborare cu compania Euritmic Goup SRL, un reper de profesionalism și competență în acest domeniu. În prezent, fluxul de lucru implementat respectă cele mai severe norme de protecție a lucrătorului, produsului și mediului cerute de standardele din Pharma, auditate periodic de clienții TeraCrystal.
Evident că această evoluție nu a putut fi susținută decât printr-o creștere proporțională a numărului de proiecte, care au provenit exclusiv din piața externă. Portofoliul actual de clienți este localizat preponderent în Europa de Vest, fiind alcătuit din companii „mid size” din Finlanda, Danemarca, Suedia, Belgia, Elveția, Franța și Germania. În piața de servicii R&D, extrem de pretențioasă și concurențială, testul cel mai important pe care fiecare business trebuie să îl treacă este cel al încrederii clienților, pe care TeraCrystal l-a trecut cu brio, 70% din proiecte fiind din așa numite „return business”. Cu acești clienți permanenți sunt semnate contracte de servicii pe termen lung de 3-5 ani, în acest fel asigurându-se stabilitatea business-ului. Calitatea științifică a serviciilor oferite de TeraCrystal a fost apreciată și recunoscută rapid, astfel încât proiecte noi au venit prin recomandările clienților existenți sau a partenerilor din mediul academic european, cu care avem colaborări științifice.

Parteneriatul cu INCDTIM, componentă cheie a reușitei
Pe parcursul celor 5 ani de la înființare, TeraCrystal a avut ca sprijin permanent parteneriatul cu INCDTIM, în ambele direcții de business: servicii comerciale de R&D și cercetare. Dispunând de expertiza de top și infrastructură ultramodernă, colectivele din INCDTIM cu care TeraCrystal a colaborat în proiectele comerciale au putut rezolva cele mai complexe probleme, vizând caracterizarea compușilor farmaceutici activi. Astfel, metodologia utilizată de experții INCDTIM, bazată pe combinarea optimă a tehnicilor experimentale complementare au oferit soluții perfect adaptate la particularitățiile compușilor caracterizați, conferind valoare adaugată proiectelor TeraCrystal.
Odată cu dezvoltarea companiei au aparut și oportunități de colaborare în proiecte de cercetare. În prezent, TeraCrystal în parteneriat cu INCDTIM sunt parte a consorțium CORE, care în anul 2016 a obținut finanțare prin programul europen Horizon 2020, acțiunea MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, Innovative Training Networks (ITN). Consorțiul este condus de Universitatea Strathclyde Glasgow și este alcătuit din 8 parteneri academici și 8 parteneri industriali. Una din responsabilitățile TeraCrystal/INCDTIM a fost organizarea workshop-ului „ Solids State Properties”, în perioada 6 - 10 November 2017 în Cluj-Napoca. Acesta a fost un real succes, prezența fiind de aproximativ 40 participanți: profesori de renume în domeniu, cercetători din companii farmaceutice de top, doctoranzi și masteranzi.
Parteneriatul TeraCrystal-INCDTIM se continuă în prezent în proiectul „Creșterea Capacității de Transfer Tehnologic și de Cunoștiințe a INCDTIM Cluj în Domeniul Bioeconomiei”, TTC-ITIM, proiect de tip „Parteneriate pentru Transfer de Cunoștiințe”, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC). În cadrul acestuia se va utiliza expertiza dobândită de INCDTIM în domeniu bioeconomiei pentru a diversifica portofoliul de servicii pe care TeraCrystal îl poate oferta industriei farmaceutice.

Concluzie
După 5 ani de la constituire, TeraCrystal este o companie solidă financiar, cu un profil bine stabilit și care acționează cu succes într-un market cu o competiție extremă, acela de Outsourcing pentru industria farmaceutică. Perioada 2017-2018 a fost una de consolidare a business-ului, a portofoliului de clienți, de creare a infrastructurii proprii și, cel mai important, de formare a unei echipe capabile să facă față cerințelor pieței externe și competiției acerbe din domeniul Pharma. TeraCrystal are acum o echipă tânără, profesională și experimentată, iar proiectele internaționale în care este implicată sunt atractive din punct de vedere al oportunităților de dezvoltare profesională.
Odată cu încheierea perioadei de început, TeraCrystal este în fața unei noi provocari majore și anume definirea strategiei pentru următorii ani. Prima țintă este dezvoltarea serviciilor de R&D, prin extinderea portofoliului de clienți din zonele puternic dezvoltate economic din Europa, în care să se valorifice capitalul de încredere și a imaginii de partener responsabil, pe care compania îl are în prezent. Pentru perioada următoare se au în vedere și alte direcții de dezvoltare, printre ele numărându-se domeniul de „biologic drugs”, cererea de servicii de R&D pentru produse biofarmaceutice crescând exponențial în ultimii ani.Dar, de departe, cea mai importantă direcție în strategia de dezvoltare este continuarea și consolidarea parteneriatului cu INCDTIM, parteneriat care a condus la succesul TeraCrystal.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite
C. Capota
Articol deosebit de interesant. Deci se poate si in Romania.
16 Octombrie 2018, 02:30:37