Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Un vehicul academic pentru ideile din industria auto: Congresul internațional AMMA

12 Decembrie 2018Mobilitatea ideilor, lucrurilor și oamenilor caracterizează societatea contemporană, fiind unul din elementele principale ale dezvoltării viitoare a societății umane, iar industria auto facilitează această direcție. În această idee, la Cluj-Napoca s-a desfășurat recent o manifestare științifică de renume, Congresul Internațional „AMMA2018 - Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative solutions”, organizat de Societatea Inginerilor de Automobile din România, coorganizator fiind SAE (Society of Automotive Engineers), sub înaltul patronaj al FISITA (The International Federation of Automotive Engineers Societies). Gazda Congresului a fost Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, unul din polurile de excelență în cercetarea aplicativă și fundamentală în domeniul industriei auto, ce se bucură de recunoaștere pe plan național și internațional.

Ideile momentului

Cu ocazia desfășurării Congresului AMMA2018 s-au dezbatut o serie de idei fierbinți pe plan internațional. Prima idee desprinsă este cea legată de propulsia electrică „cu motor electric și cu baterie pentru înmagazinarea energiei electrice la bord, fără emisii poluante, fără zgomot”. În acest caz, motoarele electrice moderne ar putea fi integrate direct în roțile automobilului (așa cum Ferdinand Porsche susținuse încă din 1900, când, la Expoziția Universală de la Paris, a prezentat automobilul inventat de el). Astfel dispar punțiile față și spate și putem parca lateral fără nicio problemă! Rămâne problema frânelor... Rămâne problema climatizării... Rămâne problema autonomiei... Rămâne problema asigurării curentului necesar... Cum producem acest curent? În China 78% din energia electrică se produce din cărbune, în Franța 76,5 din energie electrică e produsă din energie nucleară, în Germania 43,6% din cărbune și 15,9% din energie nucleară, în Norvegia 98,5% din energie se produce din apă, dar și numărul de automobile este redus... Rămâne problema cantităților imense de emisii care se generează la fabricarea bateriilor electrice. Producția unei singure baterii pentru un Tesla S generează o emisie de 17 tone de dioxid de carbon, ceea ce corespunde emisiei unui automobil cu motor Diesel care consumă în medie 7 litri de motorină la suta de kilometri, de-a lungul a 100.000 de kilometri, adică a 4-5 ani de folosință! Rămâne problema rețelelor electrice... Pentru marile orașe ale viitorului automobilul electric este soluția, în rest propulsia hibridă bazată pe motorul cu ardere internă și pe cel electric...
A doua idee desprinsă este legată de automobilele autonome, inteligente. Au fost dezbătute aspectele tehnice și legislative ale principalelor sisteme avansate de asistare a conducătorului auto (Advanced driver-assistance systems) și au fost enunțate prognoze privind dezvoltarea și introducerea în exploatare a autovehiculelor autonome cu nivel de automatizare 4 și 5. Rămâne însă problema eventualelor perturbații provenite din exterior sau prin interacțiunea diferitelor sisteme ale automobilului… Rămâne întrebarea: ce se întâmplă cu oamenii ca urmare a miilor de bombardamente cu semnale electromagnetice la care sunt supuși în timp ce conduc sau în timp ce sunt pietoni? Rămâne problema hackeri-lor care pot activa și schimba funcțiile unui automobil…
O a treia idee o reprezintă cea a vehiculelor verzi. Temele principale abordate în această secțiune au fost legate de posibilitățile de înlocuire a motorinei cu biodiesel fabricat din uleiuri necomestibile sau cu amestecuri de biocombustibili și motorină. Aceste soluții pot înlocui combustibilii fosili, neregenerabili cu unii reînnoibili, prietenoși cu mediul și care au ciclul de carbon neutru.
O temă care a stârnit mult interes este cea de asigurare a siguranței rutiere pentru reducerea numărului de accidente de circulație și pentru reducerea efectelor eventualelor accidente.
Rezolvarea problemelor de trafic rutier a reprezentat o altă idee, mai ales în condițiile blocajelor tot mai mari și mai dese ca urmare a numărului în creștere de automobile.

Obiective strategice

Industria auto trece prin transformări profunde, poate cele mai importante schimbări de la inventarea automobilului: propulsia electrică și conducerea automată. Economia clujeană, precum și cea națională trebuie și pot să profite de provocările actuale ale industriei auto, atât în dezvoltarea de software pentru vehicule electrice și autonome, cât și în dezvoltarea senzorilor și a testării noilor generații de autovehicule.
Conectându-se la provocările actuale, Congresul AMMA2018 şi-a propus câteva obiective ambițioase, dintre care putem aminti: dezvoltarea socială și urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului de cercetare clujean; încurajarea și sprijinirea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale; stimularea dezvoltării regiunii de nord-vest prin aplicarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor prezentate în cadrul Congresului; impactul asupra industriei și cercetării locale; dezvoltarea cadrului necesar formării unor resurse umane performante, care să promoveze cercetări de vârf în domenii de importanță strategică a cercetării românești și europene.

Pe drumul realizării obiectivelor de mai sus se remarcă:
♦ Colaborarea UTC-N cu Primăria Cluj pentru introducerea în circulație a autobuzelor electrice în municipiul Cluj-Napoca, colaborarea pe tema autovehiculelor autonome între UTC-N și universități din UE în cadrul unui program CEPUS, colaborarea UTC-N cu Universitatea Tehnică din Budapesta (obiectivul dezvoltarea socială și urbană);
♦ Dezvoltarea programului de masterat „Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor”, program de studii dezvoltat în parteneriat cu compania Porsche Engineering, și a programului de masterat „Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor”, program de studii dezvoltat în parteneriat cu compania S.C. Robert Bosch SRL, pentru adaptarea continuă a învățământului superior românesc la cerințele și standardele pieței muncii din România (obiectivul sprijinirea dezvoltării sectorului de cercetare clujean);
♦ Acordarea de burse de excelență pentru un număr important de studenți de la cele două programe de masterat, susținerea studenților masteranzi la concursuri, congrese și conferințe studențești naționale și internaționale (obiectivul încurajarea și sprijinirea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale);
♦ Organizarea și participarea la evenimente și manifestări științifice și de perfecționare a cadrelor didactice care activează în cadrul fiecăruia din cele două Programe de master menționate anterior (obiectivul dezvoltarea cadrului necesar formării unor resurse umane performante);
♦ Susținerea activităților de cercetare, practică și/sau internship în cadrul Porsche Engineering și al Bosch SRL (obiectivul dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale).

Eveniment „die erste klasse”
Congresul „AMMA2018”, ajuns la a patra ediție, a avut ca scop reunirea cercetătorilor cu lucrări științifice, invenții și idei noi în domeniile auto, mediu și transport, în cadrul unui program științific de foarte bună calitate. Evenimentul a oferit oportunitatea de a descoperi ultimele evoluții tehnice în domeniul industriei autovehiculelor, de a participa la expoziţii, la workshop-uri, de a prezenta și a publica lucrări științifice în domeniu și, nu în ultimul rând, a permis studenților să participe la două concursuri studențești în domeniul dinamicii autovehiculelor și în cel al proiectării asistate de calculator.
Secțiunile Congresului, la care au asistat cei peste 300 de participanţi din toate colţurile lumii (Austria, Belgia, Franța, Grecia, India, Italy, Korea, Turcia, Ungaria, SUA), au fost: Advanced engineering, software and simulation; Green vehicle solutions; Hybrid and electric vehicles; Manufacturing technologies and materials; Powertrain and propulsion; Road safety, traffic management and transportation engineering.
În plenul Congresului s-au prezentat patru lucrări extrem de interesante și cu mare impact: Automated driving and electromobility – Oliver Schatz (Senior Vice President Technical, Robert Bosch KFT), Future mobility - Dirk Lappe (Managing Director, Porsche Engineering Group GmbH), The future automobiles new roles and structures - prof. dr. ing. Cornel Stan (Fellow of SAE International, President of the Scientific Committee AMMA 2018), Smart mobility - Dragoş Nedelea (Business Development Manager, Telekom România).
Expunerile de tip Keynote Presentations au reușit să mobilizeze audiența: Flash-Boiling Fuel Injection for IC Engines: Principles, Challenges and Limitations - Eran Sher (Technion, Israel Institute of Technology, Israel), Some Remarks on the Electrification of the Powertrain - Hans-Christian Reuss (University of Stuttgart, Germania), Looking Towards the Future - Christopher Depcik (University of Kansas, USA).
Pe perioada congresului s-au desfășurat și patru Workshop-uri: Automated driving: how sensors data „meet” the steering systems, Connected industry 4.0 In Bosch plant Cluj, Electric vehicle range prediction using Artificial Intelligence, Smart Romania: The country of the learning communities.
În cuvântul de deschidere, președintele Congresului, prof. dr. ing. Nicolae Burnete, sublinia: „Un congres este o reuniune a familiei în care se dezbat probleme majore de ordin științific, iar acum, în an centenar, se reunește la Cluj, marea și frumoasă familie a automobiliştilor! The International Congress of Automotive and Transport Engineering este o manifestare majoră pentru specialiștii din domeniu, acest congres reprezentând forumul în care are loc promovarea cercetărilor de vârf din țară și străinătate. Se pun astfel în valoare rezultatele cercetărilor în domeniile auto și transport, cu impact asupra posibilităților de dezvoltare a economiei locale și naţionale, respectiv a creşterii ponderii produselor economiei naţionale pe pieţele internaţionale.”
AMMA 2018, un congres catalogat de marea masă de participanți ca fiind „die erste klasse”, a reușit să reunească la Cluj ideile şi energiile valoroase ale comunității auto.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite