Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Internaționalizarea USAMV București - un edificiu solid, dezvoltat prioritar

30 Iulie 2019Cu o tradiție de aproape 170 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului și cercetării științifice în domeniul agronomic și al medicinii vete-rinare, punând accentul pe dezvoltare profesională, interdisciplinaritate și internaționalizare. Dimensiunea și vocația internațională a Universității au fost consolidate prioritar în ultimii ani, USAMV București reușind să se afirme în mod deosebit cu oca-zia exercitării României a Președinției Consiliului UE, perioadă în care a fost în prim-planul organizării unor evenimente și acțiuni de talie mondială. Edificiul internaționalizării uneia dintre cele mai prestigioase universități din România se îmbogățește constant prin noi investiții și dezvoltări strategice, rectorul Sorin Mihai Cîmpeanu, beneficiar al unei viziuni extinse - în calitate de președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) și președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR) – facilitând materializarea și reușita procesului de integrare europeană și globală.România a încheiat cu succes perioada de exercitare a Preşedinţiei Consiliului UE. Cum s-a conectat USAMV Bucureşti la oportunităţile oferite de vizibilitatea şi deschiderea internaţională deosebite de care ţara noastră s-a bucurat în prima jumătate a acestui an? În ce fel a contribuit universitatea la succesul acestui act de guvernanţă asigurat de România?

Într-adevăr, ne bucurăm să putem spune că România a încheiat cu succes perioada de exercitare a Președinției Consiliului UE. În ceea ce privește Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, putem afirma că aceasta a fost un participant activ în punerea în practică a mai multor acțiuni derulate în această perioadă, fie prin reprezentanți, fie direct, prin evenimentele științifice și profesionale, prin atelierele, reuniunile și vizitele de lucru desfășurate în Universitate în acest context.
Un prim eveniment la care USAMV București și-a adus contribuția alături de organizatorii principali - MEN, SNSPA și CNR - a fost cea de-a 7-a Conferință a Miniștrilor Educației din Asia și Europa (7th ASEM Education Ministers Meeting/ ASEMME7), eveniment de anvergură mondială în domeniul educației, care a reunit la București miniștrii Educației și rectorii universităților din Europa și Asia, precum și reprezentanții asociațiilor internaționale ale studenților.
Un alt eveniment important la care USAMV București a contribuit s-a desfășurat tot în contextul exercitării Președinției Consiliului UE, întâlnirea 17+1 a miniștrilor Educației din țările Europei Centrale și Orientale + China, eveniment ce a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara.
În perioada 18 – 21 iunie, USAMV București a organizat prin intermediul Ministerului Educației Naționale (MEN), cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) și al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, cea de-a patra ediție a „Inițiativei pentru dezvoltarea digitală în spațiul universitar francofon” (IDNEUF 4). Această ediție IDNEUF 4 a reunit 3 evenimente:
• 18-19 iunie 2019: Prima ediție a Forumului digital din spațiul universitar francofon, unde USAMV București a fost gazdă. La acest eveniment au luat parte reprezentanți ai universităților membre ale Agenției Universitare a Francofoniei alături de parteneri și furnizori de soluții educaționale în format digital. Întâlnirea a prilejuit discuții pe tema digitalizării învățământului superior și a inovațiilor tehnico-pedagogice, oferind cadrul propice pentru un schimb edificator de bune practici.
• 20 iunie 2019: A doua Conferință pentru finanțare în spațiul universitar francofon (2eme Conference des bailleurs de fonds pour le financement du numerique sur l espace universitaire francophone), organizată la Palatul Parlamentului.
• 21 iunie 2019: A patra Conferință a Miniștrilor pentru învățământul superior din țările francofone (4eme Conference des ministres francophones de l enseignement superieur), desfășurată la Palatul Parlamentului.
Prin această întâlnire s-a continuat inițiativa țărilor reunite pentru prima dată la Paris (2015), apoi la Bamako (2016) și la Marrakech (2018), pentru dezvoltarea tehnologiei digitale în spațiul universitar francofon și finanțării acesteia, ediția de la București reunind miniștri, delegații ministeriale și experți din 40 de țări francofone, înalți reprezentanți ai Organizației Internaționale a Francofoniei, Adunării Parlamentare a Francofoniei, Agenției Universitare a Francofoniei și ai altor organizații internaționale francofone, în total peste 200 de participanți. Succesul evenimentului a fost demonstrat prin adoptarea unei rezoluții de referință pentru învățământul superior - Declarația de la București.
Un alt eveniment la care USAMV București a participat activ a fost Conferința „Viitorul Europei – perspective și evoluții în educație”, organizată în perioada 8-10 mai, în marja Summit-ului de la Sibiu.

Reprezentând o prestigioasă universitate românească, USAMV București, dar şi CNR şi AUF, în calitate de preşedinte, care au fost ideile/mesajele principale pe care aţi reuşit să le transmiteţi în acest an la nivelul comunității academice europene și a decidenților UE?
Pentru că în educație, alături de competență, cheia succesului constă în coerență și consecvență, am susținut calitatea în educație, în cercetarea științifică și în guvernanța universităților, angajabilitatea și consolidarea rolului universităților în dezvoltarea locală și regională, deziderate ce pot fi atinse prin dezvoltarea internaționalizării și a legăturii dintre mediul universitar și cel socio-economic.

Pe linia învăţământului superior și a cercetării științifice, ce evenimente de vârf a organizat USAMV Bucureşti pentru a asigura circulaţia şi schimbul ideilor în spaţiul european şi internațional?
USAMV București a organizat anul acesta cea de-a 8-a ediție a Conferinţei internaţionale „Agriculture for Life, Life for Agriculture”, eveniment la care au participat aproape 1000 de cadre didactice, studenți și cercetători din peste 40 de țări. Un alt eveniment de marcă organizat de USAMV București a fost Conferința Internațională a tinerilor anatomiști Veterinari– YGVA 2019 “United în Veterinary Anatomy by the Danube and Carpathian Land".
La finalul acestui an, vom găzdui cea de-a 10-a ediție a Conferinței Mondiale a Universităților Agronomice și de Științele Vieții - GCHERA (Global Confederation of Higher Education Associations for Agricultural and Life Sciences). Tema ediției de anul acesta va fi „Leadership of Agricultural and Life Science Universities for a Sustainable World “. Obiectivul acestei conferințe este crearea unui cadru de discuții active între liderii de top ai universităților de științe agricole, privind provocările și oportunitățile vitale pentru evoluția agriculturii și a învățământului superior și cercetării agricole. Ca management al schimbării, este necesar ca liderii universităților de profil din întreaga lume să sprijine refocalizarea educației, cercetării, inovării și mobilizării expertizei în domeniul agricol și științelor vieții, pentru a face față provocărilor aferente legate de competitivitate și dezvoltare durabilă.

Cum răspunde universitatea pe care o conduceți nevoilor de dezvoltare sectorială, cum a îmbunătăţit și diversificat oferta educaţională? Ce instrumente aţi consolidat/creat în ultima perioadă pentru atragerea studenţilor străini?
USAMV București cuprinde în structura sa șapte facultăți, care oferă programe de studii de licență în domeniile: agronomie, silvicultură, biologie, horticultură, zootehnie, ingineria produselor alimentare, medicină veterinară, inginerie civilă, ingineria mediului, inginerie și management, inginerie geodezică, biotehnologii, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Oferta educațională pentru anul universitar 2019-2020 a USAMV București cuprinde 30 de programe de studii de licență, dintre care 23 de programe de studii la învățământ cu frecvență, 4 programe de studii de învățământ cu frecvență redusă și 3 programe de studii organizate pentru învățământ la distanță. Există programe de studii de licență cu predare în limba franceză și engleză în cadrul Facultății de Medicină veterinară. Toate programele de studii din oferta educațională aparțin unor domenii prioritare de dezvoltare a României, oferind posibilitatea absolvenților de a se integra pe piața muncii în domeniul pentru care s-au pregătit. Ca noutăți, începând cu acest an universitar, în cadrul Facultății de Îmbunătățiri funciare și ingineria mediului se va desfășura programul de studiu de licență Inginerie și management în construcții, iar în cadrul Facultății de Management și dezvoltare rurală - Managementul afacerilor agricole.
Pentru ciclul doi de pregătire, oferta noastră educațională cuprinde anul acesta 33 de programe de studii de master, dintre care 29 de programe studii la învățământ cu frecvență și 4 programe de master pentru învățământ cu frecvență redusă. Alături de programul de studii de master cu predare în limba engleză Food safety and biosecurity, organizat în cadrul Facultății de Ingineria și gestiunea producțiilor animaliere, anul acesta oferta educațională a USAMV București cuprinde 3 noi programe de master cu predare în limba engleză: Biotehnology and entrepreneurship, în cadrul Facultății de Biotehnologii, Management of rural hospitality și Farm management and agribusiness development - în cadrul Facultății de Management și dezvoltare rurală.
USAMV București este angajată în acțiuni care vizează promovarea dialogului interinstituțional la nivel educațional, parteneriate strategice multilaterale în învățământul superior, participare la târguri internaționale și evenimente de profil, în scopul promovării ofertei educaționale, având încheiate acorduri-cadru de parteneriat, precum și acorduri Erasmus+ pentru mobilitățile studenților și cadrelor didactice. De asemenea, au fost realizate campanii intense de informare cu privire la oportunitățile studenților de a beneficia de mobilitățile de studiu și practică în cadrul programului ERASMUS +.Succesul unei astfel de construcţii este dependent de dezvoltarea bazei materiale. Ce investiţii aţi făcut în această direcţie pentru a transforma USAMV Bucureşti în cel mai modern campus din România, dar şi în direcţia creşterii calității actului didactic, a nivelului de performanţă al laboratoarelor şi centrelor de cercetare?

USAMV București încearcă să ofere studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți. Principala preocupare a universității a fost și este pregătirea viitorilor specialiști în domeniu, prin împărtășirea experienței cadrelor didactice și prin dezvoltarea și prezentarea noilor cercetări și rezultate realizate în stațiunile proprii. Prin intermediul celor 7 facultăți ne asigurăm de faptul că resursa umană, care este cel mai important element în dezvoltare unei națiuni în contextul dinamicii din zilele noastre, este abordată într-un mod integrat, iar pentru acest lucru au fost create mecanisme care să faciliteze accesul studenților la un învățământ superior de calitate. Pentru că agricultura reprezintă una din priorități la nivel mondial, iar pentru a o practica eficient avem nevoie de specialiști foarte bine pregătiți, este nevoie de o abordare integrată, atât pentru pregătirea lor, cât și pentru a face față provocărilor cu care se confruntă omenirea în aceste momente (încalzirea globală, deșertificarea, creșterea demografică etc.).
Pentru a susține atractivitatea programelor de studii existente în oferta educațională, USAMV București deține și dezvoltă o bază materială la standarde europene și oferă studenților condiții adecvate de pregătire în amfiteatre, săli de seminar și laboratoare moderne, precum și posibilitea de a efectua stagii de practică în stațiunile proprii. Pentru modernizarea infrastructurii educaționale, în Facultatea de Horticultură, doar în acest an, USAMV București a obținut, prin competiție în Programul Operaţional Regional, o finanțare de aproape 29 milioane de lei.
Universitatea noastră deține două campusuri (campusul „Agronomie” – Herăstrău și campusul „Medicină Veterinară” – Cotroceni), stațiuni didactice, de cercetare și producție, iar programele de studii de licență, ce se desfășoară în cadrul Facultății de Management și dezvoltare rurală, funcționează și în alte două locații, respectiv Slatina și Călărași. Pe lângă facilitățile oferite pentru formarea profesioanală a studenților, aceștia beneficiază de burse de performanță și burse de mobilitate internațională în cadrul ERASMUS +, facilități de orientare profesională, practică și angajare, Centrul cultural studențesc Ex Terra Aurum, Club Sportiv Agronomia, Școli de vară cu diverse tematici, spații de recreere, un parc Dendrologic, o Gradina Botanică, biblioteci și săli de lectură, etc.Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții universității noastre au posibilitatea de a se angaja după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale, atât datorită condițiilor oferite în sălile de curs, laboratoare, cât și în stațiunile didactice și de cercetare ale universității: Stațiunea Didactică Belciugatele (www.sdbelciugatele.ro) și Stațiunea Didactică și de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură „Pietroasa – Istrița” (https://www.pietroasaveche.ro/).
Pentru că agricultura înseamnă, pe lângă teorie, și practică foarte multă, stațiunile USAMV București au făcut pași importanți în dezvoltarea bazei materiale proprii, pentru a avea dotările necesare, astfel încât stagiile de practică desfășurate aici să le ofere studenților experiența mult-căutată de angajatori.
Stațiunea Didactică Belciugatele - Ferma Moara Domnească, cu o suprafață de 556 de ha, deține o fermă vegetală, o fermă horticolă, un depozit frigorific cu temperatură, umiditate și atmosferă controlate pentru depozitarea fructelor și legumelor (cu o capacitate de 900 de tone), o fermă de bovine, o fermă de palmipede, un sector piscicol, conacul în care a locuit Tolstoi, o cantină și multe alte dependințe moderne dotate pentru instruirea viitorilor specialiști.
Stațiunea Pietroasa are una dintre cele mai renumite podgorii, fiind prima școală de viță de vie din România, iar Ferma Istrița deține cea mai veche pepinieră din România. Aflate la 100 de km de București, având cămin propriu și peste 400 de ha, stagiile de practică realizate aici constituie plus valoarea pe care o dă viața în mijlocul fermei și familiarizarea cu specificul și complexitatea activităților, atât din punct de vedere tehnic, cât și managerial.
La finalul perioadei de studiu, absolvenții USAMV București sunt pregătiți și îndrumați să-și ofere cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite unui angajator, sau să devină ei înșiși antreprenori.
Pentru acest lucru am creat în cadrul universității un Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC, http://consiliere.usamv.ro/). Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferă studenților diverse cursuri de formare, târguri de job-uri, posibilitatea de a se întâlni cu mediul economic din domeniu pentru stagii de practică, internship-uri, pentru ca studenții să aibă posibilitatea familiarizării cu cerințele mediului de afaceri în ceea ce privește condițiile de angajare.
Pentru a realiza o legătură cu mediul economic, CCOC a dezvoltat platforma USAMVJOBS (http://usamvjobs.ro/), unde se găsesc informații relevante (inclusiv CV-ul) despre studenții și absolvenții USAMV București. Prin această platformă, studenții și absolvenții pot vizualiza ofertele de angajare, programele de internship și stagiile de practică oferite de către partenerii universității.
Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale/sociale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții de cazare și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri: „Agronomie” – Herăstrău și „Medicină Veterinară” – Cotroceni, dotate cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică).
Spitalul Universitar veterinar și Biobaza reprezintă cele mai noi investiții realizate la un înalt standard de calitate, integrate campusului Facultății de Medicină Veterinară. Acestea vor fi date în funcțiune până la finele acestui an.
Biobaza include spații destinate atât animalelor de rentă, cât și animalelor de laborator. Există spații dedicate speciilor ecvine, rumegătoare, suine și carnivore, precum și incinte în care sunt amplasate cuști speciale pentru adăpostirea păsărilor și rozătoarelor, broaștelor (patru bazine a 1000 litri). Biobaza deține un laborator, o sală de sterilizare, o sală de chirurgie și o cameră de recuperare, asigurând condițiile necesare diagnosticarii și cercetărilor conform tuturor standardelor în vigoare, respectând bunăstarea animalelor.
Spitalului Universitar veterinar i se circumscriu o zonă de primire și înregistrare a pacienților, o zonă de așteptare pentru proprietari și pacienți, cu sectoare separate pentru câini și pisici și o farmacie veterinară. Înregistrarea pacienților și completarea foilor de observație se face într-un sistem informatic integrat, prevăzut cu multiple stații aflate în spațiile de consultații, examinare imagistică, respectiv internare.
Circuitul clinic începe în sala de triaj și respectiv de primire urgențe, de unde cazurile sunt dirijate spre consultațiile de specialitate (săli de consultație medicală, chirurgie, obstetrică-ginecologie, neurologie, cardiologie, dermatologie, oncologie, oftalmologie, fizioterapie). Se adăugă serviciile, respectiv laboratorul (sală de recoltări, laborator biochimie-hematologie, microbiologie, biologie moleculară) și imagistică integrată (radiologie digitală, ecografie ultraperformantă, rezonanță magnetică, tomografie computerizată), realizate în spații dedicate, cu dotări conform celor mai exigente cerințe. O zonă specială a spitalului este dedicată managementului cazurilor infecto-contagioase și parazitare. Specialitățile chirurgicale beneficiază de facilități complete pentru desfășurarea intervențiilor chirurgicale, putând acomoda 8 intervenții chirurgicale simultan, cu pacient intubat. Astfel este prevăzut un ansamblu de 4 blocuri operatorii (obstetrică-ginecologie, chirurgie țesuturi moi, țesuturi dure, neurochirurgie, oftalmologie, endoscopie-laparoscopie), dotate fiecare cu câte 2 posturi de lucru, complet utilitate. Fiecare din cele 4 blocuri operatorii au prevăzute o încăpere pentru studenți, cu pereți vitrați și sistem de preluare și redare a imaginilor din blocul operator, facilitând vizualizarea în timp real, directă (perete despărțitor vitrat, gradenă, monitor) a intervențiilor chirurgicale.
Spitalul beneficiază de spații moderne de internare, atât pentru pacienții critici, cât și pentru cei stabili, care au nevoie de îngrijire permanentă. Zona de terapie intensivă (ATI-câini, ATI-pisici) are dotări specifice (cuști de dimensiuni variate, conectate la sursa de oxigen, sursă de încălzire) și tehnică de monitorizare terapie-intensivă, pompe de infuzie și injectomate, generatoare de oxigen. Spitalul este completat cu spații destinate corpului medical și respectiv studenților (vestiare diferite, cameră medic de gardă linia I, linia II, cameră studenți de gardă), astfel încât să fie asigurate cele mai bune condiții pentru practică și respectiv desfășurarea activității didactice. Spitalul respectă normele privind desfășurarea actului medical la cel mai înalt nivel, într-un mediu aliniat la standardele internaționale, facilitând accesul la servicii de asistență medical-veterinară de excepție.
Clinica veterinară oferă toată gama de servicii clinice destinate animalelor de companie și nu numai. Funcționează 24/24 ore, 365 zile/an, asistența medicală fiind asigurată la cele mai înalte standarde. Structura clinicii cuprinde: camera de gardă, compartiment de primire și triaj a urgențelor și clinicile specializate (medicală, chirurgie, obstetrică-ginecologie, boli infecțioase). Pentru buna funcționare a clinicii, pacienții beneficiază de servicii de laborator complete, precum și de un departament de imagistică modern (radiologie computerizată, ecografie și rezonanță magnetică). Facilitățile de internare cuprind spații pentru pacienții critici, ce pot beneficia de suport continuu pe linia anestezie-terapie intensivă, precum și facilități de izolare și internare pentru bolile infecțioase.
Peste 18 000 de cazuri clinice ne trec pragul anual, cazuistica diversă asigurând accesul studenților la o pregătire academică de excepție, sub îndrumarea directă a cadrelor universitare angrenate în activitatea clinicii.

Care sunt rezultatele reprezentative obținute în planul cercetării științifice?
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București înglobează un spectru larg de direcții de cercetare: de la biologie, ecologie, surse regenerabile de energie, la nutriție, mediu, sănătatea animalelor, dezvoltarea rurală etc. Eforturi s-au facut în ultimii ani astfel încât acestui atribut al diversității să i se alăture și cel al excelenței. Prin participarea la competiţiile naţionale, europene şi internaţionale de proiecte, USAMV București aderă în rețele şi consorții puternice, naţionale, europene şi internaţionale. Participarea la programe de cercetare avansată pentru domeniile specifice este evidenţiată de rezultatele obţinute în ultimii ani.
Infrastructura de cercetare a fost dezvoltată prin lansarea unuia dintre cele mai moderne centre de cercetare în Studiul Calității Produselor Agroalimentare - Hortinvest, o investiție de peste 50 milioane lei finanțată prin FEDR, cu 13 laboratoare de cercetare, unele unice în România, și o seră ultramodernă. Acest centru de cercetare se constituie ca o importantă oportunitate pentru colectivul de cercetători, dar și pentru generații de studenți ai USAMV București, în beneficiul sectorului agroalimentar românesc.
Rezultatele cercetării științifice din USAMV București ar putea fi sintetizate din mai multe perspective:
• a crescut participarea colectivelor de cercetători ai universității în prestigioase consorții internaționale pentru dezvoltarea unor soluții de top. Avem proiecte în derulare cu colective redutabile din EU, încurajăm iniţiativele cu ţările vizate de politica de extindere şi de politica de vecinătate, dar privim şi spre economiile emergente. Doar în ultimul an USAMV București a derulat peste 100 de proiecte de cercetare finanțate de 17 tipuri de programe în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale;
• s-a consolidat colaborarea Universității cu agenții economici, cu industria, şi ne bucurăm de mult interes din partea acestora. Cele mai multe colaborări cu mediul privat vizează dezvoltarea unor tehnologii moderne, care să asigure un avantaj competitiv pe piață (productivitate ridicată, consumuri reduse de input-uri, costuri scăzute etc).
• s-a investit în pregătirea resursei umane și în creșterea excelenței în cercetare prin participarea la proiecte europene de tip Twinning. Un număr mare de cercetători și cadre didactice au beneficiat de stagii de pregătire în unități de elită europene, iar prezența cercetătorilor străini în centrele de cercetare ale USAMV București este o constantă; a crescut prezența cadrelor didactice și a cercetătorilor universității noastre în organizațiile profesionale și științifice internaționale.
• calitatea publicațiilor USAMV București este recunoscută prin indexarea acestora în bazele de date internaționale cele mai prestigioase. Astfel, 6 volume științifice au reușit să fie indexate în Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI), USAMV București devenind în anul 2018 top publisher în România după numărul jurnalelor indexate (6), deținând 9% din numărul total de reviste românești indexate în această bază de date.
• USAMV București a beneficiat de recunoașterea rezultatelor cercetării prin diplomele și medaliile obținute la târgurile și saloanele de profil: Salonul de Invenții Eureka Bruxelles - Belgia; Salonul de Invenții de la Geneva - Elveția; EUROINVENT, Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice INVENT-INVEST; Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii - PRO INVENT.
În concluzie, USAMV Bucureşti este conectată la provocările majore din educaţie şi cercetare existente la nivel global şi construiește edificiul internaționalizării în concordanță cu tendinţele relevante care preocupă şi motivează marile universități ale lumii moderne.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite