Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

Carta VET intră într-o nouă etapă de evoluție

31 Iulie 2019Programele de mobilitate internațională în domeniul învățământului profesional și tehnic realizate prin intermediul Programului Erasmus+ nu mai reprezintă o noutate în România de aproape cinci ani. Anul acesta au fost însă introduse o serie de cerinţe noi în ceea ce privește Carta VET – documentul pe baza căruia instituțiile pot organiza astfel de mobilități. În plus, se prefigurează schimbări importante odată cu lansarea viitorului Program Erasmus. Prilej optim ca ANPCDEFP, agenţia naţională care gestionează programul în România, să organizeze o reuniune pentru 21 de instituţii care au implementat deja Carta VET, cu scopul de a veni în sprijinul acestora.În ultimii ani, piaţa muncii evoluează tot mai rapid, obligând instituţiile cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale să dezvolte noi abordări pentru a ţine pasul cu schimbările produse. Programul Erasmus+ vine în sprijinul acestor organizaţii, încurajându-le să îşi dezvolte şi să-și consolideze strategia de internaţionalizare europeană prin intermediul Cartei de mobilitate în învățământul profesional și tehnic (VET). Carta VET reprezintă o recunoaştere a capacităţii operaţionale a instituţiilor de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată, precum şi a angajamentului pe termen lung al acestor organizaţii în direcţia îmbunătăţirii continue a activităţilor de mobilitate internaţională.
Pentru a oferi mai mult sprijin celor 21 de instituţii care au implementat deja Carta în România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a organizat la începutul lunii iulie o Reuniune de monitorizare tematică privind implementarea proiectelor de mobilitate şi utilizarea ECVET.
„Prin această primă reuniune ne dorim să punem bazele unei «tradiţii», astfel încât să ne întâlnim an de an într-o formulă tot mai extinsă, prin atragerea de noi organizaţii în familia Cartei VET. Avem nevoie de astfel de evenimente pentru că poveştile frumoase pe care le creează şi dezvoltă organizaţiile care deţin Carta nu se află doar citind rapoarte finale, ci stând de vorbă cu oamenii. Prin interacţiunea directă dintre participanţi putem înţelege mai bine provocările cu care s-au confruntat şi soluţiile pe care le-au găsit şi mai ales putem realiza mai eficient schimbul de bune practici“, ne-a declarat Daniela Iancu, coordonatorul Departamentului proiecte de mobilitate în cadrul ANPCDEFP.
Desfăşurată pe parcursul a trei zile, reuniunea a inclus mai multe ateliere de lucru, în care au fost abordate o serie de subiecte de actualitate pentru organizaţiile participante, accentul fiind pus pe explicarea detaliată a ceea ce presupune raportarea intermediară, prezentarea posibilelor schimbări pe care le va aduce noul Program Erasmus, precum şi pe strategiile de promovare a Cartei. Dacă despre potenţialele modificări, experţii Agenţiei s-au menţinut în zona supoziţiilor – un prim anunţ mai exact putând fi făcut abia la sfârşitul anului – despre celelalte două subiecte abordate au oferit informaţii concrete, utile şi necesare audienţei.

Raportarea intermediară, o nouă provocare?
Până în prezent, trei instituţii care deţin Carta VET în România au parcurs deja procesul de raportare intermediară. Pe baza rezultatelor înregistrate, experţii ANPCEDFP au prezentat în cadrul reuniunii tematice o serie de elemente-cheie care trebuie atinse în cadrul acestui proces, insistând asupra informaţiilor cantitative şi calitative care trebuie incluse.
Aspectele detaliate au inclus:
♦ derularea procesului de internaţionalizare prin atingerea obiectivelor principale ale strategiei Carta VET la nivelul fiecărei organizaţii;
♦ necesitatea prezentării modificărilor aduse obiectivelor specificate, a motivelor care au generat aceste schimbări şi al impactului avut asupra derulării proiectului prin Carta VET;
♦ evluarea impactului Cartei VET asupra managementului de proiect;
♦ măsurile de lărgire şi întărire a reţelelor de parteneriat;
♦ soluţiile de creştere a numărului de cadre şi formabili implicaţi în proiecte, precum şi de includere a mai multor persoane cu nevoi speciale sau oportunităţi reduse, dar şi cu mai multe profiluri;
♦ obstacolele întâmpinate în dezvoltarea strategiei de internaţionalizare şi prezentarea soluţiilor găsite pentru rezolvarea lor.

La nivel european, a fost realizat un chestionar privind raportul intermediar, la care au participat 25 de țări unde a fost implementată Carta VET. Concluziile acestei cercetări confirmă faptul că provocările se regăsesc, sub diverse forme, în fiecare ţară, dar şi că România nu este singura ţară care le-a depăşit cu succes.“, a precizat Ioana Sticea-Mera, responsabil Proiecte mobilităţi în cadrul ANPCDEFP.
Printre obstacolele şi principalele zone de dezvoltare evidenţiate de chestionar se numără: schimbările instituţionale, implementarea mobilităţilor pe termen lung, identificarea de noi organizaţii partenere, precum şi menţinerea nivelurilor cantitative şi calitative ale proiectelor de mobilităţi internaţionale.
Cercetarea realizată la nivel european nu s-a concentrat însă doar pe provocări, ci şi pe efectele pozitive ale implementării Cartei în învățământul profesional și tehnic, printre principalele beneficii – confirmate în mod direct şi de participanţii la reuniune – aflându-se creşterea atractivităţii instituţiilor VET şi îmbunătăţirea pregătirii formabililor şi a recunoaşterii activităţii acestora.
„Există deja un ghid dedicat pentru modul în care trebuie realizată această raportare intermediară, actualizat permanent cu informaţiile care trebuie incluse şi care nu reies evident din cerinţele formularului. Sunt informaţii importante, de care beneficiarii Cartei VET trebuie să ţină cont, pentru că nu ne dorim să respingem rapoarte, irosind timp şi efort“, a subliniat Daniela Iancu.

Încep pregătirile pentru Săptămâna VET
Anul acesta, Săptămâna VET se va desfăşura la Helsinki, în perioada 14-18 octombrie, Finlanda fiind ţara care deţine Preşedinţia Consiliului UE până la sfârşitul lui 2019.
În 2018, în cadrul Săptămânii VET au fost organizate peste 2.000 evenimente în 45 de țări – se primesc în mod constant invitaţii din partea ţărilor din afara spaţiului european care doresc să participe la săptămâna competențelor VET. Bilanţul anului trecut mai arată că aproximativ 2,4 milioane de persoane au participat în mod direct la evenimente, mai mult de 32 de milioane de oameni au fost implicaţi prin social media şi au fost realizate peste 450.000 de video-uri promoţionale. Pentru 2019 se doreşte însă o participare mult mai largă, ținta stabilită fiind depăşirea cu 20% a rezultatelor obţinute anul trecut.
„În România, săptămâna VET reprezintă pentru organizaţiile care deţin Carta oportunitatea de a conlucra și construi mici reţele şi grupuri, în care să colaboreze la dezvoltarea de evenimente prin care să atragă tinerii către VET şi care să schimbe percepţia românilor asupra învăţământului profesional şi tehnic“, a precizat Ioana Sticea-Mera.
Reprezentanta Agenţiei a făcut şi o scurtă prezentare a Summit-ului VET pe care îl va organiza anul viitor Germania, când va prelua preşedinţia Consiliului UE. Evenimentul va reuni tineri care au participat la programele de mobilitate VET derulate în această ţară. Delegaţia României va include 24 de actuali şi foşti baneficiari ai programelor VET, care vor fi selectaţi printr-o competiţie deschisă, apelul de depunere a candidaturilor urmând a fi publicat în toamna acestui an pe site-ul ANPCDEFP.

Examene trecute cu brio
La sfârşitul anului trecut, la nivelul Agenţiei a avut loc o vizită de supervizare din partea Comisiei Europene, urmare a unei acţiuni de monitorizare pentru domeniile „Education and Training“. Supervizarea a fost realizată de o echipă de auditori ai Comisiei Europene, care au analizat implementarea proiectelor și au stat de vorbă cu beneficiarii Cartei VET.
„Ambele «examinări» s-au finalizat cu succes, atât pentru pentru noi, cât şi pentru organizaţiile participante. A fost o experienţă pozitivă, din care cu toţii am învăţat. Este important acest lucru pentru că – potrivit semnalelor pe care le primim – se pare că în următorul exerciţiu se vor înmulţi vizitele de monitorizare ale impactului pe care proiectele implementate de instituții care dețin Carta VET l-au produs la nivel local, regional şi comunitar, experţii europeni fiind interesaţi să evalueze nu doar dacă bugetele alocate proiectelor au fost folosite judicios, ci şi dacă au produs efecte durabile. Din acest motiv, Agenția își va intensifica eforturile de a veni în sprijinul organizațiilor care dețin Carta, iar reuniunea de monitorizare pe care am organizat-o este o dovadă concretă în acest sens“, concluzionează Daniela Iancu.

Evoluţia Cartei VET în România
Din 2015, anul introducerii Cartei VET în programul Erasmus+, şi până în prezent, 21 de instituţii din România au obţinut acreditarea, evoluţia fiind următoarea:
În 2015 au fost depuse 3 aplicaţii şi aprobate 3 proiecte.
În 2016 – 23 aplicaţii depuse, din care 7 proiecte aprobate.
În 2017 – 6 aplicaţii depuse şi 4 proiecte aprobate.
În 2018 – 10 aplicaţii depuse, 7 proiecte aprobate.
În 2019 – 5 aplicaţii depuse.
Şi bugetele alocate de ANPCEFP acestei acţiuni au evoluat corespunzător, crescând de peste 11 ori: de la aproximativ 250.000 de euro în 2016, la peste 2,8 milioane de euro.
În decursul celor patru ani de desfăşurare efectivă a Cartei în România s-a produs şi o diversificare a ţărilor de destinaţie a programelor de mobilitate internaţională, pe primele locuri aflându-se Germania, Spania şi Portugalia, dar şi Polonia, Italia, Ungaria, Turcia, Finlanda, Franţa, Danemarca şi Austria.
Rata medie de succes este în jur de 50%, strict pe aplicaţiile depuse pentru acreditare, şi este mai mare decât cea pentru proiectele obişnuite, din competiţia de proiecte. Per total, pe primul loc se situează mobilităţile internaţionale în companii, ceea ce este îmbucurător, pentru că astfel practica elevilor se desfăşoară în condiţii mai bune decât cele pe care le poate oferi un laborator şcoală sau o şcoală. Există însă un decalaj mare la nivelul structurii participanţilor, aceştia fiind reprezentaţi majoritar de către elevi. Pe viitor ne dorim ca de aceste oportunităţi să beneficieze mai mulţi profesori şi încurajăm organizaţiile care deţin Carta VET să solicite şi deruleze astfel de activităţi în proiectele lor“, a precizat Daniela Iancu.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite