Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Un pas înainte prin inovare

25 Octombrie 2018România dovedeşte încă o dată că este o ţară a paradoxurilor. După recentul scandal legat de actele legislative emise care vizau domeniul cercetării, un scandal în care mulţi actori implicaţi afirmau că prin aceste acte România va fi împinsă, din punct de vedere al cercetării, înapoi în anii 90, apar noi anunţuri de finanţări nerambursabile pentru cercetare-inovare cu bani provenind majoritar din politica de coeziune a Uniunii Europene.

Concret, firme românești de toate dimensiunile, inclusiv microîntreprinderile, și alți beneficiari vor putea obține fonduri nerambursabile între 500.000 şi 8 milioane de euro pe proiect, pentru activități de cercetare și inovare, printr-o linie de finanțare în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro, aflată în pregătire. Este vorba despre un apel de proiecte aflat în pregătire, în Programul Operațional Regional 2014-2020 cu obiectivul specific „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării”.

Banii vor fi disponibili doar pentru două regiuni de dezvoltare ale țării: Nord-Vest (Județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj) și Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui). În fiecare dintre aceste regiuni vor fi disponibili 29,41 milioane de euro, din care 25 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, parte a Politicii de coeziune a UE, iar restul de la bugetul de stat.

Potrivit draftului de Ghid al solicitantului scos în consultare publică, solicitanții eligibili vor fi entități de inovare și transfer tehnologic, constituite de către universtăți, institute de cercetare, ONG-uri, camere de comerț, autorități locale și centrale etc., întreprinderi constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societatea cooperativă, dar şi parteneriate între acestea.

Sprijinul nerambursabil pentru un proiect va fi compus din ajutoare pentru cercetare și inovare, ajutoare de stat regionale pentru investiții și ajutoare de minimis.

Conform proiectului, valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi. Dimensiunea firmelor solicitante și natura activităților de cercetare și inovare efectuate vor influența și intensitatea ajutoarelor regionale pentru investiții.

Astfel, firmele vor putea primi între 25% și 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pe partea de ajutoare pentru cercetare. Cele mai favorizate vor fi microîntrerpinderile și activitățile de cercetare industrială. Cea mai mică intensitate a ajutorului va reveni companiilor mari și activităților de cercetare experimentală. Din punct de vedere al sprijinului statului, intensitatea sprijinului public va fi de 70% pentru firme mici, 60% pentru firme mijlocii și 50% pentru companiile mari.

Esenţa acestei scheme de finanţare nerambursabile însă abia acum urmează. Şi asta deoarece planul prevede finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare (însemnând activităţi de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, dezvoltare tehnologică şi activităţi de inovare), care implică investiții în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli materiale, cheltuieli salariale şi servicii achiziţionate din surse externe, dar şi investiţii în clădiri şi terenuri în anumite condiţii, a activităţilor de investiţii în infrastructură și echipamente în vederea pregătirii producţiei bunurilor inovatoare sau a furnizării serviciilor inovatoare, rezultate ale activităţilor de cercetare, şi a activităţilor de sprijinire a comercializării şi activităţilor de inovare vizând achiziționarea de servicii suport, inclusiv activități de marketing și promovare a produselor/serviciilor inovative, respectiv pentru a acoperi costurile necesare implementării activităţilor de management proiect, comunicare şi vizibilitate.

Rămâne de văzut câte astfel de proiecte vor fi lansate în viitorul apropiat, mai ales în condiţiile în care regiunea nord-est este una din cele mai sărace regiuni ale ţării. Va fi şi mai interesant de urmărit câte astfel de proiecte se vor apropia de aşa-numita specializare inteligentă, o ţintă-cheie urmărită de Uniunea Europeană pentru toate ţările componente ale Uniunii.

În acelaşi ghid se scrie, de altfel, că zonele de specializare inteligentă identificate la nivel european sunt cele legate de sănătate, schimbări demografce şi bunăstare, mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate, securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină şi maritimă şi bioeconomie, combaterea efectelor schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi a materiilor prime, surse de energie sigure, ecologice şi efciente, societăți favorabile incluziunii şi inovaţiei.Tags: inovare

Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite