Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Fundamentul cunoașterii Mării Negre

24 Mai 2019Conferinţa SUST-BLACK reprezintă finalul procesului de constituire şi cadrul oficial de lansare a Agendei Strategice pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră. Am analizat importanța Agendei ştiinţifice pentru Marea Negra împreună cu dr. Adrian Stănică, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geo-ecologie Marină - GeoEcoMar.

Care sunt principalele elemente de unicitate, complexitate şi atractivitate ale Mării Negre care determină UE să acorde susţinere crescută pentru efectuarea de studii în această zonă, cu implicarea majorităţii statelor europene?

Vorbim pe de o parte despre caracterul unic al Mării Negre. Atât din punct de vedere al evoluției sale geologice, a compoziției sale din punct de vedere biologic, dar și abiotic, Marea Neagră este cu totul specială. Să nu uităm și faptul că Marea Neagră primește apele unor fluvii imense, ale căror bazine hidrografice sunt mult mai extinse decât marea însăși. Din alt punct de vedere – Uniunea Europeană are deja strategii de cercetare și inovare pentru fiecare bazin marin care o înconjoară. Marea Neagră rămăsese singurul bazin marin care nu avea o strategie dedicată. Până acum.

Cui aparţine iniţiativa formării unei agende ştiinţifice, cine sunt entităţile implicate în realizarea sa, care este istoria constituirii ei, şi, mai important, cine va materializa direcţiile de acţiune prevăzute în cadrul acestui document?
Cunoaștem foarte puține despre compoziție, dinamica și evoluția Mării Negre. Trebuie să înțelegem mult mai bine toate procesele și mecanismele care o guvernează. Să înțelegem care sunt resursele mării, cum le putem folosi fără să afectăm definitive calitatea mediului marin. De aceea trebuie să avem o strategie. Să identificăm direcțiile fundamentale, prioritățile și pașii pe care trebuie să îi urmăm. Trebuie să avem un plan pe care apoi să îl aplicăm. Agenda prezintă exact aceste direcții pe care trebuie să le urmăm ca să ne atingem scopul.
Inițiativa aparține unui grup de cercetători din statele riverane, a unor experți din alte state – cu experiență recunoscută, guvernelor și mai ales Comisiei Europene, care și-a dorit să găsească o echipă de voluntari care să colaboreze pentru stabilirea acestei agende.
Agenda va fi pusă în practică de către către comunitatea științifică, alături de principalii utilizatori, fie din mediul privat, fie dintre autoritățile locale sau centrale.

Care sunt cele patru mari direcţii de acţiune pe linie ştiinţifică gândite să asigure dezvoltarea durabilă a Mării Negre?
Cele patru mari axe ale Agendei Strategice conțin răspunsuri la întrebările fundamentale.
Ce trebuie să studiem ca să înțelegem și să cunoaștem Marea Neagră – cercetare fundamentală interdisciplinară.
Cum putem folosi cunoștiințele obținute ca să putem promova dezvoltarea economică socială – cercetare aplicată, dezvoltare și inovare.
De ce avem nevoie pentru a obține în timp real informații detaliate privind starea mării, cum putem afla mai multe despre Marea Neagră – dezvoltarea unui sistem de infrastructuri de cercetare și de monitorizare a mediului marin, folosind marile oportunități oferite de către Uniunea Europeană și comunitatea globală în prezent.
Cine va beneficia de aceste proiecte care vor fi dezvoltate prin Agenda Strategică, cine le va transpune în realitate – educarea viitoarelor generații de cercetători, profesioniști și locuitori ai coastelor Mării Negre.

Cât de mult va ajuta proiectul pan-european DANUBIUS-RI, condus de GeoEcoMar, dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice la nivel european şi concretizarea Agendei ştiinţifice?

DANUBIUS-RI este o infrastructură de cercetare distribuită, dedicată studierii interdisciplinare a sistemelor fluviu – mare – de importanță globală. DANUBIUS-RI s-a născut sub coordonare românească în sistemul Dunăre – Deltă – Marea Neagră și a crescut până la extinderea studierii oricărui sistem fluviu – mare din lume. DANUBIUS-RI crește într-un grup de experți din numeroase state europene, care îşi aduc în comun experiența și facilitățile spre beneficiul locuitorilor din sistemele fluviu – mare. Iar pentru comunitățile din jurul Mării Negre acest lucru este crucial. Numeroase probleme vor putea fi rezolvate atunci când DANUBIUS-RI va deveni operațional, pentru că și numeroase surse ale unor probleme sunt de fapt în amonte.

În ce măsură lansarea Agendei Strategice a Mării Negre va determina Comisia Europeană să dezvolte o linie de cercetare specifică şi competiţii de proiecte dedicate Mării Negre în Horizon Europe sau în alte programe strategice ale UE?
Comisia Europeană, prin Directoratul său de Cercetare și Inovare, a anunțat deja că va lansa în ultimul an al programului cadru Horizon 2020 o competiție dedicată Mării Negre, pe baza Agendei Strategice. Competiția are anunțată și o finanțare de 18 milioane de euro.

Cât de mult ajută lucrul în comun şi cooperarea extinsă la nivel european în raport cu varianta cercetării fragmentate, susţinută separat de România sau de fiecare ţară cu acces la Marea Neagră?
Științele mării sunt deosebit de costisitoare. Și procesele marine nu au frontiere politice. De aceea lucrul în comun este crucial pentru a putea fi eficienți și pentru a putea acoperi mai multe domenii în mai multe locuri. Lucrul în echipe internaționale duce la obținerea unor rezultate mult mai complexe, care nu ar fi fost obținute altfel.

Ministrul Nicolae Hurduc declara cu ocazia Conferinței SUST-BLACK că studiul Mării Negre va deveni o direcţie prioritară a MCI și a Guvernului României. Cât de importantă este din această perspectivă gândirea şi lansarea unei competiţii naţionale de proiecte dedicate studiului Mării Negre?

Agenda Strategică de Cercetare – Inovare nu poate fi transpusă în practică fără programe dedicate la nivel național, programe armonizate cu agenda. Sper că viitorul program național de cercetare-inovare să conțină și un program dedicat Mării Negre. Cunoașterea și fructificarea Mării Negre sunt atât de vaste încât solicită cercetări și colaborări în toate domeniile, plecând de la științele vieții și cele naturale la toate domeniile inginerești, precum și la studiile de economie și de științe sociale.

Agendă Strategică va fi urmată de lansarea Agendei Maritime Comune, document ce va fi lansat și aprobat tot la București, în mai puțin de o lună, în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Ce va aduce nou această Agendă, prin ce diferă de cea lansată cu ocazia SUST-BLACK?

Agenda Maritimă Comună stabilește un program cadru pentru colaborarea la Marea Neagră cu scopul dezvoltării Economiei Albastre la nivelul întregului bazin. Această agendă nu poate fi pusă în practică fără cunoașterea mării. Agenda Strategică de Cercetare este cea care aduce cunoașterea.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite