Revista si suplimente
MarketWatch
Inapoi Inainte

ArcGIS Urban

24 Septembrie 2019Compania ESRI este implicată în dezvoltarea de aplicații specifice de tip „Smart City”. Aplicația ArcGIS Urban reprezintă soluția Esri de tip web-based concepută pentru îmbunătățirea planificării urbane. Atât factorii de decizie implicați în planificarea urbană, cât și consiliile locale și municipale, pot utiliza aplicația ArcGIS Urban pentru a avea o imagine de ansamblu mai cuprinzatoare a dezvoltării urbane prin intermediul instrumentelor ce pot fi folosite în gestionarea ciclurilor de viață ale acestor comunități.

Aplicația ArcGIS Urban este o platformă inovativă care asigură suportul atât departamentelor de urbanism, cât și celorlalți factori de decizie la nivel local și municipal, chiar și cetățenilor, în interpretarea și aplicarea corectă a reglementărilor de utilizare a terenurilor, cu scopul de a îmbunătăți dezvoltarea orașelor, promovând astfel o formă de dezvoltare urbană mai viabilă. Prin intermediul unei funcționalități avansate de 3D, ArcGIS Urban oferă organizațiilor capacitatea de a vizualiza transformările propuse, permițând planificatorilor și consiliilor locale și municipale să furnizeze o reprezentare reală a schimbărilor ce au loc în cadrul acelor comunități.

Un sistem complet de asistență pentru planificare și dezvoltare urbană
Aplicația ArcGIS Urban permite identificarea și vizualizarea zonelor proprii de dezvoltare urbană și utilizatorii pot afla în orice moment stadiul acestora. Vizualizarea acestor proiecte dintr-un simplu browser web permite totodată și revizuirea noilor proiecte, eficientizând astfel procesul demarării investițiilor urbane și reduce astfel acest proces de la câteva luni la un timp de câteva săptămâni. Având o viziune comună a termenelor în procesele de dezvoltare urbană, se poate crește transparența la nivelul comunităţii, reducând incertitudinile și se promovează o implicare mai mare a autorităților și a comunităților.
Instrumentele Urban Design utilizează informațiile spațiale într-un set dedicat de functionalități de planificare a scenariilor. Datele oficiale ce conțin informații despre condițiile existente oferă suportul de bază pentru dezvoltarea urbană ulterioară și pentru raportarea indicatorilor cheie de performanță, cum ar fi numărul de gospodării și al locurilor de muncă. Utilizatorii pot crea planuri urbanistice care să includă propuneri specifice de zonare în cadrul procesului de proiectare, îmbunătățindu-și astfel productivitatea și viabilitatea tiparelor de dezvoltare propuse.Asigură colaborarea și claritatea în dezvoltarea proiectelor

Comunitățile locale trebuie să abordeze problemele legate de accesibilitate a locuințelor, de trotuare și de mobilitate multimodală, însă nu pot face acest lucru în mod holistic, fără a examina detaliile planurilor urbanistice de zonare locale și generale, cât și a categoriilor de utilizare ale terenurilor care încurajează anumite dezvoltari urbane.
Aplicația ArcGIS Urban asigură astfel urmărirea termenelor reale din cadrul procesului de dezvoltare urbană, prin încorporarea unei strategii de dezvoltare care este foarte utilă atunci când se realizează planuri pentru cartiere întregi. Deoarece atât planificatorii urbani, cât și dezvoltatorii au o viziune clară a direcțiilor proprii de dezvoltare, perioada de revizuire a documentației de construcții este scurtă, fiind încurajate proiectele care se aliniază obiectivelor de dezvoltare urbană la nivelul comunităților.
Încorporarea informațiilor de modelare de tip BIM și a altor tipuri de informații 3D îmbunătățeste acuratețea spațială în cadrul procesului de depunere a proiectelor urbanistice, în ceea ce privește evaluarea impactului zonelor de umbrire și de vizibilitate. Acest lucru oferă echipelor de urbaniști o abordare completă a modului în care proiectele propuse vor afecta mediul construit și asigurând totodată și consistența legislației privind utilizarea terenurilor.

Asigurarea viitorului comunităților locale și regionale
Aplicația ArcGIS Urban este o soluție nouă, concepută pentru a răspunde provocărilor semnificative cu care se confruntă orașele - de la creșterea populației, la presiunile de dezvoltare aferente. Planificarea urbană este un proces consumator de timp și costisitor, care reacționează adesea la schimbările de pe piața imobiliară locală sau din economie.
Departamentele de urbanism își pot transpune reglementările legislative locale, respectiv parametri cum ar fi: tipul și modul de utilizare a clădirii, densitatea și cerințele de dimensionare – într-un sistem de înregistrare de care este nevoie pentru a defini o modalitate de zonare modernă. Cu aplicația ArcGIS Urban, utilizatorii pot salva acești parametrii în cadrul unui proces propriu de lucru.
În al doilea rând, urbaniştii își pot partaja propriile viziuni ale planurilor urbanistice, ale proiectelor și indicatorilor, atât intern, în cadrul departamentelor, cât și cu ceilalți factori de decizie din cadrul comunității. Pentru a lua decizii corecte în cadrul comunității este necesară o viziune comună a ceea ce va fi construit și planificat, fapt ce poate ulterior stimula investițiile private și poate obține mai mult sprijin pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică pe termen lung.
În al treilea rând, urbaniștii pot folosi aplicația ArcGIS Urban pentru a implica în proiecte și cetățenii mai reticenți, crescând totodată transparența pentru rezidenții care nu pot participa la ședințele consiliilor locale. Acest lucru îmbunătățește procesele de dezvoltare urbană pe scară largă, în cadrul cărora dezvoltatorii își prezintau proiectele doar în fața consiliilor locale, fără implicarea cetățenilor.

San Francisco
Este cert faptul că sistemele fizice nu se pot dezvolta la nesfârșit. Pentru orașele care se extind în afara capacității de zonare urbană, există o presiune mult mai mare pentru ca planificarea urbană a orașelor să permită și adaptarea la expansiunea fizică a comunității. În momentul în care această dezvoltare va depăși capacitatea infrastructurilor urbanistice, va scădea totodata și nivelul de trai și implicit prosperitatea comunității. Principala provocare a planificării urbanistice pe termen lung este cum vom putea proiecta orașele în viitor, astfel încât comunitățile să poată prospera chiar dacă se vor depăși limitele capacității infrastructurilor actuale.
În San Francisco, spre deosebire de București, creșterea numărului locurilor de muncă și de locuințe și scăderea capacității de expansiune a infrastructurii au creat dinamici de boomtown, conducând la creșterea prețurilor, a aglomerării urbane și o concurență acerbă a resurselor și deopotrivă la reducerea rezidenților și a afacerilor.

Instrumente noi pentru planificare inteligentă și dezvoltare

Utilizarea instrumentelor avansate de planificare urbană reprezintă astăzi cel mai eficient mod de asigurare a dezvoltării urbane. Tehnologia GIS și alte tehnologii de planificare urbană contribuie enorm în acest domeniu. Noile funcţionalități GIS permit modelarea 3D a orașului și asigură integrarea întregului flux de lucru de planificare urbană – pornind de la colectarea datelor, până la analiza acestora, vizualizarea, colaborarea, implicarea publică a comunității, cât și luarea deciziilor. Aceste noi instrumente GIS sporesc eficiența, dar marchează totodată trecerea într-o nouă eră a sistemelor de planificare urbană.
Într-un proiect recent, Departamentul de Planificare Urbană din San Francisco a utilizat aplicația GIS pentru a crea o vizualizare 3D a suprafeței existente a întregului oraș și au putut realiza o estimare preliminară a capacității infrastructurii oraşului cu privire la necesarul de noi unități de locuinţe și de noi locuri de muncă. Vizualizarea scenariilor de tip „what-if” în format 3D a oferit o perspectivă mai amplă, dincolo de reprezentările grafice și a foilor de calcul.
Nu putem realiza o planificare urbanistică inteligentă fără o colaborare și un angajament real al tuturor factorilor decizionali. Mai întâi trebuie adresate întrebările corect, apoi create și partajate datele oficiale, monitorizată creșterea, planificate și proiectate orașele în 2D și 3D, utilizarea instrumentelor de simulare și de modelare și ulterior implicarea democratică a comunității în procesul de dezvoltare urbană.
În mod tradițional, procesul de utilizare și actualizare a acestor informații pentru proiectele urbanistice locale a fost unidirecțional și manual. Departamentele de urbanism regionale solicitau date sub orice formă (la fiecare patru ani) de la agențiile locale, le integrau, întocmeau previziunile și alocau viitoarele resurse, apoi erau trimise înapoi agențiilor locale, în fișiere PDF sau foi de calcul Excel.
Imaginați-vă în schimb, acum avem o bază de date GIS regională care stochează informațiile exacte referitoare la un million de parcele. Acest lucru se realizează prin crearea unui flux de date de la departamentele locale care permite colectarea și validarea automată a datelor, apoi actualizarea și corectarea lor. În acest scenariu, colaborarea acum este bidirecțională, bazată numai pe procese automate. Se pot utiliza astfel aceste scenarii în cadrul ședințelor periodice de planificare urbană, evidențiind implicațiile politicilor decizionale, ale planificării urbane, cât și a scenariilor de proiectare ilustrate în 3D.
Foarte mult se pune accentul astăzi pe a avea orașe inteligente foarte funcționale și sisteme urbane-regionale durabile, care să asigure prosperitatea și bunăstarea comunității. În ciuda acestor cerințe, autoritățile din San Francisco depun toate eforturile de planificare urbanistică pentru a asigura sănătatea, prosperitatea și nivelul de trai la nivelul orașului și a regiunii pentru următorii 50 de ani.
Acestea sunt problemele pe care trebuie să le abordeze arhitecţii urbaniști, cât și toţi factorii decizionali la nivelul consiliilor locale și judetene. Nu există nicio îndoială că tehnologiile de planificare urbană emergente, gândirea modernă, cât și planificarea inteligentă reprezintă soluțiile cheie pentru asigurarea unei dezvoltări urbane durabile.Parerea ta conteaza:

(0/5, 0 voturi)

Lasa un comentariutrimite