Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Evenimente științifice de referință sub egida IMT București

22 Noiembrie 2018În perioada 10.10-07.11.2018, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti a fost organizator sau co-organizator pentru mai multe evenimente ştiinţifice în domeniul nanoelectronicii, IoT (Internet of Things), al nanoștiinței şi nanotehnologiei, evenimente finanţate în cadrul unor proiecte naţionale.

A 41-a ediţie a Conferinţei Anuale de Semiconductori – CAS, octombrie 2018

Cea de a 41-a ediţie a conferinței CAS - International Semiconductor Conference, organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, a avut loc în această toamnă între 10 şi 12 octombrie, în oraşul Sinaia.
Evenimentul, similar cu alte conferinţe europene din domeniu, are o o lungă tradiţie, fiind organizat sub egida IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, cea mai mare organizaţie profesională din lume, care are ca scop stimularea inovării tehnologice şi a excelenței în beneficiul umanităţii, fiind sponsorizată de IEEE EDS - Electron Devices Society.
Tematicile abordate în cadrul conferinţei se înscriu în cele mai avansate domenii de cercetare pe plan european şi mondial, corespunzătoare Programelor H2020 (ECSEL) şi Horizon Europe, fiind tematici din domeniul circuitelor semiconductoare, cu accent pe dezvoltarea componentelor electronice şi a sistemelor pentru aplicaţii avansate, micro şi nanotehnologii: Nanoștiință şi nanoinginerie; Micro-nanofotonică şi optoelectronică; Circuite şi sisteme pentru aplicaţii în domeniul microundelor şi undelor milimetrice; Microsenzori şi microsisteme; Modelare; Dispozitive semiconductoare; Circuite integrate.
Evenimentul a oferit participanţilor oportunitatea prezentării ultimelor rezultate ştiinţifice, a permis schimbul de informaţii în domenii de vârf şi încurajarea de noi colaborări, prin dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional.
Ediţia CAS 2018 a reunit 155 de specialişti (cercetători, profesori, studenţi cu rezultate deosebite în domeniul micro- şi nanotehnologiilor, nanoelectronicii, materialelor avansate) din 53 de instituţii de cercetare, universităţi şi din industrie: 115 participanţi din România şi 40 de participanţi din străinătate: Europa, Asia, Africa. Aceştia au avut prilejul de a interacţiona direct în cadrul sesiunilor conferinţei şi workshop-urilor asociate. Trebuie subliniat şi efectul benefic al desfăşurării anuale a conferinţei asupra dezvoltării legăturilor cu diaspora ştiinţifică românească.
La conferinţa CAS este stimulată participarea tinerilor studenţi şi doctoranzi, prin aplicarea unor taxe reduse, prin organizarea unor sesiuni dedicate lucrărilor studenţeşti şi oferirea unor premii speciale pentru cele mai bune lucrări la aceste sesiuni, având ca sponsor Universitatea Cambridge, UK.
Conferinţa CAS încurajează participarea specialiştilor din industrie, care pot deveni potenţiali utilizatori ai rezultatelor cercetării din domeniul semiconductorilor şi cel al micro- şi nanotehnologiilor. Ediţia CAS 2018 a cuprins lucrări ale unor autori de la firmele: Infineon Technologies Romania; ON Semiconductor Romania; Microchip Technology SRL, Bucharest; Infineon Technologies AG Munich, Germania.
Programul a cuprins 15 sesiuni de comunicări orale şi poster, dintre care 3 sesiuni plenare cu lucrări invitate, 3 sesiuni dedicate prezentărilor susţinute de studenţi, 2 sesiuni de postere şi 3 workshop-uri. Cele 12 lucrări invitate au fost prezentate de cercetători renumiţi din Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Japonia, Olanda, România, Serbia.
Lucrările au fost tipărite în volumul „CAS 2018 Proceedings” şi vor fi disponibile în versiune online în baza de date IEEE Xplore, iar o versiune extinsă a acestora poate fi publicată, în urma unei selecţii, într-o ediţie specială a publicaţiei ISI Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST).
Periodic, la conferinţa CAS au loc evenimente satelit şi sesiuni ştiinţifice organizate în comun cu proiecte europene, tutoriale. La ediţia din 2018 au fost organizate workshopul „Microsystems for Energy Harvesting and Environment Monitoring” şi 2 workshop-uri asociate conferinţei: 2nd International Workshop PhotoNanoP şi International Workshop on GeSn ph - Chemnitzotonics – GESNAPHOTO, în cadrul unor proiecte internaţionale M – ERANET.
Conferinţa a beneficiat de sponsorizare şi din partea Ministerului Cercetării şi Inovării.
Cei interesaţi sunt invitaţi să participe la ediţia CAS 2019 şi să acceseze site-ul conferinţei: www.imt.ro/cas.Workshop „Internet of Things”, proiect SOVAREX, Noiembrie 2018

Pe 1 noiembrie 2018, la INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti a avut loc workshop-ul „Internet of Things”, eveniment organizat în cadrul proiectului Tehnici de Stocare și Valorificare a Rezultatelor Cercetărilor Ştiinţifice Avansate (SoVaReX), proiect coordonat de către INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”–IFIN-HH şi având parteneri: INCD-FLPR, ICECHIM, UPB şi IMT- Bucureşti. Acesta a avut ca scop promovarea conceptului „Internet of Things”, identificarea celor mai bune soluţii pentru a face faţă provocărilor legate de stocarea şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice utilizând avantajele IoT.
Participanţii au dezbătut conceptul „IoT-Internet of Things”, au analizat posibilităţile de implementare ale acestuia, utilizând expertiza şi infrastructura celor cinci parteneri, dezvoltarea de tehnologii bazate pe Internet of Things şi sisteme de senzori.
Conceptul de Internet of Things, sau IoT, sau „Internetul obiectelor” se referă la o multitudine de dispozitive electronice şi senzori pe care îi avem în casă, la birou, în maşină, în aer şi care sunt conectate prin internet, colectând şi transmiţând date, pentru a fi prelucrate şi a lua decizii. IoT este utilizat pentru dispozitive, care în mod normal nu au o conexiune internet, pentru a comunica cu o reţea, independent de o acţiune umană (datorită procesoareleor şi comunicaţiilor wireless).
Manifestarea a debutat cu un Cuvânt de Bun venit! din partea dr. Adrian Dinescu, director general al IMT București, urmat de prezentarea domnului acad. Nicolae Zamfir, director general IFIN-HH, care a vorbit despre Fizică și IoT. Acad. Nicolae Victor Zamfir, director general IFIN HH, directorul proiectului ELI-NP: „Internet of Things? Să ne gândim întâi la altceva: domeniul particulelor elementare. Probabil că nimeni nu se gândește cum va fi folosit bozonul Higgs. Care înseamnă cercetare fundamentală. Începem cu simetrii. Începem cu studiul găurilor negre. Cu neutrinii. Acum nu cred că există cineva în lume care să spună la ce putem folosi neutrinii. Dar nici neutronii, când au fost descoperiți acum 80 de ani, nu se bănuia că vor fi folosiți. Sau electronii. În momentul în care au apărut experimentele complicate la CERN am avut nevoie de așa-numitul World Wide Web. În momentul în care știința a devenit globală - știința a devenit globală înaintea economiei - a avut nevoie de comunicații. A avut nevoie de internet. A apărut nevoia fizică de Big Data și toată societatea are nevoie de Big Data. Deci, se va continua. Internet of Things? Vom vedea!”
Iniţial dialogul a fost sub forma unei mese rotunde unde au fost discutate: IoT-concept bazat pe senzori- provocare pentru infrastructurile mari de cercetare (Mihaela Doni, director general ICECHIM, Nicoale Varachiu, director CTT- IMT), rolul dispozitivelor şi circuitelor semiconductoare pentru IoT (Acad. Dan Dascalu), riscurile utilizării IoT (Gen. (r) Marcel Opriș, expert în domeniul Comunicațiilor). Au urmat prezentări ale partenerilor din proiect şi ale invitaţiilor.
Cu scopul de a favoriza colaborarea şi schimbul de informaţii a fost prevăzută o secţiune de dezbateri şi concluzii, moderată de către domnul Dragoş Șeuleanu (IFIN-HH).
La eveniment au fost invitaţi atât reprezentaţi din universităţi şi institute de cercetare, parteneri în proiect, dar şi agenţi economici.
Dintre concluziile evenimentului menţionăm propunerea de includere a IoT în viitoarea Strategie Naţională, necesitatea pregătirii profesionale a cercetătorilor ştiinţifici şi a inginerilor în domeniul IoT, în captarea, stocarea, prelucrarea volumelor mari de date.
Proiectul SOVAREX a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem informatic integrat pentru stocarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice avansate în vederea dezvoltării economico-sociale inovative, prin transfer de cunoaştere şi tehnologii de la infrastructuri ştiinţifice de mari dimensiuni către mediul de afaceri şi administraţia publică.
Detalii pot fi consultate la adresa: http://sovarex.nipne.ro.Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie - SNN 2018, noiembrie 2018

Evenimentul Excelența Europeană în Nanotehnologie (EXCELNANO), care a avut loc la Academia Română în perioada 5-7.11.2018 şi care a fost organizat de Academia Română, Secția de Știința și Tehnologia Informației, Comisia pentru Știința și Tehnologia Microsistemelor în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București (www.imt.ro), a cuprins şi Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie, aflat la a 17-a ediție.
Seminarul Național de Nanoștiință și Nanotehnologie a prezentat de-a lungul ediţiilor anterioare cele mai noi realizări în domeniul nanotehnologiei. El s-a bucurat întotdeauna, ca şi anul acesta, de o largă participare a cercetătorilor români din diferite institute ale Academiei Române, institute naţionale, universităţi sau firme din întreaga ţară.
Seminarul a avut de cele mai multe ori un conţinut pur ştiinţific, fiind prezentate lucrări de referinţă în domeniul nanotehnologiilor şi al nano-materialelor, aplicaţiile acestora. De asemenea, SNN a prezentat proiecte H2020 din domeniul „nano”, în care au fost/sunt implicaţi cercetători români sau au avut un conţinut „politic”, fiind invitate personalități din lumea ştiinţifică, reprezentanţi ai unor agenţii sau ai Ministerului Cercetării şi Inovării, reprezentanți ai Comisiei Europene, care au dezbătut în cadrul unor mese rotunde probleme strategice pentru România, în domeniul nanoștiinței.
În acest an, SNN a fost deschis de către domnul acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedintele Academiei Române, şi a cuprins o serie de prezentări ale unor proiecte europene, ale unor infrastructuri de cercetare - unele realizate prin proiecte din fonduri structurale, utilizate în proiecte europene - sau referitoare la colaborarea în proiecte de tip ERANET, cum a fost cazul prezentării UEFISCDI. Prezentările au fost de la institutele naţionale INCD-FM, IMNR, ICECHIM, IMT- Bucureşti şi Institutele Academiei Roamne „Petru Poni” şi „Ilie Murgulescu” sau de la Academia Română (acad. Dan Dascălu).
Menţionăm participările doamnei Ana Maria Grigore, de la Comisia Europeană, cu lucrarea „A European approach to Industrial Research Infrastructures: facilitating the cooperation between research and industry” şi a domnului acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, care a prezentat proiectul H2020- Twinning pe care îl coordonează: „Promoting smart specialization by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications (NanoMedTwin)”, care s-au bucurat de un interes deosebit.
Lucrările seminarului au pus în evidenţă câteva dintre infrastructurile din ţară, dotate cu echipamente moderne, capabile să dezvolte domeniul nanoștiintei şi implicarea acestora şi a cercetătorilor români în proiecte europene H2020.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite