Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

CONNECTOR 2019: Acești oameni dedicați și metodele lor non-formale

20 Iunie 2019Cea de a cincea ediție CONNECTOR – cel mai mare eveniment dedicat educației non-formale din România, organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) – a reunit la sfârșitul lunii iunie, la București, 100 de participanți din 16 țări, inclusiv România, care au participat la șapte ateliere interactive.„De fiecare dată e altfel. Nu doar pentru că vii la un alt atelier, dar atmosfera pe care o creează oamenii e altfel. CONNECTOR asta face: te surprinde“
. Declarația „la cald“ îi aparține lui Vito, un voluntar din Spania, venit pentru a două oară în România pentru a participa la evenimentul organizat de către ANPCDEFP.
Ce l-a făcut să revină? „Faptul că, timp de patru zile, CONNECTOR îți oferă oportunitatea de a participa la ateliere în care afli cum poți să schimbi viitorul. Al elevilor, tinerilor și adulților, al tuturor celor care sunt expuși la efectele educației non-formale“.
Anul acesta, cea de a cincea ediție a CONNECTOR a inclus șapte ateliere, în cadrul cărora au fost prezentate și experimentate o serie de abordări complementare, atât de necesare sistemului de învățământ din România:

• Storytelling

Arta de a spune povești este una dintre cele mai populare metode de educație non-formală utilizate pentru facilitarea învățării. Metoda are ca punct central povestea, dar și interacțiunea dintre povestitor și public, traseul narativ având rolul de a introduce ascultătorii într-un context nou și de a-i ajuta să descopere experiențe abordate dintr-o perspectivă diferită. Prin Storytelling, atât naratorii, cât și auditoriul își dezvoltă creativitatea și se familiarizează cu utilizarea instrumentelor gândirii critice, îmbunătățindu-și capacitatea de a reacționa la situații noi. În cadrul atelierului, participanții dobândesc cunoștințe despre tehnicile de povestire, aplicarea acestora în diferite contexte de lucru, abilitatea de a aplica structura de poveste în procesele de predare, precum și despre modalitățile prin care povestirea poate fi utilizată ca un instrument de creștere a coeziunii grupului.

• Photovoice

„O imagine valorează cât o mie de cunvinte.“ Photovoice este o formă de comunicare vizuală menită să faciliteze sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie asupra nevoilor cu care se confruntă grupurile defavorizate, comunitățile marginalizate și categoriile sociale vulnerabile. Metoda îmbină principiile fotografiei participative și narative, permițând identificarea valorilor unui grup și conștientizarea problemelor, așteptărilor și dorințelor membrilor acestuia. În cadrul atelierului, participanții încep prin a analiza și dezbate o serie de probleme sociale actuale pentru ca, apoi, să se deplaseze în grupuri mai mici „pe teren“ pentru a imortaliza scene reale care să îi ajute să ilustreze subiectele abordate. Imaginile și mesajele finale sunt alese de către participanți, iar selecția este promovată public prin mai multe metode – expoziții, social media, galerii foto online etc. – pentru a servi ca suport vizual campaniilor menite să aducă în prim-plan problema abordată.

• GamE:Education
Metodele de Game-Based Learning (GBL) și-au demonstrat succesul atât în îmbunătățirea proceselor de predare, cât și a celor de învățare, iar conceptul de Gamification este adoptat pe scară din ce în ce mai largă pe piața muncii. Atelierul GamE:Education reprezintă o introducere în proiectarea și designul jocurilor educaționale, facilitând înțelegerea modului în care oamenii pot învăța și înțelege lumea cu ajutorul jocurilor și cum pot aplica informațiile acumulate în rezolvarea problemelor din viața reală. În cadrul atelierului, participanții își dezvolta competențele și abilitățile în dezvoltarea și proiectarea materialelor educaționale și modalitățile prin care jocurile pot fi adaptate atât nevoilor specifice ale jucătorilor, cât și obiectivelor de învățare, abordările teoretice fiind completate prin aplicații practice și analize.

• TheatrE:Education
Tehnicile de teatru clasic și neconvențional sunt utilizate în educația non-formală pentru a dezvolta capacitatea de exprimare și creativitatea protagoniștilor în relația cu publicul, care participă efectiv la crearea spectacolului în sine, precum și în sensibilizarea opiniei publice pentru semnalarea unor probleme sociale, de mediu etc. Metoda se axează pe adaptarea spontană la situații reale sau imaginare, personajele putându-se manifesta liber prin expunerea propriilor abordări vizavi de temele propuse, și ajută la îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă. Atelierul TheatrE:Education are rolul de a familiariza participanții cu jocurile și exercițiile teatrale (respirație, improvizație, limbaj și mișcare a corpului, lectură creativă, pronunție și intonație, vorbire publică, tehnici de teatru de păpuși etc.), precum și cu modalitățile practice de utilizare a acestora în scop pedagogic și formator.

• Learning from/with/about the city

Mediul construit ne inconjoară pretutindeni și influențează viața de zi cu zi, emoțiile și aptitudinile noastre sociale, percepția pe care o avem asupra lumii. Pe de altă parte, mediul construit este rezultatul interacțiunilor dintre oameni și al interacțiunilor oamenilor cu mediul natural. Metodele utilizate în cadrul atelierului Learning from/with/about the city sunt menite să sporească gradul de conștientizare cu privire la toate aceste conexiuni și al conceptului de spațiu public ca rezultat al valorilor comune și a cooperării între toți factorii implicați. În cadrul atelierului sunt dezvoltate abilitățile de intervievare și ascultare, reprezentarea vizuală a ideilor, lucrul în echipe pentru a găsi idei comune, identificarea principalelor emoții și a legăturilor dintre ele și mediul construit, metodele folosite fiind experiența directă, analiza și conceptualizarea experienței, valorificarea feedback-ului din spațiul public.

• Graphic Facilitation and other Harvesting Methods
Rolul facilitatorilor în educația non-formală nu se rezumă doar la a pune în practică metodele în sine, ci și la sprijinirea grupurilor cu care lucrează în procesul de învățare, împărtășirea experiențelor, luarea deciziilor, dezvoltarea proiectelor, colaborare pentru inovare, co-creare de soluții etc. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul instrumentelor grafice, care ajută grupurile să se concentreze pe ceea ce este cu adevărat important. Atelierul Graphic Facilitation and other Harvesting Methods inițiază participanții în metode de dezvoltare a gândirii vizuale, fără a fi necesare abilități avansate de desen, înțelegere și practică a diferitelor niveluri de ascultare, luarea de note, lucrul cu grupul ca un ecosistem de învățare, utilizarea spațiului fizic pentru a facilita dialogul și colaborarea. Cu ajutorul acestor instrumente, facilitatorii pot extrage, sintetiza și rafina rezultatele, asigurându-le vizibilitatea necesară creșterii eficienței lucrului în echipă.

• Visual Communication and Media Production
Într-o societate supra-conectată, însușirea abilităților de comunicare vizuală reprezintă un element important al educației non-formale. Artele vizuale contribuie la stimularea auto-reflecției și gândirii critice, dezvoltă creativitatea și sensibilitatea personală, coeziunea socială prin muncă colectivă, încurajează toleranța și apărarea valorilor comune și facilitează exprimarea cetățenilor. Scopul atelierului de Visual Communication and Media Production este de a oferi cunoștințe teoretice despre educație prin arte vizuale, expertiză tehnică și practică în domeniul video și fotografie, precum și metode colective de lucru, management de proiect, instrumente de comunicare și diseminare etc. În cadrul atelierului sunt utilizate instrumente care nu necesită investiții financiare sau un nivel ridicat de expertiză în domeniul media și care pot fi învățate și utilizate în școli, ONG-uri, inițiative ale tineretului în timpul proceselor de invătare.

O alternativă de succes la educația formală
Învățarea prin exercițiu și experiment ajută atât copiii și tinerii, dar și adulții să-și dezvolte competențe, abilități și atitudini insuficient dezvoltate în cadrul învățământului formal. Capacitatea de a vorbi în public, de a asculta și de a integra puncte de vedere diferite, de a le analiza critic, modalitatea de a experimenta modul în care poți învăța folosindu-ți toate simțurile, mijloacele prin care îți poți dezvolta capacitatea de reacție pozitivă la orice fel de stimuli externi, educația vizuală și multe altele nu se învață la școală, dar pot fi experimentate și conștientizate de copii și de adulți prin metodele de învățare non-formală. Metode care pot fi deprinse, experimentate și aprofundate prin intermediul atelierelor organizate în cadrul evenimentului CONNECTOR, special concepute astfel încât să poată fi multiplicate și transferate cu ușurință.
ANPCDEFP promoveaza și susține, de peste 20 de ani, adoptarea și extinderea acestui mod de dezvoltare personală și profesională prin programele educaționale ale Uniunii Europene. Practic, în prezent, prin Programul Erasmus+ și prin Corpul European de Solidaritate sunt finanțate proiecte de educație non-formală implementate de ONG-uri, școli și universități care promovează învățarea de orice tip, oriunde și prin orice fel de metode și mijloace. Această alternativă la educația formală a demonstrat, în timp, rezultate foarte bune în integrarea categoriilor de tineri și adulți cu oportunități reduse sau cu acces limitat la educație.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite