Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Priorități pentru creșterea competitivității naționale și europene: Formarea comunității cercetătorilor și antreprenorilor dedicați nanotehnologiilor și materialelor avansate

20 Martie 2019La nivel european, nanotehnologiile și materialele avansate reprezintă tehnologii generice esențiale, fiind arii în care se utilizează intensiv cercetarea, dezvoltarea și inovarea. În regiunea București-Ilfov, dar și la nivel național, se prefigurează folosirea acestora cu preponderență în medicină generală și medicină dentară, în domeniul plantelor medicinale și aromatice, în inginerie, automotive, electronică, construcții și chiar și în domeniul patrimoniului cultural. Pentru a contribui la crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea de proiecte comune de inovare în domeniul nanomaterialelor, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Politehnica din București și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) implementează proiectul NMP-REG, finanțat prin programul Interreg Europe, în cadrul căruia vor pune bazele unei comunități dedicată cercetătorilor și antreprenorilor aflați în căutarea de noi oportunități de colaborare.Prezentarea aplicabilității nanotehnologiilor și materialelor avansate în industrie și dezbaterea unor viitoare oportunități de colaboare au reprezentant subiectele principale ale workshop-ului „Transforming Manufacturing through Nanomaterials and Nanotechnologies”, eveniment organizat de Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Politehnica din București (SIM-UPB) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în cadrul proiectui de cooperare interregională finanțat prin programul Interreg Europe, intitulat „NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing”.
Practic, această întâlnire a marcat finalul primei etape de implementare a proiectului și a reprezentat un prilej de prezentare a acțiunilor care pot fi întreprinse în următorii doi ani, pentru creșterea gradului de cooperare în vederea dezvoltării de noi proiecte colaborative în cadrul instrumentelor de finanțare a inovării, naționale și europene. Nevoia unor astfel de întâlniri răspunde provocărilor legate de intensitatea redusă a colaborării dintre mediul academic, de cercetare și mediul de afaceri, precum și de necesitatea creșterii vizibilității rezultatelor cercetării și dezvoltării din domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor.

Aplicabilitatea și beneficiile nanotehnologiilor și nanomaterialelor
Evenimentul a oferit ocazia reprezen-tanților mediului de cercetare și celor din sectorul privat să discute despre domeniile în care nanotehnologiile și materialele avansate pot avea aplicabilitate și despre cum acestea pot fi integrate în industrie.
Vorbind în cadrul întâlnirii, profesorul Iulian Antoniac, reprezentant regional al proiectului NMP și prodecan al facultății SIM-UPB, a declarat: „Nanotehnologiile și materialele avansate au o aplicabilitate extinsă. În România, observăm că, în domeniul medical, în specializări precum chirurgia ortopedică, neurochirurgia, chirurgia cardiovasculară, stomatologia, materialele avansate și nanotehnologiile sunt utilizate din ce în ce mai mult. Totuși, deși ne putem mândri cu rezultate deosebite obținute în cercetare și inovare, translația rezultatelor cercetării în mediul industrial - pentru execuția de dispozitive medicale utilizabile de către medicii din spitalele din România pentru tratamentul pacienților - este încă dificilă. Membrii echipei proiectului NMP-REG speră ca prin dezvoltarea relațiilor de colaborare, atât la nivel național, dar și internațional, să reușim să creăm și în România o masă critică de resurse umane și materiale care să permită dezvoltarea unor produse noi, care integrează nanotehnologii și materiale avansate, cum ar fi metalele biodegradabile, ceramicele bioactive sau materialele polimerice cu memoria formei”.
Doamna Anca Daniela Raiciu a luat cuvântul în cadrul întâlnirii din partea companiei Hofigal, prezentând perspectiva materialelor noi și nanomaterialelor în domeniului plantelor medicinale și aromatice. În cadrul laboratorului de cercetare al companiei există un interes sporit pentru creșterea activității în zona de nanotehnologie și materiale noi, având în vedere pontențialul acestora pentru inovare.
Arcadie Sobetskii, reprezentantul MGM Construct, una dintre companiile prezente la întâlnire, a menționat două mari provocări pentru IMM-urile care participă la dezvoltarea de proiecte de cercetare, desprinse din propria experiență: întârzieri majore în rambursarea cheltuielilor pentru proiectele dezvoltate în cadrul programelor operaționale, respectiv credibilitatea scăzută a organizațiilor și companiilor românești, ceea ce exercită un impact negativ asupra șanselor acestora de a fi incluse în parteneriate internaționale.Urmărind atât domeniile de aplicare, cât și finanțarea nanotehnologiilor la nivel european, doamna Eniko Volceanov, profesor asociat la Universitatea Politehnica din București și expert evaluator în cadrul Orizont 2020 pentru domeniul nanotehnologiilor, a evidențiat că, la nivel european, propunerile depuse în cadrul programului European Orizont 2020, în domeniul nanotehnologiilor, materialelor avansate și biotehnologiilor, trebuie să contribuie la promovarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul reglementării biomaterialelor și a dispozitivelor medicale, prin dezvoltarea și validarea cunoștințelor de reglementare bazate pe știință și standardizarea instrumentelor și metodelor inovatoare.

NANO4MANU: cadru viitor de cooperare în domeniul nanotehnologiilor și materialelor avansate
În proiectul NMP-REG, pe baza schimbului de experiență din cadrul consorțiului format din organizații din Italia, Belgia, Germania, Portugalia și România, partenerii români (UPB-SIM și UEFISCDI) au dezvoltat un plan de acțiune care urmărește să îmbunătățească cooperarea dintre industrie și mediul de cercetare. Astfel, în următorii doi ani, aceștia vor pune bazele, alături de părțile interesate la nivel regional și național, unei comunități care să reunească actori de inovare din domeniile nanotehnologiilor și materialelor avansate, atât din cercetare, cât și din sectorul privat. Comunitatea se va reuni în jurul unei platforme, denumită NANO4MANU, care va fi dezvoltată până la finalul anului 2019, devenind parte din infrastructura Facultății de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Politehnica din București (SIM-UPB). Platforma NANO4MANU va deveni o parte integrantă a strategiei de dezvoltare și promovare a Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, în dorința de a face opinia publică să conștientizeze rolul important al inginerilor specialiști în Ingineria Materialelor pentru toate domeniile industriale de vârf. Foarte important de menționat aici este faptul că o astfel de inițiativă este unică atât la nivelul regiunii București-Ilfov, cât și la nivel național, adaptând lecțiile învățate în cadrul NMP-REG la specificul local și răspunzând, totodată, nevoilor subliniate de stakeholderii regionali în cadrul consultărilor regionale realizate semestrial în perioada aprilie 2016 - martie 2019.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite